INFORMATOR DLA GDAŃSKICH SENIORÓW, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW
Tekst opracował dr Michał Kubiak. Konsultacje: Gdańska Rada Seniórów.

WYDANIE INFORMATORA DLA GDAŃSKICH SENIORÓW, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MIASTO GDAŃSK
JAKO ZADANIE ZREALIZOWANE W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA GDAŃSKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2010.
[ ERRATA DO INFORMATORA 2011 ROK]

Informator znajduje się na stronie internetowej miasta Gdańska
link:   http://www.gdansk.pl/seniorzy   (menu po prawej stronie, na zielonym tle)

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
   
 24.12.2012

 

 

 


 

 

 21.12.2012

 

Uroczyste spotkanie opłatkowe Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK połączone z wręczaniem medali „Pro Patria” miało miejsce dnia
21 grudnia o godz. 12,00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu.

Licznie zgromadzeni zaproszeni goście: minister Jan Stanisław
Ciechanowski, ks. Abp. Tadeusz Gocłowski, władze trójmiasta,
sponsorzy oraz prezesi Kół i członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK,
i harcerze szczelnie wypełnili piękną Salę Urzędu Miasta Sopot.

Po przemówieniu p. o. prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzego
Grzywacza, w którym po powitaniu zebranych na sali uczestników
spotkania zakomunikował, że w ostatnim okresie odeszło na wieczną wartę aż czterdziestu członków Okręgu; w tym prezes Okręgu pani Teresa Urbanowa oraz wieloletni skarbnik Okręgu
por. Tadeusz Sierakowski.

Następnie Minister Jan Stanisław Ciechanowski uhonorował  zasłużonych wręczając im medale „Pro Patria”.

Po przemówieniu i modlitwie ks. Abp. Tadeusz Gocłowski pobłogosławił opłatki, którymi następnie dzielili się zebrani składając sobie życzenia.

  

18-19.12.2012

ZEBRANIE PLENARNE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ŚWIATOWEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W WARSZAWIE
oraz
SPOTKANIE WIGILIJNE UCZESTNIKÓW ZEBRANIA
W CENTRUM KONFERENCYJNYM WOJSKA POLSKIEGO.

Na powyższym zebraniu uchwalono:

w marcu 2013 roku zostanie zwołany Zjazd Nadzwyczajny,
        który dokona wyboru kandydatów dla uzupełnienia
        składu władz oraz dokona pewnych poprawek dotyczących
        Statutu – uzupełnienie składu Władz dotyczy Prezydium,
        Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

podwyższenie składek członkowskich z 3 na 4 złote miesięcznie
oraz płacenie składek zarówno przez członków zwyczajnych
jak i nadzwyczajnych.

Na Zjeździe dyskutowano również nad projektem zakładania Kół
Przyjaciół Armii Krajowej.

Delegatami na Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK
z ramienia Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK byli: p. o. prezesa Jerzy
Grzywacz, kierownik Okręgowego Sądu Koleżeńskiego por. Krystyna
Kodymowska oraz por. Krystyna Cembrzyńska-Piłat.

W dniu 19.12.2012 uczestnicy Zebrania Plenarnego Zarządu
Głównego ŚZŻAK spotkali się na wigilijno-noworocznym wieczorku
na którym uczestnikom życzenia składali: w imieniu Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego Pan Waldemar Strzałkowski, w imieniu
Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Czesław Mroczek, Minister
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Stanisław
Ciechanowski oraz Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Pan Stanisław
Oleksiak.

Ks. kmdr Janusz Bąk pobłogosławił wigilijny opłatek oraz
licznych uczestników Konferencji zgromadzonych w Centrum
Konferencyjnym Wojska Polskiego i składających sobie noworoczne
życzenia. 

 18.12.2012 Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego przesłała na ręce p. o. prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzego Grzywacza zaproszenia na spotkanie integracyjne kombatantów i osób represjonowanych województwa pomorskiego.

Spotkanie to zorganizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku miało miejsce dnia 18.12.2012 roku w Domu Technika w Gdańsku przy ulicy Rajskiej.

Opłatki poświęcił i poprowadził śpiewanie kolęd ks. kmdr. Prałat
Marian Próchniak.

Przemawiali przedstawiciele Urzędu oraz zaproszenia goście.

 

 

  

 18.12.2012 Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego na zebraniu, które miało miejsce w Domu Technika w Gdańsku przy ul. Rajskiej w dniu 18.12. 2012 dokonała wyboru nowego prezesa Rady - został nim Roman Rakowski prezes Związku Inwalidów Wojennych w Gdańsku oraz Koła Gdańsk -Wrzeszcz Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Delegatami na zebranie wyborcze z ramienia Okręgu Pomorskiego
ŚZŻAK byli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu
Pomorskiego ŚZŻAK mjr Jan Czerniawski oraz por. Wiesław Gierłowski. 

 12.12.2012

 

 Zebranie Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Zebranie prowadził p. o. prezes Zarządu Okręgu Jerzy Grzywacz ,
który przedstawił zebranym sytuację dotyczącą siedziby Zarządu Okręgu wobec konieczności opuszczenia dotychczasowego pomieszczenia w Sopocie przy Alei Niepodległości 739A.

Lokal przy ul. Czyżewskiego który ma być siedzibą [wspólną] Okręgu
Pomorskiego wymaga remontu, który potrwa kilka miesięcy; zastępczy lokal na ten okres przejściowy będzie mieścił się przy Alei Niepodległości - jest on jednak trochę za mały.

