INFORMACJA O PUBLIKACJACH I WYSTAWACH IPN
W LATACH 2002 – 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2015

PORTALE EDUKACYJNE IPN

link do spisu  >>>

więcej informacji w siedzibie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Sopot ul. Czyźewskiego 13.

                           

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
 


 

   

 

"HISTORIA ARMII KRAJOWEJ"- Ogólnopolski Konkurs
im. gen. Stefana Roweckiego ps. "Grot"

OGŁOSZENIE

 1. Komitet Organizacyjny Konkursu postanowił nie organizować 2. i 3. etapu.

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie wyników 1. etapu, uzyskanych do dnia 31 stycznia 2015 r.

 3. Każda z osób umieszczona o godz. 24.00 31 stycznia 2015 r. na liście dostępnej pod adresem http://www.cieciura.net/konkurs_ak/ranking/  z liczbą punktów, co najmniej 200 proszona jest o przysłanie do 15 lutego 2015 r. na adres biuro2@armiakrajowa.org.pl następujących danych:
          • pseudonimu z którym są pokazywane wyniki;
          • numeru PESEL;
          • adresu pocztowego.
  W tym miejscu 1 lutego 2015 r. zostanie opublikowana w/w lista.

 4. Od 1 lutego 2015 r. nie będzie możliwe rejestrowanie wyników rozwiązywania krzyżówek

 5. Osobom, które zajmą trzy pierwsze miejsca w 1 etapie zostaną wręczone nagrody podczas XIV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Światowego Związku Żołnierzy AK, który odbędzie się w dniach 25-26 marca 2015 r. w Warszawie. Zaproszenia na wręczanie nagród zostaną wysłane 15 lutego 2015 r.

 6. Pozostałym osobom nagrody zostaną wysłane pocztą pod koniec marca 2015 r.

 

 

pełny tekst artykułu na stronie internetowej ZG ŚZŻAK

www.armiakrajowa.org.pl

 

   


 

   
29.12.2014

 

SPOTKANIE WIGILIJNE CZŁONKÓW
OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

Spotkanie rozpoczął prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz witając zaproszonych gości oraz zebranych członków Okręgu, prosząc o powstanie i odśpiewanie hymnu Armii Krajowej.

Spotkanie miało miejsce w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Wśród zaproszonych gości mieliśmy zaszczyt gościć ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego oraz dwóch arcybiskupów, którzy składali życzenia kombatantom oraz zaproszonym gościom, dzielili się opłatkiem i śpiewali kolędy.

Zasłużeni sponsorzy zostali udekorowani medalami 25-lecia działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

 

 


 

17.12.2014

 

 

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że 17 grudnia 2014 roku odszedł od nas na „wieczną wartę” jeden z najmłodszych [ur. w 1930 r.] żołnierzy Armii Krajowej w Obwodzie Wołkowyskim Okręgu Białostockiego

EDWARD Kawerski ps. „Sygnał”

W roku 1945 podjął trudną walkę z sowieckim okupantem na polskich terenach kresowych w dzisiejszej Białorusi i prowadził ją do maja 1948 roku. Następnych 8 lat odcierpiał jako więzień syberyjskich Lagrów. Został zwolniony w wyniku amnestii w roku 1956.

Z głębokim smutkiem żegnają Go koledzy z Koła Gdańsk.

Koło Gdańsk-Śródmieście
Okręg Pomorski ŚZŻAK

Zarząd Okręgu Pomorskiego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 

 

   

 


 

15.12.2014

 

Uroczystość wręczania Nagrody Honorowej
'ŚWIADEK HISTORII'

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętnienia historii Narodu Polskiego oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego IPN.

Jest to pierwsza edycja tej nagrody.

Na uroczystość wręczania Nagrody Honorowej „Świadek Historii” zapraszał:
     Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński,
     Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosław Golon

Laureaci I edycji nagrody honorowej „Świadek Historii”:
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
Kpt. Władysław Dobrowolski
Prof. Jerzy Grzywacz
Andrzej Kołodziej
Emilia Maćkowiak
Celina Riedl

Po wręczeniu nagród oraz przemówieniach laureatów uczestnicy uroczystości wysłuchali wspaniałego koncertu Capelli Gedanensis.

Uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „ Świadek Historii” miała miejsce dnia 15.12.2014 w Gdańsku w Dworze Artusa [ul. Długi Targ 43/44]

 

 


 

   
 

10.12.2014

 

 

 

Z głębokim żalem informujemy, że 10 grudnia 2014 roku odszedł od nas na „wieczną wartę”
kapitan w stanie spoczynku
Henryk Kliem ps. „Sokół”

Kpt. Henryk Kliem w Armii Krajowej służył od 15 kwietnia 1942 roku.

Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako zastępca dowódcy plutonu w stopniu plutonowego podchorążego. Wyróżnił się w ataku na Most Poniatowskiego od strony Saskiej Kępy.

Do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 wstąpił 4 stycznia 1994 roku. Jako długoletni członek Koła Gdańsk- Śródmieście był również członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W roku 2013 został awansowany do stopnia kapitana.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 13 grudnia 2014 o godz. 13,00 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Pochowamy Henryka na Akowskiej Kwaterze.

Koło Gdańsk-Śródmieście
Okręg Pomorski ŚZŻAK

Zarząd Okręgu Pomorskiego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

   

 


 

Spotkanie opłatkowe
odbędzie się dnia 29.12.2014 o godz. 12,00
w Sali Herbowej w Urzędzie Miejskim w Sopocie.

 

 

 

 

 

 

   
 


 

02.12.2014 Koło Gdańsk-Śródmieście ŚZŻAK wydało 'BIULETYN 2014'

 

(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie) 

      więcej >>>

 

 

 


 

20.11.2014

 

WYWIAD DR HAB. MARKA CIECIURY
W RADIU „WNET” NA TEMAT KONKURSU

W dniu 20 listopada 2014 r. dr hab. Marek Cieciura - Przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - udzielił wywiadu w Radiu WNET na temat książki i konkursu organizowanego przez ŚZŻAK, Fundację Polskiego Państwa Podziemnego, Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Warszawie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją i wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo w zakładce Wywiad w Radiu WNET

strona internetowa Zarządu Głównego w Warszawie:
www.armiakrajowa.org.pl

 


 

18.11.2014
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

12.11.2014

 


 

 

 

 


 

11.11.2014

 

 Trójmiasto przygotowuje się do uroczystej
„PARADY NIEPODLEGŁOŚCI”
,

która odbędzie się dnia 11.11.2014 [96 rocznica odzyskania Niepodległości]

Program uroczystości:

godz. 9,00 zbiórka na Podwalu Staromiejskim w Gdańsku

godz. 10,00 przemarsz ulicami Podmłyńską, Rajską, Heweliusza Korzenną, Kowalską na Targ Drzewny – pod pomnik Jana III Sobieskiego gdzie będą się odbywały uroczystości

godz. 12,00 msza św. za Ojczyznę w Bazylice Mariackiej

Przewidziane atrakcje:

stoiska harcerzy usytuowane wzdłuż trasy parady przy których rozdawać będą metalowe znaczki z symbolami Polski Walczącej, szaliki opaski, śpiewniki;

pod pomnikiem Jana II Sobieskiego przemawiać będą:
prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK [sopocianin],
oraz pani Ewa Lutkiewicz więzień czasów stalinowskich.

