Działalność:
 

 organizowanie obchodów rocznicowych i okolicznościowych

odsłonięcia i poświęcenia miejsc spoczynku, pomników i tablic pamiątkowych:

 

 

 

 

15.08.2013     Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny.
Uroczystości w Trójmieście.

Każdego roku dnia 15-go sierpnia obchodzimy rocznicę zwycięskiej bitwy Warszawskiej w roku 1920 Na okrętach Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej w porcie w Gdyni-Oksywie zostaną  uroczyście podniesione flagi. Uroczystość rozpocznie się o godz. 8,00.

O godz. 9,30 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej na Oksywiu oraz o godz. 10,00 w kościele NMP Królowej Polski przy ul. Świętojańskiej odprawione zostaną msze św. Wiązanki kwiatów zostaną złożone na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu, na płycie pomnika Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki oraz pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej [ godz. 12,oo].

W Sopocie uroczystości rozpoczną się o godz. 12,30 mszą św. w kościele garnizonowym przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Msza św. odprawiona zostanie w intencji Wojska Polskiego.

fot. Maria Rajtar

 

 

 

Wiązanki kwiatów zostaną złożone o godz. 13,45 pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Armii Krajowej.

 

 

 

 

W Gdańsku o godz. 12,00 w Bazylice Mariackiej abp Sławoj Leszek Głódź będzie celebrował mszę Sw. w intencji uczczenia święta Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny oraz Dnia Wojska Polskiego.

 

 

Awanse na wyższe stopnie wojskowe między innymi dla kolegów:
Jerzego Grzywacza i Tomasza Kuplickiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2012   69 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Do wzięcia udziału w uroczystości zapraszają : Prezydent Miasta
Gdańska Paweł Adamowicz, Okręg Pomorski Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej oraz Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego.

Jak każdego roku rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego będzie celebrowana pierwszego sierpnia 2013 roku o godz. „W” w Gdańsku na Targu Drzewnym pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

program uroczystości w Gdańsku:
godz. 16,45

zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego

godz. 17,00 GODZINA „W”
syreny, meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości, ODEGRANIE HYMNU PAŃSTWOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przez orkiestrę Morskiego Oddziału straży granicznej,
wystąpienie Prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK por. Jerzego Grzywacza, wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, modlitwa – ks. Prałat kmdr dr Marian Próchniak,
apel pamięci i salwa honorowa – Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, -  złożenie kwiatów pod Pomnikiem PPP,
odegranie pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

godz. 17,45
złożenie kwiatów pod Pomnikiem Gdańskich Harcerzy.

 


program uroczystości w Gdyni:
godz. 12,00
1 sierpnia o godz. 12,00 na Skwerze Kościuszki w Gdyni dla uczczenia 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną złożone kwiaty pod Pomnikiem Armii Krajowej.

W uroczystości wezmą udział delegaci Urzędu Miasta Gdyni
oraz wojskowa asysta honorowa.

program uroczystości w Sopocie:
godz. 10,00
złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej wystawienie posterunku honorowego przy pomniku
odegranie sygnału „Hasła WP”
odegranie sygnału „Cisza”
zdjęcie posterunku honorowego
wyprowadzenie wojskowej asysty honorowej. (
fotografie  Maria Rajtar)

 

 

program uroczystości w Słupsku:
W Parku Powstańców Warszawskich dnia 1.08.2013 odbędzie się
rekonstrukcja wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2012   Uroczystość z okazji 68 rocznicy wybuchu Powstania
                                                                                          Warszawskiego.

 


Punktualnie o godz, „W” [ 17.00 ] syreny oznajmiły początek uroczystości pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku na Placu Rakowym.
Po odegraniu hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK por. Jerzy Grzywacz powitał przybyłych przedstawicieli władz oraz organizacji, kombatantów, i harcerzy, a następnie wygłosił przemówienie nawiązujące do podjęcia przez gen. „Bora” Komorowskiego trudnej decyzji o rozpoczęciu walki zbrojnej przeciwko okupantowi. Podkreślił, że przy ocenie tej decyzji trzeba brać pod uwagę realia tamtego okresu , a nie to co wiemy dzisiaj o ówczesnej ogólnej sytuacji.