Następną sprawą przedstawioną na zebraniu była sprawa przekazania niektórych naszych dokumentów do archiwum. Problem polega na tym, że konieczna jest odgórna decyzja czy będzie to
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Następnie p. o. prezes Jerzy Grzywacz powiadomił zebranych, że na
uroczystym spotkaniu opłatkowym, które odbędzie się 21 grudnia 2012, o godz. 12,00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu - kierownik Urzędu ds.Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Stanisław Ciechanowski będzie wręczał medale „Pro Patria”.

Kolejną omawianą sprawą była konieczność wybudowania Ściany
Epitafialnej na cmentarzu w Sopocie.
Wobec konieczności wyjazdu p. o. prezesa Jerzego Grzywacza w
dniach 17 i 18 grudnia do Warszawy do Zarządu Głównego nastąpiły pewne zmiany w wyborze delegatów na zebranie dotyczące wyboru prezesa Rady Kombatantów.

 


 

 11.12.2012

 

 Zapraszamy na promocje albumu

"Ruiny. Fotografie Wiesława Gruszkowskiego",

które odbędą się 11 grudnia na Politechnice Gdańskiej
oraz 13 grudnia w Ratuszu Staromiejskim.

Autor zdjęć, architekt i urbanista prof. Wiesław Gruszkowski, to współautor projektu odbudowy śródmieścia Gdańska po wojnie.

Muzeum II Wojny Światowej wsparło wydanie publikacji.

 

 

 

 


 

29.11.2012

 

W listopadzie b. r. mija 20 rocznica powołania do życia

FUNDACJI FILMOWEJ ARMII KRAJOWEJ

Najnowszy film wyprodukowany przez FFAK
„Teresa Sułowska-Bojarska – wygrane życie łączniczki”
wchodzi obecnie na ekrany w Warszawie dla uczczenia tej rocznicy.

W okresie dwudziestoletniej działalności FFAK powstało
ponad dwadzieścia filmów, w tym:
„Powstanie Warszawskie 1944”, „Generał Nil”, „Żołnierze
Wyklęci”, „Elżbieta Zawacka – miałam szczęśliwe życie”

 

 

   

24.11.2012 

 


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 24 listopada 2012 odszedł nagle na wieczną wartę
długoletni skarbnik Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

porucznik
TADEUSZ SIERAKOWSKI

 

Dnia 29.11.2012 (czwartek) o godz. 12.30
będzie celebrowana msza święta w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Rumii przy ulicy Kościelnej.

Po mszy św. o godzinie 13.30  odbędzie się pogrzeb
na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Górniczej.
 


 

 

 

 

 

21.11.2012

 

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU
zaprasza na wykład IVO Pejakovicia

Chorwacja w czasie II wojny światowej
 – pomiędzy kolaboracją a oporem

21 listopada 2012 rok [środa], godz. 17,30
Hotel SCANDIC w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9
Wstęp wolny.
Wykład będzie prowadzony w języku chorwackim
i będzie tłumaczony.


 

19.11.2012

 

Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK odbyło się w Urzędzie
Miasta Sopotu dnia 19.11.2012 o godz. 11,00.

Porządek obrad:
1. opłatek Okręgu
2. sprawozdanie roczne dla ZG [finansowe, stan osobowy, zmarli]
3. terminarz naszych spotkań w 2013 roku
4. uprawnienia Zarządu Okręgu i Prezydium [nowy statut]
5. przyjęcie nowych członków
6. odznaczenia i awanse
7. wybory do Rady Kombatantów
8. wolne wnioski

Ustalono: spotkanie opłatkowe członków Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sopocie [Sala Herbowa] dnia 21 grudnia b.r. o godzinie 12,00 .
Wśród zaproszonych gości minister Jan Ciechanowski.

do 31.b. m Koła winny złożyć w Zarządzie Okręgu sprawozdanie
dotyczące ilości członków, stanu finansów [przewidywany stan na 31.12. b. r.

poniedziałkowe zebrania Zarządu Okręgu w Urzędzie Miejskim w
Sopocie będą się odbywały o godzinie 11,00 [aż do ewentualnej zmiany]

Zebrania Prezydium Zarządu – jak dotychczas – będą się odbywały w środy o godz. 11,00

zebranie Prezydium Zarządu 23.01.2013 godz. 11,00 [środa]
zebranie Zarządu                     4.02.2013 godz. 11,00 [poniedziałek]
zebranie Prezydium Zarządu 20.03.2013 godz. 11,00 [środa]
Zjazd w Warszawie                25.03.2013
zebranie Zarządu                   15.04.2013 godz. 11,00 [poniedziałek]
zebranie Zarządu                   17.06.2013 godz. 11,00 [poniedziałek]
zebranie Prezydium Zarządu 26.06.2013 godz. 11,00 [środa]

Uprawnienia Prezydium Zarządu oraz Zarządu będą stosowane według nowego statutu.

Wybory do Rady Kombatantów, które mają się odbyć 28 listopada b.r. zobowiązują nasz Związek do podania kandydatury przedstawiciela Okręgu Pomorskiego.

Po długiej debacie kandydat Okręgu Pomorskiego został wybrany oraz wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Kombatantów.

 


 

19.11.2012

 

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK przypomina,

że dnia 19.11.2012 [poniedziałek] o godzinie 11:00

odbędzie się w sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu zebranie Zarządu Okręgu

 

14.11.2012

   

 

11.11.2012

 

 


 

11.11.2012

 

94 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Program uroczystości:

Gdańsk:
godz. 9:00 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa
                  Piłsudskiego usytuowanym na skrzyżowaniu
                  ul. Grunwaldzkiej i Alei Wojska Polskiego

godz.10:30 z ulicy Podwale Staromiejskie (na wysokości Targu
                   Rybnego) wyruszy Parada Niepodległości, która
                   zakończy się na Targu Drzewnym. Następnie na Targu
                   Węglowym odbędą się pokazy historyczne i wspólne
                   śpiewanie pieśni patriotycznych.

godz. 12:00 msza św. w Bazylice Mariackiej w intencji Ojczyzny

godz. 14:00 wojewoda pomorski Ryszard Stachurski zaprasza
                    do Teatru Wybrzeże przy Targu Węglowym w Gdańsku
                    na otwarty dla mieszkańców koncert p.t.
                                         
„Granie dla Wolności”.
                   Będzie to recital pieśni patriotycznych.

