Działalność:
 

 współdziałanie Klubu Historycznego im.Gen.Stefana Roweckiego "Grota" z Instytutem Pamięci Pamięci Narodowej O/Gdańsk
 

24.09.2013      


 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 


19.09.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

26.07.2010 w auli Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego miało miejsce spotkanie z byłym pracownikiem Delegatury Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie TOMASZEM STRZYŻEWSKIM.

Tomasz Strzyżewski jest na emigracji znany jako Thomas Starski niezależny
publicysta i działacz emigracyjny.

 


z lewej strony zdjęcia: Tomasz Strzyżewski,
po prawej stronie redaktor Piotr Szubarczyk IPN O/Gdańsk

 

 

 


z lewej strony zdjęcia: redaktor Piotr Szubarczyk IPN Gdańsk, obok Tomasz Strzyżewski, następnie prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa,
za panią Prezes redaktor „Solidarność” Krzysztof Wyszkowski,
obok pani Prezes redaktor strony internetowej Okr. Pomorskiego ŚZŻAK mgr Krystyna Basińska, za nią członek prezydium ŚZŻAK Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Andrzej Kaczorowski.

 

 

 


z lewej strony zdjęcia: redaktor Krystyna Basińska, prezes Okr. Pomorskiego
ŚZŻAK Teresa Urbanowa, mgr inż. Jadwiga Basińska,
w drugim rzędzie panowie:
prof. dr hab. Grzegorz Berendt – Naczelnik Biura Edukacji Publicznej O/Gdańsk IPN oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

 

 


redaktor Piotr Szubarczyk IPN i Tomasz Strzyżewski

 


Opublikowane książki:
Tomasz Strzyżewski: Czarna Księga Cenzury PRL, Wydawnictwo Aneks, Londyn 1977
Tomasz Strzyżewski: Matrix czy Prawda Selektywna. Antycenzorskie retrospekcje


 

 

 

 


Na spotkaniu (współorganizowanym przez Klub Historyczny im. gen. Stefana
  Roweckiego "GROTA") w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku
  w dniu 9.04.2010 zebrali się licznie członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK,
  między innymi:
- prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK - Teresa Urbanowa
- redaktor d/s monografii Okr. Pomorskiego ŚZŻAK – Wiesław Gierłowski
- redaktor strony internetowej Okr. Pomorskiego – Krystyna Basińska
- były prezes p. o. Koła Gdańsk- Roman Stefanicki


 

 

 

od lewej strony: dr hab. Piotr Niwiński, dr Janusz Marszalec, Janina Wasiłojć-Smoleńska, Marzena Kruk

 

 

 

Pani Janina Wasiłojć-Smoleńska składa autograf na książce, którą nabyła prezes Okr. Pomorskiego

 

 

Redaktor d/s monografii Okr. Pomorskiego ŚZŻAK

 

Słuchacze relacji pani Janiny Wasiłojć-Smoleńskiej – m.inn. Roman Stefanicki, Krystyna Basińska.

 

 

 

 

 

Kontakt: IPN Gdynia. Słoneczna 59a, tel. 058-6684901
Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Pomorski
Sopot, Al. Niepodległości 739a, tel. 058-5514190
e-mail: turbanowa@gmail.com

 


zaprasza na wykład

Jerzego Kułaka

Rozstrzelany oddział
3 Wileńska Brygada
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

Sopot, 28 kwietnia 2009 r. (wtorek), godzina 13.00
Sala obrad Rady Miasta w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 25/27

 

wykład prof. Jacka Tebinki "Generał Władysław Sikorski - fakty i mity"  
11.03.2009 (środa, godz. 13.00 Sala obrad Rady Miasta w Urzędzie Miejskim przy ulicy Kościuszki 25/27.)

 

wykład prof. Piotra Niwińskiego "Akcja X i rozpracowanie środowiska wileńskiego w Polsce przez UB-SB w latach 1945-1980 r."
19 maj 2008 r. (poniedziałek) godzina 13.00. Sala obrad Rady Miasta w Urzędzie Miejskim w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27

 

odczyt prof. Anny Machcewicz autorki książki
                         "Kazimierz Moczarski - biografia"

26.10.2009 (poniedziałek) godz. 13.00
Urząd Miejski Sopot, Sala Konferencyjna (Sala Herbowa) ul. Kościuszki 25/27.
Organizator: Klub Historyczny IPN i Okręg Pomorski ŚZŹAK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapraszanie członków ŚZŻAK na organizowane przez IPN spotkania wystawy, rajdy
(VI rajd PIESZY SZLAKIEM ŻOŁNIERZY 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY ARMII KRAJOWEJ Mjr „Łupaszki”, Bory Tucholskie - Ziemia Sztumska od 21-26.VI. 2008 r. organizowany Przez IPN oraz harcerzy)

 

Rajd rozpoczęty w Sopocie w II liceum im. Bolesław Chrobrego
- foto przed liceum na boisku.

 

 

 

Powołanie Klubu Historycznego im. „Grota”

W dniu 19.06.2007 roku miała miejsce inauguracja „Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”- Trójmiasto.

Klub powstał dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej o/Gdańsk
oraz Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

(inicjatywa pani Prezes Okr. Pom. ŚZŻAK Teresy Urbanowej).


Kontakt: IPN Gdynia, ul. Słoneczna 59a, tel. 58-668-49-01
ŚZŻAK Sopot, Al. Niepodległości 739a tel. 58- 551-41-90

 

 

 

 


 

Uroczyste otwarcie lokalu w Gdyni.


W 2002 roku w Gdyni przy ulicy Witomińskiej 16 nastąpiło uroczyste otwarcie lokalu dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk
oraz Organizacji Kombatanckich.

 


W uroczystości wzięli udział:
Wojewoda Gdański Tomasz Sowiński,
Zespół Pracowników IPN z profesorem L. Kieresem prezesem IPN Warszawa,
dyrektorem IPN o/Gdańsk E. Krasowskim,
naczelnikiem wydziału Edukacji Publicznej dr. Januszem Marszalcem,


Przedstawiciele Organizacji Kombatanckich:
sekretarz Okr. Pom. ŚZŻAK Teresa Urbanowa,
W. Dobrowolski i O. Christa.

 

 

 

  WSTECZ