Pod Pomnikiem przewidziane jest również śpiewanie patriotycznych pieśni.

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

 
03.11.2014

 

Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
[ostatnie planowane zebranie Zarządu w roku 2014]

Program spotkania obejmował:

 • informacja o inwentaryzacji grobów ŻołnierzyAK w Trójmieście pochowanych poza kwaterami prośba o informacje prezesów Kół o miejscach pochówku

 • informacja o pogrzebach z asystą Marynarki Wojennej

 • informacja o posiedzeniu ZG z dnia 24.09.2014

 • ogólna

 • zjazd XIV spraw.-wyb. Delegatów ŚZŻAK

 • ilość delegatów Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

 • dane ewidencyjne

 • konkurs ZGAK

 • składki / zwolnienia

 • zmiana statutu

 • ewidencja Kół

 • powiadomienie P.W.

 • Opłatki

 • Pomnik Żołnierzy Wyklętych / dr K. Nawrocki IPN Gdynia, W. Zemła, dr Niwińska/

Każdy punkt założonego programu został szczegółowo rozważony; tak było również gdy omawiano sprawę pomnika Żołnierzy Wyklętych: polonia kanadyjska zebrała fundusze na ten Pomnik i zwróciła się o poinformowanie gdzie ma je przesłać, podczas gdy nie ma jeszcze ustaleń dotyczących miasta [Gdańsk, Sopot czy Gdynia]

Kpt. Władysław Dobrowolski stwierdził, że Gdańsk, gdyż tam była największa martyrologia, wspomniano też, że prezes Teresa Urbanowa [odeszła już na „wieczną wartę”] twierdziła, że Sopot, prezes Koła w Gdyni że w Gdyni.

Nie można jednak pominąć faktu, że najpierw należy to uzgodnić z prezydentami miast.

Następnym omawianym punktem programu było ustalenie terminu wspólnego świętowania i dzielenia się opłatkiem;

Ustalono że jeżeli prezydent Sopotu udostępni mam Salę Herbową w Urzędzie Miejskim opłatek będzie dnia 29.12.2014 o godz. 12,00.

 


 
01.11.2014

 

Dzień Wszystkich Świętych
na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.

 

 

 

 

Sopot

 

 

 

 

 

 


 

21.10.2014

 

Nadzwyczajne zebranie wyborcze
Koła Gdańsk - Śródmieście [Okręg Pomorski] ŚZŻAK

We wtorek dnia 21 października b.r. w lokalu Koła Gdańsk- Śródmieście w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej miało miejsce zebranie na którym w nadzwyczajnym trybie został wybrany nowy prezes oraz zarząd Koła; dotychczasowy prezes Zdzisław Zygmuntowicz odszedł na „ wieczną wartę”.

W głosowaniu bezpośrednim obecni na zebraniu członkowie Koła powierzyli funkcję Prezesa porucznikowi Wiesławowi Gierłowskiemu; dalsze wybory składu Zarządu przebiegały pod przewodnictwem nowego prezesa; wybrano następujących członków:

wiceprezes - Ryszard Kozubowski
sekretarz - Jadwiga Kuśmierek
skarbnik – Kazimiera Derewicz

 


 

    10.2014

 

POMNIK ARMII KRAJOWEJ W KRAKOWIE

Zarząd Główny ŚZŻAK w Warszawie na stronie internetowej www.armiakrajowa.org.pl zamieścił artykuły:

 • informacja o zbiórce na pomnik Armii Krajowej [Kraków]

 • zamknięty konkurs realizacyjny architektoniczno-rzeźbiarski na projekt Pomnika Armii Krajowej w przestrzeni Ogrodu Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie; informacja o konkursie

 • Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika planowane jest na wrzesień 2015 roku.
  Inicjatywa budowy Pomnika Armii Krajowej objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 


 

15.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

02.10.2014

Na zebraniu Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, które miało miejsce w dniu 1.10 b.r. prezes Jerzy Grzywacz przedstawił uzyskane w Zarządzie Głównym w Warszawie wytyczne do mającego się odbyć w dniach 26.03.2015 – 27.032015 [ środa, czwartek ] Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego; chodzi tu przede wszystkim o zmniejszoną liczbę delegatów poszczególnych Okręgów [jeden delegat na na 200 członków].

Proponowani delegaci Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK to: Wiesław Gierłowski, Krystyna Cembrzyńska-Piłat , Jan Soduła.

W marcu bieżącego roku Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK podjęło decyzję o zorganizowaniu konkursu Historia Armii Krajowej. Na stronie internetowej Okręgu Pomorskiego zostały umieszczone warunki konkursu z podaniem adresu strony internetowej Zarządu Głównego.

Ponieważ Zarząd Główny przedłużył termin składania prac konkursowych do: 1-termin 31 grudzień 2014 2-gi termin 31 styczeń 2015

przypominamy dane które zostały przedstawione w marcu b. r.

HISTORIA ARMII KRAJOWEJ – OGÓLNOPOLSKI KONKURS
IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO ps. „GROT”

Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podjęło na XIII Zjeździe sprawozdawczym w Warszawie decyzję o zorganizowaniu konkursu 'HISTORIA ARMII KRAJOWEJ' obejmującego również tematykę ZWZ oraz PPP.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego nad którymi Honorowy Patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzek-Rostkowska
 • Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Powyższe dane to część obszernego artykułu opisującego tematykę oraz warunki konkursu [ termin miesiąc maj – wrzesień 2014 ] zamieszczonego na stronie internetowej Zarządu Głównego ŚZŻAK;
link:
www.armiakrajowa.org.pl

 


 

29.09.2014 KONCERT PIOSENKI POWSTAŃCZEJ
 

 

  

27.09.2014  

75 ROCZNICA UTWORZENIA
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
I SZARYCH SZEREGÓW

 

 

 

Gdańsk

W roku 1994 w Gdańsku na Placu Rakowym został uroczyście odsłonięty pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Od tego dnia każdego
roku pod tym pomnikiem odbywają się spotkania w celu uczczenia kolejnej rocznicy powstania PPP oraz jej bohaterów.

Organizacja Polskiego Państwa Podziemnego obejmowała niemal wszystkie dziedziny życia począwszy od struktur wojskowych ale również cywilnych jak przede wszystkim szkolnictwo; prezes Koła Gdańsk-Wrzeszcz ŚZŻAK kmdr Roman Rakowski w swoim wystąpieniu podkreślił wagę tego działania; podkreślił również ważną rolę harcerstwa.

Wiceprezydent miasta Gdańska Maciej Lisicki mówił, że dzisiejszy patriotyzm to rzetelna praca i udział w życiu społecznym. Prałat kmdr dr Marian Próchniak Kapelan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego po modlitwie w intencji poległych zapraszał na mszę św., która będzie celebrowana w Bazylice Mariackiej w dniu 28 .09 b.r. o 12,00 g. w intencji twórców PPP oraz kombatantów.