 

 

 

 

Następnie wiceprzewodniczący Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK por. Jerzy Grzywacz powiadomił zebranych, że prezes Okręgu Pomorskiego pani
Teresa Urbanowa dnia 24.07.2012 odeszła na wieczną wartę pogrążając
w głębokim smutku rodzinę, członków naszego Związku oraz wielu
przyjaciół.

Powiadomił obecnych również o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych.
Wystąpienia zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, oficjalnych gości
oraz modlitwa Delegata Biskupa Polowego Wojska Polskiego na Polskę
Północną ks. kmdr prałata Mariana Próchniaka poprzedziły apel pamięci
i salwę honorową.

 


Złożenie wieńców pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego
oraz odegranie pieśni patriotycznej zakończyło uroczystość pod Pomnikiem.

 

 


Następnie uroczystość odbyła się pod Pomnikiem Gdańskich Harcerzy
gdzie złożono kwiaty i śpiewano pieśni harcerskie tworząc „krąg”.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2011   PONADLOKALNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOMBATANTÓW ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ zgromadziło w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie wielu dostojnych gości, którzy objęli stanowiska w prezydium oraz członków Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - w tym kombatantów którzy którzy osiągnęli wiek ponad lat dziewięćdziesiąt. Właśnie kombatanci
w zaawansowanym wieku byli głównymi bohaterami spotkania.


Prezydium


 

 


 


W prezydium zasiadali:

1. ppłk. Mirosław Demediuk – Urząd d/s Kombatantów i Osób
    Represjonowanych
2. por. Wiesław Gierłowski ps. „Grom”
3. pełnomocnik Wojewody Pomorskiego
4. kmdr Janusz Sylwester – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
    Gdańsk
5. Helena Chmielowiec – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska
6. Jan Stanisław Ciechanowski – Minister Kierowik Urzędu d/s
    Kombatantów i Osób Represjonowanych
7. Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
8. prof. Mirosław Golon dyrektor IPN
9. dr Janusz Marszalec – Wicedyrektor Muzeum II Wonjny Światowej
    w Gdańsku
10. Konstanty Rosener – Urząd Wojewódzki w Gdańsku
11. kpt. Waldemar KowalskiKombatantów w zaawansowanym wieku [ ponad 90 lat] jest w Okręgu Pomorskim ponad setka – najstarsi urodzeni w 1911 roku; jednym z nich jest
ur. 22.09.1911 Maurycy Draczyński ps. „ Burza”, „Antek”

 Zebranie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego; następnie prezes
Okręgu Pomorskiego pani Teresa Urbanowa powitała osoby uczestniczące
w spotkaniu.

 


Następnie kpt. Władysław Dobrowolski odczytał pismo prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisława Oleksiaka wyrażające podziękowania inicjatorom i organizatorom tego spotkania ze szczególnymi wyrazami uznania dla prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresie Urbanowej.
Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prof. Jerzy Grzywacz odczytał pismo
prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK Stanisława Oleksiaka przekazujące gratulacje panu Maurycemu Draczyńskiemu, który osiągnął tak poważny wiek.

 

 

 

Pan Maurycy Draczyński zaimponował zebranym deklamując z pamięci:

„Litwo, Ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie
ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie
kto Cię stracił . . . . ”


Uroczyste wręczanie medali „ Pro Memoria” przez ministra Jana Stanisława
Ciechanowskiego oraz prezes Teresę Urbanową zasłużonym Kombatantom
wywołało wśród nich wiele wzruszeń i radości;
otrzymali je między innymi:
- wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prof. Andrzej Zbierski

 

- artysta rzeźbiarz Wiktor Tołkin
- kombatant Henryk Kliem ps. „Orzeł”
 

 

 

- pani Ewa W. Ostrowska - redaktor „Biuletynu”

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prof. Jerzy Grzywacz oraz
por. Andrzej Kaczorowski przekazali wyróżnionym okolicznościowe pucharki


Stanisław Koza   ps. Sosna

 

Na dołączonej do pucharku zawieszce widnieje napis:

"Prosimy o przyjęcie tego pucharu
jako wyrazu uznania
bohaterskich czynów tamtych dni
naszej młodości,
które spoiły nas etosem
Armii Krajowej"

Zarząd Okręgu Pomorskiego
Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
Sopot, 15 września 2011 r.

