Pomniki:

Okręg Pomorski

- Pomnik żołnierzy Armii Krajowej usytuowany w Sopocie.

     

 

- Głaz upamiętniający sanitariuszkę Danutę Siedzikównę ps. "Inka"
umiejscowiony ok pomnika żołnierzy AK  w Sopocie.
W bazylice NMP jest umieszczona tablica poświęcona pamięci Danuty Śledzikówny. 

           
 

 

Koło Gdańsk

- Pomnik Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Gdańsku na Placu Rakowym

   

 

- Pomnik w hołdzie harcerkom i harcerzom pomordowanym
 w czasie II wojny światowej

       

 

- monumentalny 25-cio metrowy Pomnik Bohaterów Westerplatte wzniesiony w roku 1966 na Półwyspie Westerplatte

   

 


 

55-lecie wybuchu II Wojny Światowej.

Pierwszego września 1994 roku pod pomnikiem na Westerplatte odbyło się spotkanie panapremiera Jerzego Buzka z AK-owcami ze ŚZŻAK Okręgu Pomorskiego:

Zbigniew Dzwonkowski - Koło Sopot,
Janina Brzozowska - Koło Gd-Wrzeszcz,
Zofia Granlicz - Koło Gd-Wrzeszcz,
Tadeusz Krzyżanowski - Okręg Pomorski ŚZŻAK
Emilia Maćkowiak - prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej,
Teresa Urbanowa - sekretarz Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
Marian Pliński - Rektor U. Gdańskiego
Aleksander Kołodziejczyk - rektor Politechniki Gd,
Sikorska-Trela Ewa  - była posłanka.
 

 

- pomnik „Sybiraków” - Golgota Wschodu – usytuowany na Cmentarzu Łostowice w Gdańsku

   

 

Koło Gdynia

- Pomnik żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni.

     

- Pomnik Sybiraków

       

Rok 2004. Przedstawiciele Zarządu Okr. Pom. ŚZŻAK składają hołd pomordowanym i zaginionym sybirakom:
kpt. Kazimierz Śliwa - prezes Okr. Pom. ŚZŻAK,
por Krystyna Cembrzyńska-Piłat,
por Teresa Urbanowa - Sekretarz Okręgu
kpt. Wiesław Lisek - Komisja Rewizyjna Okręgu.

- Pomnik
OFICEROM POLSKIM ZAMORDOWANYM PRZEZ NKWD WIOSNĄ 1940 ROKU
                               - KATYŃ, MIEDNOJE, CHARKÓW.

Na nekropolii Wojska Polskiego w Gdyni Redłowie został w roku 1995 odsłonięty i poświęcony pomnik w hołdzie Oficerom Polskim Zamordowanym przez Sowietów.

      

Młodzież licznie uczestnicząca w uroczystości składania hołdu pomordowanym oficerom w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
Nekropolia Wojska Polskiego w Gdyni - Redłowie.

Koło Wrzeszcz

- Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego usytuowany jest na placu Józefa Piłsudskiego, w Gdańsku-Wrzeszczu, u zbiegu Alei Grunwaldzkiej i ul. Wojska Polskiego.

     

 

Wspólnie składają wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego:

Ks. Abp Sławoj Głódż Metropolita Gdański,
ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz,
Prezes ŚZŻAK Okręg Pomorski Teresa Urbanowa,
Wiceprezes Okręgu Pomorskiego Zw. Inw. W. Ryszard Ostrowski

 

Inspektorat Słupsk

- Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zbudowany czynem społecznym przez członków ŚZŻAK Inspektoratu w Słupsku.

Odsłonięty i poświęcony w dniu 11.11.2002 r.

     
Uroczystość 68 Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Słupsku.
Uczestnicy uroczystości: kpt. Jan Soduła             - prezes ŚZŻAK Inspektoratu w Słupsku
                                     kpt. Stanisław Mirocha - z-ca przewodn. Rady Kombatantów
                                                                                   i Osób Represjonowanych w Słupsku.

więcej . . .

 

- Pomnik Generała Stefana Roweckiego "GROTA" Komendanta Głównego AK.

     

Odsłonięcie pomnika przy szkole podst. we Wrześciu dnia 11.12.2004 r.
Na zdjęciu w towarzystwie uczniów szkoły stoją:
kpt. Jan Soduła prezes ŚZŻAK Inspektorat w Słupsku (pod krzyżem)
oraz por. Marian Holc sekretarz ŚZZAK Inspektorat w Słupsku.

 

Koło MALBORK

- Pomnik w dowód pamięci Armii Krajowej.

     

więcej . . .

 

- Pomnik w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej.

             

 

 

Koło MIASTKO  zakończyło działalność z końcem grudnia 2013 r.

- Członkowie Koła Miastko świętują uroczystości rocznicowe w kościele
pod wezwaniem N.M.P. Wspomożenia Wiernych.


27 wrzesień 2009 r. Msza św. w kościele p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych z okazji 70-tej Rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
Na zdj. Ks.Dr Józef Turkiel wita się z burmistrzem p. R.Ramionem i prezesem Koła ŚZŻAK
W.Piekarskim. Stojąca za mężczyzną w jasnej marynarce (jej mężem) kobieta to p.Janina Pliskowska - Matka ChrzestnasztandaruKoła ŚZŻAK w Miastku, poświęconego w tym kościele dn. 3 maja 1993 roku.