Po apelu pamięci oraz salwie honorowej wykonanej przez Kompanię Reprezentacyjną Marynarki Wojennej nastąpiło złożenie kwiatów u stóp Pomnika PPP, odegranie pieśni patriotycznej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Gdańskich Harcerzy.

Podczas składania kwiatów u stóp pomnika Polskiego Państwa Podziemnego spotkała mnie miła niespodzianka. Siedziałam w pierwszej ławce i tuż obok mnie przechodziły delegacje z wieńcami i wiązankami. Gdy mijał mnie Konsul Generalny Niemiec wręczył mi czerwoną różę.

Redaktor strony internetowej
Krystyna Basińska

 

 

Sopot
(relacja i fotografie: Maria Rajtar)

27 września 2014 r. przy pomniku Armii Krajowej w Sopocie odbyła się uroczystość obchodów 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Przybyłych na uroczystość członków Koła Sopot ŚZŻAK, młodzież, przedstawicieli organizacji społecznych, mieszkańców i samorządowców powitał prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Następnie wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Tomasz Kuplicki udekorował sztandar Szkoły nr 1 im. AK w Sopocie medalem pamiątkowym "25 lecia działalności Okręgu Pomorskiego".

Prezydent Jacek Karnowski otrzymał medal "Za Zasługi dla Światowego Związku AK" przyznany przez Zarząd Główny. Ks. ppłk. Jan Wołyniec, dyr. szkoły Wojciech Jankowski, sekretarz Sopotu Wojciech Zemła otrzymali medale  pamiątkowe "25 lecia działalności Okręgu Pomorskiego".

Następnie, po krótkiej modlitwie ks.ppłk. J.Wołyńca za żołnierzy AK i podziękowaniu przez prezesa Koła Sopot AK za liczny udział w uroczystości młodzieży i mieszkańców odbyło się złożenie pod pomnikiem AK wiązanek kwiatów oraz tradycyjnie uroczyste pasowanie dzieci z I klasy na uczniów Szkoły nr. 1 im. AK.

Pasowania dokonał komandor Jarosław Wypijewski w towarzystwie władz Sopotu i członków Koła AK Sopot. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem "Inki"

 

 

 

 

 

23.09.2014 PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - premiera
 

 

 

 

 


 

18.09.2014  

 

 


 

17.09.2014  

 

 


 

08.09.2014

Dnia 8.09.2014 miało miejsce zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK;

odbyło się ono w Sopocie w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego.

 1. Prezes Okręgu Pomorskiego kpt. Jerzy Grzywacz podał nazwiska kolegów, którzy odeszli na „wieczną wartę” w bieżącym roku; poruszył także ciągle aktualną sprawę ewidencji grobów dawniej zmarłych AK-owców.

 2. omówiono sprawy związane ze zbliżającą się rocznicą XI Światowego Dnia Sybiraka, którą będziemy obchodzić 17 września zarówno w Gdańsku na Cmentarzu Łostowice pod Pomnikiem Golgoty Wschodu jak i w Szymbarku.
  W dyskusji nie zapomniano oczywiście o zbliżającej się w dniu 27.09. b.r. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego – uroczystość odbędzie się w Gdańsku pod Pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej [na Placu Rakowym].
  Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zaprasza na uroczystość która odbędzie się 24 września o godz. 11 pod tablicą usytuowaną na ul. Korzeniowskiego w Gdyni.
  27 września jak każdego roku w Gdańsku, Sopocie i Gdyni spotykamy się aby uczcić powstanie Polskiego Państwa Podziemnego.

 3. Stowarzyszenie Rodzin Ponarskich zaprasza członków ŚZŻAK do wzięcia udziału w wycieczce do Wilna w dniach 28-30 września [Ostra Brama oraz zwiedzanie miasta]

 4. mjr Jan Czerniawski - przedstawiciel Okręgu Pomorskiego w Radzie Kombatantów zrelacjonował sprawy omawiane tam 20-tego sierpnia podkreślając sprawę przyjęcia w poczet członków Rady Kombatantów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 5. Ustalono, że spotkanie opłatkowe członków Okręgu Pomorskiego odbędzie się dnia 29.12 b.r. o godz. 11,00 [o ile Urząd Miejski w Sopocie użyczy nam Sali Herbowej].

 6. Prezes Koła w Tczewie Zygmunt Grzesiak ps. „Lew” - należał do THH [ Tajny Hufiec Harcerzy w Gdyni] jest obecnie likwidatorem Koła w Tczewie [ prawie wszyscy członkowie zmarli lub są ciężko chorzy]. Powstał problem komu przekazać sztandar Koła.
  Prezes Koła w Kwidzynie Stanisław Sklepowicz również zastanawia się czy nie zlikwidować Koła – problem podobny jak w Tczewie.

 7. Prezes kpt Jerzy Grzywacz zaapelował do prezesów Kół o podanie danych dotyczących liczebności Kół oraz liczbę członków wytypowanych do odznaczeń oraz poinformował o projektowanym wydawnictwie nowej książki zawierającej wspomnienia wojenne weteranów.

Odznaczenia: Powyższe zebranie zostało uświetnione uroczystym udekorowaniem medalami:

księdza komandora Kościoła Garnizonowego porucznika Sławomira Pałka medalem 25-cio lecia,

prof. Stefana -Raszeja Akademia Medyczna w Gdańsku medalem 25-cio lecia
 


 

   
07.09.2014

 

 

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy
że dnia 7 września 2014 r.
odszedł na „WIECZNĄ WARTĘ”
mjr w stanie spoczynku ZDZISŁAW ZYGMUNTOWICZ
ps. „Zenek”

msza Św. żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie przy ul. Cieszyńskiego
 w sobotę 13-tego września o godz. 9,00

Pogrzeb mjr Zdzisława Zygmuntowicza odbędzie się o godz. 10,30 na kwaterze AK-owskiej na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.

Zdzisław Zygmuntowicz został zaprzysiężony w styczniu 1944 roku i przydzielony do oddziału partyzanckiego dowodzonego przez por. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.
Pełnił funkcję gońca [łącznika].

Brał udział w walce z Niemcami w Krężnicy Okrągłej, gdzie został
ranny w nogę.

Od 1989 roku skarbnik Koła Gdańsk, od 2008 roku w zespole opieki nad Kwaterą AK-owską na cmentarzu Łostowice.

Od 01.01.2010 prezes Koła Gdańsk-Śródmieście.

Zarząd Okręgu Pomorskiego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

wspomnienia>>>

 

   

 


 

06.09.2014  
 

 

 

 


 

04.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 


 

02.09.2014

 

 

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

 


 

01.09.2014

 

75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Westerplatte:
godz. 4,40
- prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz wygłosił przemówienie rozpoczynając uroczystość na Westerplatte;  następnie premier RP Donald Tusk w swoim expose wezwał Europę do solidarności w sprawie niedopuszczenia do wybuchu wojny.

Wśród licznie zgromadzonych zaproszonych na uroczystość gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, kombatantów, korpusu dyplomatycznego oraz harcerzy.

W programie uroczystości nie zabrakło oczywiście apelu poległych, salwy honorowej oraz składania wiązanek kwiatów u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża.