 Dyplom składający wyrazy uznania i wdzięczności za działalność
i kontynuację etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego otrzymali między innymi:

 

 

Koło ŚZŻAK Gdańsk-Oliwa – prezes Barbara Kaczanowicz
Inspektorat ŚZŻAK w Słupsku -prezes Jan Soduła

 

Każdy z uczestników spotkania otrzymał okolicznościowy biuletyn.

 

Koncert Chóru Męskiego Bell Canto pod batuta Michała Olejnika uświetnił to wspaniałe spotkanie.
Razem z Chórem Bell Canto wszyscy zgromadzeni w Sali Herbowej Urzędu
Miejskiego śpiewali:

 

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi . . .

 

My, Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada . . .

 

Piosenki ułałńskie . . . i wiele innych

 

Członkowie Chóru Bell Canto otrzymali pamiątkowe pucharki

 


Minister Jan Stanisław Ciechanowski na zakończenie uroczystości stwierdził, że kombatanci reprezentują całą przedwojenną Polskę i życzył wszystkim pomyślności w dalszym życiu.
 

 

 

 


 

 

Dnia 21 grudnia 2009 roku (poniedziałek) o godz.11,00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu (Sopot, ul. Kościuszki) odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia obchodów

20-lecia powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
w Województwach
Gdańsk – Elbląg – Słupsk

 


 

 

Program uroczystości:
- Hymn Narodowy
- Powitanie Gości – Prezes Okręgu Pomorskiego – Teresa Urbanowa
- Wystąpienie Wojewody Pomorskiego Romana Zaborowskiego
- Wystąpienie Gości
- Wręczenie medali „Pro Memoria”- Wiceminister d/s Komb. i Os. Repr.
  Jan S. Ciechanowski
Decyzją Nr 1413 Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 7 grudnia 2009 roku zostało wyróżnionych 31 osób.

Listę wyróżnionych podpisał Główny Specjalista Departamentu Wojskowego ppłk inż. Roman Stefański.
- Chór – pieśni patriotyczne – Hymn Żołnierzy Armii Krajowej; kolęda „Bóg
  się rodzi”
- Modlitwa – Ks.Inf.kmdr Marian Próchniak Delegat Biskupa Polowego WP

Z okazji jubileuszu 20-lecia powstania Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK na ręce Prezesa Okręgu - Pani Teresy Urbanowej zostały złożone:


-
Akt nadania „SINT SUA PRAEMIA LAUDI”
        - Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski
          Gdańsk, dnia 21 grudnia 2009 roku NR 464


- Medal Prezydenta Miasta Gdańska

        - Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz,
          Gdańsk 21 grudnia 2009 r.


- Pismo przekazujące najwyższe uznanie i szacunek dla działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz wyrażające głęboką cześć i należny hołd pamięci Tych, którzy walczyli w obronie Polski.
        - Dowódca Marynarki Wojennej RP, wiceadmirał Andrzej Karweta


- Pismo wyrażające najwyższe uznanie dla uobecnianie etosu Żołnierza Armii Krajowej oraz włączenie się w patriotyczne i obywatelskie wychowanie młodzieży
        - Pomorski Kurator Oświaty - Zdzisław Szudrowicz;
          Sopot, 21 grudnia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2009 w 70 rocznicę uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Polskiego Państwa Podziemnego uroczystości rozpoczęły się mszy św. celebrowanej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
W uroczystości pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Targu
Rakowym w Gdańsku wzięli liczny udział członkowie Okręgu Pomorskiego
ŚZŻAK – przemówienie wygłosiła prezes Okr. Pom. ŚZŻAK por. Teresa
Urbanowa – poczty sztandarowe, wojsko, harcerze, oraz inne organizacje.
 

Przemówienie T. Urbanowej:

Przy okazji obchodzonej po raz 70-ty pod PPP w Gdańsku uroczystości
prezentujemy Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.09.1998 r.

Uchwała
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 września 1998 r.
w sprawie ustanowienia Dnia Państwa Podziemnego

W dniu 27 września 1939 roku, w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski.
To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Podziemnego Państwa Polskiego, fenomenu w dziejach – nie tylko II wojny światowej.
Obok planu wojskowego – Armii Krajowej – i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, istotną rolę odegrał podziemny parlament
- Rada Jedności Narodowej a zwłaszcza rozegrała obejmująca cały obszar Rzeczypospolitej i obie okupacje działalność Delegatury Rządu na Kraj.

