Kontakty:

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK utrzymuje ścisłe kontakty ze strukturami
naszego Związku zgodnie ze statutem z 22.V.2002 r:

z Władzami Centralnymi; Radą Naczelną i Zarządem Głównym oraz wszystkimi
Prezesami i Zarządami Kół terenowych naszego Okręgu;

 z Duchowieństwem: Lokalnym – Kapelanami poszczególnych Kół terenowych
i Delegatem Biskupa Polowego W. P., na teren województw północnych Kraju
z ks. Kmdr-em Prałatem Marianem Próchniakiem;

 z Władzami Administracyjnymi i Samorządowymi Województwa Pomorskiego (Wojewodą Pomorskim, Marszałkiem Woj. Pomorskiego, Przewodniczącym Sejmiku Pomorskiego) oraz Prezydentami Miast i Gmin oraz Radami tychże
terenów, w których znajdują się nasze struktury terenowe – Koła;

 z Dowództwem Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, Garnizonem Mar. Woj. RP jak również z Szefostwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
W. P. i WKU;

 z Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem Biura Edukacji Publicznej
w Gdańsku.

 z Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego
(34 –ch sygnatariuszy Org. Kombatanckich). W Prezydium Rady od VI kadencji
jest kol. T. Urbanowa – wiceprzewodnicząca prezydium;

 z Porozumieniem Niepodległościowych Związków Kombatanckich w Gdańsku
jako aktywni członkowie tego Porozumienia od 20-tu lat;

 z „ KORZENIAMI” Związku Harcerstwa Polskiego jak również z Komendą
Chorągwi ZHP Gdańsk i ZHR;

 z Młodzieżą Szkół Podstaw., Średnich i Licealnych zgodnie z Porozumieniem podpisanym przez nasz ŚZŻAK Okręg Pomorski z Kuratorem Oświaty Województwa Pomorskiego z dnia 28.III. 2008 roku, oraz bardzo ścisła współpraca ze Szkołami, które posiadają nadane im. Armii Krajowej, bądź ich
Dowódców.

 kontakty z młodzieżą – pomoc w wychowaniu patriotycznym młodzieży 

 współorganizowanie spotkań opłatkowych, wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych itp.

 

 

  WSTECZ