Tablice Pamiątkowe:
 


14 kwietnia b. r. [niedziela] o godzinie 11,30 w Katedrze Oliwskiej podczas celebrowanej mszy Św.[suma] nastąpiło odsłonięcie TABLICY CZWARTEGO BATALIONU RAGNERA - 77 PUŁK PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ OKRĘGU NOWOGRÓDZKIEGO.

 

 

 


fotografie: Maria Rajtar

 

 

 

 


Kaplica Akowska w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

 

 

 

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Zarząd Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Sopocie
81-840 Sopot, Al. Niepodległości 739 a

AKT EREKCYJNY

Roku Pańskiego 2009 m-ca września 16-tego, gdy Ordynariat Metropolii Gdańskiej sprawował Ks. gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup, a Biskupem Polowym Wojska Polskiego Ks. gen. Tadeusz Płoski, zaś Delegatem Biskupa Polowego WP na teren Polski Północnej Ks. kmdr Prałat Marian Próchniak Proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie i Dziekanem Sopotu Ks. Prałat Marian Krzywda.

Prezydentem Miasta Sopotu pan Jacek Karnowski, zaś Przewodniczącym Rady Miasta Sopotu pan Wieczesław Augustyniak, Marszałkiem Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Wojewodą Pomorskim Roman Zaborowski

została odsłonięta tablica przez:

Ministra do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Stanisława Ciechanowskiego, Przedstawiciela Dowódcy Marynarki Wojennej kmdr. Janusza Wolskiego, wice -Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Janusza Marszalca, Prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej panią Teresę Urbanową,

poświęcona

przez księdza kmdr. dr Romana Dziadosza Proboszcza Parafii p/w św. Jerzego w Sopocie, by służyła świadectwu prawdy historycznej i patriotycznej edukacji pokoleń-

podczas Mszy Świętej za Ojczyznę w przeddzień 70 Rocznicy Napaści Sowietów na Polskę.

 

Fundatorami byli:
Przedsiębiorrstwo „RADMOR S. A.” Gdynia
reprezentowane przez Dyrektora pana Jacka Korytowskiego i pana Romana Grubickiego, Urząd Miasta Sopotu, Okręg Pomorski AK

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi Ks. Prałata Mariana Krzywdę Proboszcza Parafii p/w św. Michała Archanioła o przyjęcie w wieczystą opiekę tablicy mosiężnej w kształcie tarczy zwieńczonej znakiem Polski Walczącej z Godłem Polski i wpisanym symbolem AK
– z wykonaną inskrypcją:

BÓG HONOR OJCZYZNA”
Jej Życia Zew
prof. gen. bryg. ELŻBIETA ZAWACKA ps. „ZO”
1909 – 2009
OFICER POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
KURIERKA – EMISARIUSZKA KOMENDY GŁÓWNEJ ARMII KRAJOWEJ
CICHOCIEMNA
UCZESTNICZKA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
PO 1945, ŻOŁNIERZ ANTYKOMUNISTYCZNEGO PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
W 1955 WIĘZIEŃ POLITYCZNY
TWÓRCA FUNDACJI ARCHIWUM I MUZEUM
POMORSKIEGO A. K. I WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK


ODZNACZONA: ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

ORDEREM VIRTUTI MILITARI
KRZYŻEM WALECZNYCH – PIĘCIOKROTNIE


W HOŁDZIE ' PRO MEMORIA'
ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG POMORSKI
SOPOT, AD 2009


Co niniejszym poświadczają:
 

Minister Urzędu d/s Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Jan Stanisław Ciechanowski

Przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej RP
kmdr Janusz Dawidowicz

Naczelnik Biura Edukacji Publicznej
Oddział IPN Gdańsk
prof. Grzegorz Berendt

Światowy Związek Żołnierzy AK
Zarząd Okręgu Pomorskiego
z siedzibą w Sopocie
81-840 Sopot, Al. Niepodległości 739a

Przedstawiciele Okręgu Pomorskiego
Światowego Zw. Żołnierzy Armii Krajowej
por. Teresa Urbanowa – prezes
por. Krystyna Cembrzyńska-Piłat – wiceprezes

dr Piotr Niwiński
członek zwyczajny ŚZŻAK Okręg Pomorski
Uniwersytet Gdański

 

 

