Zygmunt Jakóbczyk z medalem OBROŃCA OJCZYZNY 1939-1945

10.11.2015

W przeddzień tegorocznego Święta Niepodległości w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 6 na Górnej Oruni, stale i blisko współpracującym z Kołem Gdańsk naszego Związku, odbyła się piękna i podniosła uroczystość. Program obejmował prezentację weteranów wojny, prelekcje historyczne, inscenizację złożenia przysięgi akowskiej przez umundurowaną po partyzancku 50-osobową grupę młodzieży, recytacje poezji oraz śpiewy solowe i chóralne.

Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie najstarszemu członkowi Koła Gdańsk – ZYGMUNTOWI JAKÓBCZYKOWI ps. Czarny przyznanego mu przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, akurat na 98. urodziny, medalu OBROŃCA OJCZYZNY 1939-1945 .

Zygmunt Jakóbczyk już przed wojną odbył ochotniczą służbę wojskową. Uczestniczył w kampanii września 1939 r. jako żołnierz regularnego Wojska Polskiego, a po tej kampanii udało mu się uniknąć obozu jenieckiego. W lutym 1940 r. przystąpił do struktur Polskiego Państwa Podziemnego. W ZWZ i AK stopniowo awansował dochodząc w roku 1944 do stopnia sierżanta i obejmując dowództwo konspiracyjnego plutonu.

Po wojnie był leśniczym w Kolbudach i jemu w dużej mierze zawdzięczamy doskonały stan lasów, osłaniających Gdańsk od południa.

Życzymy Zygmuntowi dużo więcej niż 100 lat w dobrym zdrowiu i pomyślności.

relacja: Wiesław Gierłowski

 

 

 

 

 

  WSTECZ