O godzinie 17,00 na Westerplatte przybyli:
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz prezydent Niemiec Joachim Gauck i złożyli kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

 

 

 

Poczta Polska:
godz 12,00
- licznie zebrani pocztowcy, kombatanci, poczty sztandarowe , orkiestra, obywatele miasta Gdańska wysłuchali mszy: św. celebrowanej przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego pod Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

 

 


 

01.09.2014,
  02.09.2014
 
 

 

 

 

 

 

 


 

15.08.2014

 

94 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

SOPOT

W dniu 15.08.2014 w kościele pod wezwaniem św. Jerzego o godz.12:30 została odprawiona msza św. z udziałem kompanii honorowej W.P., pocztów sztandarowych, władz miasta, Straży Pożarnej , Straży Miejskiej, delegacji Marynarki Wojennej, kombatantów i licznej rzeszy wiernych.

Po uroczystej mszy uformowany pochód przeszedł pod pomnik żołnierzy AK, gdzie po krótkich przemówieniach prezydenta Karnowskiego, prezesa Koła Sopot ŚZŻAK T.Kuplickiego ks.płk.J.Wołyniec odmówił modlitwę w intencji żołnierzy. Następnie odczytano apel poległych i oddano salwę honorową, po której złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem AK, oraz sanitariuszki "Inki".

Relacja i fot. Marii Rajtar

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

14.08.2014

 

94 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

GDAŃSK

W dniu 14 sierpnia t.j. w przeddzień 94 rocznicy Bitwy Warszawskiej podczas uroczystości pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku – Wrzeszczu reprezentant Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK mjr Jan Czerniawski złożył kwiaty.

Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła również kwiaty prezes Rodziny Ponarskiej pani Maria Wieloch.

Podczas tej uroczystości zostały również nadawane nominacje wojskowe podoficerskie oraz oficerskie.

(fot. Maria Wieloch)

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

14.08.2014
  - 15.08.2014

 

 ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
94 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ
„CUD NAD WISŁĄ'

Uroczystości rozpoczną się 14.08.2014 [czwartek] pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Piłsudskiego.

Dnia 15.08.2014 [piątek] w Kościele Garnizonowym w Gdańsku Wrzeszczu będzie celebrowana msza św. w intencji żołnierzy.

Przewidziana jest duża asysta honorowa: kompania honorowa, posterunek honorowy, orkiestra MOSG.

Przewidziane są również poczty sztandarowe kombatanckie, kadra oraz pracownicy wojska.

 


 

01.08.2014

 

70-ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

GDAŃSK

1 sierpnia 2014 roku u stóp pomnika Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się uroczystość poświęcona 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości wzięli udział kombatanci AK, władze miasta Gdańska i Województwa Pomorskiego, kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej, mieszkańcy Gdańska.

Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK porucznik Krystyna Cembrzyńska-Piłat. Po niej wystąpił Wiceprezydent Miasta Gdańska Maciej Lisicki. Modlitwę odprawił ksiądz Prałat kmdr dr Marian Próchnik. Po modlitwie nastąpił Apel Poległych i złożenie wieńców.

Po zakończeniu tej części uroczystości wszyscy uczestnicy udali się pod pomnik Gdańskich Harcerzy i tam zostały złożone wiązanki kwiatów.

(fot. Krystyna Basińska i Iga Basińska)

 

 

SOPOT

W 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Sopocie pod pomnikiem Armii Krajowej odbyła się uroczystość poświęcona tej rocznicy. W uroczystości uczestniczyli kom bażanci AK, prezydent Sopotu J. Karnowski, przewodniczący Rady Miasta
W. Augustyniak, ksiądz płk J.Wołyniec, przedstawiciele Marynarki Wojennej oraz zakładów pracy.
Wiązanki kwiatów złożono również pod pomnikiem Inki.

(fot. Maria Rajtar)

 

 

 


 

01.08.2014
 
 

 

 

 


 

28.07.2014

 

100 ROCZNICA WYBUCHU PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.

Fotografie z pierwszej wojny światowej:


Stanisław Sosin (z ręką na temblaku) przesłał to zdjęcie ze szpitala do swojej narzeczonej Stefani Herbertówny (późniejszej żony).

 


Zdjęcie rekonwalescentów w siedzibie Potockich - między innymi Edward Herbert (brat Stefani Herbertówny)

 

 


 

19.07.2014

 

W siedzibie Koła Gdańsk w Gdańsku [Okręg Pomorski ŚZŻAK] odbyło się w tym dniu uroczyste wręczenie medalu pamiątkowego „25-lecie Działalności Okręgu Pomorskiego” porucznikowi Franciszkowi Pasławskiemu.

Franciszek Pasławski został członkiem ŚZŻAK w dniu 12 grudnia 1989 roku.

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kpt. Tomasz Kuplicki, który dokonał dekoracji medalem pamiątkowym wręczył również por. Franciszkowi Pasławskiemu medal pamiątkowy z okazji 92 urodzin oraz ryngraf pamiątkowy.

W uroczystości wzięło udział grono członków Koła Gdańsk.

Porucznik Franciszek Pasławski ps. „Lew”, „Jerzy” został zaprzysiężony 01.04.1941 roku w Monasterzyskach, obwód Buczacz, okręg Tarnopol i działał na tym terenie. Brał udział w walkach z żandarmerią niemiecką, bandami UPA i w akcjach sabotażowych.

(fot. Kaja Derewicz)

 


 

13.07.2014

 

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego

odprawiona została msza św. w intencji pomordowanych w „zbrodni wołyńskiej”.


 

12.07.2014

 

Z OKAZJI 71 ROCZNICY ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

na Skwerze Kościuszki odbyły się uroczystości podczas których Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski odznaczył kilku żołnierzy 27-mej Wołyńskiej Dywizji „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944”.

Następnie odbył się Apel Poległych Ofiar Rzezi Wołyńskiej.


 

11.07.2014

 

27 WOŁYŃSKA DYWIZJA PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ NA XXXV ZJEŹDZIE W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ W REMBERTOWIE ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA MEDALAMI:

z-ca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pani Bożena Żelazowska wręczyła medal „Pro Patria” panu Kazimierzowi Mojakowi, a członek prezydium ZG pan Marek Cieciura wręczał Odznaki Pamiątkowe „Krzyż Obrońców Wołynia 1939-44” żołnierzom 27 WDPAK.


 

 

70 ROCZNICA OPERACJI 'OSTRA BRAMA'

Akcja "Ostra Brama” była próbą oswobodzenia Wilna przez Armię Krajową spod okupacji niemieckiej przed wkroczeniem wojsk radzieckich; była częścią „Akcji Burza:. Operacja rozpoczęła się 7 lipca 1944 roku przez oddziały Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego oraz Okręgu Nowogródzkiego. [Komendant Okręgu Wileńskiego AK ppłk Aleksander Krzyżanowski].

Organizatorami tegorocznych uroczystości upamiętniających te wydarzenia byli: Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Okręg Pomorski ŚZŻAK, oraz Związek Polaków na Litwie.

Obchody 70-tej rocznicy Operacji „Ostra Brama” rozpoczęły się  modlitwą w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie. Następnie uczestnicy udali się na cmentarz na Rossie, gdzie zostali pochowani żołnierze którzy zginęli w akcji „Ostra Brama” i gdzie znajduje się mauzoleum Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego; tam delegacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz przedstawiciele organizatorów uroczystości oraz kombatanci, harcerze i mieszkańcy
złożyli wieńce, kwiaty i zapalili znicze.

