Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:
 

24.12.2009

Wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia i radości
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

życzy
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Pomorski

 

21.12.2009

W dniu 21.12.2009 o godz. 11,00 w sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu miała miejsce symboliczna uroczystość z okazji rozpoczęcia obchodów 20-lecia powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Województwach
Gdańsk-Elbląg- Słupsk. Uroczystość ta została połączona
z corocznym spotkaniem opłatkowym.
Więcej . . .

 

17.12.2009 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2010 Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz przesłał na ręce Prezesa Okręgu Pomorskiego pani Teresy Urbanowej zaproszenie na tradycyjne doroczne spotkanie gdańszczan
w dniu 17.12.2009 o godzinie 18,00 w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej przy ul. Ołowianka 1 w Gdańsku.

 

13.12.2009 Niektóre Koła w tym roku świętują swoją dwudziestoletnią działalność.

Z tej okazji Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa wystosowała do tych Kół na ręce Prezesów pisma gratulujące oraz podziękowania za 20-letni wkład pracy kolejnych Zarządów podkreślając, że winni mieć poczucie dumy z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i przyszłych pokoleń.

Koło Sopot – przesłane gratulacje obejmują :
Prezesa Druha Zygmunta Imbierowicza - kadencja roku 1989
Prezesa mjr Zygmunta Cieśla – kadencja 1992 roku
Prezesa por. Zdzisława Kołodziejczyka – kadencja 1995 roku
Prezesa kpt. Zofię Jokiel – kadencja 1998 roku, aż do dnia dzisiejszego, (4-ta kad.)

Doskonałą pracę Koła Sopot ilustrują dwa wydawnictwa:
„Biogramy i wspomnienia „ oraz „ Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów”, które są promowane w związku
z obchodami jubileuszu 20-lecia Koła w Sopocie.

(Więcej na temat wyżej wymienionych książek będzie
w „menu” - działalność – wydawnictwa).

Koło Gdańsk-Wrzeszcz – pismo gratulacyjne skierowane zostało do:
Prezesa por. Danuty Ruteckiej
Prezesa kmdr por. Romana Rakowskiego

Szczególne podziękowania i gratulacje przesyła Okręg Pomorski ŚZZAK za pełne zaangażowanie i olbrzymi wkład
w prace Okręgu Gdańskiego – po zmianach administracyjnych Okręgu Pomorskiego i w utworzenie jednego z większych Kół działającego od 20 lat.
Nie można również pominąć milczeniem tworzenia symboli
II Wojny Światowej- pomniki, tablice, inscenizacje słowno
-muzyczne oraz Sympozja.

Inspektorat Słupsk – pismo gratulacyjne zostało skierowane
na ręce:
Prezesa kpt. Jana Soduły
Podziękowania i gratulacje przesyła Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZ na terenie b. Województwa Słupskiego struktur Stowarzyszenia, które przekształciły się w Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ale również za czuwanie
nad prawidłowościami współdziałania ze strukturami terenowymi władz: kościelnych, administracji samorządowej
i administracyjnej, wojskiem, odkłamywanie historii
i współpraca z pedagogami.

 

09.12.2009 Kapituła XV Edycji Konkursu Bursztynowego Mieczyka przyznała nagrodę Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski .
(nagroda przyznawana organizacjom pozarządowym na Pomorzu). Wręczenie nagrody na ręce Prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresy Urbanowej miało miejsce
na uroczystej gali w w Sali Koncertowej Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianki 1 w Gdańsku.

 

09.12.2009 Promocja książki:

„Czerwone bagno.
Konspiracja i partyzantka antysowiecka
w Augustowskim; wrzesień 1939 – czerwiec 1941”.

Prelekcja odbędzie się w dniu 9.12.2009 w Dworze Artusa
w Gdańsku przy ul. Długiej.

 

Instytut Pamięci Narodowej opracował specjalny kwestionariusz, który dotyczy indywidualnie każdej straconej lub represjonowanej osoby w czasie okupacji niemieckiej:
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką.

Celem programu jest sporządzenie imiennej listy danych ofiar prześladowań niemieckich wobec obywateli polskich w latach 1939-1945.

