18
.12.2012  Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego przesłała na ręce p. o. prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzego Grzywacza zaproszenia na spotkanie integracyjne kombatantów i osób represjonowanych województwa pomorskiego.

Spotkanie to zorganizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku miało miejsce dnia 18.12.2012 roku w Domu Technika w Gdańsku przy ulicy Rajskiej.

Opłatki poświęcił i poprowadził śpiewanie kolęd ks. kmdr. Prałat
Marian Próchniak.

Przemawiali przedstawiciele Urzędu oraz zaproszenia goście.

 

 

 

 

 


11.11.2012       GDAŃSK Dziesiąta PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

która miała miejsce w Gdańsku w bieżącym 2012 roku była kolorowa, pokojowa,
wesoła; były biało-czerwone chorągiewki, baloniki, wypuszczone białe
gołębie. Kilkutysięcznej Paradzie przewodniczyły władze Miasta Gdańska
oraz województwa; uczestniczyły pojazdy historyczne, motocykliści, tłumy
ludzi [ w tym rodziny z małymi dziećmi], rowerzyści.

Śpiewano pieśni z okresu walk o Niepodległość : „Wojenko, wojenko”,
„My, Pierwsza Brygada”, „Hej, hej Ułani” i inne.

94 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości uświetnił koncert
„Granie dla Wolności” na który zapraszał wojewoda pomorski Ryszard
Stachurski do Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
Z recitalem wystąpił Maciej Miecznikowski. Zebrana na sali publiczność otrzymała śpiewniki „Granie dla WOLNOŚCI" aby mogła aktywnie włączyć się we wspólne śpiewanie.

Uczestnicy koncertu otrzymali również piękne kotyliony z Orłem Polskim.
Sala Teatru Wybrzeże okazała się stanowczo za mała na taką imprezę;
wiele osób odeszło od drzwi Teatru z powodu braku miejsc.
 


GDYNIA. Świętowanie Dnia Niepodległości w Gdyni rozpoczęło się wieczorem poprzedzającym 94 rocznicę Jej odzyskania Capstrzykiem Niepodległości.
W południe rozpoczęła się Parada Niepodległości ; był również „bieg Niepodległości „ w którym wzięło udział ponad 2.000 osób oraz pojedynki rycerzy przybyłych do Gdyni na te zawody z człej Polski.
Atrakcji więc nie brakowało; było kolorowo i wesoło.

 

 

 

 


27.09.2012        73 rocznica utworzenia Polskiego Państwa
                                  Podziemnego i Szarych Szeregów

Trójmiasto:

Gdynia:
uroczyste obchody 73-tej rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
i Szarych Szeregów miały miejsce na Skwerze Kościuszki pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej; rozpoczęły się o godzinie 12,00. Brały w nich udział Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej z Gdyni.

Sopot:
tym mieście zebrały się władze miasta, weterani, harcerze oraz mieszkańcy pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej usytuowanym przy ulicy Armii Krajowej
- o godzinie 10,00.

Gdańsk:
już o godzinie 16,45 zbierali się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego władze miasta , przedstawiciele instytucji, weterani, harcerze, poczty sztandarowe, mieszkańcy miasta oraz uświetniająca każdego roku uroczystości Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Reprezentacyjna Kompania
i Orkiestra Marynarki Wojennej z Gdyni.

Punktualnie o godz. 17,00 odegrano hymn państwowy RP.
Następnie wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pełniący obowiązki prezesa por. Jerzy Grzywacz powitał zebranych; w swoim przemówieniu podkreślił, że poległym w obronie Ojczyzny należy się cześć i chwała.

Następnie przemawiał zastępca prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza – pan Maciej Lisicki; z kolei Ksiądz Infułat Stanisław Bogdanowicz proboszcz parafii p. w. Wniebowzięcia NMP modlił się razem z uczestnikami uroczystości za poległych w walce o wolność Ojczyzny

.Następnie złożono pod Pomnikiem wieńce i kwiaty.

Dalsza część uroczystości odbywała się pod Pomnikiem Gdańskich Harcerzy - dokąd przeszli uczestnicy uroczystości świętujący rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

 

 

 

 

 

 

 

 
8.05.2012             67 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
Uroczystości w tym dniu rozpoczęły się na terenie Garnizonu Marynarki Wojennej RP w Gdyni; następnie w Gdyni -Redłowie, Sopocie. Gdańsku i Rumii.

W skład wojskowych asyst Honorowych poza Kompanią Reprezentacyjną Marynarki Wojennej wchodzili również marynarze z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

W Gdyni uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. ; o godz. 12,00 złożono kwiaty na cmentarzu wojennym w Gdyni-Redłowie przy Pomniku Obrońców Wybrzeża.

W Sopocie o godzinie 10,00 złożono kwiaty pod Pomnikiem Armii Krajowej.

W Gdańsku pod pomnikiem „Tym co za wolność Gdańska” usytuowanym przy
ul. Podwale Staromiejskie świętowały władze Miasta, konsulowie Rosji, Niemiec, Ukrainy i Białorusi, uczniowie gdańscy ze sztandarami oraz kombatanci.

Przemawiał wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki, ks. kmdr prałat Marian Próchniak modlił się za poległych w walce o wolność, orkiestra odegrała „Marsz
I Brygady”, złożono wiele wieńców i wiązanek.