Gdynia:
godz. 10:00  msza św. w Kościele Najświętszej Maryi Panny
                     Królowej Polski, usytuowanym przy ul. Armii
                     Krajowej 26,

godz. 12:00  sprzed Dworca Głównego wyruszy Gdyńska Parada
                     Niepodległości

godz. 13:00  złożenie kwiatów na płycie Marynarza Polskiego
                     na Skwerze Kościuszki.

Sopot:
godz .18:00 msza św. w Kościele ŚwIętego Jerzego przy
                    ul. Monte Cassino

godz. 19:00 złożenie kwiatów pod pomnikiem martyrologii
                   umiejscowionym przy Urzędzie Miejskim na
                   ul.  Kościuszki.

więcej . . .      

 

01.11.2012

 

 

 

 


 

17.10.2012

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
oraz Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
zapraszają na spektakl
Elizabeth Watson
Cichociemna

17 października 2012 r. [środa] godzina 18,00
Teatr Wybrzeże Scena Malarnia, ul. Św. Ducha 2
Występuje Teresa Stępień-Nowicka
 

 

 

więcej . . .            

 

 

14.10.2012

ZAPROSZENIE
NSZZ SOLIDARNOŚĆ portu gdańskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Panią Aliną Czerniakowską,
które odbędzie się dnia 14 października o godz. 15,00
na terenie Muzeum Sybiraków w Gdańsku Nowym Porcie,
ulica Starowiślna 2.

Pani Alina Czerniakowska jest dokumentalistką, która jest autorką ponad 40 filmów ukazujących polską rzeczywistość, prawdę historyczną w jej autentycznych wymiarach .
Została odznaczona orderem „Polonia Mater est”
Na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów otrzymała
I nagrodę za film „W sprawie gen.Fieldorfa-Nila”

Chcesz interesująco spędzić czas – przyjdź – czekamy.

PRZEWODNICZĄCY
Międzynarodowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Port Gdańsk
/-/
Edward Fortuna


 

10.10.2012

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK przypomina

że dnia 10 października b.r. o godzinie 11,00

w siedzibie Okręgu w Sopocie przy Alei Niepodległości

odbędzie się zebranie.

 


 

 

05.10.2012

 

73 rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej
w Gdańsku

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicza
Prezes Poczty Polskiej S. A.
mają zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystości z okazji obchodów
70 rocznicy rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Uroczystość odbędzie się w piątek, 5 października 2012
o godz. 11,00 na Cmentarzu-Pomniku Bohaterów „Zaspa”
przy ul. Chrobrego 80.

Msza św. w intencji 38 zamordowanych na gdańskiej Zaspie Pocztowców oraz w intencji ich rodzin zostanie odprawiona
w piątek, 5 października 2012 r. o godz. 9,00
w Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Gdańsku – Brzeźnie przy ul. Dworskiej 2.

Po zakończeniu Mszy św. nastąpi przemarsz uczestników
na Cmentarz – Pomnik Bohaterów „Zaspa”.

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adam


 

4-5.10.2012

 

Konferencja naukowa

„ Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza
struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”

Konferencja odbyła się w dniach 4 i 5 października b. r.
w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Konferencję współorganizował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowany przez Prezesa płk. Stanisława Oleksiaka.

Podczas konferencji nastąpiło przekazanie do Archiwum Akt Nowych dokumentów archiwalnych Stanisława Jankowskiego „Agatona".

Dalszy program obejmował panele : legalizacja, wywiad, kontrwywiad, relacje żołnierzy wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej.

W powyższej konferencji wzięli udział: prelegenci z Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu
i Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

30.09.2012

ZAPROSZENIE
Fundacja im. Stefana Korbońskiego
Instytut Pamięci Narodowej
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd m. st. Warszawy

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość sprowadzenia do Polski
i złożenia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
doczesnych szczątków
śp. Zofii i Stefana Korbońskich

Stefan Korboński - ostatni Delegat Rządu na Kraj, funkcjonujący
do stycznia 1945 roku w Milanówku pod Warszawą.

 

  

27.09.2012

 

73 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO I SZARYCH SZEREGÓW

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego

zapraszają do udziału w uroczystości z okazji obchodów
73 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

Uroczystość odbędzie się w czwartek 27.09.2012 o godz. 17,00
przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku.

Spotkanie przy pomniku PPP o godz. 16,45.

Msza św. w intencji twórców Polskiego Państwa Podziemnego
1939-1945 oraz kombatantów zostanie odprawiona w niedzielę
30 września 2012 r. o godz. 10,30 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku .

Wszystkie organizacje kombatanckie zapraszamy na Mszę św.
wraz ze sztandarami.

Zaproszenie podpisał prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

 

więcej >>>

 

 


 

19.09.2012

 

 

 

 

17.09.2012

 

Czwarty cmentarz katyński w Bykowni pod Kijowem.

Dnia 17.09.2012 r. mija 72 rocznica napaści ZSRR na Polskę.
W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie, poświęcenie oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod czwarty cmentarz katyński
w Bykowni pod Kijowem.

