01.09.2017

78. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
SOPOT

fotografie Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