 

 

 

 


3.05.2012             221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
obchodzono w Gdańsku pod Pomnikiem Jana III Sobieskiego o godz. 10,30,
a o godz. 12,00 uczestnicy obchodów spotkali się na Mszy Św. w Bazylice Mariackiej gdzie wysłuchali Mszy Św. w intencji Ojczyzny

Władze województwa i miasta reprezentował Wojewoda Pomorski
Ryszard Stachurski. Uczestniczyła reprezentacja Marynarki Wojennej RP,
orkiestra MW, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna.
Trębacz Marynarki Wojennej odegrał sygnał „Cisza”.
O godz. 18,00 -kombatanci wysłuchali koncertu w Operze Bałtyckiej
w Gdańsku-Wrzeszczu.

Sopot rozpoczął uroczystości o godz. 18,00 Mszą Św. w kościele Św.
Jerzego. Po Mszy Św. uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Armii
Krajowej gdzie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Władze Miasta Sopotu
reprezentował Prezydent Miasta Jacek Karnowski.

Gdynia rozpoczęła uroczystości od Mszy Św. w Kościele Garnizonowym
w Gdyni-Oksywie. Następnie o godz. 10,00 została celebrowana Msza Św.
w kościele Najświętszej Marii Panny.
Po Mszy Św. przedstawiciele władz miejskich, duchowieństwa, kombatanci,
harcerze, mieszkańcy Gdyni przemaszerowali pod pomnik Konstytucji 3 Maja
gdzie kontynuowano obchody rocznicowe.
W uroczystościach Gdyńskich Marynarkę Wojenną RP reprezentował
kontradmirał Ryszard Demczuk, władze Gdyni – prezydent miasta Wojciech
Szczurek.
 

 

 Dnia 1.03.2012 minęła pierwsza rocznica ustanowionego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego [ inicjatywa byłego prezydenta RP ś. p. Lecha Kaczyńskiego] dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Uroczystość miała miejsce na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku - na
Kwaterze Weteranów Walk o Wolność Polski.

Organizatorzy uroczystości:
  · Urząd Miasta Sopotu
  · Okręg Pomorski ŚZŻAK
  · Komenda Garnizonu Gdynia – Dowództwo Marynarki Wojennej reprezentował
                           Komendant Garnizonu Gdynia - kmdr por. Jarosław Wypijewski.

Przemawiali:
  · Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku dr hab. Mirosław Golon
  · Prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
     pani Teresa Urbanowa
  · Przedstawiciel Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK [ współpraca z IPN oraz z organ.
     Kombatanckimi ] -kpt. Władysław Dobrowolski


 

Zdjęcie Oddziału Bolesława Zabłockiego „Oczki” działającego w Puszczy
Nalibockiej – wśród żołnierzy Władysław Dobrowolski.

 

 

16-17.02.2012 r.  70 rocznica przemianowania przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego – Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

16 lutego o godz. 13,00 przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku miała miejsce wspaniała uroczystość dla upamiętnienia tego doniosłego faktu.
Bogaty program uroczystości zawierał między innymi:
  · zbiórkę pocztów sztandarowych oraz uczestników,
  · odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej,
  · powitanie przybyłych osób przez Panią Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego
                                                                                        ŚZŻAK Teresę Urbanową,


  · wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz gości
                                                                                                               oficjalnych,
  · nadanie Medalu „PRO PATRIA' przez pana Ministra Jana Stanisława
                                                                                                CIECHANOWSKIEGO;


medale otrzymali:
1. Michał Owczarek - Wicewojewoda Woj. Pomorskiego
2. Teresa Urbanowa - Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
3. Ks. płk Jan Wołyniec – Kapelan Kościoła Garnizonowego w Gdańsku
4. Helena Chmielowiec – Dyrektor Urzędu Miasta Gdańska
5. Grzegorz Berendt – IPN Naczelnik Biura Edukacji Publicznej
6. Piotr Szubarczyk – IPN Redaktor
7. Andrzej Kowalczys – Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Dyr.
    d/s Organizacji Pozarządowych
8. Konstanty Rosener – Urz. Marsz. Woj.Pom. Pełnomocnik d/s Kombat.
    i Osób Represjonowanych

Modlitwa , apel pamięci i salwa honorowa zakończyły uroczystość.

16.02.2012 r.

 

 

 

 

 

17.02.2012 r.

 W tym dniu o godzinie 11,00 w Sali Herbowej w Urzędzie Miasta Sopotu
miała miejsce wspaniała uroczystość z okazji 70 rocznicy przemianowania
przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki
Zbrojnej na Armię Krajową.
Po powitaniu przez panią prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresę
Urbanową licznie zgromadzonych dostojnych gości i ukonstytuowaniu
się Prezydium , któremu przewodniczył pan Minister Urzędu d/s
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski
oraz przemówieniach - nastąpiła dekoracja wyróżnionych osób Medalem
„Pro Patria” :

1. Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
2. Wojciech Zemła – Sekretarz Zarządu Miasta Sopotu
3. Zofia Jokiel – Prezes Koła Sopot ŚZŻAk
4. Andrzej Janoszajtis – Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdańsk
5. Ks. Józef Michalik – Kapelan Koła Sopot ŚZŻAK
6. Mieczysław Filipczak – Prezes Zarządu Gł. Związku Solidarności Polskich
Kombatantów
7. Andrzej Zbierski – Założyciel Stowarzyszenia i Wiceprezes Zarządu
Okręgu Pomorskiego
8. Wiesław Gierłowski - Założyciel Stowarzyszenia Zw. ŚZŻAK
9. Krystyna Cembrzyńska-Piłat - Wiceprezes Zarządu Okr. Pom. ŚZŻAK
10. Eugeniusz Wrochna - Prezes Koła Gdynia ŚZZAK
11. Jerzy Grzywacz - Sekretarz i Wiceprezes Zarz. Okr. Pom. ŚZZAK
12. Tomasz Kuplicki – Wiceprezes Koła Sopot ŚZŻAK - DONATOR
13. Henryk Łaba - Długoletni Członek Zarządu Okręgu Pom. ŚZŻAK
14. Janusz Marszalec - Wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej ; Gdańsk
15. Waldemar Kowalski - Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk
16. Piotr Niwiński - Uniwersytet Gdański – Historyk

Druga część uroczystości w Sali Herbowej obejmowała spotkanie Klubu
Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Trójmiasto z zaproszonymi
gośćmi [piękne zaproszenia z Orłem Polskim z A-kowską kotwicą i zn. AK].