Prezydent RP Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu mówił o tragicznych losach polaków , których groby rozsiane są daleko od Ojczyzny; między innymi w Bykowni, gdzie archeolodzy odkryli około 2.000 ciał pomordowanych polskich oficerów
i żołnierzy.
 

 

Następnie prezydent RP Bronisław Komorowski dokonał otwarcia
wystawy poświęconej katyńskiej nekropolii


  

17.09.2012

 

Rodzina Katyńska
Starosta Kartuski
Centrum Edukacji i Promocji Regionu
zapraszają na

ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA – IX ZJAZD W SZYMBARKU

z udziałem Sybiraków z kraju i zza granicy oraz wszystkich Rodaków
którym bliska jest pamięć Golgoty Wschodu.

17 września 2012 [poniedziałek] o godzinie 10.00 spotkanie pod
pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku .
Po uroczystości cmentarnej odjazd autokarami do Szymbarka.

 

    .09.2012

Koło Sopot Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
zaprezentowało wydaną przez siebie książkę

„Chrońmy tradycje i etos Armii Krajowej”

Motto wydanej książki: „ A jeśli komu droga otwarta do nieba,
                             tym, co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba . . .”

Książka zawiera treści: rys historyczny, organizacja Koła w Sopocie,
pamięć i hołd, współpraca z młodzieżą, opieka nad grobami
zmarłych kolegów, cichociemni, awanse, wspomnienia kolegów,  członkowie zwyczajni Koła Sopot ŚZŻAK byli żołnierze Armii Krajowej i inne.

 

 

10.09.2012 Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki.

Pierwsze zebranie po odejściu na wieczną wartę por. Teresy  Urbanowej - prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.
Zgodnie ze statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
wybrano dotychczasowego wiceprezesa Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzego Grzywacza na pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK do czasu Nadzwyczajnego Zjazdu Wyborczego w Warszawie [wstępna data: marzec 2013].

Następnie ustalono, że w ciągu miesiąca obecne Prezydium Zarządu
Okręgu Pomorskiego dokona spośród siebie wyboru sekretarza.
Na zebraniu w dniu 10.09.2012 funkcję tę objął kpt Władysław
Dobrowolski .
W dalszym ciągu zebrania ustalono, że kol. Jan Czerniawski będzie
reprezentował Okręg Pomorski ŚZŻAK w Radzie ds. Kombatantów
i osób Represjonowanych województwa Pomorskiego do czasu nowej kadencji tej Rady.
Przedstawiciel Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK do Klubu Historycznego imienia gen. Stefana Roweckiego "Grota" zostanie wybrany na
następnym zebraniu Prezydium Zarządu.

Przedstawiciel Koła Sopot zrelacjonował wydaną w tym miesiącu przez Koło Sopot książkę p. t. „ Chrońmy tradycje i etos Armii Krajowej”.

 

 

08.09.2012

 

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
oraz
Prezydium Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
Województwa Pomorskiego

zapraszają do udziału w uroczystym koncercie z okazji

DNIA WETERANA

koncert odbędzie się w sobotę 8 września 2012, o godzinie 16,00
na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Targ Węglowy

podpisał Prezydent Miasta Gdańska P. Adamowicz

Wykonawca: Zespół wokalny Klubu Marynarki Wojennej RP „Riwiera”

Wejście za zaproszeniami.

 


 

03.09.2012

 


więcej >>>

 


 

01.09.2012
 

 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na budowie
Muzeum II Wojny Światowej.

Dnia 1.09.2012 [sobota] w Gdańsku przy ulicy Wałowej w pobliżu
Motławy na rozpoczętej budowie Muzeum II Wojny Światowej został
wmurowany kamień węgielny – głaz znaleziony przez archeologów podczas prac wykopaliskowych rozpoczynających tę wielką inwestycję.
Aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonał premier RP
Donald Tusk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Paweł Machcewicz, prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Uroczystość zakończyły przemówienia premiera RP Donalda Tuska
oraz dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Pawła Machcewicza.

 

 

 


 

01.09.2012

 


 

28.08.2012

 

Dnia 28.08.1946 roku została zamordowana w więzieniu przy ulicy
Kurkowej w Gdańsku sanitariuszka Armii Krajowej - Danuta
Siedzikówna ps. „Inka” oraz Feliks Sejmanowicz ps. „Zagończyk”.

W roku 1991 Sąd Wojewódzki w Gdańsku uznał, że działalność
Piątej Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki” której sanitariuszką była „Inka” zmierzała do odzyskania
niepodległości bytu Państwa Polskiego.

Pomnik „Inki” jest usytuowany w Sopocie w parku imienia
„Sanitariuszki Inki”.  Zanieśmy jej kwiaty w rocznicę jej śmierci. 

22.08.2012

 

(środa) dyżur  o godzinie 11.00
w siedzibie Okręgu w Sopocie przy ul. Aleja Niepodległości 739 A.

 


 

15.08.2012 Rocznica „Cudu nad Wisłą”- warszawska decydująca bitwa wojny Polsko – bolszewickiej 1919-1921
Dzień Wojska Polskiego -
święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej
w 1920 roku w czasie wojny Polsko – bolszewickiej wprowadzone
zostało ustawą Sejmu 30 lipca 1992 roku.

Uroczystości:
Gdańsk - msza św. o godz. 12,00 w Bazylice Mariackiej. Celebrował
                mszę będzie Arcybiskup metropolita Sławoj Leszek Głódź.

