79. ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWZ W AK
- Sopot

14.02.2021 r
fot.  Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