Wspaniałe wykłady na temat narodzin Armii Krajowej Polskiego Państwa
Podziemnego - wysłuchane przez zgromadzonych na sali gości z zapartym tchem - wygłosili:
· zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej - dr Janusz Marszalec
· wykładowca Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
   dr hab. Piotr Niwiński
 

 

 

 

 

 

            Armia Krajowa - perła w koronie polskiej historii

         14 lutego 1942 r. doszło do przemianowania przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. 70-ta rocznica tego wydarzenia legła u podstaw doniosłych uroczystości w Gdańsku i Sopocie.

 

            Ku chwale Bohaterów Armii Krajowej

            Początek głównych uroczystości miał miejsce w czwartek 16 lutego br. przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku. Po wielu dniach silnych mrozów zimowa aura stała się łaskawsza, co też nie pozostało bez wpływu na licznie przybyłych uczestników. Całość uroczystości przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a jego uświetnieniem był udział Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

            Licznie przybyłych uczestników powitała Teresa Urbanowa - Prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W trakcie uroczystości miała miejsce ceremonia nadania medali ,,Pro Patria”. Decyzję ministra dr J. St. Ciechanowskiego Nr 20/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. odczytał przybyły z ministrem płk Zbigniew Krzywosz. Wśród wyróżnionych medalem ,,Pro Patria” - ,,celem uhonorowania osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych w kultywowanie pamięci walk o niepodległość Ojczyzny” wymienił w kolejności nazwiska: Michała Owczarczaka, Teresy Urbanowej, Jana Wołyńca, Heleny Chmielowiec, Grzegorza Berendta, Piotra Szubarczyka, Andrzeja Kowalczysa i Konstantego Rosenera.

            Po dekoracji medalami głos zabrali kolejno Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska i ks. płk Jan Wołyniec. Po tym nastąpiło odczytanie Apelu Poległych i salwa honorowa. Gdy ucichły echa wystrzałów z mową okolicznościową wystąpił minister dr Jan Stanisław Ciechanowski. Odwołując się do zasług Armii Krajowej nazwał ją ,,perłą w koronie polskiej historii”. Po jego wystąpieniu nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem.    Warto jeszcze wspomnieć, że dodatkowego kolorytu dla uroczystości dodała przybyła na nią delegacja gdańskich kibiców żużlowych, którzy wznosili w stosownych momentach okrzyki: ,,Chwała i cześć Bohaterom!”.

 

             Wyjątkowość pomorskich kombatantów

Uroczystości pod pomnikiem nie zakończyły obchodów tak wspaniałej rocznicy. Już następnego dnia 17 lutego br. miało miejsce kolejne nie mniej podniosłe spotkanie. Odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu. Również tym razem uczestników powitała prezes Teresa Urbanowa. Witając wiele osób w sposób indywidualny wymieniała równocześnie ich zasługi dla etosu AK. Swoje wystąpienie zakończyła krótkim przesłaniem: ,,Łączy nas Chrystus, wiary Polski Orzeł i miłość do Ojczyzny. Nie możemy się dzielić i musimy działać wspólnie.”

            Poproszony o zabranie głosu minister dr Jan Stanisław Ciechanowski z UDSKiOR zwrócił uwagę na wyjątkowość i niepowtarzalność pomorskiego środowiska kombatantów AK, które to poprzez zawikłanie polskich losów stanowi dzisiaj poprzez swoich członków pełną reprezentację żołnierzy AK z całego terenu II RP. Są tu m.in. przedstawiciele z Wołynia, Wileńszczyzny i z Centralnej Polski po Pomorze.

Mówiąc o pracy kierowanego przez siebie urzędu zwrócił również uwagę na problemy, na jakie natrafiają kombatanci AK. Jako przykład wskazał Kanadę, gdzie władze tego kraju nie uznały poświadczeń polskiego rządu, że Armia Krajowa była regularną i prawnie funkcjonującą częścią Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na życzenie władz kanadyjskich musiano skompletować szereg dokumentów władz brytyjskich i amerykańskich. Wyraził też wiarę, że po tych działaniach uda się sprawę doprowadzić szczęśliwie do końca. Dziękując przybyłym kombatantom zwrócił się do nich ze słowami: ,,Armia Krajowa to jedna z najpiękniejszych armii w polskiej historii, a wasze pokolenie jest jednym z najpiękniejszych w dziejach naszej Ojczyzny.” Wyraził też radość z faktu, że w dniach tak ważnej rocznicy może wręczyć cenne medale ,,Pro Patria” w Gdańsku i w Sopocie.
 

            W uznaniu zasług

            Decyzję ministra dr J. St. Ciechanowskiego Nr 21/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. odczytał płk Zbigniew Krzywosz. Wśród wyróżnionych medalem ,,Pro Patria” wymienił w kolejności nazwiska: Wojciecha Zemły, Zofii Jokiel, Andrzeja Januszajtisa, Józefa Michalika, Mieczysława Filipczaka, Andrzeja Zbierskiego, Wiesława Gierłowskiego, Krystyny Cembrzyńskiej – Piłat, Eugeniusza Wrony, Jerzego Grzywacza, Tadeusza Kubickiego, Henryka Łaby, Janusza Marszalca, Waldemara Kowalskiego i Piotra Niwińskiego.