Sopot    - msza św. w kościele garnizonowym Św. Jerzego
                o godz. 12,30. O godz. 13,45 składanie kwiatów pod
                pomnikiem Armii Krajowej

 

 24.07.2012 Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że po długiej
i ciężkiej chorobie dnia 24.07.2012 o godz. 6 rano
odeszła na wieczną wartę

TERESA URBANOWA ps. „ LEŚKA”

prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego,

wiceprzewodnicząca Porozumienia Niepodległościowych Związków Kombatanckich GdańskDnia 3 Sierpnia 2012 (piątek) uroczystość rozpocznie msza święta o godzinie 10.00 w kościele parafialnym Św.Michała
w Sopocie.

Po mszy uczestnicy zostaną przewiezieni autobusem na cmentarz katolicki w Sopocie, gdzie trumna zostanie złożona
w grobie rodzinnym.

Pogrzeb odbędzie się z asystą wojskową.
Będą poczty sztandarowe.


 

Zarząd Okręgu Pomorskiego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

życiorys Teresy Urbanowej
- Prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK >>>

 

   

 

 

01.08.2012

 

68 ROCZNICA
WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Prezydent Miasta Gdańska,
Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa
                                                                                        Pomorskiego
zapraszają na spotkanie u stóp pomnika Polskiego Państwa
Podziemnego [na Targu Rakowym w Gdańsku ] dnia 1.08.2012 o godz. 16,45.

Punktualnie o godzinie 17,00 rozpocznie się uroczystość.

więcej >>>

 

 

29.07.2012

 

[niedziela] - o godzinie 12,00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku będzie celebrowana msza święta w intencji żywych i zmarłych powstańców Warszawskich.

Zarząd Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prosi swoich członków o liczne przybycie.

 

 

  Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kpt. Jerzy Grzywacz odwołuje mające się odbyć dnia 9.07.2012
w Urzędzie Miasta Sopotu zebranie Zarządu Okręgu ŚZZAK.

Następne zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK odbędzie się dnia 10.09.2012 [poniedziałek]
w Urzędzie Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27
o godz. 11,00.

W miesiącach lipcu i sierpniu nie będą się odbywały dyżury w siedzibie Okręgu w Sopocie przy
ul. Niepodległości.

redaktor strony internetowej mgr Krystyna Basińska
 

 

26.06.2012
  - 27.06.2012

 

Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK mgr Stanisław Oleksiak
w piśmie skierowanym do:

Prezydium Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej,
Głównego Sądu Koleżeńskiego,
Prezesów Zarządów Okręgów ŚZŻAK

zaprosił przedstawicieli na Zebranie Plenarne Kadencji
2012-2015, które odbędzie się w dniach 26-27.06.2012
w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej [ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie].

 

 

  08.06.2012
  -  01.07.2012

 


 

 

 

  15.06.2012
  -  17.06.2012

  

 

     .06.2012

 

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK w Sopocie otrzymał
z Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie
nowy STATUT
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ


Egzemplarze STATUTU po powieleniu zostaną przesłane
do poszczególnych Kół Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.


 

 

02.06.2012

 

ORZEŁ BIAŁY
– GODŁO PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO

W oczekiwaniu na rozpoczęcie zawodów sportowych EURO
i wielkich naszych nadziei na częste oglądanie ORŁA BIAŁEGO na koszulkach naszych sportowców, proponuję obejrzenie fragmentu wystawy „rysunku i malarstwa historycznego” autorstwa partyzanta Armii Krajowej Henryka Basińskiego.

Przesłanie autora wystawy brzmi:

"Pracę tę dedykuję swoim najbliższym w następnych pokoleniach w nadziei, że zapoznanie się z ikonografią
godła państwa i narodu będzie zachętą
do zgłębiania dziejów i kultury swych ojców."

Wystawa obejmuje działy:
1.ORZEŁ BIAŁY – GODŁO PAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO
2.ORZEŁ – ZNAK ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
3.WOJSKO POLSKIE – MUNDURY ŻOŁNIERSKIE
4.HERBY RODÓW POLSKICH
5.UMUNDUROWANIA PARTYZANCKIE
6.BROŃ STOSOWANA W PARTYZANTCE
7.ODZNAKI PIECHOTY I KAWALERII POLSKIEJ DO 1939 ROKU
8.ARCHITEKTURA ZAMKÓW POLSKICH I ANGIELSKICH

Polskie godło od wieków zagrzewało do boju polskich rycerzy. Teraz na koszulkach reprezentantów Polski prowadzi
do sukcesów sportowych.

Niektóre pozycje z działu 1.- ORZEŁ BIAŁY


Orzeł z miecza koronacyjnego "szczerbca"

 


Orzeł Zygmunta I Starego

 


Orzeł Zygmunta Augusta

 


Orzeł Stanisława Augusta Poniatowskiego

 


Godło Rzeczypospolitej Polskiej z 1990 r.

 

 

 

01.06.2012

 

Wobec rozpoczynających się w dniu 10.06. b.r zawodów sportowych „EURO”- Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa odwołuje planowane w dniu 13.06.2012 r. zebranie Prezydium Zarządu Okręgu.

O terminie następnego zebrania członkowie Okręgu Pomorskiego zostaną powiadomieni.

redaktor strony internetowej mgr Krystyna Basińska

 

31.05.2012

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
zaprasza na promocję książki
Bogdana Chrzanowskiego

DELEGATURA RZĄDU RP NA KRAJ NA POMORZU

31 maja 2012 [czwartek] godz. 18,00,
Hotel Scandic w Gdańsku
ul. Podwale Grodzkie 9 [naprzeciw dworca PKP]

Nieznane karty z frontu walki cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu.

Prof. Bogdan Chrzanowski - wykładowca w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełni również funkcję prodziekana
d/s studiów niestacjonarnych i nauki.
Pracuje również w Muzeum Stutthof Oddział Gdańsk.
Jest autorem ponad 250 prac, książek, publikacji,
referatów i recenzji.

