8 lutego 2010, o godz.13,00
   Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprosiła Panią Teresę Urban z Osobą Towarzyszącą na uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
z udziałem Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Macieja Łopińskiego.

Uroczystość miała miejsce w Siedzibie Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Sali Akwen, w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 24 dnia 8 lutego 2010, o godz.13,00

Minister Maciej Łopiński wręczył odznaczenia:

                     
    Krzyż Oficerski Polonia Restituta        Krzyż Kawalerski Polonia Restituta


 1) Krzyż Oficerski -Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta
                                                                                      (nadawany od 1918 roku)
                              pani Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresie Urbanowej

2) Krzyż Oficerski – Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta
                                                                                      (nadawany od 1918 roku)
                              pani Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Zofii Jokiel

3) Krzyż Kawalerski - Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta
                                                                                     (nadawany od 1918 roku)
                              panu Edwardowi Kawerskiemu – ŚZŻAK Okr. Pomorski
                                                                                   Środowisko Wileńskie
4) Krzyż Kawalerski – Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta
                                                                                     (nadawany od roku 1918)
                              pani Marii Fieldorf – Czerskiej - Środowisko Wileńskie

5) Krzyż Kawalerski – Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta
                             panu Józefowi Jatkowskiemu Prezesowi Koła Gdańsk,                
                                                                                  Środowisko Wileńskie -

6) Krzyż Kawalerski – Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta
                             panu Stanisławowi Kowalskiemu v-prezesowi Koła Gdańsk
                                                                                   Środowisko Wileńskie

 


Minister Maciej Łopiński dekoruje Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta panią prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresę Urbanową.

 


Odznaczone Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta
pani prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa,
oraz Krzyżem Kawalerskim pani Maria Fieldorf-Czarska.

 


0d lewej strony: prezes Koła Sopot ŚZŻAK pani Zofia Jokiel,
redaktor strony internetowej Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Krystyna Basińska, Szef Gabinetu Prezydenta RP minister Maciej Łopiński,
pani Zuzanna Szandrowska (kancelaria Prezydenta),
prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa,
Środowisko Wileńskie – pan Edward Kawerski. 
 


Panie: Ewa Jóskowiak oraz Joanna Nowosz (kancelaria Prezydenta)
oraz pani Teresa Urbanowa (prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK)
na podium w sali Akwen siedziby Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, w której odbyła sie uroczystość wręczania odznaczeń państwowych „Polonia Restituta”.

 


Weterani odznaczeni Krzyżami Polonia Restituta 8 lutego 2010 r.

 

 

 

01.2009 r.    Pani poseł Szczypińska wręcza w imieniu Prezydenta RP
odznaczenia członkom Koła w Gdyni:
T. Butlerowi – Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski
J. Krywielowi – Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
T. Domżalskiemu - Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski


 

 

 

 

 

  WSTECZ