            Po uroczystej dekoracji medalami miał miejsce sympatyczny moment wręczenia wiązanki kwiatów prowadzącej uroczystość Teresie Urbanowej. Dziękując wzruszona wieloma ciepłymi słowami i kwiatami nie kryła emocji: ,,Wszystko dla Ojczyzny i dla Boga. Musimy mieć w swojej małej kieszonce coś, by przejść na drugą stronę.”
 

            Refleksje historyków

            Zgodnie z programem po uroczystości po ceremonii nadania medali miały miejsce dwa wykłady o wspólnym tytule ,,Narodziny Armii Krajowej – Armii Polskiego Państwa Podziemnego”. Jako pierwszy wystąpił dr Janusz Marszalec – Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Już na wstępie podkreślił, że ich wystąpienia należy traktować, jako pewne refleksje średniego pokolenia historyków, które reprezentują.

            Omawiając fenomen AK zwrócił uwagę na fakt jej formalnego zorganizowania, jako struktury militarnej z autorytetem państwa. Struktury wypełniającej obowiązki konstytucyjne i armii, która spełniła również cechy armii obywatelskiej i demokratycznej. Ostatnia z cech, co podkreślił wyróżniała ją od wielu innych, w tym od stalinowskich, opartych na autokratycznej strukturze władzy. Mówiąc o sile AK zwrócił także uwagę na fakt leżących u jej podstaw wewnętrznych więzi przyjacielskich i koleżeńskich, a także zewnętrznego wsparcia udzielanego przez rodziny i najbliższych niezwiązanych bezpośrednio z konspiracją. Siłę AK tworzyło też jego zdaniem umiejętnie prowadzone wychowanie, które było ukierunkowane na wychowanie żołnierza, ale i przyszłego obywatela wolnej Polski.

            Kolejnym z prelegentów był dr hab. Piotr Niwiński z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. On również nawiązał do faktu niezaprzeczalnej formalności struktury AK, jako armii, której celem było dbanie o bezpieczeństwo Państwa, jego obywateli i jego granic. Poprzez szereg przykładów uzasadnił, że AK wypełniła wszystkie wymienione funkcje. Wśród przykładów działalności AK znalazły się liczby dotyczące dywersji i sabotażu, w tym zniszczonych (ok. 1200) i unieruchomionych (ok. 7000) transportów okupanta, uszkodzonych pocisków (ok. 100 tyś), znoszenia sztucznych okupacyjnych granic i wkładu wywiadu AK na rzecz frontów wschodnich i zachodnich. Podał również szereg przykładów działań bojowych o charakterze obronnym, ale i ofensywnym. Przywołał fenomen republik partyzanckich i nawiązał do długiej historii trwania żołnierzy AK (ostatni zginął z bronią w ręku w 1963 r.). Za koniec walki żołnierzy AK uznał dopiero zwycięski rok 1989.
 

            Jeszcze jeden medal

            Już z końcem wykładu ostatniego prelegenta przybył do sali sopockiego ratusza Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego. Był w dwudniowej delegacji w Brukseli i jak podkreślił, choć spóźniony, ale chciał przybyć koniecznie. Został przywitany podwójnymi brawami. Na wniosek Zarządu Okręgu Gdańskiego ŚZŻAK został udekorowany przez ministra J. St. Ciechanowskiego medalem ,,Pro Patria”. Dziękując za ten zaszczyt Marszałek wypowiedział słowa, które zdają się dobrym podsumowaniem dla całości uroczystości: ,,Jesteśmy jedną wspólnotą narodową, a karty naszej historii niejednokrotnie tragicznej, ale i chwalebnej są naszym cementem.”

            Warto też dodać, że nim zebrani uczestnicy uroczystości się rozeszli otrzymali jeszcze cenną pamiątkę - przygotowaną przez Oddział Gdański IPN książkę Izabeli Rychert ,, Jeden z ,,wykletych” Feliks Selmanowicz ,,Zagończyk” 1904-1946” (IPN 2011).

 
Waldemar Kowalski

 

 

 

14.02.2012 r.

70 -tą Rocznicę Przemianowania Związku Walki Zbrojnej
na Armię Krajową obchodzono w Malborku bardzo uroczyście
.
Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa w odpowiedzi
zaproszenie na tę uroczystość przesłała pismo skierowane do:
- pana Prezesa Henryka Zegarka ŚZŻAK
- pana Dyrektora Dariusza Rowińskiego – Gimnazjum nr 3 im. Stefana
                                                                     Batorego w Malborku


Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK na uroczystości w Malborku
reprezentowali:
1. por. Wiesław Gierłowski – współzałożyciel Stowarzyszenia
2. kpt. Władysław Dobrowolski - współpraca z organizacjami kombatanckimi

 

 

Sztandar Koła MALBORK przeszedł w godne ręce

Czas uszczuplił pokaźną przed dwudziestu laty liczbę członków koła naszego Związku w Malborku. Wstąpiło do tego koła 108. Akowców, a dzisiaj w jego składzie pozostaje ich zaledwie siedemnastu, dobiegających dziewięćdziesiątki lub ją przekraczających. Słuszną zatem była decyzja Zarządu Koła o przekazaniu sztandaru w ręce pokolenia własnych prawnuków już teraz, kiedy jeszcze osobiście możemy się kontaktować z młodzieżą i przekazywać jej nasze ideały, poglądy i wspomnienia.