Wszystkich kombatantów oraz ich rodziny, którzy ponieśli w/wym. straty prosimy o wypełnienie formularza.

W ramach tego programu prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa przekazała Kierownikowi d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych dramatyczne dokumenty dotyczące kpt Antoniego Kasztelana łącznie
z wnioskiem o nadanie pośmiertnie najwyższego odznaczenia państwowego
Orderu Orła Białego.

Pismo: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Biuro Kadr i Odznaczeń; Dyrektor – Barbara Mamińska
do: Pani Teresa Urbanowa Prezes ŚZŻAK Okręg Pomorski, Sopot

"Szanowna Pani Prezes, serdecznie dziękuję za Państwa inicjatywę nadania pośmiertnie Orderu Orła Białego kapitanowi Antoniemu Kasztelanowi.
Uprzejmie informuję, że propozycja uhonorowania zasług kapitana Antoniego Kasztelana najwyższym orderem Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiona Prezydentowi RP niezwłocznie po uzyskaniu opinii Kapituły Orderu Orła Białego.
Proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku.

           
 

13.11.2009 godz.12.00 - Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej i Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza AK-owców na wspólne artystyczne spotkanie z okazji Święta Narodowego do auli Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Książąt
Pomorskich Nr 16/18 w Sopocie.

 

 

11.11.2009 91 Rocznica Odzyskania Niepodległości . Uroczystości odbywają się we wszystkich miastach i gminach województwa pomorskiego.
godz. 9.30 - uroczystości pod Pomnikiem Marszałka Józefa
                     Piłsudzskiego Al. Grunwaldzka, Gdańsk-Wrzeszcz

godz. 10.45 - Parada Niepodległości, ul. Podwale Staromiejskie
                   – Targ Rybny

godz. 12.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Mariackiej
                    oraz II-ga intencja Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
                    20-lecie powstania Rodziny Katyńskiej w Gdańsku
                    (18.11.br godz. 14.00, w Dworze Artusa, ul. Długi
                    Targ 43/44)
                    - program dla zainteresowanych osób

godz. 14.00 - Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej ku czci Józefa
                     Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, przy
                     bramie więziennej Aresztu Śledczego w Gdańsku,
                     ul. 3 Maja -za Komitet Organizacyjny zaprasza
                     doc. dr Andrzej Januszajtis i mjr Waldemar
                     Kowalski – Dyrektor Więzienia Gdańskiego

godz. 16.00 - Uroczystości w Nowym Ratuszu w Gdańsku
                    - wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień
                    - Sesja popularnonaukowa „J. Piłsudski– polityk
                                                                           i Obywatel RP”
                    historycy referujący: G. Berendt - „J. Piłsudski
                                           – jeden z pokolenia niepokornych"

                    W. Kowalski - „Więźniowie specjalni – J. Piłsudski
                                                                  i K. Sosnkowski i inni”

godz. 17.30 Poczęstunek dla uczestników sesji.

 

Uroczystości w Gdyni rozpoczynają sie o godz. 10.00, w Sopocie o godz. 18.00, Słupsk zgodnie z programem Organizatorów pod przewodnictwem kol. kpt. rez. Jana Soduły – Prezesa Inspektoratu Słupsk.
Tym razem specjalne uroczystości odbędą sie w Kwidzynie, organizowane przez Burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka i Prezesa Koła ŚZŻAK kol. Stanisława Sklepowicza.
Będą one związane z nadaniem rondu przy Skwerze Kościuszki im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
 - Okręg będzie reprezentował Prezes Stanisław Sklepowicz.

O godz. 11.00 Msza Św. za Ojczyznę i w intencji gen. St. Roweckiego „Grota”
w Katedrze p/w św. Jana Ewangelisty. Wcześniej złożone będą kwiaty pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego i tablicą pamiątkową na rondzie.
 

 

 

 

09.11.2009 godz.11.00 - zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
w Urzędzie Miejskim w Sopocie (Sala Herbowa).

