12.10.2019 r.

CZYN BOJOWY POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH
NA FRONCIE WSCHODNIM

fot. Iga Basińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