Z Warszawy już 4 lipca wyruszyła do Wilna delegacja aby uczcić 70-tą rocznicę Operacji „Ostra Brama”. Dnia 6.07. b. r. uczestniczyła w uroczystej mszy św. , a następnie udała się na Cmentarz na Rossie aby uczcić spoczywających tam poległych żołnierzy oraz złożyć hołd w mauzoleum marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Na zakończenie pierwszego dnia uroczystości w Domu Polskim odbył się wieczór wspomnień, podczas którego Zarząd Okręgu Wileńskiego ŚZŻAK przekazał na ręce Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego ryngraf z napisem „ poległym w operacji Ostra Brama żołnierzom Okręgu Wileńskiego AK ze zgrupowania „Węgielnego”.

Dnia 7 lipca uczestnicy Rajdu udali się do Krawczunu – miejsca bitwy Armii Krajowe z okupantem a następnie do Kalwarii Wileńskiej; 8 lipca składano kwiaty w Ponarach – największym miejscu kaźni na Kresach Polski.

[dane dotyczące Rajdu z Warszawy do Wilna wg artykułu na stronie internetowej Zarządu Głównego w Warszawie - adres artykułu oraz fotografii – www.armiakrajowa.org.pl ]

 


 

10.06.2014

 

XXV-LECIE DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU POMORSKIEGO ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
(fot. Krystyna Basińska, Jadwiga Basińska, Maria Rajtar)

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11,00 Mszą Św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Mszę Św. w intencji „ tych co odeszli na wieczną wartę” celebrował ks. kmdr Prałat Marian Próchniak oraz infułat Stanisław Bogdanowicz . W wygłoszonej homilii został  wspomniany honorowy prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK „cichociemny” Kazimierz Śliwa.

Intencje mszalne odczytał między innymi mjr Jan Czerniawski [ Koło Gdańsk] oraz kmdr Eugeniusz Wrochna [Koło Gdynia]

Po odśpiewaniu hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła” poczty  sztandarowe przemaszerowały do wyjścia z Bazyliki gdzie przekazały sztandary żołnierzom Marynarki Wojennej.

 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Ratuszu Głównym Gdańska. Sala Wety [Biała Sala] wypełniła się po brzegi - nie zabrakło chętnych do uczestniczenia w tej uroczystości.

Po przemówieniu prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kpt. Jerzego Grzywacza referującym dwudziestopięcioletnią działalność Okręgu rozpoczęło się dekorowanie medalami zasłużonych kombatantów, działaczy oraz sponsorów.

 

Minister ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski udekorował medalem „Pro Patria” sztandar OPEC Gdynia oraz 21 szczególnie zasłużonych kombatantów.

W wystąpieniu po wręczeniu odznaczeń Jan Stanisław Ciechanowski podkreślił, że żołnierze AK nie zawiedli w najtrudniejszych dla Polski latach. "Jesteście Państwo symbolem niepodległości, tak samo jak nasz ukochany Gdańsk"

 

Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Leszek Żukowski wręczał medale „Za zasługi dla ŚZŻAK”, a prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz wręczał medale pamiątkowe „ 25-lecia Działalności Okręgu Pomorskiego”.

 

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz wojewódzkich oraz IPN.

Na zakończenie uroczystości w Ratuszu uczennica liceum wyrecytowała wiersz „Kolumbowie”. Wysłuchaliśmy także koncertu zespołu Cappella Gadanensiss.

O godzinie 14,00 uczestnicy uroczystości udali się do kawiarni Palowa na poczęstunek.

więcej zdjęć>>>

 


 

18.05.2014

 

70 ROCZNICA BITWY POD MONTE CASSINO

18 maja b. r. na Polskim Cmentarzu Wojennym we Włoszech Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek celebrowali uroczystą Mszę Świętą. W uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym uczestniczyli przedstawiciele polskich władz państwowych [m. inn. Premier  Donald Tusk], prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski, harcerze, uczestnicy walk o Monte Cassino oraz kombatanci a także przedstawiciele włoskich władz państwowych.

WSPOMNIENIA:

W dniu 24 marca 1944 roku na konferencji, która odbyła się u dowódcy frontu włoskiego w sprawie ofensywy wojsk alianckich zapadła decyzja powierzenia Korpusowi Polskiemu zdobycie masywu i klasztoru Monte Cassino, którą to decyzję generał Leese przekazał dowódcy 2 Korpusu Polskiego generałowi Władysławowi Andersonowi.

18 maja 1944 roku Ułani Podolscy 12 pułku zatknęli polską flagę na
murach zdobytego klasztoru Monte Cassino.

Straty 2 Korpusu Polskiego w tej bitwie były ogromne:
923 zabitych, 2931 rannych, 345 zaginionych.

Polegli spoczęli na cmentarzu zbudowanym między Wzgórzem Klasztornym a wzgórzem 593.

Na wzgórzu 593 stanął pomnik poległych żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich, na San Angelo pomnik poległych żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty.

Fragment wiersza „Miejsce bitwy” [18 maj 1944 rok] napisanego przez oficera 6 pułku pancernego Remy van Arden'a.

Pod klasztorem, gdzie ścieżka
pnie się w górę kręta
Plamiąc krwią własną skały
wyrosła znienacka ,
Podarta concertiną,
kulami pocięta
Brudna, straszna,
żelazna, zwycięska
KARPACKA

Źródła:
1/ Melchior Wańkowicz „Monte Cassino” wyd.1989 rok
2/ Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK nr 5[157] maj 2003 rok

 

 


 

17.05.2014

 

 

 


 

12.05.2014

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PAWEŁ ADAMOWICZ MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 79 ROCZNICY ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 12 maja 2014 r
o godzinie 11,00 u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na placu marszałka Józefa Piłsudskiego u zbiegu al. Grunwaldzkiej z Wojska Polskiego na Strzyży.

Program uroczystości:

godzina 10,40

 • spotkanie przy pomniku marszałka Józefa  Piłsudskiego

godzina 11,00

 • odegranie hymnu państwowego RP
 • wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
 • złożenie kwiatów i zniczy u stóp pomnika Marszałka
 • odegranie Marsza I Brygady przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • oficjalne zakończenie uroczystości

 


 

08.05.2014

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI
69-tej ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ.

W uroczystościach udział wzięła młodzież sopockich szkół, władze miasta, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK z prezesem T. Kuplickim oraz prezes Zarządu Pomorskiego Okręgu J. Grzywacz.

fot. Maria Rajtar

 


 

08.05.2014

 

 


 

07.05.2014

 

SPOTKANIA Z HISTORIĄ - MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ ZAPRASZA NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI AGNIESZKI JACZYŃSKIEJ

SONDERLABORATORIUM SS. ZAMOJSZCZYZNA
' PIERWSZY OBSZAR OSIEDLEŃCZY W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE'

7 maja 2014 r [środa] godzina 17,30
Hotel Scandic w Gdańsku , ul. Podwale Grodzkie 9.

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę oraz wybrane wydawnictwa IPN Lublin w promocyjnych cenach.


