Pogrzeb Zdzisława Zygmuntowicza – Prezesa Koła Gdańsk

Nasze koło Światowego Związku Żołnierzy AK poniosło bolesną i niepowetowaną stratę. W niedzielę 7 września 2014 r. zmarł nagle jeden z najmłodszych wśród nas, nasz wieloletni Prezes Zarządu – Zdzisław Zygmuntowicz. Niegdyś 16-letni żołnierz ZENEK w słynnym oddziale partyzanckim Zapory (Hieronima Dekutowskiego), był uczestnikiem największej bitwy tego oddziału z Niemcami ( 24 maja 1944 r. pod Krężnicą Okrągłą w pobliżu Bełżyc). W akcji tej doznał postrzału w nogę, skutkującego trwałym inwalidztwem i bólami, które musiał znosić przez całe 70 lat aż do końca życia.

Inwalidztwo nie ograniczało jednak Zdzisława w pracy na rzecz środowiska akowskiego. Wspólnie z Żoną, naszą towarzyszką broni wywodzącą się z Okręgu Wileńskiego AK – Zofią, pseudonim HANKA, podejmował różne działania w celu utrwalenia pamięci o Armii Krajowej i jej bohaterach znacznie wcześniej niż powstał nasz Światowy Związek; wbrew ówczesnej „władzy ludowej” już od lat 1960.

W Kole Gdańsk był założycielem i członkiem Zarządu nieprzerwanie we wszystkich kadencjach. Przez 20 lat skarbnikiem i faktycznym realizatorem całej gospodarki naszego koła. Piękna i samodzielna siedziba biura i izby pamięci w zabytkowej kamienicy gdańskiej została wyposażona jego przede wszystkim staraniem. Imponująca akowska kwatera na gdańskim Cmentarzu Łostowickim rozwijała się ściśle według ustalonej koncepcji architektonicznej: forma, materiał i rytm nagrobków, zieleń, drogi i ściana pamięci i kolejne dębowe krzyże były starannie dobierane pod nadzorem Zdzisława.

W sobotę 13 września 2014 r. wszyscy członkowie naszego koła zdolni do samodzielnego poruszania się przybyli na łostowicką kwaterę, aby w uroczystym pogrzebie z wojskową asystą, towarzyszyć Zosi Zygmuntowiczowej i czterem pokoleniom Zygmuntowiczów (z prawnukami włącznie) w ostatniej drodze Zdzisława. Przybyliśmy ze sztandarem koła i z sercami przepełnionymi bólem, równie silnym jak w bliskiej rodzinie. Nieprędko ten ból ustąpi, bo nieobecność Zdzisława wśród nas wydaje się wprost nienaturalna po tych dziesięcioleciach, kiedy to właśnie On był osią naszych wspólnych działań.

Oprócz naszego sztandaru przy grobie Zdzisława skłoniły się sztandary Koła Oliwa i Stowarzyszenia Żołnierzy IV Baonu 77 pp. AK.

Zarząd Okręgu naszego Związku reprezentowali:

Prezes - Jerzy Grzywacz, który wygłosił mowę pożegnalną

Wiceprezes - Krystyna Cembrzyńska-Piłat

Członkowie Zarządu: Krystyna Basińska, Władysław Dobrowolski i Andrzej Kaczorowski.

Obecni byli też Prezesi kół z Trójmiasta: Barbara Kaczanowicz, Roman Rakowski i Eugeniusz Wrochna.

Z Krakowa przybył Prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Komunizmu – Tadeusz Bieńkowicz, od dawna zaprzyjaźniony ze Zmarłym.

W trakcie ceremonii własny wiersz pożegnalny wygłosił kolega Wacław Juszko – SARNA.

Pogrzeb Zdzisława Zygmuntowicza zgromadził tak wielką liczbę weteranów Armii Krajowej, że zapewne nie da się jej już nigdy powtórzyć. Niestety.

Salwa honorowa zakończyła uroczystość pogrzebową.

 

Wiesław Gierłowski

GROM – 77 pp. AK

 

Gdańsk 13 września 2014 r.


 

 

  WSTECZ