Pani Prezes Teresa Urbanowa po zreferowaniu zebranym informacji dotyczących uroczystości mających sie odbyć
w listopadzie i grudniu poruszyła następujące tematy:
wnioski o o nadanie Medalu „ Pro Memoria”
wnioski o odznaczenia państwowe
straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką
     – kwestionariusz IPN (który omówiono w „komunikatach”
     w związku z wystosowaniem wniosku o nadanie
     pośmiertnie Orderu Orła Białego kapitanowi Antoniemu
     Kasztelanowi)
wnioski o udzielenie pomocy pieniężnej przez Kierownika
     Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych (należy
     je wypełnić w razie potrzeby (załączniki ważne))
Szpitale Przyjazne Kombatantom
     - Uchwałą Nr.  851/XXXVI/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.
Szpitale, których Samorząd Województwa Marszałkowskiego
     jest organem założycielskim zapewnią szczególną opiekę
     zdrowotną dla Kombatantów, Inwalidów Woj. I Osób
     Represjonowanych
     – do nich należą Szpitale jak w załączniku o danych
     adresowych z danymi kontaktowymi.
Ponadto Szpital Marynarki Wojennej Nr. 7 w Gdańsku,
     ul. Polanki sukcesywnie będzie wypełniał legitymacje.

Następnie pani Prezes poinformowała, że w marcu 2010 roku kończy się kadencja Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

 

 

09.11.2009 godz.  9.00 - Szkoła nr 19 na Orunii (dzielnica Gdańska) zaprasza na uroczystość organizowaną dla uczczenia Święta Niepodległości.

 

 

05.11.2009 godz.18.00 - Dwór Artusa w Gdańsku, Długi Targ 43/44

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza
na wykład z cyklu Spotkania z historią

Wykład: Walka, kapitulacja czy współpraca? Europa Środkowa pomiędzy Hitlerem a Stalinem, 1938- 1939  poprowadzi
dr hab. Piotr M. Majewski zastępca dyrektora Muzeum
II W. Światowej.

 

 

14.10.2009 godz.11.00 - Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Prezes Związku Byłych Więźniów Politycznych Marian Całko mają zaszczyt zaprosić panią Teresę Urbanową na uroczystości z okazji obchodów 20-lecia powstania Związku Byłych Więźniów Politycznych, która odbędzie się 14.10 2009, w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska.

 

 

10.10.2009 godz.10.00 - Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział Morski ma zaszczyt zaprosić panią prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresę Urbanowa z małżonkiem na uroczystość XV-lecia Oddziału.
Honorowy patronat obejmuje Marszałek Województwa Pomorskiego pan
Jan Kozłowski.
Spotkane odbędzie sie w Urzędzie Miasta w Sopocie,
ul. Kościuszki 25/27

 

 

6/7.10.2009 Uniwersytet Gdański,
Europejskie Centrum Solidarności,
Muzeum II Wojny Światowej,
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,
Urząd Miejski w Gdańsku
                       zapraszają na konferencję:

Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939- 1989

która odbędzie się w dniach 5-6 października 2009 w Gdańsku.

Dzień pierwszy (5.10.2009) godz.9,00-18,00. Dwór Artusa
"Czy umierać za Gdańsk?"

Dzień drugi (Europejskie Centrum Solidarności 6.10.2009)
godz. 10,00 – 16,00. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

"Od zimnej wojny do wolności"

 

 

04.10.2009 godz.16.00 - Przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wieczesław Augustyniak i Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski zapraszają panią prezes Teresę Urbanową na uroczysty koncert Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcja Wojciecha Rajskiego z okazji Święta Miasta.

Podczas uroczystości Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski otrzyma Honorowe Obywatelstwo Sopotu.

 

 

27.09.2009 70 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
i Szarych Szeregów.

Prezydent Miasta Gdańska,
Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego
               mają zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystości,
która odbędzie się 27 września 2009 r., o godzinie 17,00
przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku. 
Msza św. w intencji twórców Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945 oraz kombatantów zostanie odprawiona w Bazylice Mariackiej w niedzielę 27 września 2009 r.

 

 

26/27.09.2009 KANCELARIA REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Biuro Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa,
ul. Wiejska przesłała pani prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresie Urbanowej zaproszenie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wzięcia udziału w uroczystych obchodach 70 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego.