Wicedyrektor Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku
dr Janusz Marszalec

Prezydent Miasta Sopotu
Jacek Karnowski

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Intergracyjnymi w Sopocie
Wojciech Jankowski

Dyr. IPN Oddział Gdańsk
prof. Mirosław Golon

Przedsiębiorstwo „RADMOR SA”
Dyrektorzy:
Jacek Korytowski
Roman Grubicki

KAPŁANI:
Ks. dr Marian Krzywda
Ks. kmdr Roman Dziadosz
Ks. kmdr Krzysztof Karpiński

Wikariusz
Ks. Sebastian Dąbski

Akt Erekcyjny ŚZŻAK

Roku Pańskiego 2008 m-ca września 16-go Ordynariat Metropolii Gdańskiej sprawował Ks. Gen. Abp. Sławoj Głódź a Biskupem Polowym Wojska Polskiego Ks. Bp dr Tadeusz Płoński, Proboszczem zaś parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Sopocie
i Dziekanem tegoż nadmorskiego uzdrowiska był Ks. Prałat Marian Krzywda, Proboszczem Parafii Rzym. Kat. Garnizonowej pod wezwaniem Św. Jerzego
Ks. Płk. Roman Dziadosz, Prezydentem Miasta Sopotu pan Jacek Karnowski,
zaś przewodniczącym Rady Miasta Sopotu pan Wieczesław AugustyniakZostała odsłonięta tablica przez:

Ministra do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Janusza Krupskiego, Admirała Macieja Węglewskiego, Prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej panią Teresę Urbanową
i Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie im. Marii Skłodowskiej- Curie
panią Marię Starostkę w tejże Szkole, by służyła patriotycznej edukacji pokoleń,
w przeddzień 69 Rocznicy Napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Poświęcona przez Kapłanów: Ks. Ks. Mariana Krzywdę i płk. R. Dziadosza.

Fundatorami byli: Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK oraz Zarząd Miasta Sopotu.

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi Wysoką Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
Nr 1 w Sopocie im. Mariii Skłodowskiej-Curie zlokalizowaną przy ul. Książąt Pomorskich Nr 16/18 reprezentowaną przez Dyrektora panią Marię Starostkę
o przyjęcie w wieczystą opiekę tablicy granitowej typ „Wang” o wym. 1000 x 740 mm z wykonaną inskrypcją:

ZBIGNIEWOWI HERBERTOWI
1924 – 1998
POECIE I ŻOŁNIERZOWI ARMII KRAJOWEJ
„Idź dokąd poszli tamci do ciemności kresu
Po złote runo nicości Twoją ostatnią nagrodę
Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
Wśród odwróconych plecami i obalonych w proch”
W HOŁDZIE
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej
Okręg Pomorski

Sopot AD 2008

Co niniejszym poświadczają:
 

Minister Urzędu d/s Kombatantów
Janusz KRUPSKI
 

Admirał Marynarki Wojennej RP
Maciej WĘGLEWSKI

Przedstawiciele Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
Teresa URBANOWA – prezes
Krystyna CEMBRZYŃSKS – wiceprezes

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 i Osób Represjonowanych im. M. Skłodowskiej-Curie
Maria STAROSTKA

Prezydent Miasta Sopotu
 Jacek Karnowski

Kapłani:
Ks. Płk. Roman DZIADOSZ
Ks. Dr Marian KRZYWDA

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
Wieczesław AUGUSTYNIAK

 

Tablice w kościele Św. Michała Archanioła w Sopocie


 

 

 

Staraniem Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK została ufundowana tablica pamiątkowa ku czci gen. Władysław Sikorskiego.

W 60 rocznicę tragicznej śmierci Generała, w Sopocie przy ulicy 3 Maja
w kościele świętego Michała o godzinie 18 ksiądz prałat Stanisław Dułak - dziekan Sopotu dokonał odsłonięcia i poświęcenia tej tablicy pamiątkowej.

Udział w tej uroczystości wzięli liczni członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Akt Erekcyjny

Kościół Św. Michała Archanioła w Sopocie
Kaplica Matki Boskiej Kozielskiej.