 

Imponujące osiągnięcia Koła Miastko w roku 2009

Koło naszego Związku w Miastku jest najmniejsze i najbardziej odległe
od Trójmiasta, a więc nie bardzo może liczyć na bliższe kontakty i pomoc liczniejszych środowisk miejskich.
Miastko liczące niecałe 11.000 mieszkańców utraciło status miasta powiatowego, a więc także ze strony samorządu terenowego wsparcia trudno się spodziewać.

Pozostało w nim jednak jeszcze siedmiu weteranów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy pod przewodnictwem Prezesa Witta Piekarskiego wywierają znaczący wpływ na życie społeczne, w tym na kształtowanie postawy patriotycznej młodzieży w mieście i gminie.
Chociaż sam Kolega Witt Piekarski określa swój zespół jako „szpital”,
a z racji chorób gnębiących wszystkich bez wyjątku kolegów, to umieją oni utrzymać żywe kontakty zarówno z Kościołem jak i z administracją, a także szkołami, harcerstwem, strażą pożarną i innymi organizacjami społecznymi.


1 wrzesień 2009 r. Na placu przy gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku w obecności pocztów sztandarowych szkół i innych zostało wygłoszone przemówienie (przez przedstawiciela władz gminnych) z okazji
70-ej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
.
Po uroczystości w budynku szkoły był poczęstunek, na który nie poszliśmy.
Nasz poczet sztandarowy tworzyli strażacy z O.S.P. Piaszczyna.
Na zdjęciu od lewej: R.Żukowski, Sławomir Radzimierski, Tom Felski, Hubert Sawicki, i prezes Koła Witt Piekarski. Strażacy otrzymali pamiątkowe zdjęcia + zapas dla icha organizacji.

Nieliczna grupa akowska jest ciągle obecna w świadomości mieszkańców Miastka, bowiem nie zaniedbuje żadnego ze świąt państwowych, aby wystąpić publicznie pod swym sztandarem. Jest on często niesiony przez przedstawicieli młodego pokolenia, harcerzy lub strażaków, ale zawsze
w asyście mocnym duchem (choć fizycznie nadwątlonych) weteranów walki
o wolność.

Akowcy z Miastka godnie uczcili wszystkie ważne rocznice, w które obfitował rok ubiegły: Konstytucję 3 Maja, 65 rocznicę Powstania Warszawskiego,
89 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920,
70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, 70 rocznicę Służby Zwycięstwu Polski i Święto Niepodległości 11 listopada.

Byli także żywym przykładem historii na ogniskach harcerskich w terenie
i brali udział w wieczorach historycznych w szkołach i Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych.
Na spotkania te wydali ulotkę i plakat napisane krótko a od serca.

Gratulacje dla Koła Miastko i Prezesa Witta Piekarskiego

Wiesław Gierłowski – Grom
22 stycznia 2010


3 maj 2009 r. po Mszy św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego z okazji:
218 Rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Poczet naszego sztandaru tworzą uczennice: Anna Gilewicz i Alicja Borhardt oraz nauczyciel p. Rafał Prądzyński z L.O. im. Adama Mickiewicza.
Pozostali od lewej: kr.Wojewodowa-przew.Koła Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, prezes Koła ŚZŻAK w Miastku  Witt Piekarski i Rajm.Zukowski.

 


Na zaproszenie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Dłoń" w Suchorzu prezes Koła w. Piekarski i Rajm.Żukowski wzięli udział w wieczornicy na temat wybuchu II wojny światowej
i 91-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Harcerze z 34 DH/Hufiec Miastko piesnią i poezją patriotyczną wzbogacili tą ważną imprezę , na której byli radni z gminy i powiatu Bytowskiego, nauczyciele i liczne społeczeństwo wspominające swoje dramatyczne przeżycia. Zabrali głos także przedstawiciele Koła

 

 

Koło USTKA zakończyło działalność w czerwcu 2009 r.

- Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i AK.

     

Koło KWIDZYN

- Dzięki staraniom prezesa Koła Kwidzyn ŚZŻAK pana Stanisława Sklepowicza dnia 3 maja 2005 r. został odsłonięty i poświęcony Grób Nieznanego Żołnierza (ul.Warszwska), w którym znajdują się prochy z 50-ciu „Pól Bitewnych”
oraz prochy z Katynia.

 

- Rondo im. gen. St.Roweckiego "Grota".
Nadanie nazwy rondu nastąpiło 16.12.2008 roku uchwałą nr XXVI/162/08, którą podpisał Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzyniu Kazimierz Gorkiewicz.

     

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej twórcy twórcy Armii Krajowej na Rondzie gen. St.Roweckiego nastąpiło 12.11.2009 r.

Uchwała Nr XXVI/162/08
w sprawie nadania nazwy rondu

W centrum Skweru Kombatantów posadowiono na kilkumetrowej kolumnie ukorowanego Orła zaprojektowanego przez rzeźbiarkę z Gdańska panią Dąbrówkę Tyślewicz, skrzydła przez projektantkę metal. Panią Annę Witkowską. Orzeł wykonany z brązu jest naturalnejj wielkości.

Wydawnictwo Kwidzynskiego Centrum Kultury „Kropla Historii” w zeszycie 2
z 2006 roku szczegółowo opisało „Dzieje Skweru Kombatantów”. Ujęte są
w nim również dokładne opisy miejsc, z których pobrane zostały (przeważnie przez harcerzy) prochy z miejsc bitewnych, które zostały następnie złożone
w Grobie Nieznanego Żołnierza.
 

 

 

  WSTECZ