W programie:
koncert Przemysława Gintrowskiego,
konferencja „Polskie Państwo Podziemne – w służbie państwu i wolności”,
uroczystość przekazania „Testamentu Żołnierzy i Obywateli Polskiego Państwa Podziemnego
oraz pokaz filmu Discovery Historia „Żołnierze wyklęci”.

 

 

24.09.2009 godz.18.00 - Dwór Artusa w Gdańsku ul. Długi Targ 43/44.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na wykład
z cyklu
Spotkania z historią.

Wykład organizowany we współpracy z Fundacją Gdańską

Westerplatte 1939. Legendy i mity

poprowadzi dr Andrzej Drzycimski:
historyk, profesor nadzwyczajny, polityk.
(W czasie wykładu będzie możliwość nabycia książki dra Drzycimskiego "Westerplatte 1939. Przed szturmem")

 

 

17.09.2009 Światowy Dzień Sybiraka.
O godzinie 10.00 spotkanie pod pomnikiem Golgoty Wschodu
na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
Po uroczystości cmentarnej odjazd autokarami do Szymbarka.

 

 

05.09.2009 JACEK KARNOWSKI – PREZYDENT MIASTA SOPOTU,
WIECZESŁAW AUGUSTYNIAK
– PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SOPOTU,
Ks. PRAŁAT MARIAN KRZYWDA
– DZIEKAN MIASTA SOPOTU,
ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG POMORSKI, KLUB HISTORYCZNY im. gen. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA”
TRÓJMIASTO DZIAŁAJĄCY przy INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W GDAŃSKU
oraz WOJCIECH JANKOWSKI –
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr. 1 im. ARMII KRAJOWEJ

w dniu 16 września 2009 r. zapraszają na:

UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. ZA OJCZYZNĘ
w PRZEDDZIEŃ 70 ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ


w programie:
 

CZĘŚĆ I
godz. 11.00
Msza Św. Za Ojczyznę w Kościele p. w. Św. Michała Archanioła
w Sopocie (ul. 3 Maja 49), podczas której odbędzie się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej prof. gen. bryg. Elżbietę ZAWACKĄ ps. „ZO” w 100 – lecie JEJ urodzin.

 

CZĘŚĆ II godz.12.15 Przejście do Szkoły Podstawowej Nr. 1 im. Armii Krajowej
przy ul. Armii Krajowej Nr. 50/54

godz. 12,30 - Występ Młodzieży
godz. 12,45 - Wręczenie Odznaczeń – Medali „Pro Memoria”
godz. 13,00 - Prelekcje

Poczęstunek dla osób zaproszonych i uczestników Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Trójmiasto
– Pedagogów i Kombatantów.

Kontakt: IPN. ul. Słoneczna 59 A 81-605 Gdynia,
tel. 058/668-49-05
ŚZŻAK Okręg Pomorski; Al. Niepodległości 739 A 81-840 Sopot
tel. 058/551-41-90, e-mail: turbanowa@gmail.com
 

 

05.09.2009 Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Prezes Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego zapraszają na uroczysty koncert z okazji
Dnia Weterana.
Koncert odbędzie się w sobotę, 5.09.2009 r., o godz. 17,00
w Sali Koncertowej Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Łąkowa 1/2.
(wstęp na zaproszenie/bilet).
 
02.09.2009 o godz.12.15
w holu wystawowym Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24 zostanie otwarta wystawa z materiałów Marka Ney-Krwawicza:

INTER ARMA NON SILENT MUSAE
(Poezja, literatura, teatr i sztuka w latach 1939 - 1945)

 

01.09.2009 zdjęcia z uroczystości 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej
są w dziale "Westerplatte. Przegląd delegacji w różnych latach"

 


 
01.09.2009 Program obchodów 70 rocznicy II wojny światowej:

04,40 Westerplatte
- uroczystość przy Pomniku Obrońców Wybrzeża (wstęp na zaproszenie)
- u podnóża Pomnika – relacja z uroczystości przy Pomniku (wstęp wolny)
- otwarcie wystawy „
Westerplatte: kurort- bastion- symbol” zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej (wstęp wolny)
- poczęstunek – kuchnia polowa
Organizator zaproszenia – Prezydent Miasta Gdańska.
 

