Spis prelekcji wygłoszonych na Zebraniach Koła Gdańsk ŚZŻAK

Okres 1989- 1992

L. Torliński             Wspomnienia z działań AK w obwodzie sandomierskim
A. Zbierski              Wspomnienia o marszałku Józefie Piłsudzkim
W Gierłowski          Operacja Ostra Brama
W. Kozłowski          Z dziejów Matki Boskiej Kozielskiej
J. Dałkiewicz          50-ta rocznica powstania AK
J. Zawiślak             Działania AK w puszczy Solskiej
T. Stachurski          Działania 27 Dywizji Wołyńskiej AK na Wołyniu
R Ciborowski          Działalność AK na Suwalszczyźnie
M. Krzyżanowski    Działalność AK w Okręgu Pomorskim
J, Dałkiewicz          Ordery i odznaczenia wojskowe polskie
R .Frąckiewicz        Katyń 1940
R. Frąckiewicz        Powstanie żydowskie w Getcie Warszawskim w 1943 roku
R. Frąckiewicz        Zakończenie II-ej wojny światowej 8 maja 1945 roku
Z. Sikorski              Polskie Państwo Podziemne
E. Lange                 Bitwa pod Monte Cassino
R Frąckiewicz        Aresztowanie gen. Grota- Roweckiego w dniu 30. 6.1943 r.
R. Frąckiewicz       Śmierć gen. Sikorskiego
R. Frąckiewicz       Aresztowanie gen. Okulickiego w dniu 27. 3. 1945 roku
R. Frąckiewicz       Napad niemiecko-sowiecki na Polskę w 1939 rokuOkres 1993-1995

R. Frąckiewicz       11 listopada 1918 roku
R. Frąckiewicz       Akcja „Burza”
Z. Sikorski             Pomorze w walce o niepodległość
S. Kuropatwiński   Polacy na ziemiach byłego ZSSR
R. Frąckiewicz       Życie konspiracyjne w Armii Krajowej
H. Brzeziński         Zsyłka żołnierzy AK z Wileńszczyzny
W .Kucharski         Wicher Walki partyzanckie w rejonie radomsko-kieleckim
J. Zawiślak            Ostatnie walki AK w puszczy Solskiej
N. Goluński           Działania wywiadu AK dla Komendy Głównej
                              w północnym obszarze Polski
E.. Zawacka          Wspomnienia kuriera komendy Głównej AK
L. Torlinski           Działalność wywiadu AK na terenie Okręgu Sandomierza
R. Raczyński         Działania Kedywu w Okręgu Inspektoracie
                             Mińska-Mazowieckiego
A. Zbierski            Działalność Komendy Głównej AK w Częstochowie
                              po Powstaniu Warszawskim
O. Christa             Akcja „Burza” na Wileńszczyźnie
M. Bilikiewicz       Instytut im. Józefa Piłsudzkiego w Nowym Yorku
W. Odyniec           Z dziejów 3. zgrupowania AK na Wileńszczyźnie
A. Lisicki               Moja droga do Powstania Warszawskiego
S. Kowalewski      Wspomnienia z Powstania Warszawskiego
J. Grzywacz          Przyczyny polityczne i skutki Powstania Warszawskiego
R. Rakowski         Akcja „Burza” we Lwowie
J. Czerniawski      Rozbicie wiezienia w Lidzie w dniu 1. 8. 1944 roku
A. Różycki            Działania partyzanckie na Pomorzu okresie 1945-1947
R. Ciborowski       Moje wspomnienia z działań AK na Suwalszczyźnie
K. Śliwa                Ocena łączności lotniczej pomiędzy wojskiem
                             na Zachodzie i krajem
S. Steckiewicz      Wspomnienia z wejścia wojsk sowieckich do Polski
                             w 1939 roku
R. Frąckiewicz     Proces 16-tuOkres 1996-1998

A. Zbierski           Stosunki polsko-ukraińskie w przeglądzie historycznym
W. Gierłowski      Stosunki polsko-białoruskie na tle historycznym
L.Torliński           Ekspansja Niemców na tereny polskie
K.Kalandyk          Działalność Szarych Szeregów Batalionu „Zośka”
                            w Powstaniu Warszawskim
R. Frąckiewicz     Generał Bór- Komorowski
I. Kochanowska   Działalność oddziału „Zapory’ na Lubelszczyźnie
J.Czerniawski      Działalność Armii Krajowej w Nowogródzkim
Z. Skibiński          Moja walka o suwerenność ojczyzny
A. Lisicki              Sytuacja wojenna w Europie Wschodniej w 1944 roku
H. Pasierbska      Wileńskie Ponary największy cmentarz AK na wileńszczyznie
S. Markowski       Działania AK na Białostoczczyznie
H. Łowkis             Stosunki polsko- ukraińskie w okresie ostatniej wojny
J. Czerniawski     Organizacja i działania 2-go batalionu 77 pułku
                            Nowogródkiego AK
Z. Nowak             Ostatnie pokolenie Sybiraków
A. Machniewicz   Wyzwolenie więźniów na Zamarstynowie w 1943 roku
E. Sergot             Wspomnienia konspiracyjne z Okręgu Zamojskiego
T. Łabieniec        Działalność KEDYW-u w oddziale por. WIR-a na terenie
                           Okręgu Białystok
J. Zawislak         Ostatnia walka AK na Zamojszczyźnie
Z. Nowak            Polskie dobra kulturowe Lwowie w czasie wojny
K. Śliwa              Z historii lotów zaopatrujących do kraju
L. Torliński         Pierwsza organizacja podziemna na wybrzeżu
A. Arendt           Działalność organizacji „Gryf” na PomorzuOkres 1999-2001

