01.09.2016

77. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
SOPOT

fotografie Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