Działalność:
 

 wydawnictwa – kolportaż – biblioteki - prelekcje

 

wydawnictwa:

 

 
25.08.2016

Fragmenty nowowydanej książki

„Wojenne i powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej”

 

wspomnienia Eugeniusza Borkowskiego
 

 

ciąg dalszy > > >

 

 

 

 

 

 

wspomnienia Eugeniusza Wrochny
 

 

ciąg dalszy > > >

 

 

 

 

 

 

 

wspomnienia Włodzimierza Mikucia
 

 

ciąg dalszy > > >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016
Koło Gdańsk ŚZŻAK wydało BIULETYN 2016/2
(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016
Koło Gdańsk ŚZŻAK wydało BIULETYN 2016/1
(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2016
Koło Gdańsk-Wrzeszcz ŚZŻAK wydało BIULETYN INFORMACYJNY nr 1/2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2015
Koło Gdańsk ŚZŻAK wydało BIULETYN 2015/2
(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


02.03.2015
Koło Gdańsk ŚZŻAK wydało BIULETYN 2015/1
(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie) 

 

 


(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


02.12.2014 
Koło Gdańsk ŚZŻAK wydało 'BIULETYN 2014'
(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W roku 2013 została wydana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski obszerna książka:

 

WIERNI AKOWSKIEJ PRZYSIĘDZE

 

Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz w przedmowie książki napisał ” książka jest próbą opisania działalności dwóch organizacji kombatanckich będących kiedyś częścią Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacje te to : Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy AK i Oddział Morski Stowarzyszenia Szarych Szeregów”.

 

Powyższe zdanie chyba najlepiej przekazuje jakie idee i zdarzenia usiłowali autorzy przybliżyć czytelnikowi opisując własne przeżycia oraz udziały w walkach.

 

ŻOŁNIERZE AK

Historia swych dziejów nie pisze nam dziś

Historia to wieków przymierze.

Historię swą własną pisaliśmy krwią

My, Armii Krajowej żołnierze . . .

 

autor: Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”

 

 

Wydanie książki wsparli finansowo:

Marszałek Województwa Pomorskiego

Prezydent Miasta Sopotu

Prezydent Miasta Gdyni

Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki i Sp. k.

Jedliński i Wspólnicy

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. PGNiG

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Gdyni OPEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 LATA Z KULĄ W PLECACH
OCALONE OD ZAPOMNIENIA PRZEŻYCIA
OSTATNICH ŚWIADKÓW

 

Książka ta została wydana w Gdańsku w roku 2012.

W ramach projektu edukacyjno badawczego p.t. „Ocalić od zapomnienia” uczniowie gimnazjum przeprowadzali wywiady z żołnierzami Armii Krajowej i ich rodzinami.

„ Robili to z niekłamanym zainteresowaniem” stwierdziła nauczyciel historii Halina Mężyk uczestnicząca w tych spotkaniach.

 

Spis treści książki obejmuje nazwiska żołnierzy [ lub kogoś z rodziny] z którymi przeprowadzano wywiady oraz tytuły tych relacji n.p. Barbara Kaczanowicz - „Chleb pod poduszką”.

 

Dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców ZKPiG Nr 21 w Gdańsku książka została wydana i rozprowadzana wśród AK-owców oraz młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wrzesień 2012 rok. Koło Sopot - Okręg Pomorski ŚZŻAK opracował książkę

 

CHROŃMY TRADYCJE I ETOS ARMII KRAJOWEJ

 

Książka została wydana dzięki sponsorom: Pomorskiej Spółce Gazownictwa PGNiG oraz Kasy Kredyt.

 

Hymn Armii Krajowej [nuty i tekst]

Kiedy noc czarną okupacji

Przyniósł nam śmiertelny wróg

Armia Krajowa to był nasz dom

A jedyną nadzieją dobry Bóg . . .

 

Spis treści:

Rys historyczny . . .

Organizacja Koła ŚZŻAK w Sopocie . . .

Pamięć i hołd . . .

Współpraca z młodzieżą . . .

Współpraca Oddziału Morskiego Szarych Szeregów z harcerzami polskimi zza wschodniej granicy

Opieka nad grobami zmarłych kolegów . . .

Inne formy aktywności Koła ŚZŻAK w Sopocie . . .

Cichociemni . . .

Wspomnienia kolegów . . .

Nasi przyjaciele . . .

Członkowie zwyczajni Koła Sopot ŚZŻAK byli żołnierze . . . Armii Krajowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 września 2011 roku Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego wydał książkę

 

PONADLOKALNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOMBATANTÓW ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ.

