14.02.2018 r.

76.ROCZNICA PRZEMIANOWANIA
ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ NA ARMIĘ KRAJOWĄ 
- Sopot

fot. Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