Sponsor uroczystości poświęconej
77. rocznicy przemianowania ZWZ w AK