Książka została dedykowana
„Pamięci gen. bryg. Elżbiety Zawackiej.”


 

 

29.05.2012

 

DZIEŃ WETERANA
Okręg Pomorski ŚZŻAK - zaprasza swoich członków
na uroczystości związane z tym dniem, które odbędą się
na Skwerze Kościuszki w Gdyni o godz. 12,00.

 

 

23.05.2012

 

Instytut Pamięci Narodowej
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Uniwersytet Gdański
Stowarzyszenie Niepodległość
Klub Historyczny gen. „Grota” - Trójmiasto
zapraszają
na wykład Aleksandra Kozickiego

 

więcej >>>


 

22.05.2012

 

Rocznica powstania Oddziału Jaworzniaków – Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956
 

 

  .05.2012

 

W m-cu maju b.r. na zebraniu Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK mającego miejsce w siedzibie Okręgu w Sopocie przy ul. Al. Niepodległości 739A – żołnierz Armii Krajowej Witold Kasprowicz przekazał sekretarzowi Okręgu kpt. Jerzemu Grzywaczowi skomponowaną przez siebie „Pieśń na 70-lecie AK”.

Pieśń została nagrana na płytkę CD oraz została wydrukowana [nuty i tekst] i znajduje się w sekretariacie Okręgu.

 

21.05.2012

 

Tego dnia mija 31-lecie powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 

 

14.05.2012

 

Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zebranie odbyło sie w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego
w Sopocie.
Pani prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK była nieobecna
z powodu choroby – zebranie poprowadził sekretarz Okręgu Pomorskiego kol. Jerzy Grzywacz.

Zgodnie z przedstawionym programem zebrania -po powitaniu zebranych kol. Kulczewski zreferował zagadnienia dotyczące inspektoratu ŚZŻAK w Słupsku.

Dalszy ciąg spotkania został zdominowany omawianiem spraw
poruszanych na ostatnim Zjeździe w Zarządzie Głównym
w Warszawie.
Informacje przekazali kol. Krystyna Cembrzyńska-Piłat oraz
Wiesław Gierłowski; informacje z Sądu Rejonowego oraz projekt planu [założenia] na IX Kadencję 2012 – 2015 i projekt podziału zadań między członków Prezydium zreferował kol. Władysław Dobrowolski i Krystyna Kodymowska.

Po wysłuchaniu powyższych relacji nastąpiła szeroka dyskusja.
Kol. Władysław Dobrowolski przedłożył zebranym pismo Zarządu Głównego w sprawie skróconej ilości godzin nauki historii w szkołach.

Obecny na zebraniu przedstawiciel Urzędu d/s Kombatantów
i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego Konstanty Rosener przekazał informację, że Okręgowi Pomorskiemu ŚZŻAK została przyznana kwota 4,000,00 zł.

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK mjr Zygmunt Kasztelan
przypomniał zebranym, że dnia 29 maja przypada Dzień Weterana i ze Koło Gdynia ŚZŻAK zaprasza na uroczystości
z tej okazji, które rozpoczną się o godz. 12,00 na Skwerze Kościuszki.     
 

 

12.05.2012

 

76 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

 

08.05.2012

 

67 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 

więcej >>>


 

03.05.2012

 

221 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
oraz 67 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Program uroczystości:

03.V.2012
Gdynia

1/ godz.10 msza świeta w kościełe NMP
2/ godz.11.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem

Gdańsk
1/godz.10.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana III Sobieskiego
2/godz 12.00 msza świeta w Bazylice Mariackiej.
3/godz 18.00 koncert dla kombatantów Opera Bałtycka, Wrzeszcz, Aleja Zwycięstwa 15

Sopot
1/godz.18 msza świeta w kościele Św. Jerzego
2/godz.19.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej

Obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej
08.V.2012
Gdynia
godz.12 złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym w Gdyni-Redłowie

Sopot
godz.10 złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej
 

Wielu kombatantów otrzymało ZAPROSZENIE na koncert:

"Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego,
Dyrektor naczelny i artystyczny Państwowej Opery Bałtyckiej
Marek Weiss
mają zaszczyt zaprosić . . . . . . . .
na koncert z okazji 67 rocznicy zakończenia II wojny światowej
oraz 221 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja 
w wykonaniu solistów Chóru i Orkiestry Opery Bałtyckiej
pod dyrekcją Łukasza Borowicza. "

3 maja 2012 roku o godz. 18,00
w Państwowej Operze Bałtyckiej, al. Zwycięstwa 15

 

więcej >>>

 


 

02.05.2012

 

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Gdyni na Skwerze Kościuszki przy Płycie Marynarza Polskiego odbyło się podniesienie Flagi Państwowej RP.

Zarząd Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi swoich członków aby uczcili ten dzień wywieszając polskie flagi z okien i balkonów
swoich mieszkań.

  

01.05.2012

 

PIERWSZA ROCZNICA BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II
PAPIEŻA PIELGRZYMA , PAPIEŻA PRZEŁOMU

W dniu 1 maja 2012 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia – święcie
ustanowionym przez papieża Jana Pawła II – papież Benedykt XVI
ogłosił Jana Pawła II Błogosławionym.

MSZA ŚWIĘTA BEATYFIKACYJNA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
CELEBROWANA BYŁA W WATYKANIE.

  

26.04.2012

 

Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

serdecznie zapraszają na XI odsłonę
Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego
poświęconego dyskusji o najważniejszych sporach historycznych
ostatniej dekady na kanwie nowej książki PAWŁA MACHCEWICZA

SPORY O HISTORIĘ 2000-2011

W dyskusji oprócz autora wezmą udział Aleksander Hall
oraz Dariusz Gawin.

