INFORMACJA O PUBLIKACJACH I WYSTAWACH IPN
W LATACH 2002 – 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2015

PORTALE EDUKACYJNE IPN

link do spisu  >>>

więcej informacji w siedzibie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Sopot ul. Czyźewskiego 13.

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
30.12.2015

 

 SPOTKANIE WIGILIJNE CZŁONKÓW OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

Uroczyste spotkanie wigilijne odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie. Licznie zgromadzeni członkowie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK i zaproszeni goście mieli zaszczyt gościć między innymi Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego oraz Arcybiskupa Seniora księdza Tadeusza Gocłowskiego.

Uroczystość rozpoczął krótkim przemówieniem Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz. Po nim głos zabrał Wiceprezes Okręgu Pomorskiego  Tomasz Kuplicki.

Podczas uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego uhonorował Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości:

• Wiesława Stefana Gierłowskiego

Za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości uhonorował:

• Władysława Teofila Borowca

• Jerzego Witolda Grzywacza

• Andrzeja Zbigniewa Sikorskiego

W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szef Urzędu odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

• Andrzeja Zbigniewa Sikorskiego

• Ryszarda Tyborskiego.

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski uhonorował Medalem „Pro Patria”:

• wiceadmirała Mariana Ambroziaka

• Krystynę Barbarę Basińską

• Zbigniewa Borkowskiego

• płk Tadeusza Krawczyka

• Marzenę Kruk

• kmdr por. Jerzego Łubkowskiego

• Ewą Ostrowską

• Marię Irenę Rajtar

Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski przyznał i wręczył medale pamiątkowe „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” weteranom walk o niepodległość Polski:

• Janinie Brzozowskiej

• Krystynie Cembrzyńskiej – Piłat

• Janowi Czerniawskiemu

• Władysławowi Dobrowolskiemu

• Wiesławowi Gierłowskiemu

• Jerzemu Grzywaczowi

• Witoldowi Kasprowiczowi

• Krystynie Kodymowskiej

• Tomaszowi Kuplickiemu

• Jadwidze Kuśmierek

• Stanisławowi Rogalowi

• Jadwidze Wiza

• Marii Wnuk

• Eugeniuszowi Wrochnie

Po zakończeniu wręczania medali i odznaczeń harcerze wnieśli światełko betlejemskie, a Arcybiskup Senior ksiądz Tadeusz Gocłowski odmówił modlitwę i zaintonował kolędy. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem. Rozpoczęły się rozmowy przy kawie i ciastkach.

 

więcej zdjęć >>>

 


 

24.12.2015

 

Wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia i radości
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

życzy
Zarząd Okręgu Pomorskiego
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej

 


 

 

 


 

 

 

WSPOMNIENIE O AKOWSKIM OPŁATKU SPRZED 25 LAT.

Tegoroczny opłatek Okręgu Pomorskiego odbędzie się 30 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sopot. Zamiar udziału w naszym opłatku zapowiedziało wielu znakomitych gości. Obawiam się jednak o frekwencję weteranów AK, bo choć wszystkim nam miło byłoby się spotkać, to wiek i choroby stoją na przeszkodzie. Miejmy jednak nadzieję na spotkanie w licznym gronie.

Przeglądając domowe archiwum natknąłem się na jakże optymistyczną relację z akowskiego opłatka wcześniejszego o równe 25 lat. Archiwum Pomorskie AK pod przewodnictwem prof. Elżbiety Zawackiej, cichociemnej Zo zorganizowało w dniu 30 grudnia 1990 r. w Toruniu największe chyba spotkanie akowców z kilku ówczesnych pomorskich województw, liczące ponad 200 osób.

Wspominam ten dzień, gdyż wtedy właśnie prof. Elżbieta Zawacka powierzyła mi zebranie informacji i dokumentacji o losach wojennych ludzi zamieszkałych we wsiach otaczających zimowy obóz partyzancki akowskiego zgrupowania Jedliny 102 z przełomu lat 1944/45.

Obóz ten, położony około 20 km na wschód od Tucholi, mieścił się w tej samej połaci Borów co nabyta w 1976 roku przeze i żonę leśna zagroda, a prawie wszyscy nasi sąsiedzi ze wsi Zalesie i osad pobliskich uczestniczyli w strukturach konspiracyjnych zaopatrujących Jedliny 102 i prowadzących rozpoznanie działań niemieckich. Zanim Archiwum Pomorskie powierzyło mi zbieranie informacji o podziemiu akowskim na Pomorzu nie doceniałem jego skali i znaczenia. Na tle działań mojego macierzystego 77 pułku AK, liczącego ponad 5.000 żołnierzy pod bronią, tutejsze kilkudziesięcioosobowe oddziały wydawały mi się niezbyt znaczące. Teraz widzę jak ważnym było pobudzenie do konspiracyjnej walki z okupantem większości Pomorzan.

