DANE TELE-ADRESOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ORAZ DANE OSOBY DO KONTAKTU
Z INWALIDAMI WOJENNYMI I WOJSKOWYMI
ORAZ KOMBATANTAMI W PODMIOCIE.

 

 

  WSTECZ