 


 

03.05.2014

 

ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA
223 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W Sopocie uroczystość ku czci uchwalenia Konstytucji 3-Maja rozpoczęła się o godzinie 18-tej Mszą Świętą w kościele Garnizonowym.

Po Mszy Św. wojskowa kompania honorowa wraz z pocztami sztandarowymi oraz poczty ze sztandarami szkolnymi udała się pod
pomnik Armii Krajowej gdzie do zebranych przemówił prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Następnie odbył się apel poległych oraz salwa honorowa.

Na zakończenie uroczystości prezes Koła Armii Krajowej w Sopocie kpt. Tomasz Kuplicki podziękował zebranym za uczestnictwo w uroczystości oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem.

W Gdyni 3 Maja o godz. 12,00 został oddany salut armatni z pokładu ORP „Błyskawica” Oddano 21 wystrzałów armatnich.

Z okazji święta 3 Maja Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz okręt muzeum „Błyskawica” były udostępnione do zwiedzania bezpłatnie

fot. Maria Rajtar


 

03.05.2014


 

 


 

02.05.2014

 

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi swoich
członków o wywieszenie w tym dniu z okien i balkonów polskich flag.


 

29.04.2014

 

 


 

25.04.2014

 

 UROCZYSTOŚĆ  94-LECIA POWSTANIA PORTU WOJENNEGO W GDYNI-OKSYWIE.

Dnia 25.04.2014 delegacja Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK w osobach prezesa kpt. Jerzego Grzywacza oraz wiceprezesa kpt. Tomasza Kuplickiego uczestniczyła w Porcie Wojennym w Gdyni- Oksywie w uroczystości 94-lecia powstania portu wojennego w Pucku, przeniesionego w roku 1923 do Gdyni.

Podczas tej uroczystości został udekorowany sztandar Garnizonu Marynarki Wojennej w Gdyni medalem XXV-lecia istnienia Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość po defiladzie pododdziałów Marynarki Wojennej została zakończona akademią w sali kinowej w czasie której udekorowani zostali medalami XXV-lecia kmdr Mirosław Mordel dowódca III Flotylli Morskiej, kmdr Andrzej Łysakowski komendant Portu Wojennego w Gdyni oraz kmdr Szymański.

Relacja z uroczystości: prezes Okr. Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz.


 

23.04.2014

 

Zebranie Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Sopot ul. Czyżewskiego 13.


Program zebrania:

 1. zaproszenia na 10 czerwca

 2. odznaczenia na 10 czerwca

 3. groby tych co odeszli na „wieczną wartę”

 4. sprawy organizacyjne dotyczące wyjazdu do Wilna [Ostra Brama]

 5. zaproszenia na koncert 3 Maja

 6. wolne wnioski - w tym listy dla Kół

 


 

13.04.2014

 

ŚWIATOWY DZIEŃ OFIAR KATYNIA
74 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W niedzielę dnia 13 kwietnia 2014 roku na Cmentarzu Łostowice
w Gdańsku pod Pomnikiem „Ofiarom Golgoty Wschodu” odbędzie się
uroczystość ku czci ofiar zamordowanych tam przed 74 laty.
Na uroczystość zaprasza Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Organizatorami uroczystości są: Gdańska Rodzina Katyńska oraz Związek Sybiraków w Gdańsku; przewidziana jest również duża asysta honorowa: Kompania Honorowa , orkiestra, posterunek honorowy, apel pamięci.

Program uroczystości:

 • Zbiórka pod Pomnikiem Ofiar Golgoty Wschodu o godz. 11,45
 • Odegranie Hymnu Państwowego oraz Hymnu Sybiraków
 • Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
 • Msza Św. o godz. 12,00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

 


 

     04.2014


Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz Błogosławieństwa Bożego

życzy
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej, Okręg Pomorski

 


 

08.04.2014

 

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że odszedł na „Wieczną Wartę”

kpt. Stefan Maćkowiak ps. „Roman”

Członek Szarych szeregów od listopada 1939 roku; aresztowany w styczniu 1943 roku został osadzony na Pawiaku, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Po zwolnieniu brał udział w „małym sabotażu”.
W Powstaniu Warszawskim był w oddziale gen. „Montera

Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Warszawski Krzyż Powstańczy
Krzyż Armii Krajowej
Medal Wojska

Msza Św. żałobna zostanie odprawiona dnia 8.04.b. r. o godz. 12,30
w kościele Św. Jerzego w Sopocie - pogrzeb o godz. 14,00 na kwaterze Armii Krajowej na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

   


 

03.04.2014

 

ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ECHA KATYNIA przegląd filmowy 3.04.2014
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KLUB FILMOWY

Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku
oraz Klub Filmowy DKF Żyrafa w Gdyni
zapraszają na przegląd filmów
ECHA KATYNIA
3 kwietnia [czwartek] 2014 r. , godz. 17,00
Gdynia, Klub Filmowy DKF Żyrafa, ul. Jerzego Waszyngtona 1
[ Centrum Gdyni, w pobliżu Stoczni Nauta]

PROGRAM PRZEGLĄDU
Z NIEBA DO NIEBA - reż. Zbigniew W. Kowalewski [44 min.]
PRE MORTEM - reż. Konrad Łęcki, 2013 r. [33 min.]
PRYWATNE ŚLEDZTWO MAJORA ZAKIROVA - reż. Jarosław Mańka 2014 r. [20 min.]
TROPEM WYKLĘTYCH - reż. Arkadiusz Gołębiewski, 2014 r. [25 min.]

WSTĘP WOLNY

Partnerem przeglądu jest Telewizja Bełsat.

 


 

27.03.2014

 

UROCZYSTOŚĆ WCIĄGNIĘCIA FLAGI PAŃSTWOWEJ
NA DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU.

69 ROCZNICA POWROTU GDAŃSKA DO MACIERZY

Dla uczczenia powrotu Gdańska do Macierzy - dnia 27 marca b. r.  odbędzie się uroczystość pod pomnikiem „Tym co za polskość  Gdańska”.

Pomnik usytuowany jest w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie.
Asysta honorowa z udziałem Pododdziałów jednostek wojskowych Garnizonu Gdańsk.

Zbiórka pod Pomnikiem o godz. 11,00

Wciągnięcie Flagi Państwowej godz. 12,00

Organizatorzy:
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Władze Miasta Gdańska
Związki Kombatanckie

 


 

25.03.2014

 

KLUB HISTORYCZNY IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO
'GROTA' TRÓJMIASTO AK
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
UNIWERSYTET GDAŃSKI
STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE IM. S. WILEŃSKIEJ
BRYGADY AK
zapraszają na wyjkład prof. dr. Hab. Waldemara Rezmera

ANTY-KATYŃ
PRZYCZYNEK DO ROSYJSKIEJ POLITYKI HISTORYCZNEJ

Spotkanie odbędzie się w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen.. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście
25 marca 2014 r. [ wtorek ], godz. 18,00

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego [sala S 208]
ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku.

wstęp wolny


 

19.03.2014

 

Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Obchody zorganizował Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.

Związek Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Pomorski w Gdyni już 13-go marca b.r. na zebraniu Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK organizował spotkanie dla ustalenia wspólnego wyjazdu na tę uroczystość.