Roku Pańskiego 2006 m-ca września 16-go, gdy na Stolicy Apostolskiej
sprawował pieczę nad Kościołem Świętym Papież Benedykt XVI,
następca WIELKIEGO JANA PAWŁA II, nieustraszonego Pielgrzyma Świata,
Syna Polskiej Ziemi, a Ordynariat Metropolii Gdańskiej Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, Biskupem Polowym Wojska Polskiego Ks. gen. Tadeusz Płoski,
a Jego mianowanym Delegatem d/s duszpasterstwa Weteranów
i Kombatantów na Polskę Północną Ks. Prałat kmdr Marian Próchniak, Dziekanem zaś Miasta Sopotu Ks. Prałat Stanisław Dułak, a Proboszczem parafii p. w. Św. Michała Archanioła w Sopocie Ks. Dr Zbigniew Zieliński.

Prezydentem tegoż nadmorskiego uzdrowiska Sopotu pan Jacek KARNOWSKI,
zaś Przewodniczącym Rady Miasta Sopotu pan Wieczesław Augustyniak

Zostały umieszczone tablice w Kaplicy Matki Boskiej Kozielskiej

I-sza „W hołdzie Kobietom i Dziewczętom.........”
odsłonięta przez: Prezesa Koła ŚZŻAK w Sopocie - panią Zofię JOKIEL,
Wiceprezydenta Miasta Sopotu - pana Cezarego JAKUBOWSKIEGO,
Naczelnika Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Gdańsku – pana Janusza MARSZALCA.

II-ga „Upamiętniająca czyny patriotyczne gen. Bryg. MARII WITTEK.......”
odsłonięta przez: z upoważnienia DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ RP
                   ADMIRAŁA FLOTY – pana ROMANA KRZYŻELEWSKIEGO
                           - pana Kontradmirała Andrzeja Rosińskiego
                   Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sopocie,
                           im. Marynarki Wojennej RP druha LUCJANA BRUDZYNSKIEGO
                   Drużynowego 7 Sopockiej Drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej im. „Zawiszy Czarnego-Sulima” - druha RAFAŁA KUBISIA

Poświęcone przez Ks. Infułata Wiesława LAUERA, by służyły Świadectwu prawdy historycznej i patriotycznej edukacji pokoleń – podczas Mszy Świętej za Ojczyznę, w przeddzień 67 Rocznicy Napaści Sowietów na Polskę.

Fundatorami byli: Zarząd Miasta Sopotu, ŚZŻAK Okręg Pomorski, Przedsiębiorstwo „RADOMOR S.A.” Gdynia, reprezentowane przez Dyrektora pana Jacka KORYTOWSKIEGO i pana Romana Grubickiego.

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi Ks. Proboszcza o przyjęcie w wieczystą opiekę tablic zwieńczonych znakiem Polski Walczącej z Godłem Polskim.

 

Co niniejszym – sub sigillo ECCLESIAE POŚWIADCZAJĄ:

 

 KAPELANI:

Ks. Infułat -dr Wiesław LAUER
Ks. kmdr Prałat- Marian PRÓCHNIAK

Wieczesław AUGUSTYNIAK
Ks. Prałat – Stanisław Dułak
Dziekan Miasta Sopotu

Proboszcz Parafii Św. Michała w Sopocie
Ks. dr Zbigniew Zieliński

 

Przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej RP
Kontradmirał – Andrzej Rosiński

Przedstawiciele Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

Prezes
Kpt. Kazimierz ŚLIWA
Spadochroniarz C.C.

Wiceprezes
Por. Teresa URBANOWA
Członek Rady Naczelnej ŚZŻAK

Por. Zofia JOKIEL
Prezes Koła Sopot ŚZŻAK
 

 

Wojewoda Pomorski - Piotr OŁOWSKI
Prezydent Miasta Sopotu
                               Jacek KARNOWSKI

                  w/z Cezary Jakubowski

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
Sekretarz Miasta Sopotu
Wojciech Zemła

Przedstawiciele Oddziału Gdańsk
Instytutu Pamięci Narodowej

Naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN
Janusz Marszalec

Redaktor Biura Edukacji Publicznej IPN
Piotr Szubarczyk

Związek Harcerstwa Polskiego
phm Lucjan Brudzynski
Komendant Hufca Sopot

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
przewodnik Rafał KUBIŚ
Drużynowy 7 Sopockiej drużyny