 

Wydawnictwo sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Konsultacje historyczne i współpraca: Teresa Urbanowa,
Władysław Dobrowolski. Opracowanie redakcyjne Ewa Ostrowska.  Przedmowa: Prezes Okręgo Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa.

 

Armia Krajowa

Historia swych dziejów nie pisze na dziś

Historia to wieków przymierze.

Historię swą własną pisaliśmy krwią

My – Armii Krajowej żołnierze.

 

 

Spis treści:

Armia Krajowa i jej Żołnierze

Powojenne zniewolenie . . .

Powstanie i działalność Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

Uczestnicy spotkania

Skorowidz nazwisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Sopot ŚZŻAK opracowało dwie książki zawierające krótkie życiorysy oraz działalność konspiracyjną swoich członków, jak również kilka wspomnień z osobistego uczestnictwa w akcjach.
Pierwsze wydawnictwo Koła Sopot to: „Biogramy i wspomnienia”, drugie, to promowane w związku z obchodami Jubileuszu 20-lecia Koła Sopot
„Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów”.

Książka rozpoczyna się ROTĄ PRZYSIĘGI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ.

Wstęp do książki-albumu – zredagowany przez Czesława Klebana – zawiera stwierdzenie:

„Biogramy zawarte w książce nie oceniają ani ważności, ani wielkości roli, jaką spełniały osoby, których dotyczą. Obejmują okres wojny i czasy powojennych represji wobec akowców. Wymienia się tylko te stopnie
i odznaczenia wojskowe , które zostały przyznane za dokonania w tym okresie.”

oraz przesłanie:

„Autorzy mają nadzieję, że książka-album pobudzi patriotyczne refleksje ludzi młodych i wpłynie na ich obywatelskie postawy".

 

 


Wydawnictwo specjalne z okazji 20-lecia ŚZŻAK Koła Sopot ukazało się w 2009 roku staraniem szerokiego grona Członków i Sympatyków Koła. Szczególne słowa podziękowania autorzy kierują do Władz Miasta Sopotu.

Opracowanie redakcyjne i korekta: Ewa Ostrowska,
opracowanie graficzne i projekt okładki: Czesław Kabała.

 

 

 

 

 

 

 

 

Okręg Pomorski ŚZŻAK rozprowadza wśród swoich członków następujące wydawnictwa:

· miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (wydaje Zarząd Główny ŚZŻAK od roku 2000)

"Biuletyn Informacyjny"

 

 

· Biuletyn Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych

"Kombatant"

 

 

 

· miesięcznik "Wiadomości nr . ." wydawany przez Zarząd Główny ŚZŻAK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W połowie roku 1990 rozpoczęła się edycja miesięcznika „PRZEKAZ GDAŃSKI”. Myśl przewodnia miesięcznika drukowana w każdym egzemplarzu miesięcznika brzmi: GDAŃSKI PRZEKAZ jest organem Okręgu Gdańskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Pismo służy utrwalaniu pamięci o działalności żołnierzy AK i bojowników
o niepodległość Polski. Zamieszczane wspomnienia i wywiady z bohaterami stanowią przyczynki do historii zmagań narodu z okupantami niemieckim
i sowieckim, dając świadectwo prawdzie. Dążeniem pisma jest zapełnienie tzw. białych plam w historii, tj. spraw dotychczas przemilczanych oraz odkłamanie historii.

 

Zespół redakcyjny:
Henryk Mejster – przewodniczący;
Z. A. Sikorski – sekretarz redakcji;
Tadeusz Stachurski - redaktor kroniki;
Marian Raczyński - redaktor;
Jolanta Klonowska - Figiel;
Adam Berbeka – redaktor techniczny;
Robert Dyduch – kolportaż.

 

 

Tematyka poruszana w „Przekazie Gdańskim była bardzo szeroka
– wymienię tylko kilka:

a) relacje z uroczystości związanych z poświęceniem pomników oraz tablic
    pamiątkowych

    (np. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego 1939-45 i Armii Krajowej
    w Gdańsku; tablica pamiątkowa ku czci gen. Władysława Sikorskiego
    w Sopocie; itp.);

b) relacje z obchodów rocznicowych

c) wspomnienia oficerów i żołnierzy AK (np. „ Wspomnienia aresztowania
    AK-owców i ucieczka z więzienia w Białymstoku marzec-maj 1945”)

d) wspomnienia o tych, którzy odeszli na wieczną wartę

e) Vademecum spraw socjalnych

i wiele innych ciekawych zagadnień.

 

Oprawione roczniki „Przekazu Gdańskiego” znajdują się w bibliotece Koła Gdańsk w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 36.