Na dziedzica sztandaru wybrano Gimnazjum nr 3 w Malborku im. Stefana Batorego, od dawna współpracującego ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Drużyna harcerska w tym gimnazjum nosi imię 27. Wołyńskiej Dywizji AK i z największą gorliwością pielęgnuje tradycje żołnierzy kresowych. W kole malborskim żołnierze z Kresów Wschodnich, a szczególnie z Wołynia zawsze przeważali w składzie osobowym. Do rangi symbolu urasta skład pocztu sztandarowego w dniu przekazania tego najbardziej uroczystego znaku Koła:

Antoni Kownacki „SOSNA” – Wołyń

Wacław Ostrowski „TYCZKA” – Wołyń

Stanisław Bogdanowicz „SKRZYPEK” – Wilno .

Uroczyste przekazanie sztandaru nastąpiło w dniu 70. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Przybyli na nią wszyscy członkowie Koła Malbork z Prezesem Henrykiem Zegarkiem na czele. Weterani
i reprezentanci władz miasta, a także delegacja młodzieży ze sztandarem drużyny harcerskiej uczestniczyli we mszy świętej, w trakcie której chór pod dyrekcją nauczycielki muzyki z Gimnazjum nr 3 wspaniale śpiewał pieśni religijne i żołnierskie z okresu II wojny światowej.

Przekazanie sztandaru z rąk Prezesa Koła Malbork Henryka Zegarka na ręce Dyrektora Gimnazjum nr 3 Pana Dariusza Rowińskiego nastąpiło w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej szkoły. Cała młodzież i nauczyciele gimnazjum, przedstawiciele malborskiego społeczeństwa i weterani AK doświadczyli głębokiego wzruszenia uczestnicząc w programie artystycznym towarzyszącym przekazaniu sztandaru. Program tak bogaty w treści ideowe i tak wiernie opisujący walkę Armii Krajowej o niepodległość i całość Ojczyzny rzadko daje zobaczyć nawet w profesjonalnych instytucjach kultury. To było wspólne dzieło licznych nauczycieli i jeszcze liczniejszych uczniów – oryginalne scenariusze recytacji, widowisk i inscenizacji, trafna oprawa muzyczna, piękne śpiewy chóralne i solowe – na długo pozostaną w pamięci i sercu wszystkich widzów.

27.02.2012 r. Wiesław Gierłowski

Fotografie:


Prezes Henryk Zegarek i poczet sztandarowy w składzie jak wyżej

 


Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego – Dariusz Rowiński przejmuje sztandar

 

 

 

14.08.2011 r.    DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO

Pierwszą wiązankę kwiatów w hołdzie „Cudu nad Wiśłą” składa pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku-Wrzeszczu
Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

 

01.08.2011 r.   UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 67 ROCZNICY
WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Punktualnie o godzinie „W” [17,00] syreny przypomniały, że 67 lat temu
rozpoczęło się Powstanie Warszawskie; gdy umilkły syreny został odegrany
hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant Garnizonu Gdańsk mjr Andrzej Haniecki przedstawił krótko
wydarzenia z przed 76 lat, a następnie poprosił o wygłoszenie słowa wstępnego
Prezesa Zarządu Pomorskiego ŚZZAK panią Teresę Urbanową:

„ Dostojni Goście – szanowni Państwo
W imieniu ŚZŻAK i Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa
Pomorskiego serdecznie witam wszystkich zgromadzonych,
którzy swoją obecnością wyrażają szacunek i składają hołd Pokoleniu,
które w Sierpniowe Dni 1944 r. i przez 63 dni było krzykiem całego Narodu Polskiego i nie godziło się ani na hitlerowskie zniewolenie,
ani na nadciągające widmo pozornej wolności w ramach systemu obcego duchowi, kulturze i tradycji naszego Narodu.

więcej . . .

 


Po przemówieniu pani prezes Teresy Urbanowej wystąpił Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, a następnie oficjalni goście; wśród nich
Minister Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta R.P. Sławomir Nowak
 

 

Po przemówieniach Minister Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta R. P. Sławomir Nowak dokonał dekoracji wiceprezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
por. Jerzego Grzywacza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Następnie Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego na Polskę Północną
ks. kmdr dr Marian Próchniak odmówił modlitwę w intencji poległych Powstańców.

Po uroczystym apelu pamięci prowadzonym przez Komendanta Garnizonu Gdańsk
majora Andrzeja Hanieckiego zakończonego salwą na cześć poległych, nastąpiło
złożenie wieńców pad pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Dalszy ciąg uroczystości odbył się pod pomnikiem Gdańskich Harcerzy, gdzie złożono kwiaty i śpiewano pieśni harcerskie tworząc "krąg"

 

 

 

 

01.03.2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski 9 lutego 2011 roku podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych [inicjatywa byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego]


1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim rozstrzelano siedmiu oficerów
IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość [WiN].
W mokotowskim więzieniu zginął również Komendant Okręgu Wileńskiego
Armii Krajowej gen. Aleksander Krzyżanowski „Wilk”.

Jednym z „Żołnierzy wyklętych” był mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”
Dowódca 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej po rozwiązaniu AK kontynuował walkę. Oddziały „Łupaszki” operowały na Podlasiu, Białostocczyźnie, Warmii, Mazurach i Pomorzu.
8.02.1951 roku został stracony w więzieniu mokotowskm w Warszawie.
Prezydent RP Bronisław Komorowski uczcił pamięć pomordowanych „żołnierzy wyklętych" przyznając Im pośmiertnie: Krzyż Wielki, Krzyż Komandorski
z Gwiazdą oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Po południu rodziny „Żołnierzy wyklętych” odebrały powyższe odznaczenia.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczczono między innymi również
w Sopocie składając kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej.