29 listopada 2015 r. Wiesław Gierłowski

 


 

 

27.11.2015 

 

 


 

 

25.11.2015
   -
26.11.2015

 

KONKURS „BO W PAMIĘCI JEST SIŁA ZAKLĘTA”

25. i 26.11.2015 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbyła się II edycja konkursu "Bo w pamięci jest siła zaklęta" dla dzieci i młodzieży trójmiejskich szkół z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Organizatorem konkursu było Koło Sopot ŚZŻAK.

W pierwszym dniu konkursu udział uczestniczyli uczniowie gimnazjów i liceów : Gimnazjum nr 3 z Sopotu, II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego z Sopotu, Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi im. S. Żeromskiego z Sopotu, Gimnazjum nr 28 im. Armii Krajowej z Gdańska, Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie z Sopotu orz III Liceum Ogólnokształcące im A. Osieckiej z Sopotu.

Uczniowie przedstawili własną interpretację "Jałty" oraz "Procesu szesnastu". W Jury oceniającym zaangażowanie młodzieży w przygotowanie występów byli m.in. Jerzy Grzywacz - Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK, prof. Mirosław Golon z IPN-u, Krzysztof Gordon - aktor, Krystyna Łubieńska - aktorka.

Następnego dnia /26.11.2015 r./ w konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych w grupach kl. I-III oraz IV-VI z następujących szkół : Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego z Gdańska kl. I-III i IV-VI, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. W. Sikorskiego z Sopotu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. J. Matejki z Sopotu, Szkoła Podstawowa nr 26 im Żołnierzy Armii Krajowej z Gdyni oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im Armii Krajowej z Sopotu.

Tematy przedstawione przez uczniów szkół podstawowych to: "Proces szesnastu", "Losy polskich żołnierzy" , "Inka".

Występy uczniów szkół podstawowych oceniali: Jerzy Grzywacz, Marek Kaczanowski - aktor, Krystyna Łubieńska, Wiaczesław Augustyniak - przewodniczący Rady Miasta Sopotu, dr Maciej Żakiewicz - historyk.

Zespoły które zajęły pierwszą lokatę /6 zespołów/, wezmą udział w Finale Konkursu w dn. 21.12,2015 r. w Teatrze w Gdyni.

Jury podkreśliło zaangażowanie uczniów i pedagogów w przygotowanie do wspaniałych występów i ciekawej interpretacji wydarzeń historycznych.

Tekst i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 


 

18.11.2015

 

OSTATNIE W ROKU 2015
ZEBRANIE ZARZĄDU OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

 


 

 

11.11.2015 

11 LISTOPADA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

11 listopada to nie tylko Święto Narodowe Polski. W wielu krajach Unii Europejskiej, a także między innymi w Kanadzie i Australii dzień ten jest obchodzony rokrocznie jako Remembrance Day czyli Dzień Pamięci o poległych żołnierzach I i II wojny światowej.

W Wielkiej Brytanii dzień ten nazywany jest też Poppy Day, a symbolem pamięci są czerwone maki. Czerwone maki można kupić już pod koniec października, a datki pieniężne przeznaczone są na pomoc dla kombatantów. Znaczki nosi się w klapie marynarki lub płaszczy. Znaczki nosi młodzież, dorośli, funkcjonariusze państwowi, przedstawiciele najwyższych władz brytyjskich z Królową Wielkiej Brytanii na czele.

Na zdjęciach pokazany jest znaczek „Czerwony mak”, a także Cmentarz Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii. Na tych grabach też są ustawiane czerwone maki jako symbol pamięci.

 

 

 

 

 


 

11.11.2015

 

11 LISTOPADA
– OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W TRÓJMIEŚCIE 

Gdańsk – Parada Niepodległości

XIII Parada Niepodległości przejdzie tradycyjnie ulicami Gdańska. W tym roku motywem przewodnim jest Orzeł Biały. Rozpocznie się ona o godz. 9 przy ulicy Podwale Staromiejskie. O godz. 10 uczestnicy Parady Niepodległości ruszą ulicami: Podmłyńska, Wielkie Młyny, Rajska, Jana Heweliusza, Korzenna, Kowalska, pod pomnik Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym. Pod pomnikiem ok. godz. 11.15, nastąpi zakończenie uroczystości. Po Paradzie Niepodległości na Targu Węglowym odbędzie się piknik rodzinny, na którym prezentować się będą grupy zmotoryzowane i rekonstrukcyjne.

