ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA RONDZIE W KWIDZYNIE
12.11.2009

PRZYSIĘGAM BYĆ WIERNYM OJCZYŹNIE MEJ
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STAĆ NIEUGIĘCIE NA STRAŻY JEJ HONORU
I O WYZWOLENIE Z NIEWOLI
WALCZYĆ ZE WSZYSTKICH SIŁ
AŻ DO OFIARY ŻYCIA MEGO...

Słowa wyryte na kamiennej tablicy nadały rangę i uroczysty charakter kwidzyńskiej uroczystości.
W dniu 11 listopada na zaproszenie Burmistrza Miasta Kwidzyna i Prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy AK delegacja żołnierzy pułku w składzie:
Mjr Dariusz PODSIADŁY, mł. Chor. sztab. Alfred GÓRALCZYK, kpr. Dariusz TROCHYMIAK uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Kwidzynie.
Uroczystość rozpoczęto o godz. 10,00 na Skwerze Kombatantów, gdzie wysłuchano Apelu Pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, upamiętniającym czyn zbrojny i ofiary żołnierzy
i narodu polskiego w walkach o niepodległy byt Ojczyzny.

Po uroczystościach na Skwerze przemaszerowano ulicami miasta do Ronda im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego, gdzie Burmistrz Miasta Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak, Prezes Koła ŚZŻAK por. w st. Spocz. Stanisław Sklepowicz i przedstawiciel Dowódcy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” mjr Dariusz Podsiadły dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej twórcy Armii Krajowej.

Następnie zebrani przemieścili się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zakończyła Msza Święta w intencji Ojczyzny i gen. dyw. Stefana Roweckiego w Katedrze p w. Sw. Jana Ewangelisty.

Delegacja żołnierzy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego składa serdeczne podziękowania i gratulacje władzom samorządowym Miasta Kwidzyna i Prezesowi Koła Światowego Związku Żołnierzy AK za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tej doskonale zorganizowanej i wzruszającej manifestacji patriotycznej poświeconej Ojczyźnie i generałowi Roweckiemu.


----------------------------------------
Załącznik Nr 11 do protokołu Nr XXVI/08 z dnia 16.12.2008

Uchwała Nr XXVI/162/08
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 16 grudnia 2008 roku


w sprawie nadania nazwy rondu


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy......................
uchwala się co następuje:

& 1.
Nowo wybudowanemu rondu w Kwidzynie u zbiegu ulic Chopina i Kościuszki nadaje się nazwę:
Rondo Generała Stefana Roweckiego – Grota”

& 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

& 3.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz

 

 

 

  WSTECZ