S. Gorski             Polska pod zaborem rosyjskim
J. Czerniawski    Odbicie więźniów z wiezienia w Lidzie
R. Frąckiewicz    Film „Generał Nil Fieldorf”
S. Gorski             Józef Piłsudzki
R. Frąckiewicz    Udział wojsk polskich w II-ej wojnie światowej
R. Frąckiewicz    Film „Kampania wrześniowa”
T. Łabieniec        KEDYW na terenie białostocczyzny
E. Kozawski        Koncert okolicznościowy „Jeszcze Polska nie zginęła”
R. Stefanicki       Moja mała ojczyzna
Z. Zygmuntowicz „Zapora”
E. Maćkowiak     60 rocznica zbrodni katyńskiej
R. Stefanicki       Życiorys kresowego AK-owca
T. Łabieniec        Wspomnienia o płk. Kauffmanie- Borkowskim
J. Saari                Na nieludzkiej ziemi
R. Frąckiewicz     Film „Trzech emisariuszy”
R. Frąckiewicz     WIN
R. Stefanicki        Historia Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie
R. Frąckiewicz     Film „ Zakończenie II-ej wojny światowej”
R. Frąckiewicz     Film „Aresztowanie gen. Grota – Roweckiego”
S. Gorski              Polskie zwycięstwa we wrześniu
T. Łabieniec         Wspomnienie mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”
K. Basińska          Film „Byli żołnierzami „Jodły”Okres 2002-2004

A. Zbierski           Żołnierze Armii Krajowej dziś
S. Gorski              Sytuacja polityczna i wojskowa przed wybuchem II wojny
                            światowej w Europie i w Polsce
A. Zbierski          Nieprzerwana tradycja Armii Krajowej
K. Basińska         Kadeci II Rzeczypospolitej w szeregach AK i innych formacji
                           wojskowych
K. Śliwa              Losy generałów WP II Rzeczypospolitej Polskiej
A. Zbierski          Nieprzerwana tradycja Armii Krajowej- część II
A. Zbierski          Nieprzerwana tradycja Armii Krajowej – część III
K. Szponar          Działalność 27 Dywizji Wołyńskiej oraz projekcja filmów
                           „Pożoga” i „Lwów”
A. Zbierski          Działania zgrupowania „Zapory” oraz 2 filmy
A. Zbierski          Aleksander Kamiński „Kamyk”
K. Śliwa              Spadochroniarze i kurierzy Armii Krajowej
A. Zbierski          Władysław Sikorski oraz film
A. Zbierski          Generał Grot- Rowecki oraz film
A. Zbierski          Generał Okulicki oraz film
J. Kurylczyk        Problemy gospodarcze województwa pomorskiego
K. Szponar          Wspomnienia św. p. Stanisława Gorskiego
K. Śliwa              Jednostka „Grom”
A. Zbierski          Generał Maczek
A. Zbierski          Komenda Główna AK a Szare Szeregi
K. Śliwa              Działalność lotnictwa brytyjskiego na obszarze polskim
Z. Walewski       Ustanowienie święta państwowego 11listopada
K. Śliwa              CichociemniOkres 2005-2007

I. Kochanowska   Henryk Dekudowski „Zapora”
J. Czerniawski     Film „Rozbicie wiezienia w Lidzie”
Z. Zygmuntowicz Akcja „Ostra brama” oraz 2 filmy
A. Zbierski           Zakończenie wojny światowej w oczach młodzieży Licealnej
I. Kochanowska   Polskie Państwo Podziemne
Z. Walewski         Wojska polskie na Kremlu
A. Zbierski           Udział młodzieży AK w powstaniu i rozwoju Solidarności
Z. Walewski         6 wojen polskich w okresie 1918-1921
J. Czerniawski     Rozbrojenie niemieckiej placówki w Horodle
J. Zubrzycki         Moje przeżycia w oddziale partyzanckim „Jedrusie”
A. Zbierski           Polska i Ukraina wczoraj i dziś
Z. Walewski        Wojna kapturowa ZSSR z Polską
J. Weltrowski      Początki działań partyzanckich na Pomorzu
A. Zbierski          Krótka refleksja o działalności polskich sil zbrojnych
                           w najnowszej historiografii anglosaskiej
K. Śliwa              Historia ustanowienia orderu Virtuti Militari
                           Rocznica zatwierdzenia hymnu państwowego
S. Raszeja          Walki partyzanckie na Pomorzu Gryfa Pomorskiego
                            i Armii Krajowej
R. Stefanicki       Kwadrans na Zamarstynowie i nie tylko
K. Śliwa              Armia generała Andersa w Iraku
A. Zbierski          Film „Warszawa walczy”
B. Kaczanowicz  Okupacja w oczach dziecka
A. Zbierski          Polska na morzu- wystawa w CMM
Z, Walewski        Walki 74 pułku piechoty AK w 1944roku
A, Zbierski          Rezultaty obrad Areopagu w Gdańsku


Okres 2008

K. Śliwa              Ważne daty w historii AK
A. Zbierski          Film o kpt. Stanisławie Sojczyńskim ps. „Warszyc”
R. Tomaszewski Udział w drugiej konspiracji AK WIN
A. Zbierski          Próby współpracy Polski i Ukrainy w okresie wojny
                           i po wojnie
A. Zbierski         Filmy: „Głuchoniemi w powstaniu warszawskim”,
                          oraz „Rekonstrukcja walk na przyczółku Czerniakowskim”
K.Szponar          Prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej na UchodztwieOkres 2009

A. Zbierski         Film o procesie ugrupowania Warszyca
                          Film o zamordowaniu księdza Niedzielaka

 

 

 

  WSTECZ