Wieczorem zorganizowany zostanie "Wieczór Niepodległości". Gdańscy restauratorzy zapraszają do spędzenia wieczoru w ich lokalach i do skosztowania dań narodowych w specjalnych, obniżonych cenach. Lokale biorące udział w akcji oznaczone będą tego dnia barwami biało-czerwonymi.

 

więcej zdjęć >>>

 

Sopot – Rowerowa Parada

Rowerowa Parada Niepodległości odbyła się 11 listopada w Sopocie po raz pierwszy. Zbiórka chętnych o godz. 13.15 w parku przy ul. Armii Krajowej na wysokości Wydziału Zarządzania UG.

O 13.30 zebrani rowerzyści przyłączyli się do przejazdu pojazdów zabytkowych organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną. Po paradzie, która zakończyła się na Placu Przyjaciół Sopotu, odbyła się przejażdżka śladami historii Sopotu.

Tradycyjnie w Dniu Odzyskania Niepodległości o godz. 18,00 odbyła się koncelebrowana uroczysta msza św. w kościele p.w. św. Jerzego, w której uczestniczyły władze miasta, wojsko, służby mundurowe, kombatanci z AK, poczty sztandarowe sopockich szkół, jak również liczna grupa młodzieży i mieszkańców Sopotu.

Po mszy św., uczestniczący w niej w asyście Orkiestry Marynarki Wojennej, Kompanii Honorowej WP i pocztów sztandarowych przeszli pod pomnik Martyrologii Mieszkańców Sopotu przy Urzędzie Miasta, gdzie odbył się apel poległych, salwa honorowa i odegrano Hasło WP.

Delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły pod Pomnikiem wiązanki kwiatów.

Relacja i zdjęcia Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

Gdynia – Parada Niepodległości

Parada Niepodległości wyruszy w Gdyni o godz. 12 z Placu Gdynian Wysiedlonych i przejdzie ul. 10 Lutego do Skweru Kościuszki. Odbędą się także inne wydarzenia związane ze Świętem Niepodległości. Będą otwarte muzea Emigracji, Marynarki Wojennej oraz Miasta Gdyni.

 


 

10.11.2015
 
 

 

   


 

10.11.2015

Zygmunt Jakóbczyk z medalem OBROŃCA OJCZYZNY 1939-1945

W przeddzień tegorocznego Święta Niepodległości w Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 6 na Górnej Oruni, stale i blisko współpracującym z Kołem Gdańsk naszego Związku, odbyła się piękna i podniosła uroczystość. Program obejmował prezentację weteranów wojny, prelekcje historyczne, inscenizację złożenia przysięgi akowskiej przez umundurowaną po partyzancku 50-osobową grupę młodzieży, recytacje poezji oraz śpiewy solowe i chóralne.

Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie najstarszemu członkowi Koła Gdańsk – ZYGMUNTOWI JAKÓBCZYKOWI ps. Czarny przyznanego mu przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, akurat na 98. urodziny, medalu OBROŃCA OJCZYZNY 1939-1945 .

Zygmunt Jakóbczyk już przed wojną odbył ochotniczą służbę wojskową. Uczestniczył w kampanii września 1939 r. jako żołnierz regularnego Wojska Polskiego, a po tej kampanii udało mu się uniknąć obozu jenieckiego. W lutym 1940 r. przystąpił do struktur Polskiego Państwa Podziemnego. W ZWZ i AK stopniowo awansował dochodząc w roku 1944 do stopnia sierżanta i obejmując dowództwo konspiracyjnego plutonu.

Po wojnie był leśniczym w Kolbudach i jemu w dużej mierze zawdzięczamy doskonały stan lasów, osłaniających Gdańsk od południa.

Życzymy Zygmuntowi dużo więcej niż 100 lat w dobrym zdrowiu i pomyślności.

relacja: Wiesław Gierłowski

 

 

 


 

01.11.2015

 

DZIEŃ ZADUSZNY NA KWATERZE ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ NA CMENTARZU ŁOSTOWICKIM W GDAŃSKU.

