Działalność:
 

wystawy


Wystawa prof. Marka Ney-Krwawicza - 3.09.2012 r.

Polacy w Iranie w latach 1942-1945
Zaprezentowana w dniu 3.09.2012 przez prof. Marka Ney-Krwawicza
w holu wystawowym Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk wystawa
dotyczyła pobytu Polaków na gościnnej ziemi Iranu w latach 1942-1945.
Rok 2012 jest rokiem uroczystych obchodów siedemdziesiątej rocznicy
przyjęcia przez Iran i gościny stu dwudziestu tysięcy polskich uchodźców
II wojny światowej.
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie przesłała na ręce
prof. Marka Ney-Krwawicza wydane z tej okazji płytki DVD relacjonujące
przebieg uroczystości w Ambasadzie z udziałem wielu zaproszonych polskich przedstawicieli. Odegrano hymn Iranu i Polski. Na obwolucie płyty umieszczono fotografie uczestników uroczystości oraz znaczka pocztowego z polskim orłem.

Profesor Marek Ney-Krwawicz prezentuje swoje zbiory [wyłącznie oryginały dokumentów, fotografii i przedmiotów] każdego roku.
Obecna wystawa jest z kolei dwudziestą; każda o tematyce związanej z walką
o wolność podczas II wojny światowej oraz losami polaków w tamtym czasie.


prof. Marek Ney-Krwawicz na tle wystawy

 


polskie harcerki wręczające kwiaty żonie szacha oraz szachowi

 

 

 

 

 

Wystawa rysunku i malarstwa historycznego

autorstwa inż. mech. Henryka Basińskiego, partyzanta 25 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Piotrkowskiej Okręg Radomsko - Kielecki „JODŁA”


Autor kolekcję swoich rysunków zatytułował „Zwycięży Orzeł Biały”
(wers z piosenki „Jak długo na Wawelu...”).
Wystawę zaprezentowaną w Muzeum Okręgowym w Krośnie kustosz Muzeum
zatytułował „A to Polska właśnie” (cytat z dramatu Stanisława Wyspiańskiego).

Przesłanie autora brzmi:
"Pracę tę dedykuję swym najbliższym w następnych pokoleniach w nadziei,
że zapoznanie się z ikonografią godła państwa i narodu będzie zachętą
do zgłębiania dziejów i kultury swych ojców."

Zbiór rysunków i malarstwa obejmuje:
1) ORZEŁ BIAŁY – GODŁO PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO
2) ORZEŁ – ZNAK ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
3) WOJSKO POLSKIE – MUNDURY ŻOŁNIERSKIE
4) HERBY RODÓW POLSKICH
5) UMUNDUROWANIA PARTYZANCKIE
6) BROŃ STOSOWANA W PARTYZANTCE
7) ODZNAKI PIECHOTY I KAWALERII POLSKIEJ DO 1039 ROKU
8) ARCHITEKTURA ZAMKÓW POLSKICH I ANGIELSKICH

Wystawa zorganizowana przez prezesa Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej cichociemnego mjr Kazimierza Śliwę została otwarta dnia 23.10.1995 roku
w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Następnym miejscem prezentowania wystawy była Politechnika Gdańska (23.11.1996);

 

 

 

W lipcu 1995 wystawa w Sandomierzu
– wpis do księgi pamięci żołnierzy byłej 2 Dywizji Panc. AK, 7 komp. Leg .AK, oraz uczniów wielu szkół,

Muzeum Okręgowe w Krośnie (21.11.1997),
gdzie w wystawionej dla zwiedzających księdze uwag wpisał ktoś pełną prawdy myśl: "jak dużo może zrobić człowiek zaangażowany i wierzący w słuszność
i potrzebę tego, co robi" (cytat z tygodnika Regionalnego w Krośnie);


Muzeum  Okręgowe w Krośnie. Wystawa "A to Polska właśnie"
w rysunku i akwareli inż. H. Basińskiego żołnierza Armii Krajowej.

W Rzeszowie do księgi uwag wpisał się wiceprezydent Rzeszowa, poseł na Sejm RP Józef Górny, oraz Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rumunii, gen. dyw.  CONSTANTIN DEGRATU.

Wystawa była prezentowana jeszcze w wielu innych miastach.

 


 


W siedzibie Koła Gdańsk ŚZŻAK w Gdańsku przy ulicy Chlebnickiej 36 Zarząd Koła prezentuje "Izbę Pamięci".
Znajduje się tam sztandar Koła, tablica z wygrawerowaną przysięgą Armii Krajowej, portrety przywódców AK oraz eksponaty ofiarowane przez Kombatantów - członków Koła Gdańsk.

   

 

 

 

 

W pierwszym kwartale 2010 roku dzięki inicjatywie oraz organizacji prezesa Inspektoratu Słupsk ŚZŻAK kpt. Jana Soduły powstała IZBA PAMIĘCI.

Szkoła Podstawowa imienia Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, w której usytuowana jest Izba Pamięci udostępnia również aulę na zebrania sprawozdawczo-wyborcze oraz spotkania okolicznościowe i opłatkowe członkom Inspektoratu ŚZŻAK.

Prezes Inspektoratu Słupsk kpt. Jan Soduła prezentuje zbiory Izby Pamięci:
- sztandar Inspektoratu Słupsk
- tablice zasłużonych działaczy [ zdjęcia] oraz ich działalność
- medale zasłużonych członków Armii Krajowej oraz wiele innych eksponatów.
Wśród zbiorów Izby Pamięci znajduje się również Kronika Inspektoratu Słupsk
zawierająca działalność tej placówki od momentu powstania do chwili obecnej.

 

 

 

„Dni Powstania – Warszawa 1944” - wystawa zorganizowana przez IPN -Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, (Oddziały Warszawa i Gdańsk) pod honorowym patronatem prezydentów Warszawy
i Gdańska.

Otwarcie wystawy (29 lipca 2004 roku – 60 rocznica powstania) zostało poprzedzone realistycznym przedstawieniem rekonstrukcji historycznej zdobywania przez powstańców warszawskich budynku zajmowanego przez załogę niemiecką.
Inscenizacja ta miała miejsce na otwartym terenie Stoczni Gdańskiej,
a uczestniczyli w niej kombatanci i młodzież harcerska.

Przemówienia wygłosili:
prezes IPN profesor Leon Kieres,
prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Następnie został odczytany list prezydenta Miasta Warszawy Lecha Kaczyńskiego oraz marszałka Sejmu Józefa Oleksego.

Szczególnie zasłużonym 10 kombatantom ŚZŻAK zostały wręczone przez przedstawiciela Kapituły Złote Odznaki Zasługi ŚZŻAK.

Między innymi Złotą Odznakę Zasługi otrzymał prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK „CC” Kazimierz Śliwa.

 

W tym samym dniu o godz. 17,00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego odbył się panel dyskusyjny „Polskie Sierpnie Warszawa 1944 – Gdańsk 1980” z udziałem profesora Normana Daviesa, dr. Andrzeja Krzysztofa Kunerta i prof. Jerzego Eislera. W panelu uczestniczyli również zaproszeni członkowie Koła Gdańsk ŚZŻAK.

 

 

  WSTECZ