 


 

 15.02.2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się
z delegacją „cichociemnych”.

Obecnie jest nas żyjących tylko sześciu [było ich 316] , powiedział 97- letni
gen. Stefan Klemens Bałuk [Skok na teren Polski dnia 9/10 . 1944, udział
w Powstaniu Warszawskim, później w oddziale osłonowym KG AK.
Autor dokumentacji fotograficznej z walk w latach 1939-1945.]

Na spotkaniu u Prezydenta RP gen. Stefan Bałuk przedłożył prośbę
o spowodowanie nakręcenia pełnometrażowego filmu dokumentującego
działalność „cichociemnych” i ich wkład w walkę o wolność.

Od 15 lutego 1941 do 26 grudnia 1944 miały miejsce 82 loty – przerzucono do
Polski 316 „cichociemnych” wśród których była pani gen. Elżbieta Zawacka
ps. „Zo”.
W okupowanej Polsce „cichociemni” wchodzili w skład kierownictwa KG AK,
walczyli w Powstaniu Warszawskim, byli żołnierzami Wachlarza, walczyli
w oddziałach partyzanckich, brali udział w akcjach sabotażowych i działaniach
dywersyjnych we wszystkich oddziałach Armii Krajowej.

 

 

W skoku dnia 21/22 IX.1944 wziął udział Kazimierz Śliwa ps. „Strażak 2”
były długoletni prezes a obecnie honorowy prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.
[ Więcej o Kazimierzu Śliwie . . .]

 

 

 

16-17.12.2010 - XXXX ROCZNICA GRUDNIA 1970 ROKU GDAŃSK – GDYNIA

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność
Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Gdańska i Miasta Gdyni
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku
Europejskie Centrum Solidarności

zapraszają na uroczystość
z okazji obchodów
XXXX rocznicy Wydarzeń Grudniowych,
które odbędą się 16 i 17 grudnia 2010 roku w Gdańsku i Gdyni.

Program uroczystości:


16.12.2010, czwartek

 

godz. 10,00 Gdańsk - złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych
   Stoczniowców
godz. 16,00 Gdańsk  - zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na budynku
   b. KW PZPR
godz. 16,30 Gdańsk – uroczysta Msza Święta w Bazylice Św. Brygidy

17.12.2010, piątek
 
godz. 6,00 Gdynia - Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia, Apel Poległych
godz. 16,00 Gdynia.

Msza Święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Gdyńska Droga Krzyżowa, pomnik Ofiar Grudnia.

 

 

 


1.o9.2010  71 rocznica wybuchu II wojny Światowej.
godz. 4,35 rozpoczęcie uroczystości
zdjęcia oraz komentarze pana Konstantego Rosenera
Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa PomorskiegoZdjęcie cmentarzyska podczas uroczystości - najważniejsze, bo Obrońców Westerplatte, którzy polegli.To zdjęcie [robione z daleka] pokazuje ludzi, którzy obserwują inscenizację obrony
Westerplatte [wg. Bogusława Wołoszańskiego]

 

 

 

01.08.2010    66-ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczyste obchody pod Pomnikiem Państwa Podziemnego w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2010 GDAŃSK.
Uroczystość z okazji 65 rocznicy
zakończenia II wojny światowej miała miejsce w Gdańsku
pod pomnikiem „TYM CO ZA POLSKOŚĆ GDAŃSKA”

Na zaproszenie prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza o godz. 11,00
pod pomnikiem zgromadzili się weterani II wojny światowej oraz liczne poczty sztandarowe młodzieży szkolnej.

Przemawiali:
                   - prezydent Gdańska Paweł Adamowicz,
                   - ks. prałat kmdr Marian Próchniak

Po Apelu Poległych oraz salwie honorowej oddanej przez Kompanię Honorową Marynarki Wojennej Reprezentacyjna Orkiestra Marynarki Wojennej odegrała marsza „My, pierwsza Brygada”.

Na zakończenie uroczystości liczne delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce
i kwiaty:
                   - między innymi od premiera RP Donalda Tuska,
                   - prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza,
                   - władz wojewódzkich,
                   - delegacji ambasad akredytowanych w Polsce,
                   - kombatantów
                   - oraz młodzieży szkolnej.

 

 

08.05.2010 SŁUPSK.


Prezes Inspektoratu AK w Słupsku kpt. Jan Soduła
prowadzi poczty sztandarowe kombatantów, straży miejskiej
oraz szkół na Plac Zwycięstwa, gdzie jest usytuowany pomnik PPP i AK.

 


 Poczty sztandarowe pod pomnikiem PPP i AK:
- Inspektoratu AK w Słupsku
- 27 Dywizji Wołyńskiej AK

 


Prezes Inspektoratu AK w Słupsku kpt. Jan Soduła
oraz organizacje kombatanckie
złożyły kwiaty pod pomnikiem PPP i AK.

 

03.05.2010 Polskie Wielkie Święto Narodowe
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(Konstytucja pierwsza w Europie – druga na świecie)


W tym 2010 roku została owiana smutkiem z powodu strat jakie ponieśliśmy
w wyniku katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Uroczystość na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w której każdego roku
uczestniczyło wielu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
pełna była zadumy, pochylając się w hołdzie przed Grobem Nieznanego
Żołnierza wspominaliśmy również tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem.

 

 

Każdego roku uroczystość na Placu Józefa Piłsudskiego w dniu 3 Maja
kończona była wspaniałą, radosną defiladą naszego wojska; w tym roku jej
zabrakło.

Członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK uczcili Święto 3 Maja uczestnicząc
w mszach św. oraz składając kwiaty pod pomnikami w Gdańsku, Sopocie,
Gdyni, Słupsku, Miastku, Tczewie, Kwidzyniu, Malborku i Ustce.

W roku ubiegłym w dniu 3.05 2009 podczas Uroczystości 3 Maja Prezydent RP
Lech Kaczyński zaprosił przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej do Pałacu Prezydenckiego. W trakcie rozmów poruszane były
również sprawy Gdańska.

Prezydent RP Lech Kaczyński wita się z przedstawicielami ŚZŻAK ze Szczecina.
Z prawej strony fotografii Prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa

 

 

 


03.05.2009   Uroczystość przed grobem Nieznanego Żołnierza
w Warszawie 


Wpis do Księgi Pamiątkowej Miasta Warszawy.
Za wpisującym obecny Prezes
Zarządu Głównego ŚZŻAK Stanisław Oleksiak.
 

 

 

04.2009    Uroczystość w obozie koncentracyjnym Sztuthof [Stutthof].


Przed Pomnikiem stoją [od prawej strony zdjęcia]:
Jan Stanisław Ciechanowski – Minister Urzędu d/s Kombatantów
Teresa Urbanowa – Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
mjr Zygmunt Kasztelan – Wiceprezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK
Pomnik w Sztuthofie projektował członek Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
Artysta Rzeźbiarz Wiktor Tołkin.
 

 

 

70 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Prezydent miasta Gdańska podczas przemówienia na przedprożu Dworu Artusa
w dniu 13.04.2010 r. (70 rocznica Zbrodni Katyńskiej) nawiązał do tragicznego wypadku samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010.
w wyniku której poniosło śmierć 96 pasażerów (elita naszego Kraju).

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymka do Katynia: 5.04.1990 rok – 7.04.1990 rok.
Przejazd pociągiem do Smoleńska, następnie autobusem do Katynia,
gdzie odprawiona została msza polowa.

(

 49 rocznica „Mordu przez NKWD (na polecenie Stalina) oficerów polskich
w Katyniu.”

Uroczystość w dniu 16.04.1989 roku.

 

 

 

1) 29.03.2010 pod pomnikiem „ Tym, co za Polskość Gdańska” usytuowanym w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie - dla uczczenia rocznicy powrotu Gdańska do Macierzy złożyli kwiaty:

- Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
- Wojewoda Pomorski Michał Owczarczak
- Prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa
- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
- Dyrektor Rady M. Gdańska Piotr Styra


2) Uczestnicy uroczystości pod Pomnikiem „Tym co za Polskość Gdańska”
oraz przed Dworem Artusa.


3) Po uroczystości pod Pomnikiem oraz przed Dworem Artusa w dniu 29.03.2010 w kawiarni Paloma w Gdańsku przeprowadzono rozmowy w sprawach organizacyjnych:

- Admirał Ryszard Demczuk – Dowódca Garnizonu Marynarki Wojennej   
                                                                                               R.P. w Gdyni
- Prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK – Teresa Urbanowa
- Kmdr Ryszard Żykawski

 

11 listopada 2009 roku mija 91 rocznica ustanowienia tego dnia
Świętem Niepodległości.

    Od roku 1918-tego do wybuchu II wojny światowej obchody rocznicowe świętowano bardzo uroczyście. Po II wojnie światowej wznowiono uroczyste świętowanie w tym dniu dopiero od roku 1989.
W roku 2009 świętujemy tak uroczyście już po raz 20-ty.

Członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK licznie uczestniczyli w zorganizowanych przez Województwo licznych obchodach we wszystkich miastach i gminach województwa pomorskiego:

Gdańsk - pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku-Wrzeszczu,
      brali udział w Paradzie Niepodległości na Podwalu Staromiejskim i Targu 
      Rybnym,
      uczestniczyli w Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Mariackiej,
      w odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej ku czci J. Piłsudskiego i Kazimierza
      Sosnkowskiego w Gdańsku,
      oraz w spotkaniu w Nowym Ratuszu w Gdańsku podczas wręczania medali
      i wyróżnień,
     jak również sesji popularnonaukowej.

Gdynia, Sopot – uroczystości, składanie kwiatów pod Pomnikami Marszałka
     J. Piłsudskiego

Słupsk – obchody pod przewodnictwem kpt. Jana Soduły, Prezesa Inspektoratu

Kwidzyn – organizowane przez Burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka i Prezesa
     Koła Stanisława Sklepowicza uroczystości : Msza Św. Za Ojczyznę w Katedrze
     p/w św. Jana Ewangelisty oraz składanie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka
     J. Piłsudskiego i tablicą pamiątkową na rondzie.
 

70 rocznica wybuchu II wojny światowej. 1.09.2009 r.

 

 

 

 

 

Światowy Zjazd Kombatantów - uroczystości w Dworze Artusa.
Miło jest spotkać Koleżeństwo z tamtych "trudnych dni walki".

Przybyli z Kanady, Australi, USA oraz Polski.