To ona stworzyła ogromny, nie mający odpowiednika nigdy i nigdzie aparat rzeczywiście Polskiego Państwa Podziemnego – od spraw wewnętrznych, poprzez tajną oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości aż po komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szczególna wdzięczność i szacunek twórcom, ofiarom, działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego,
a także tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach
z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny.


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pamiętając o ich poświęceniu,
walce i umiłowaniu Ojczyzny, ustanawia dzień 27 września
– Dniem Podziemnego Państwa Polskiego.

Marszałek Sejmu
/./ Maciej Płażyński

 

 


W dniu 16.09.2009, w przeddzień 70 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
w kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Sopocie o godz. 11,00 została odprawiona uroczysta Msza Święta za Ojczyznę celebrowana przez Ks. Prałata Mariana Krzywdę Proboszcza Parafii p/w św. Michała Archanioła, Ks. kmdr. Romana Dziadosza oraz Ks. kmdr. Krzysztofa Karpińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

W mszy św. uczestniczyli:
Minister Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Stanisław Ciechanowski,
Przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej RP – kmdr Janusz Dawidowicz,
Wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej – dr Janusz Marszalec,
Prezydent Miasta Sopotu            - Jacek Karnowski,
Dyr IPN Oddział Gdańsk              - prof. Mirosław Golon,
Naczelnik Biura Edukacji Publicznej Oddz. IPN Gdańsk – prof. Grzegorz Berndt,
Przewodniczący Rady Miasta Sopotu – Wieczesław Augustyniak,
Przedstawiciele Okr. Pomorskiego ŚZŻAK:
                                                    - prezes por. Teresa Urbanowa,
                                                    - wiceprezes por. Krystyna Cembrzyńska-Piłat,
- członek zwyczajny ŚZŻAK Okręg Pomorski; Uniwersytet Gdański
                                                    - dr Piotr Niwiński
- Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Intergr. Nr 1 im Armii Krajowej
w Sopocie,                                   - Wojciech Jankowki,
Dyrektorzy Preds. „Radmor SA” - Jacek Korytowski oraz Roman Grubicki.
 

 

 

 

 

Podczas Mszy Świętej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej prof. gen. bryg. Elżbietę Zawacką ps. „Zo”
w stulecie Jej urodzin.
 


Patronat nad uroczystością objęli:
JACEK KARNOWSKI – PREZYDENT MIASTA SOPOTU,
WIECZESŁAW AUGUSTYNIAK – PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SOPOTU,
Ks. PRAŁAT MARCIN KRZYWDA – DZIEKAN MIASTA SOPOTU,
ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK – OKRĘG POMORSKI, 
KLUB HISTORYCZNY IM. GEN. ROWECKIEGO 'GROTA' TRÓJMIASTO
DZIAŁAJĄCY PRZY INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
WOJCIECH JANKOWSKI - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. AK

 

Dalsza część uroczystości przebiegała w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i objęła:
część artystyczną przygotowaną przez uczniów SP nr 1
wręczenie medali Pro Memoria [zostało wyróżnionych tym medalem 7 osób]
Medale wręczał minister Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław
Ciechanowski
wykład dr Piotra Niwińskiego „Agresja sowiecka na Polskę w 1939 roku
 

 

 

 

 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Ściany Pamięci oraz Miejsca Spoczynku Żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku
dnia 24.10.2002 roku.

 

 

Poświęcenie Kwatery Spoczynku oraz Ściany Pamięci dokonał
J. E. ks. Abp. dr Tadeusz Gocłowski.

 

W uroczystości uczestniczyli:

ks. Inf. Stanisław Bogdanowicz
prezydent miasta Gdańska mgr Paweł Adamowicz,
prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK inż. Kazimierz Śliwa,
prezes Koła Gdańsk ŚZŻAK mgr inż. Kazimierz Szponar,
organizacje kombatanckie,
poczty sztandarowe,
żołnierze Armii Krajowej,
kompania Wojska Polskiego i orkiestra,
organizacje harcerskie ZHP i ZHR.

 

 

 

obchody rocznicowe i okolicznościowe świętowane są zależnie
od charakteru, w kościołach, pod pomnikami, tablicami pamiątkowymi oraz na cmentarzach: często z udziałem wojska (orkiestry) oraz drużyn harcerskich.

 

 

 

 

  WSTECZ