Działalność:
 

 organizowanie spotkań opłatkowych

Okręg Pomorski ŚZŻAK jak i poszczególne Koła każdego roku organizują
dla swoich członków spotkania opłatkowe.
Na te spotkania zapraszani są również przedstawiciele Kościoła oraz władz miejskich.

 

 21.12.2012 Uroczyste spotkanie opłatkowe  Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK połączone z wręczaniem medali „Pro Patria”
miało miejsce dnia 21 grudnia o godz. 12,00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu.

Licznie zgromadzeni zaproszeni goście: minister Jan Stanisław
Ciechanowski, ks. Abp. Tadeusz Gocłowski, władze trójmiasta,
sponsorzy oraz prezesi Kół i członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK,
i harcerze szczelnie wypełnili piękną Salę Urzędu Miasta Sopot.

Po przemówieniu p. o. prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzego
Grzywacza, w którym po powitaniu zebranych na sali uczestników
spotkania zakomunikował, że w ostatnim okresie odeszło na wieczną wartę aż czterdziestu członków Okręgu; w tym prezes Okręgu pani Teresa Urbanowa oraz wieloletni skarbnik Okręgu
por. Tadeusz Sierakowski.

Następnie Minister Jan Stanisław Ciechanowski uhonorował  zasłużonych wręczając im medale „Pro Patria”.

Po przemówieniu i modlitwie ks. Abp. Tadeusz Gocłowski pobłogosławił opłatki, którymi następnie dzielili się zebrani składając sobie życzenia.

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2011 r. Noworoczne Spotkanie Opłatkowe

Sala „Akwenu” w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 24 gościła w tym dniu
Polskich Kombatantów zaproszonych na Noworoczne Spotkanie Opłatkowe przez Zarząd Koła ZSPK.
Sala była wypełniona. Były przemówienia, modlitwa, składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, wręczanie medali, śpiewanie kolęd, oraz występy chóru i baletu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2010 r. Spotkanie Opłatkowe
Dzień był mroźny i „zaśnieżony”. Zwały śniegu powodowały
kłopoty w komunikacji: pociągi i tramwaje nie kursowały regularnie,
samochody miały trudności z „przebiciem się” przez powstające na drogach
korki. Pomimo tych trudności zaproszeni członkowie Okręgu Pomorskiego
ŚZŻAK stawili się licznie w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu
na doroczną uroczystość dzielenia się opłatkiem i składania
bożonarodzeniowych życzeń.

 


Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa
rozpoczęła uroczystość witając zaproszonych gości.


 

 

 

 

 

 

 

 


Ks. kmdr Marian Próchniak pobłogosławił opłatek po czym wszyscy obecni
na spotkaniu dzielili się opłatkiem i składając sobie życzenia wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym nowym roku.

 

 


Prezes Okręgu Pomorskiego pani Teresa Urbanowa zaprosiła na uroczystość
chór męski „BEL CANTO”, który zaprezentował repertuar składający się
z kolęd oraz pieśni patriotycznych.
 

 

 

 

 

 

· opłatek w Kole Gdańsk
Spotkaniu opłatkowemu 5 stycznia 2010 roku przewodniczył kol. Andrzej Zbierski. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz członkowie Koła Gdańsk ŚZŻAK.

 


 

 

 

 

 

 

 

 


· Spotkanie opłatkowe Koła Gdańsk. 2008 rok.

 


 

 

 

  WSTECZ