INFORMACJA O PUBLIKACJACH I WYSTAWACH IPN
W LATACH 2002 – 2014

 1. Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach polskich 1947 – 1957 – Igor Hałagida – 2002

 2. Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie w Okresie II wojny światowej – red.Piotr Niwiński – 2003 – seria Konferencje – tom 14

 3. System represji stalinowskich w Polsce 1944-1956. Represje w Marynarce Wojennej – red.Igor Hałagida – 2003 – seria Konferencje tom 10

 4. Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów – red.Alicja Paczoska – 2005 – seria Materiały Pomocnicze IPN – tom 5

 5. Prowokacja „Zenona”. Genez, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu(1950-1954). – Igor Hałagida – 2005 – seria Monografie tom 22

 6. Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945-1957. – Piotr Semków – 2006 – seria Monografie tom 21

 7. Danuta Siedzikówna „Inka” – Piotr Szubarczyk – 2006 – dodruki 2008 i 2010

 8. Operacja „Zorza. Służba bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła w Trójmieście (czerwiec 1987) – praca zbiorowa

 9. Zbrodnia w Ponarach – Monika Tomkiewicz – 2008 – seria Monografie tom 43

 10. Bydgoszcz 3-4 września 1939. Studia i dokumenty – red.Tomasz Chiciński i Paweł Machcewicz – 2008 – seria Monografie tom 45

 11. Okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu południowym 1939-1945 – katalog wystawy – red Kamila Churska, Marek Szymaniak – 2009

 12. Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie (1946-1955) – red. Dariusz Burczyk, Igor Hałagida i Alicja Paczoska-Hauke – 2009

 13. Opozycja antykomunistyczna w Trójmieście w latach 1970-1989 – red. Izabela Rychert, Michał Sempołowicz – 2009

 14. Wyniszczyć – Wypędzić – Wynarodowić. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939-1945) – red. Grzegorz Berendt – 2010

 15. Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem Katolickim w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956 – red. Tomasz Chciński i Alicja Paczoska-Hauke – 2010

 16. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1990. Obsada stanowisk kierowniczych – Marcin Węgliński – 2010

 17. Sierpień 1980 w Gdyni – Stanisław Flis – Arkadiusz Kazański – 2010

 18. Gdański Sierpień ’80 – Marzena Kruk, Karolina Pokwicka, Karol Lisiecki – 2010

 19. Zbrodnia bez kary. Grudzień ’70 w Gdyni. – Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Piszczewiat – 2010

 20. Por pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-grudzień 1945)- praca zbiorowa – 2010

 21. Jeden z „wyklętych”. Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, 1904-1945 – Izabela Rychert – 2011

 22. „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940-1943) na tle ideologii nazistowskiej – Tomasz Sylwiusz Ceran – 2011 

 23. „Za świętą sprawę”.Szlakiem żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza ‘Łupaszki” – Piotr Niwiński – 2011

 24. Na sowieckim etapie…. Pamiętnik (1939-1943) – Artur Reyman – 2011

 25. Los już mną zawładnął…Wspomnienia – Janina Fieldorf – 2012

 26. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955) – Dariusz Burczyk – 2012

 27. Elżbieta Zawadzka „Zelma”, „Sulica”, „Zo” – Katarzyna Minczykowska – 2012

 28. Potyczka pod Lipinkami 3 czerwca 1946 roku – Marzena Kruk – 2013

 29. Szary, Ryś, Mściciel…Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich (1945-1947) – Alicja Paczoska-Hauke – 2013

 30. Więzienie w Inowrocławiu w latach 1945-1956 – Mirosław Pietrzy – 2014

 

 

 

ZAPOWIEDZI NA LATA 2014

 1. In name des Fuhrers…Zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku – Tomasz Ceran

 2. Wspomnienia gdańszczanki 1927-1990 – Irena Jabłońska-Kaszewska

 3. „Gdybyście w obóz przybyć już raczyli”. Obraz kultury łagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937-1945 – Magdalenna Sacha

 4. „Nade wszystko Ojczyzna”. Wacław Polewczyński (1898-1948). Cichy bohater walk o Niepodległą. – Marek Szymaniak

 5. Więzienie na Łukiszkach w Wilnie w ustroju totalitarnym 1939-1947. Analiza odpowiedzialności karnej za zbrodnie ludobójstwa na Wileńszczyźnie. – Monika Tomkiewicz

 

 

ZAPOWIEDZI NA LATA 2015

 1. Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie gdańskim

 2. Millenium kontra Tysiąclecie. Obchody Millenium Chrztu Polski w diecezji gdańskiej. – Daniel Gucewicz

 3. Uniwersytet Gdański w okresie stanu wojennego – Marek Andrzejewski

 4. Specjalny sąd Karny i prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku (1945-1945) – Dariusz Burczyk

 5. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim 1945-1956 – Daniel Czerwiński

 6. Miasto skoszarowane. Garnizon Gdańsk 1939-1945. – Jan Daniluk

 

 

 

PORTALE EDUKACYJNE IPN

 1. Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce
  www.truthaboutcamps.eu

 2. Martyrologia Wsi Polskich
  www.martyrologiawsipolskich.pl

 3. Leopold Okulicki – gen.bryg.Wojska Polskiego, współorganizator SZP-ZWZ-AK
  Ostatni komendant główny Armii Krajowej
  www.okulicki.ipn.gov.pl

 4. Czerwiec ’76. Rodom, Ursus, Płock
  www.czerwiec76.ipn.gov.pl

 5. Życie za życie – pamięci Polaków, którzy narażali życie, by ratować Żydów
  www.zyciezazycie.pl

 6. Rewolta grudniowa 1970
  www.grudzień70.ipn.gov.pl

 7. Poznański Czerwiec1956 – pierwszy bunt robotników w PRL
  www.czerwiec56.ipn.gov.pl

 8. Wrzesień 1939 – agresja niemiecka i sowiecka na Polskę
  www.1wrzesnia39.pl     www.17wrzesnia39.pl

 9. Rok 1989 – upadek systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowej www.rok1989.pl

 10. Rok Kultury Niezależnej (maj 2009 – czerwiec 2010)
  www.kultura-niezalezna.pl

 11. Stefan Korboński – wybitna postać życia politycznego w Polsce i na emigracji
  www.korbonski.ipn.gov.pl

 12. Ks.Jerzy Popiełuszko
  www.popieluszko.pl

 13. Porozumienie Sierpniowe i powstanie NSZZ „Solidarność”
  www.sierpien1980.pl

 14. Wydarzenia Marca ‘68
  www.marzec1968.pl

 15. Stan wojenny w Polsce
  www.13grudnia81.pl

 16. Rotmistrz Witold Pilecki – „ochotnik do Auschwitz”
  www.pilecki.ipn.gov.pl

 17. „Ślady zbrodni” komunistycznego aparatu represji z lat 1944-1989
  www.slady.ipn.gov.pl

 

 

 

  WSTECZ