Spotkanie poprowadzi Marek Ponikowski.

26 kwietnia 2012 r. [czwartek], godz. 18,00.
Hotel Scandic ul. Podwale Grodzkie 9
Gdańsk [naprzeciwko dworca PKP]

  

18.04.2012

 

Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK w dniu 18.04 2012 poprowadził kpt. Władysław Dobrowolski - pani prezes Teresa Urbanowa była nieobecna z powodu choroby.

Głównym tematem zebrania było przekazanie zebranym członkom Zarządu informacji o przebiegu XI Zjazdu Delegatów ŚZŻAK w Warszawie.

Temat ten obszernie zreferowała pani Krystyna Cembrzyńska-Piłat -delegat Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK na XI Zjazd : ustalono terminarz Zebrań Plenarnych Prezydium Rady Naczelnej i Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej ŚZŻAK na rok 2012.

Informację o ustaleniu nowych władz naczelnych ŚZŻAK, informacje dotyczące statutu ŚZŻAK oraz projektu Ustawy
o Korpusie Weteranów jak również o ustaleniach dokonanych przez Zarząd Główny ŚZŻAK po XI Zjeździe zreferował kpt. Władysław Dobrowolski - delegat Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Wiceprezes Okr. Pom. ŚZŻAK mjr Zygmunt Kasztelan przedstawił
propozycje dotyczące uroczystości uczczenia rocznicy 3 Maja.

 

  

11.04.2012
 
 

 

 

  

01.04.2012

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
panu Ministrowi Janowi Stanisławowi Ciechanowskiemu
oraz jego współpracownikom
najlepsze życzenia składa Prezydium Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.
Życzymy radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz Błogosławieństwa Bożego.

Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
Teresa Urbanowa

W imieniu Teresy Urbanowej wiadomość wysyła
Redaktor Strony Internetowej Krystyna Basińska
 

    


Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz Błogosławieństwa Bożego

życzy
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej, Okręg Pomorski

 

 


 

07.03.2012

 

SPOTKANIA Z HISTORIĄ.

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU
oraz
NIEMIECKO-ROSYJSKIE MUZEUM W BERLINIE-KARLSHORST

zapraszają na otwarcie wystawy
JUNE 1941 -Czerwiec 1941 / Najgłębsze cięcie / Niemiecki atak na
Związek Radziecki / 24 biografie

Otwarcie wystaw nastąpi 7 marca 2012 roku [środa] na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy u. Bażyńskiego 4.
Otwarciu wystawy towarzyszył będzie wykład dr. Jorga Morre- dyrektora Niemiecko-Rosyjskiego Muzeum w Berlinie – Karlshorst [wykład będzie tłumaczony]

AULA S 207, godz. 17,00

Wystawa będzie prezentowana do 19.04.2012.

Wstęp wolny.


 

 

05.03.2012

 

Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, które miało miejsce w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu w dniu 5.03 b. r. zostało zdominowane omawianiem spraw związanych
z XI Krajowym Zjazdem Delegatów ŚZŻAK.

Termin Zjazdu 13.III.2012 – 16.III.2012.

Zgodnie z protokółem z VIII Zjazdu Delegatów Kół Okręgu  Pomorskiego ŚZŻAK [2008 rok] - w dniu 27.04.2011 na XI Zjazd Krajowy wybrano delegatów:
Jan Soduła [Inspektorat Słupsk],
Krystyna Cembrzyńska-Piłat [Koło Gdynia]
Wiesław Gierłowski [Koło Gdańsk].

Jest to Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. 

program:
a/ wybór Władz na następną Kadencję
b/ nowelizacja Statutu
c/ przyszłość Związku, ściśle uzależniona od nowelizacji Statutu -

Po szerokiej dyskusji nad projektem nadesłanego nowego statutu
sprecyzowano zastrzeżenia i uwagi, które zostały umieszczone
w protokóle z zebrania [ protokółował wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kpt. Jerzy Grzywacz].

Po zakończeniu dyskusji pani Teresa Jodłowska przedstawiła zebranym stan finansów Za rządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Następne spotkanie Prezydium 18.04. br.[środa] o godz. 11,00
– przypomniała na zakończenie zebrania pani Teresa Urbanowa Prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK.


 

01.03.2012

 

Pierwsza rocznica
NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Dnia 9 lutego 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ustanowieniu dnia
pierwszego marca dniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystość odbyła się przy symbolicznych grobach wachmistrza Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk” i sanitariuszki Danuty Siedzikówny ps. „Inka” na Kwaterze Weteranów Walk o Wolność Polski - na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

więcej >>>


Relacja Komandora Jarosława Wypijewskiego z uroczystości
w dniu 1.03.2012  r.

link do artykułu: >>>
 


 

 

26.02.2012

 

85 rocznica ogłoszenia Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem państwowym.
W roku 1797 we Włoszech został skomponowany Mazurek Dąbrowskiego - pieśń patriotyczna Legionów J.H. Dąbrowskiego.
26 lutego 1927 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP podniosło Mazurka Dąbrowskiego do rangi polskiego hymnu narodowego.
Od tego dnia Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnym hymnem
państwowym.

Jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego mieszczące się
w dworku Józefa Wybickiego w Będominie nad Wierzycą jest oddziałem Gdańskiego Muzeum Narodowego.