Akt Erekcyjny

Roku Pańskiego 2004 m-ca września 16-go, gdy od 26 lat zasiadał na Stolicy Apostolskiej PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, Syn Polskiej Ziemi, niestrudzony Pielgrzym Świata, a Ordynariat Metropolii sprawował Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski od kwietnia 1983 Roku Pańskiego, Proboszczem zaś parafii p. w. Św. Michała Archanioł a w Sopocie był Ks. Dr. Zbigniew Zieliński, Prezydentem tegoż nadmorskiego uzdrowiska Sopotu pan Jacek Karnowski zaś Przewodniczącym Rady Miasta Sopotu pan Wieczysław Augustyniak:
Została odsłonięta tablica przez:
Przedstawiciela Dowódcy Marynarki Wojennej RP Admirała Floty
 Romana Krzyżelewskiego
Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego
Prezesa Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt. Kazimierza Śliwę – spadochroniarza C. C.

Poświęcona przez Abp. Tadeusza Gocłowskiego, by służyła świadectwu prawdy patriotycznej i edukacji pokoleń – podczas Mszy Świętej za Ojczyznę, w przeddzień 65 Rocznicy Napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Fundatorami byli:
Zarząd Miasta Sopotu
Firma „Mosiądz” z Dzierżążna – pani Zofia Kobiela, która była wykonawcą
 pamiątkowej tablicy.

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi ks. Proboszcza o przyjęcie
w wieczystą opiekę tablicy z wykonaną inskrypcją:

 Co niniejszym – sub sigillo ECCLESIAE – POŚWIADCZAJĄ:

Kapłani:
Ks. Abp. Tadeusz Gocłowski
Metropolita Gdański

Ks. Dr. Zbigniew Zieliński ,

Przedstawiciel
Dowódcy Marynarki Wojennej RP
Kontradmirał Adam Mazurek
Z-ca D-cy Centrum Operacji Morskich

Przedstawiciele Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK:
Prezes: kpt. Kazimierz Śliwa
Sekretarz: por. Teresa Urbanowa

 

Prezydent Miasta Sopotu
Jacek Karnowski

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak

Przedstawiciel
Instytutu Pamięci Narodowej
Dyrektor Oddz. Gdańskiego
Edmund Krasowski

 

Granitowa tablica z mosiężnymi emblematami w kościele Św. Michała Archanioła
w Sopocie według projektu inż. Kazimierza Śliwy Żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Cichociemnego i żołnierza AK.

 

Tablica umieszczona w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu, ku pamięci śp. ks. płk Józefa Zator-Przytockiego Dziekana Korpusu Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, Krzyż Kapelana Wojska Polskiego nadanego pośmiertnie, pierwszego po 1945 roku, proboszcza parafii NSJ w Gdańsku Wrzeszczu.

Wykonana staraniem i ze składek członków Koła Gdańsk-Wrzeszcz, poświęcona przez J.E. Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w listopadzie 1991. W tej podniosłej i doniosłej mszy świętej i uroczystości, wzięli udział wierni z wielu parafii z całego Gdańska, sztandary 35 jednostek Żołnierzy Armii Krajowej w tym 18 z Okręgu Krakowskiego AK, Szef Sztabu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej płk Jan Cieślak ps. „Maciej”, kompania reprezentacyjne jednostki „Niebieskich Beretów”, oddział reprezentacyjny Garnizonu Gdańskiego, kompania Marynarki Wojennej, kompania Morskiego Oddziału Straży Granicznej, orkiestra wojskowa.

W listopadzie 1998 roku na tablicy śp. ks. płk Józefa Zator-Przytockiego odsłonięto, Krzyż Kapelana Wojska Polskiego nadany pośmiertnie przez Kapitułę i ks. Biskupa Kraszewskiego. Jest to jedyne takie odznaczenie przyznane w Gdańskiej Archidiecezji.

W roku 1998 Koło Gdańsk-Wrzeszcz wystąpiło do władz Miasta Gdańska o nadanie imienia naszego kapelana ks. płk Józefa Zator-Przytockiego ulicy przy której jest „jego” świątynia.

Kopia tej tablicy znajduje się w Bazylice Mariackiej, Tam też ks. płk Józef Zator-Przytocki jest pochowany.

Tablica pamiątkowa ks. płk. Józefa Zator-Przytockiego została również umieszczona na Ścianie Pamięci na Kwaterze Żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

 

  WSTECZ