UROCZYSTOŚc Z OKAZJI NADANIA NAZWY ULICY
GEN.WŁADYSŁAWA ANDERSA
- GDAŃSK

22.11.2019 r
fot.  Ewa Glinka

 

 

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