ŚZŻAK reprezentował Wiceprezes Zarządu Głównego Jerzy Żelaśkiewicz oraz skarbnik Maciej Jarosiński. Uroczystość uświetnili przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa, organizacji społecznych i kombatanckich,  Żołnierze Wojska Polskiego, poczty sztandarowe.

Okręg Pomorski ŚZŻAK reprezentował wiceprezes Okręgu kpt. Tomasz Kuplicki.

Osoby zasłużone zostały uhonorowane Odznaczeniem Pamiątkowym „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

Uroczystość zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W Trójmieście rocznicę imienin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego uczczono składając kwiaty pod pomnikiem Marszałka usytuowanym w Gdańsku-Wrzeszczu.

 


 

10.03.2014

 

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY DELEGATÓW OKRĘGU POMORSKIEGO ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Zjazd odbył się dnia 10 marca 2014 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie.

„Zjazd otworzył ustępujący prezes Zarządu Okręgu Jerzy Grzywacz.  Rozpoczęcie obrad poprzedziło wprowadzenie sztandaru i  odegranie hymnu Okręgu po czym zebrani uczcili minutą ciszy kolegów zmarłych w okresie od ostatniego Zjazdu.

Następnie Prezes Jerzy Grzywacz wręczył medale wybite z okazji 25-lecia Okręgu Pomorskiego „Za zasługi dla Okręgu Pomorskiego”. Kolega Jan Konrad Czerniawski z Koła Gdańsk otrzymał dodatkowo specjalne wyróżnienie w postaci okolicznościowej plakietki.

Następnie wybrano prezydium Zjazdu:

 • Eugeniusz Wrochna - przewodniczący
 • Roman Rakowski – wiceprzewodniczący
 • Krystyna Basińska – sekretarz Zjazdu

Przewodniczenie dalszej części obrad Zjazdu przejął kol. Eugeniusz Wrochna. Na jego wniosek zebrani większością głosów przyjęli  formę jawną wszystkich głosowań.

Dokonano wyboru następujących komisji:

 1. Komisja skrutacyjna
 2. Komisja wnioskowa
 3. Komisja wyborcza

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgu w okresie pomiędzy Zjazdami przedstawił ustępujący prezes kol. Jerzy Grzywacz. Prezes podkreślił, że Zarząd Okręgu działał w szczególnie trudnych warunkach.

Sprawozdanie finansowe z działalności Okręgu przedstawił skarbnik kol. Marek Sierakowski.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 25 marca 2013 do 10 marca 2014 wygłosił przewodniczący komisji kol. Jan Czerniawski. [ podkreślił systematyczne prowadzenia strony internetowej Okręgu oraz wydanie bogato ilustrowanej książki „Wierni akowskiej przysiędze” oraz wybity z okazji 25-lecia Okręgu medal „ Za zasługi dla Okręgu Pomorskiego”], następnie omówił dochody i wydatki Zarządu Okręgu oraz sprawy dotyczące składek].

Przewodniczący Komisji Wyborczej Jan Czerniawski zgłosił kandydatury:

 1. Na prezesa Zarządu Okręgu
 2. Na członków Prezydium Zarządu Okręgu
 3. Komisję Rewizyjną [kandydatów zgłosił Władysław Dobrowolski
 4. Sądu Koleżeńskiego
 5. Delegatów na Zjazdy Zarządu Głównego

Przyjęto w głosowaniu wszystkie kandydatury. Następnie omawiano propozycję zmiany nazwy „Żołnierze Wykłęci” na „Żołnierze Niezłomni”

W końcowym wystąpieniu prezes Jerzy Grzywacz podziękował delegatom za wybór i omówił zadania do wykonania w roku 2014 które uważał za najważniejsze.

Po wyprowadzeniu sztandaru Zjazd został zakończony.”

Pełny tekst „ Wyciągu z protokołu Zjazdu” 
autorstwa Ewy Ostrowskiej >>>

 

 

 


 

  HISTORIA ARMII KRAJOWEJ – OGÓLNOPOLSKI KONKURS
IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO ps. „GROT”

Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podjęło na XIII Zjeździe sprawozdawczym w Warszawie decyzję o zorganizowaniu konkursu 'HISTORIA ARMII KRAJOWEJ' obejmującego również tematykę ZWZ oraz PPP.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego nad którymi Honorowy Patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzek-Rostkowska
 • Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Powyższe dane to część obszernego artykułu opisującego tematykę oraz warunki konkursu [ termin miesiąc maj – wrzesień 2014 ] zamieszczonego na stronie internetowej Zarządu Głównego ŚZŻAK;
link: www.armiakrajowa.org.pl

 


 

02.03.2014

 

Prezydent RP Bronisław Komorowski obejmuje Honorowy Patronat nad Koncertem Galowym dla uczczenia
 'OSTATNICH RYCERZY RZECZPOSPOLITEJ'

Dnia 2 marca b. r. z okazji
NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
odbędzie się w Warszawie uroczystość, na którą zapraszają:

· Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
· Organizacje Kombatanckie z Janem Stanisławem Ciechanowskim Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
· oraz Centrum Przygotowań Programów Patriotycznych.

godz. 18,oo Msza Św. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego - uroczystość pod patronatem Biskupa Polowego Józefa Guzdka Koncert Galowy chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Marcin Rogoziński

 


 

01.03.2014

 

TRZECIA ROCZNICA NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Dnia 9 lutego 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca dniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

„ W ramach ETOSU AK PPP i Organizacji Niepodległych działających
do późnych lat 60-tych XX wieku przekazuję program uroczystości które przewidziane są w dniu 1 marca 2014 roku:

godz. 15,00
Msza Święta w Bazylice Mniejszej Św. Brygidy w Gdańsku

godz. 16,30
przemarsz kolumną do więzienia gdańskiego, złożenie kwiatów, powrót pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym, gdzie podczas uroczystości przemawiał będzie Żołnierz Wyklęty E. Wrochna oraz przedstawiciel IPN dr K. Nawrocki. Uroczystość zakończy Apel Poległych oraz śpiewanie pieśni patriotycznych.”

Program opracował kpt. w st. spoczynku Władysław Dobrowolski.

 


 

19.02.2014

 

Zebranie Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

Zebranie miało miejsce w Sopocie przy ul. Czyżewskiego 13.  Obecnych na zebraniu było 12 osób.

Prezes kpt. Jerzy Grzywacz przekazał zebranym informacje dotyczące XIII Zjazdu Delegatów ŚZŻAK, który odbył się w Warszawie w dniach 13-14 lutego. Zostało udzielone absolutorium ZG za 2013 r.

Przyjęto dwie uchwały: w sprawie uczczenia pamięci płk R. Kuklińskiego w 10 rocznicę Jego śmierci oraz apel do sejmu o nie ratyfikowanie konwencji UE „o przemocy w rodzinie”, które jest groźne dla utrzymania rodziny [ groźne dla spójności rodziny].

Następnie omawiano sprawy związane ze zjazdem sprawozdawczo - wyborczym, który ma się odbyć dnia 10.03.2014.

