14.02.2019 r.

SOPOT – 77.ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ NA ARMIĘ KRAJOWĄ.

relacja:Relacja Maria Rajtar
Fotografie Maria Rajtar i Jadwiga Basińska

14 lutego 2019 r. w Sopocie, pod pomnikiem Armii Krajowej, odbyły się uroczystości związane z 77.rocznicą powstania Armii Krajowej.

W uroczystości uczestniczyli: wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, przedstawiciele Marynarki Wojennej - wiceadmirał Jarosław Ziemiański, kmdr Andrzej Ogrodnik, kmdr Mirosław Jurkowlaniec, kmdr Jarosław Wypijewski, delegacja Akademii Marynarki Wojennej, władze miasta Sopotu - Wieczesław Augustyniak i Wojciech Zemła, przedstawiciel IPN-u Piotr Niwiński, członkowie Kół AK z Sopotu, Gdańska i Gdyni oraz poczty sztandarowe : AK i sopockich szkół.

Przy pomniku Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" Marynarka Wojenna wystawiła posterunki honorowe.

Dowódca 3.Flotylli Okrętów kmdr. Miroslaw Jurkowlaniec przyjął meldunek dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej o gotowości do rozpoczęcia obchodów uroczystości 77.rocznicy powstania Armii Krajowej.

Po wykonaniu Hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej, okolicznościowe przemówienia poświęcone żołnierzom Armii Krajowej walczącym z niemieckim i radzieckim okupantem wygłosili: prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz oraz wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk.

Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej oraz zgodnie z tradycją pod pomnikiem Danuty Siedzikówny "Inki".

Uroczystość pod pomnikiem AK zakończyła defilada Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Dalsza część obchodów uroczystości związanych z 77.rocznicą powstania Armii Krajowej rozpoczęła się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu od wysłuchania Hymnu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK. Było to spotkanie koleżeńskie członków i przyjaciół Światowego Związku Żołnierzy AK z udziałem historyków, którzy wygłosili referaty związane tematycznie z II Wojną Światową.

W czasie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień i odznaczeń.

Medale "100-lecia Odzyskania Niepodległości" otrzymali : Krystyna Basińska, Krystyna Cembrzyńska - Piłat, kmdr Mirosław Jurkowlaniec, Dariusz Kostrzewa, Tomasz Kuplicki, Jadwiga Kuśmierek, Włodzimierz Mikuć, Maria Irena Rajtar, Eugeniusz Wrochna, wiceadmirał Jarosław Ziemiański.

Medale wręczył wicewojewoda Mariusz Łuczyk, któremu towarzyszył prezes Okręgu Jerzy Grzywacz.

Medale "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK" - przyznane przez Zarząd Główny otrzymali: Paweł Lulewicz, Małgorzata Bohdanowicz - Fułek i Janina Rojewska.

Medal "XXV- lecia działalności Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK" otrzymała Sylwia Majewska.

Medale wręczyli Prezes Okręgu Jerzy Grzywacz i Wiceprezes Okręgu - Prezes Koła Sopot Tomasz Kuplicki.

Po wręczeniu wyróżnień i odznaczeń, zaproszeni historycy - prof Bogdan Chrzanowski, dr Janusz Marszalec oraz Prezes Okręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz wygłosili interesujące referaty związane z Armią Krajową i II Wojną Światową.

Następnie rozpoczęła się dyskusja dot. wygłoszonych referatów - prelekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