 

 

 

godz. 9.00 Dwór Artusa - Międzynarodowa Konferencja Burmistrzów Miast Symboli II Wojny Światowej z udziałem przedstawicieli Światowego Zjazdu Kombatantów oraz uczniów zrzeszonych w Klubie Szkół Westerplatte.
Organizator zaproszenia Prezydent Miasta Gdańska

 

 

 

04.09.2010r, godz. 17

- Uroczystość na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku


 Po przemówieniach prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz
Prezesa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych nastąpiła
dekoracja zasłużonych weteranów medalem „Pro Memoria”. Dekoracji
dokonali: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes Okręgu
Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa oraz płk Zbigniew Krzywosz -
Departament Wojskowy Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

 


Koncert chóru męskiego „Bel Canto”
 

 

 

Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa,
Redaktor strony internetowej Krystyna Basińska,
Płk Zbigniew Krzywosz z małżonką

 

 

 

 

 

 

 


Po koncercie w holu Teatru Wybrzeże , - gdzie na zaproszenie Prezydenta Pawła
Adamowicza zebrali się licznie weterani - w miłej atmosferze, przy kanapkach
kawie i winie prowadzono rozmowy, robiono zdjęcia jak również zawierano
nowe znajomości.
 

 

 

 

 

Dzień Weterana – święto wszystkich polskich kombatantów
- obchodzony jest 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej

W roku 1997 Sejm ustanowił Dzień Weterana . W obchodach Dnia Weterana uczestniczą najwyższe władze państwowe: 
Prezydent, Premier, parlamentarzyści.
Każdego roku obchodzone są uroczystości centralne, lokalne i środowiskowe.

5.09.2009 r. Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska oraz Prezydium Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego
wystosowali zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym koncercie z okazji Dnia Weterana, który odbył się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku przy ul. Łąkowej.

 

8.05.2005 rok. Opera Bałtycka w Gdańsku.
Na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego pana Jana Kozłowskiego Kombatanci II Wojny Światowej spędzają miłe chwile na koncercie; po koncercie, w foyer teatru lampka szampana z okazji uroczystości 03.05. i 08. 05 2005.


Na zdjęciu między innymi: z lewej strony zdjęcia prezes Koła Gdańsk:
Kazimierz Szponar,
wiceprezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Krystyna Cembrzyńska-Piłat,
członek Koła Gdańsk pani Zofia Szponarowa [na wózku inwalidzkim],
druga od prawej strony zdjęcia pani prezes Okr. Pomorskiego Teresa Urbanowa.

 

 

 

 

 

90 rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych RP (1919-2009)

Dnia 6 czerwca 2009 roku Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa została zaproszona przez:
Wojewodę Pomorskiego pana Romana Zaborowskiego,
Marszałka Województwa Pomorskiego pana Jana Kozłowskiego,
Prezydenta Miasta Gdańska pana Pawła Adamowicza,
Prezesa Zarządu Okręgowego ZIW RP w Gdańsku pana Romana Rakowskiego
na: uroczyste obchody 90 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP (1919-2009)
 

 

 


Na zdjęciach: Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa przekazuje Prezesowi Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP w Gdańsku
panu Romanowi Rakowskiemu gratulacje, kwiaty i symboliczną statuetkę Polski Walczącej z napisem: ŚZŻAK.

 

 

 

 

 

 Każdego roku (po 2000 r.) w styczniu w kaplicy kościoła Świętego Jana
w Gdańsku Jego Ekscelencja ks. abp Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski celebrował Mszę Św. na którą zapraszał wszystkich kombatantów.
Po Mszy Św. Jego Ekscelencja Tadeusz Gocłowski oraz ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz przełamywali się opłatkiem ze wszystkimi obecnymi na Mszy Św. kombatantami życząc sobie nawzajem wszelkiej pomyślności.

 

Z kaplicy kościoła Św. Jana kombatanci - na zaproszenie ks. Infułata Stanisława Bogdanowicza - przechodzili do restauracji, gdzie przy kawie i ciastkach dyskutowali na tematy związane z działalnością w konspiracji.

Po odremontowaniu Kaplicy Królewskiej Msze Św. dla kombatantów odprawiane są w tej kaplicy.


Kaplica Królewska usytuowana w Gdańsku przy ul. Świętego Ducha powstała z inicjatywy króla Jana III Sobieskiego w latach 1678-81.


Ołtarz Kaplicy Królewskiej podczas Mszy Św. w intencji kombatantów celebrowanej przez ks. abp Tadeusza Gocłowskiego. Na zdjęciu pierwsza z prawej strony pani Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Teresa Urbanowa.

 

 


Poczet sztandarowy wystawiony podczas mszy św. w Kaplicy Królewskiej.

 

 


Grupa AK-owców uczestnicząca w mszy św.: w Kaplicy Królewskiej
w pierwszym rzędzie: zastępca Prezesa Koła Gdańsk Roman Stefanicki, Prezes Koła Gdańsk Kazimierz Szponar, sekretarz Koła Gdańsk Ryszard Kozubowski; w drugim rzędzie Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Kazimierz Śliwa, członek Zarządu Koła Gdańsk Jan Czerniawski

 

 

 

Grupa kombatantów przy choince w Kaplicy Królewskiej.

 

 


Spotkanie po Mszy Św. w Kaplicy Królewskiej na herbatce i ciastkach, na które zaprosił kombatantów Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz.
Wśród koleżeństwa Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZZAK Teresa Urbanowa oraz Redaktor Krystyna Basińska.

 

 

 

Styczeń 2008 rok W Biuletynie Informacyjnym Armii Krajowej. został umieszczony artykuł pióra prezesa Okręgu Pomorskiego SZŻAK pani Teresy Urbanowej:

 

W ZABYTKOWEJ KAPLICY KRÓLEWSKIEJ W GDAŃSKU RADA DUSZPASTERSTWA KOMBATANTÓW ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ PODZIELIŁA SIĘ OPŁATKIEM Z WETERANAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ

Artykuł został zilustrowany zdjęciami Bazyliki Mariackiej w Gdańsku oraz grupy Kombatantów stojących pod choinką w zabytkowej Kaplicy Królewskiej
w Gdańsku.

 

 

 

 

  WSTECZ