09,00 Dwór Artusa  – ul. Długa 46 (wstęp wyłącznie na zaproszenie)
- Międzynarodowa Konferencja Burmistrzów Miast Symboli II Wojny Światowej z udziałem przedstawicieli Światowego Zjazdu Kombatantów oraz uczniów zrzeszonych w Klubie Szkół Westerplatte.
Organizator zaproszenia Prezydent Miasta Gdańska
 

11,00 Droga Królewska na Gdańskiej Starówce – ul. Długi Targ (wstęp wolny)
- Otwarcie wystawy plenerowej poświęconej miastom, które w sposób szczególny zapisały się w trakcie wojennej zawieruchy.
Organizator – Prezydent Miasta Gdańska, Muzeum Historyczne Miasta  Gdańska.
 

12,00 Pomnik Obrońców Poczty Polskiej – Plac Obr. Poczty Polskiej ½ (wstęp wolny)
- Msza Św. w intencji bohaterów Kampanii Wrześniowej, którą koncelebrował będzie ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź,
- Złożenie wieńców pod pomnikiem (prosimy o przygotowanie    wizytówek),
Organizator – Prezydent Miasta Gdańska, Poczta Polska Oddział Gdańsk.

 

15,00 Westerplatte (wstęp wyłącznie na zaproszenie/identyfikator)
- Centralne uroczystości rocznicowe na Westerplatte z udziałem najwyższych władz państwowych RP i gości zagranicznych.
Organizator zaproszenia – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


20,00 Bazylika Mariacka – (wstęp na zaproszenie/bilet)
- Koncert „Requiem wojenne” Benjamina Brittena.
Organizator/zaproszenia/bilety -Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,


22,00 Kościół Św. Trójcy w Gdańsku (wstęp wolny)
Wideo instalacja pod tytułem „City on Fire – Holy Trinity on Fire”.
Organizator – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

 

31.08.2009 Kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprasza na spotkanie w Hotelu "Heweliusz" w Gdańsku Marszałka Senatu Bogdana Borusiewicza z Kombatantami Województwa Pomorskiego.
Zaproszone zostały 33 osoby z różnych organizacji kombatanckich. Ze ŚZŻAK Okr. Pomorskiego zostało zaproszonych 7 osób.

 

 

11.08.2009
 
 

 

01.09.2009 Z uwagi na zbliżające się 70-lecie walk na Westerplatte dajemy przegląd obecnych delegacji w różnych latach.

więcej o delegacjach . . .
 

 

14.08.2009 Święto Wojska Polskiego.
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku zaprasza na uroczystość, która odbędzie się dnia 14.08.2009 r. o godz. 11.00
przy Pomniku Marszałka Piłsudskiego w Gdańsku - Wrzeszczu,
na Placu Józefa Piłsudskiego, u zbiegu Aleji Grunwaldzkiej i ulicy Wojska Polskiego.

 

01.08.2009 Uroczystość pod pomnikiem PPP w 65 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem PPP uczestnicy przeszli pod pomnik upamiętniający harcerki i harcerzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
Uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

 

01.08.2009 o godzinie "W" (17.00)


 

30.07.2009 Dnia 30 lipca 1940 roku generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o ustanowieniu w Kraju Komendy Głównej Związku Armii Zbrojnej z płk. Stefanem Roweckim ps.„Grot” na czele.

 

25.07.2009 Z wielkim żalem zawiadamiamy, że wieloletni prezes
Koła Gdańsk ŚZŻAK kpt WP Kazimierz Szponar odszedł
na wieczną wartę.

Zapewniamy,
że na zawsze zostanie
w naszej pamięci.

Msza żałobna zostanie odprawiona 25.07.2009
o godz 7.30
 w Bazylice Mariackiej.

Pogrzeb odbędzie się dnia 25.07.2009 o godz. 11.00
na Kwaterze Żołnierzy
Armii Krajowej
na Cmentarzu Łostowickim
w Gdańsku.

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
w Sopocie

 

 

14.07.2009 Informacja podana przez Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku: dalsze wykłady z cyklu „Spotkania z historią” rozpoczną się w m-cu wrześniu b. r.
Dokładna data zostanie podana po ustaleniu jej przez Muzeum.