 

 

16-17.02.2012   Uroczystości z okazji obchodów 
70 ROCZNICY PRZEMIANOWANIA PRZEZ NACZELNEGO WODZA GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO – ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ NA ARMIĘ KRAJOWĄ
 

 

 

 
 

 

 

więcej  >>>


 

 

 

17.02.2012

 

 

''ARMIA KRAJOWA - PERŁA W KORONIE POLSKIEJ HISTORII''

relacja majora Waldemara Kowalskiego [Muzeum II Wojny               Światowej w Gdańsku] z uroczystości w dniach 16/17. 02.2012
w Gdańsku i w Sopocie
.

więcej  >>>   obszerna relacja z uroczystości

 

 Relacja Komandora Jarosława Wypijewskiego z uroczystości
w dniu 16.02.2012  r.

link do artykułu: >>>
 


 

14.02.2012 70 -tą Rocznicę Przemianowania Związku Walki Zbrojnej
na Armię Krajową obchodzono w Malborku bardzo uroczyście.

Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK pani Teresa Urbanowa w odpowiedzi zaproszenie na tę uroczystość przesłała pismo

więcej  >>>   obszerna relacja z uroczystości


 

  Zebranie Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie zakończone [13-tego] kombatanckim opłatkiem
odbyło się 11-13.11.2011.

więcej  >>>

 

 

   .02.2012

 

70 Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.
Dla uczczenia tej rocznicy Komisja Uchwał i Wniosków Zarządu Głównego ŚZŻAK ustanowiła:

Uchwała Nr 22/2011
Zarządu Głównego ŚZŻAK
z dnia 12.12.2011 r.
w sprawie ustanowienia Odznaczenia Pamiątkowego
„Za Zasługi dla ŚZŻAK”


Z okazji 70 rocznicy przemianowania przez Wodza Naczelnego gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową ustanawia się Odznaczenie Pamiątkowe „ Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.”

Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK” będzie nadawane zasłużonym działaczom ŚZŻAK, nie będącym członkami ŚZŻAK lub instytucjom za wybitne zasługi
w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i SZP-ZWZ-AK.

Za Komisję Uchwał i Wniosków
/-/
Jerzy Żelaśkiewicz

 

28.01.2012

 

Otrzymaliśmy zdjęcia z uroczystości "Dzień Weterana"
(Warszawa 16.09.2010 r.) na której odznaczeni zostali kombatanci zaproszeni przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

więcej >>>

 

16.01.2012

 

Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.
Program zebrania otrzymują prezesi Zarządów Kół
oraz pozostałe Władze Zarządu Okręgu.

Omówiono terminy dotyczące uroczystości 70 Rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową:
a] 17.II.2012 Sympozjum na temat Przemianowania ZWZ
     na AK w Urzędzie Miasta Sopotu godz. 11,00 – 14,00
b] 16.II.2012 godzina 13.00 uroczystość pod Pomnikiem
     Armii Krajowej w Gdańsku w Gdańsku na Placu
     Rakowym Marynarka Wojenna wystawi pełny zestaw
     asysty honorowej:
          Kompania honorowa, orkiestra reprezentacyjna,
          poczet sztandarowy, odczytanie Apelu Pamięci,
          salwa honorowa .........
c] 14.II.2012 uroczystości w Malborku – przekazanie
     Sztandaru Koła Malbork ŚZŻAK Społeczności Gimnazjum
     nr.3 im. Stefana Batorego;
      godz. 10,00 Msza Św. w Kościele św. Urszuli
      Ledóchowskiej
      godz. program artystyczny „Bóg, Honor, Ojczyzna
      godz.12,30 uroczyste przekazanie Sztandaru
      godz. 13,00 spotkanie zaproszonych gości.


Zmiana terminu zebrania Prezydium Zarządu z dnia 8.02.2012 na 20.02 b.r.


Termin składania wniosków o nadanie odznaczenia pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZZAK
- do końca stycznia 2012 roku.


Dyskusja na temat:' PROGRAM – KONTYNUACJA'


 

16.01.2012 PIERWSZE SPOTKANIE W 2012 ROKU ZARZĄDU OKRĘGU
POMORSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 16.01.2012 ROKU
O GODZ. 11,00 W URZĘDZIE MIASTA SOPOTU.

 

12.01.2012

SPOTKANIA Z HISTORIĄ
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na wykład oraz promocję książki Jochena Bohlera

Najazd 1939 - Niemcy przeciw Polsce

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2012r. [czwartek] o godz. 17,00 w Hotelu Scandic w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9 [naprzeciwko dworca PKP].
Wstęp wolny.

 

02.01.2012

 

Uroczystość wręczenia medali „Pro Patria”.

W dniu 2.01.1912 miała miejsce uroczystość wręczenia medali „Pro Patria” dwóm kombatantom Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Wręczenia dokonał Minister Jan Stanisław Ciechanowski.
Uhonorowani medalami zostali:

- skoczek spadochronowy, cichociemny, honorowy prezes
   Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK mjr Kazimierz Śliwa,
- kombatant Armii Krajowej Okręgu Nowogródek,
   dowódca sekcji łączności Maurycy Draczyński.

Z uwagi na stan zdrowia [mjr Kazimierz Śliwa] oraz zaawansowany wiek [ur. w 1911 r. Maurycy Draczyński] uroczystości miały miejsce w mieszkaniach i w „Złotej Jesieni„ u ks. kan. Nogi.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony niedawno i jest przyznawany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; jest przyznawany za zasługi
w upamiętnianiu walki o niepodległość.

Obaj laureaci zostali uhonorowani na wniosek pani prezes Teresy Urbanowej.

Uczestniczący w uroczystości przedstawiciel Muzeum II Wojny Światowej  Waldemar Kowalski jest autorem fotografii pamiątkowych.

 

 

 

   
  KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

  WSTECZ