UROCZYSTOŚĆ KU CZCI POLAKÓW  ZAMORDOWANYCH
W PONARACH POD WILNEM.

10.05.2019 r.

fot: Ewa Glinka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