 

13.07.2009 Rocznica wielkiej tragedii Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich. Urna z prochami pomordowanych Polaków przywieziona przez duszpasterza z Ukrainy została przez ks. prałata Henryka Jankowskiego pobłogosławiona
i umieszczona w Kaplicy Męczeństwa Narodowego
w Bazylice Mniejszej im. Świętej Brygidy.
 

 

04.07.2009 Rocznica śmierci generała Władysława Sikorskiego
w katastrofie lotniczej w Gibraltarze.

 

01.07.2009 Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” zaprasza na wykład Piotra Szczudłowskiego „Kartki
z powojennych dziejów katolików diecezji chełmińskiej”. Wykład odbędzie się w Sopocie o godz. 12,00 w Sali Obrad Rady Miasta, przy ul. Kościuszki 25/27.

 

18-21.06.2009 64 Rocznica Procesu w Moskwie.
Bezprawny proces w Moskwie (18-21 czerwca 1945 roku) 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w latach 1939 – 1945,sądzonych przez sowieckie władze za służbę Polsce.

 

18-19.06.2009 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009.  Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa przesyła wszystkim Dyrektorom Szkół
i Wysokich Rad Pedagogicznych specjalne podziękowania za ogrom prac w wychowywaniu i kształtowaniu charakterów oraz przekazywaniu wiadomości objętych nie tylko ramowym programem, ale poszerzający horyzonty wiadomości historycznych o Polsce – tradycjach
i patriotyzmie, a nade wszystko o etosie AK. Młodzieży wszystkich Szkół podopiecznych Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK życzy zasłużonego wypoczynku
w okresie wakacyjnym i nabrania sił do dalszej systematycznej nauki.
 
25.06.2009 godz. 17,00 – 19,00. IPN zaprasza na promocję książki
„Z dziejów Gdańskiej poligrafii podziemnej” .Spotkanie
odbędzie sie w Budynku Solidarności w Gdańsku przy
ul. Wały Piastowskie.

 

18.06.2009 godz. 18,00. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
(w organizacji) zaprasza na inauguracyjny wykład z cyklu „Spotkania z historią”.
Wykład pod tytułem „Walka o tajemnicę. Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej” poprowadzi dr hab. Rafał Wnuk. Spotkanie odbędzie sie w Gdańsku ul. Długi Targ 43/44,

 

     06.2009                  Koło Ustka ŚZŻAK zakończyło swoją działalność z powodu
                                      choroby prezesa oraz braku kandydata na to stanowisko

17.06.2009                  o godz. 14,30 w Sopocie przy ul. Aleja Niepodegłości 739A,
                                      odbędzie się X zebranie Prezydium Zarzadu ŚŻŻAK
                                      Okręg Pomorski. 

02.06.2009                  Dla uczczenia  rocznicy wymarszu szwadronów
                                      mjr Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" - 2.06.2009 roku
                                      Okręg Pomorski ŚZŻAK zorganizował już VI pieszy rajd
                                      w Borach Tucholskich szlakiem 5 wileńskiej brygady AK.
                                      Uczestnikami tego rajdu byłi również harcerze.

17.05.2009                  Na zebraniu Rady Nadzorczej i Zarządu Głównego
                                      w Warszawie, dnia 31.03.2009 r. w sali pod "Liberatorem"
                                      w Muzeum Powstania Warszawskiego z uwagi
                                      na nieobecność pani Marii Fieldorf - Czarskiej,
                                      wręczono Prezesowi Okręgu Pomorskiego w Gdyni ŚZŻAK
                                      Teresie Urbanowej niżej wymieniony:

"Akt nadania na mocy § 12 pkt 1 i 2 statutu
godność Członka Honorowego ŚZŻAK za szczególne zasługi dla Narodu,
Polskiego Państwa i Związku pani Marii Fieldorf - Czarskiej",

który zostanie jej wręczony w dniu 17.05.2009 r.
na  zgromadzeniu Kombatantów w Katedrze Oliwskiej.