 

Edycja „Gdańskiego Przekazu” została zakończona po śmierci przewodniczącego zespołu redakcyjnego kol. Henryka Majstera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Koła Gdańsk.


W siedzibie Koła Gdańsk w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej usytuowana
jest biblioteka. Stan księgozbioru obejmuje około 550 tytułów związanych
tematycznie z działalnością Żołnierzy Armii Krajowej. Książki pochodzą
z darów członków Koła Gdańsk oraz częściowo z zakupów nowych wydawnictw z funduszy Koła Gdańsk.
W bibliotece zgromadzone są również oprawione (dzięki uprzejmości Dyrektora Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku: dr Marii Pelczarowej) roczniki „Przekazu Gdańskiego” oraz „Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK”
oraz protokoły z zebrań Zarządu Koła.

Od stycznia 2002 roku do stycznia 2005 roku z-ca sekretarza w Zarządzie Koła Gdańsk mgr Krystyna Basińska redagowała „Kronikę Koła Gdańsk ŚZŻAK”.W kronice oprócz bieżących zdarzeń dotyczących działalności Koła Gdańsk oraz
obchodzonych uroczystości rocznicowych redagowana była
„Kartka z Kalendarza” nawiązująca do zdarzeń które co roku wspominamy.

 

(np. Uchwalenie 3.maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja, a także takie tragiczne jak wspomnienie o „cichociemnym” Kazimierzu Dekutowskim ps. „Zapora”, na którym dnia 07.03.1949 roku został wykonany wyrok śmierci).

 

 

 

 

 

 

prelekcje:

 

Koło Gdańsk Okr. Pomorski ŚZŻAK w każdy drugi wtorek miesiąca
[oprócz m-cy: lipiec i sierpień] zaprasza swoich członków oraz wszystkich
AK-owców na zebrania „ogólne”.
Przez wiele lat zebrania te miały miejsce w Białej Sali Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku przy ulicy Długiej.

 

 


Gdy Ratusz Staromiejski został poddany generalnemu remontowi zebrania odbywały się w Domu Uphagena w Gdańsku przy ul. Długiej
[Dom Uphagena - jedyna w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie kamienic mieszczańskich z XVIII ]
a następnie w Centralnym Muzeum Morskim na Ołowiance [za Motławą.]


 


 


Już w 2001 roku [16.01.2001 r.] odbyło się zebranie ogólne członków Koła Gdańsk, na którym prezes Koła Kazimierz Szponar przedstawił szczegółowo informacje z zebrania kontaktowego w Zarządzie Okręgu Pomorskiego,
a kol. Andrzej Zbierski podjął rozważania na temat:
                                      „Żołnierze Armii Krajowej dziś”

W ramach ukonstytuowanego się nowego Zarządu Koła Gdańsk w lutym 2002 roku wyłoniono Komisję Historyczną w składzie:
Kazimierz Szponar, Andrzej Zbierski, Zbigniew Walewski, Zygmunt Łapiński.


Od tej pory Komisja Historyczna opracowywała referaty na każde wtorkowe zebranie członków Koła.
Prelekcje na tych zebraniach wygłaszali również inni członkowie Koła Gdańsk,
a przede wszystkim członkowie Zarządu Koła.
I tak [poniższe dane opracował prezes Koła Gdańsk, w ramach „monografii Koła”]:

w latach 1989 - 1992 - wygłoszono 19 prelekcji
    „         1993 – 1995 -        „          26      „
    „         1996 - 1998 -         „          22      „
    „         1999 - 2001 -         „          22      „
    „         2002 - 2004 -         „          22      „
    „         2005 - 2007 -         „          23      „

 

Tytuły niektórych prelekcji:


rok 1989-92:
· Operacja Ostra Brama                                                   - W. Gierłowski
· Z dziejów Matki Boskiej Kozielskiej                             - W. Kozłowski
· 50 rocznica powstania AK                                             - J. Dałkiewicz
· Bitwa pod Monte Casino                                               - E. Lange
· Napad niemiecko-sowiecki na Polskę w 1939 roku     - R. Frąckiewicz

 

rok 1993-95:
· Wspomnienia kuriera Komendy Głównej AK                - E. Zawacka
· Rozbicie więzienia w Lidzie w dniu 1.08.1944 roku    - J. Czerniawski
· Ocena łączności lotniczej pomiędzy
   wojskiem na Zachodzie i Krajem                                 - K. Śliwa


Zobacz całą listę opracowaną przez K. Szponara w ramach monografii

 

– kliknij tutaj....


niestety brakuje ostatnich lat – Prezes Koła Gdańsk Kazimierz Szponar odszedł na wieczną wartę w lipcu 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

  WSTECZ