Działalność:

 organizowanie zebrań

Dnia 8.03.2010 r. w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie miało miejsce zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

 

Program zebrania obejmował:
· powitanie zebranych, chwila ciszy i modlitwa za tych co odeszli na wieczną wartę
· podziękowanie Zespołom i członkom indywidualnym, które wzięły udział
w uroczystościach pogrzebowych:
     - gen. bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej „ZO”
     - gen. bryg. Stanisława Karolkiewicza, ps. „Szczęsny” Honorowego Prezesa
        Zarządu Głównego ŚZŻAK

 

· odczytanie sprawozdań z działalności w roku 2009:
     - Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
     - Okręgowej Komisji Rewizyjnej
     - dotyczącej prac przygotowawczych w zakresie opracowywania
        monografii Okręgu


· udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu Pomorskiego.

· Dyskusje – omówienie bieżących problemów
 

 

 

 

 


Obecni na zebraniu członkowie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

 

 

 

 

Dnia 9.01.2010 Inspektorat AK w Słupsku zorganizował zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie miało miejsce w Słupsku w auli Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej . Prezes Inspektoratu kpt. Jan Soduła zaprosił panią Prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Teresę Urbanową.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone było z „Opłatkiem Żołnierskim”.

 

 

 

  WSTECZ