 

17.05.2009 godz.13,00  Msza Święta w Katedrze Oliwskiej
                                         (dnia 18.05.przypada rocznica bitwy pod Monte Casino)
                                         – zaprasza ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź
                                         (w programie wspólny obiad).

 

12.05.2009 godz.10,00 Uroczystość z okazji 74 rocznicy śmierci marszałka
                                         Józefa Piłsudskiego

 

11.05.2009 godz.11,00  zebranie Zarządu Okręgu w Urzędzie Miasta Sopot
                                         – Sala Herbowa 


W trakcie zebrania Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK:

prezydent miasta Sopot pan Jacek Karnowski dokonał uroczystego wręczenia medali "Pro Memoria" członkom Koła ŚZŻAK w Tczewie. Medale otrzymali:

kol. Irena Żółnierowicz,
prezes Stanisław Matysiak,
kol. Wiesław Bliszczak,
kol. Zygmunt Grzesiak.

prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Teresa Urbanowa wnikliwie omówiła sprawę " Szpitali Przyjaznych Kombatantom", oraz warunki uzyskania przywileju leczenia z pominięciem kolejki oczekujących w tychże szpitalach.

wykaz terenowych Kół Okręgu Pomorskiego i kontakty z Prezydium Zarządu OP ŚZŻAK zostanie zaktualizowany na stronie internetowej.

po dyskusji dotyczącej ewentualnego przeniesienia siedziby Okręgu Pomorskiego na II - piętro w obiekcie nowo wybudowanym przez Autonomiczne Szkoły w Sopocie - Zarząd Okręgu Pomorskiego zadecydował o pozostaniu w dotychczasowym lokalu.

 

02.05.2009                     koncert w Operze Bałtyckiej organizowany przez
                                         marszałka Jana Kozłowskiego związany z dniem
                                                  
3.05 -rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
                                                  
8.05 – dzień zakończenia II wojny światowej

02.05.2009                     Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej 
                                         - Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi
                                         o wywieszenie w tym dniu polskich flag

23.04.2009 godz.12,00  Odpust Parafialny w Kościele Świętego Jerzego
                                         (garnizonowy) w Sopocie Ksiądz kapelan zaprasza

16.04.2009 godz.16,00  Jajko Wielkanocne Oddziału Morskiego Szarych
                                         Szeregów w Sopocie w Hotelu „Eden”. Zaprasza prof.
                                         Andrzej Zbierski

14.04.2009 godz.13,00  w Centralnym Muzeum Morskim na Ołowiance zostaną
                                         wyświetlone filmy i wygłoszone komentarze przez prof.
                                         Andrzeja Zbierskiego

16.04.2009 godz.10,00  w Gdyni-Redłowie Światowy Dzień Ofiar Katynia
                                         (69 rocznica Zbrodni Katyńskiej)

14.04.2009 godz.09,30

 


Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego

życzy
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Pomorski

12 i 13.04.2009             WIELKANOC
                                        w tym czasie przypada Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
                                        Informację o zmianie terminu obchodu Dnia Pamięci
                                        ofiar Katynia otrzymacie Państwo z życzeniami
                                        Wielkanocnymi.

02.04.2009 godz.14.30 zebranie Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego
                                        ŚZŻAK przenosi się na dzień
02.04 o godz. 14.30

09.03.2009                    na zebraniu w tym dniu uchwałą Zarządu Okręgu
                                        Pomorskiego ŚZŻAK

a) powołano kol. Krystynę Barbarę Basińską
na stanowisko redaktora publikacji internetowej
w Zarządzie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

b) przyjęto propozycję nadania ulicy nazwy imieniem prof. Gen. Bryg. Elżbiety Zawackiej „Zo”

c) zaakceptowano zmiany w Komisji Rewizyjnej:
kol. Ryszard Tomaszewski został mianowany sekretarzem, a kolega Wiesław Lisek członkiem.
Należy dokooptować jeszcze jedną osobę

d) zaakceptowano propozycję zmian w Komisji Odznaczeń i mianowań:
kol. Władysław Szarek został przewodniczącym Komisji, kol. Zenon Galiński - sekretarzem,
kol. Henryk Łaba – członkiem

24.02.2009  godz.12.00

 

 

  WSTECZ