 1. informacje o o możliwych trudnościach finansowych w przyszłym roku
 2. informacje o kłopotach w znalezieniu kandydata na sekretarza
 3. informacje o tym, że przyszła kadencja [2014-2017] to chyba ostatnia kadencja Okręgu i trzeba się przygotować do przekazania dokumentacji do archiwów
 4. mjr Jan Czerniawski przedstawiciel Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK w Radzie Kombatantów zreferował ewentualną możliwość otrzymania dotacji na rehabilitację; należy wystosować wniosek do Urzędu Wojewódzkiego Przedstawiciele Rady Kombatantów oraz Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK mają umówione spotkanie z Dyrektorem NFZ dnia 26.02. br
  Ubiegający się o dotację kombatanci muszą przedłożyć rachunki za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny.

Następnie omówiono sprawę Juliusza Nowiny Sokolnickiego, który nieprawnie nadawał stopnie wojskowe polskim oficerom przedstawiając się jako Prezydent Wolnej Polski na Uchodztwie.

 


 

16.02.2014

72 ROCZNICA PRZEKSZTAŁCENIA ZWZ NA ARMIĘ KRAJOWĄ

14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych generał Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Decyzja była podyktowana  koniecznością scalenia polskich oddziałów zbrojnych pod jednym dowództwem.

W tym roku mija 72 rocznica tego wydarzenia. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej organizuje w Warszawie uroczyste obchody tej rocznicy:

godz. 16,30
 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

godz. 17,30
okolicznościowy Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

godz. 18,00
uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

 


 

13.02.2014
  - 14.02.2014

 

XIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DELEGATÓW ŚZŻAK

Po powitaniu uczestników Zjazdu przez Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego został odczytany list Ministra Obrony Narodowej do uczestników Zjazdu.

Następnie zasłużone osoby zostały udekorowane medalami „Pro Patria” oraz pamiątkowymi Odznaczeniami „Za zasługi dla ŚZŻAK”.

Następnym punktem programu było wyświetlenie najnowszego filmu Fundacji Filmowej Armii Krajowej pt. „Powstanie a medycyna - chcieliśmy żyć”

Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię  Krajową została uczczona Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Dnia 14 lutego Zjazd przyjął sprawozdanie Zarządu Głównego oraz podjął uchwałę w sprawie konwencji Rady Europy dotyczącej zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Prof. Marek Cieciura zaapelował o włączenie się do akcji przeprowadzenia konkursu „Historia Armii Krajowej.


 

24.02.2014

 

 

20.02.2014

 

 

 

 

04.02.2014

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że odszedł na „Wieczną Wartę”

gen. bryg. Stefan Klemens Baluk ps. „Starba”

żołnierz Armii Krajowej, „cichociemny”

[Zrzut 9/10.04.1944 – operacja lotnicza pod dowództwem
kpt. naw. Kazimierza Wunsche.
Zrzut przyjęła placówka odbiorcza „Imbryk”]

Brał udział w Powstaniu Warszawskim - batalion „Pięść”,  zgrupowanie „Radosław” oraz w oddziale osłonowym Komendy Głównej Armii Krajowej.
Po Powstaniu internowany w Gross- Born.

Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Kapituły Virtuti Militari Odznaczony wieloma Krzyżami, w tym Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski , Krzyżem Komandorskim Orderu  Odrodzenia Polski.

W dniu 4.02.2014 uroczysta Msza Św. celebrowana o godz. 12,oo w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła pożegnanie gen.  brygady Stefana Bałuka, po czym nastąpiło odprowadzenie Go na miejsce spoczynku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

   


 

31.01.2014
  - 01.02.2014
70 ROCZNICA AKCJI BOJOWEJ 'KUTSCHERA'

Akcja bojowa Żołnierzy AK „Pegaz” [„Agar”, „Parasol”] przeciwko gen. SS i Policji na dystrykt Warszawski Franzowi Kutscherze. Franz Kutschera przeprowadzał w Warszawie akcje terroru polegającą na wykonywaniu publicznych [na .ulicach Warszawy] egzekucji Polaków.

Jedna z dwóch żyjących uczestniczek tamtej akcji pani Maria Stypułkowska ps. „Kama” opowiedziała o wykonaniu wyroku Śmierci na „Kacie Warszawy”.

Program uroczystości dla upamiętnienia tej akcji przewiduje dnia 31.01.2014 celebrację mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie o godz. 17,00; będzie to msza Św. w intencji żołnierzy batalionu „Parasol”.

Dnia 1.02.2014 od godziny 11,00 składanie kwiatów i zapalanie zniczy w miejscach walk powstańców; o godz. 15,00 odbędą się uroczystości w gimnazjum nr 1 imienia Z. Gęsickiego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6/8.
Zostaną również złożone kwiaty i wieńce oraz zapalone znicze na cmentarzu wojskowym.

Więcej informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego ŚZŻAK w W-wie.
link: www.armiakrajowa.org.pl  
 

 


 

31.01.2014

 

 

 

27.01.2014 Pierwsze zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK w 2014 roku miało miejsce w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Zebranie rozpoczęło się wspólną modlitwą „za tych co odeszli na wieczną wartę”, po której nastąpiła dekoracja niektórych członków członków Prezydium Zarządu oraz Zarządu Okręgu Pomorskiego  ŚZŻAK MEDALEM PAMIĄTKOWYM XXV-LECIA DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU POMORSKIEGO'

 

Następnym punktem programu zebrania było przedstawienie przez prezesa Okręgu Pomorskiego kpt. Jerzego Grzywacza informacji dotyczących Zarządu Głównego oraz Okręgu Pomorskiego w  sprawie uroczystości rocznicowych w roku 2014 [ 7o rocznica akcji bojowej „Kutschera” ] oraz działania Okręgu Pomorskiego dotyczące szukania grobów kresowych partyzantów zmarłych przed powstaniem ŚZŻAK.

W dyskusji na ten temat zabrali głos mjr Jan Czerniawski [partyzant kpt. Jana Borysewicza „Krysi”] oraz mgr Krystyna Basińska [redaktor niniejszej strony internetowej], którzy zaangażowali się w tę akcję.

Ostatnim [ale nie najmniej ważnym] punktem programu zebrania było omówienia Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgu Pomorskiego, który ma się odbyć 10 marca b. r. W sprawie wyboru ilości delegatów - uchwalono: jeden delegat będzie reprezentował 15 członków.

 


 

27.01.2014

 

 

 

23.01.2014

Pomnik kpt. Jana Borysewicza na Litwie

 Kpt Jan Borysewicz ps. „Krysia” poległ 21 stycznia 1945 roku w walce z NKWD niedaleko wsi Kowalki na Litwie.

Kpt. Jan Borysewicz dowódca II batalionu 77 pp AK, komendant zgrupowania „Północ” Okręgu Nowogródzkiego AK dowodził m. inn.
Akcją odbicia więźniów z więzienia w Lidzie i Ejszyszkach.  Uroczystość odsłonięcia Pomnika rozpoczęło się mszą św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Po mszy oraz poświęceniu Pomnika przemówił Prezes Okręgu Nowogródek ŚZŻAK Przemawiał również [ w kościele] przybyły z Krakowa Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy” , który walczył pod dowództwem Jana Borysewicza. Następnie składano kwiaty i zapalano znicze.

 


 

21.01.2014

 

 

   

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