 

 

 


 

 

01.11.2015

 

DZIEŃ ZADUSZNY  - SOPOT

fot: Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 


 

 

 

23.10.2015

 

 

 

 

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 23 października 2015 odszedł na „Wieczną Wartę"
 

Cichociemny mjr Kazimierz Śliwa ps.”Strażak”


Jeden z założycieli ŚZŻAK
Długoletni Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
Przez ostatnie parę lat Honorowy Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

 

 

 

W 1940 roku wywieziony z rodziną z Lwowa w głąb ZSRR. W lipcu 1942 wstąpił do 15 Pułku Piechoty. W Iranie przeszedł pod dowództwo brytyjskie a następnie w Iraku został ponownie przydzielony do 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty. W 1943 roku został przerzucony do Wielkiej Brytanii. Zgłosił się do służby w kraju, odbył przeszkolenie i został jednym z 316 cichociemnych (najmłodszym). Został zaprzysiężony przez Szefa VI Oddziału Sztabu N.W. płk Protasewicza. Następnie został przerzucony do Włoch do Ostuni. W nocy z 21 na 22 września 1944 roku został zrzucony na placówkę odbiorczą „Rozmaryn” niedaleko wsi Czaryż. Służył jako radiotelegrafista w Okręgu Radomsko-Kieleckim w 3 Pułku Piechoty Legionów AK. Brał udział w walkach z obławami niemieckimi w lasach koneckich od września 1944 do 19 stycznia 1945. Po wkroczeniu Rosjan nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. Został aresztowany przez UB na stacji w Skarżysku w marcu 1945 roku. Po niejawnym procesie został skazany na karę śmierci, która później została zamieniona na 10 lat. Z więzienia w Kielcach wyszedł w czerwcu 1948 roku na podstawie amnestii.

Po zwolnieniu z więzienia zamieszkał w Gdańsku. Ukończył Szkołę Średnią a następnie studia na Politechnice Gdańskiej. Pracował w gdańskich i gdyńskich zakładach gazowniczych.

Był współzałożycielem ŚZŻAK. Aktywnie uczestniczył w pracach ŚZŻAK; jako członek Koła Gdańsk, a później członek Zarządu Okręgu Pomorskiego i jako Prezes Okręgu Pomorskiego. Jego staraniem na Ścianie Pamięci Kwatery Śp. Żołnierzy AK została umieszczona tablica upamiętniająca wszystkich 316 cichociemnych, był współinicjatorem budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku, organizatorem wystawy „A to Polska właśnie”, aktywnym członkiem Kółka Historycznego.

Odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, brytyjskim War Medal 1939-1945, brytyjskim Defence Medal, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotą Odznaką Zasługi ŚZŻAK, Medalem „Pro Memoria” i Medalem „Pro Patria”

Z głębokim smutkiem żegnają Go koledzy z Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

 

 

Uroczystości pogrzebowe mjr Kazimierza Śliwy odbędą się 28 października 2015 r. o godzinie 12:30 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

15.10.2015
 
 

   

 

 


 

08.10.2015

 

 


 

05.10.2015
 
 

 

   


 

27.09.2015

 

 


 

27.09.2015

 

 Z OKAZJI DNIA PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO
MUZEUM PRZYGOTOWAŁO GRĘ MIEJSKĄ, PT. AKCJA "N"

 


 

27.09.2015
 
 

 

27.09.2015

 

 

 

W niedzielę 27 września 2015

w 76. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
i SZARYCH SZEREGÓW

odbyły się uroczystości na kwaterze Światowego Związku Ś.P. Żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Łostowickim. W uroczystościach udział wzięli kombatanci oraz władze państwowe, pododdział reprezentacyjny Marynarki Wojennej, przedstawiciele instytucji, dzieci i młodzież szkolna.

Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej.

Po hymnie i powitaniu zebranych gości okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów kpt. w st. spoczynku Jerzy Grzywacz. Po nim głos zabrał Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Modlitwę odprawił ks. Prałat kmdr dr Marian Próchniak, kapelan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów.

Uroczystość zakończył apel pamięci i złożenie wieńców pod Ścianą Pamięci.

Wcześniej o godzinie 12:00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku została odprawiona msza św. w intencji twórców Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945 oraz kombatantów.

 

więcej zdjęć >>>

 

 

27.09.2015

 

RELACJA Z OBCHODÓW 76. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO I SZARYCH SZEREGÓW
 - SOPOT

27 września 2015 r. przy pomniku Armii Krajowej w Sopocie odbyła się uroczystość obchodów 76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Na uroczystość przybyli członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, przedstawiciele władz miasta Sopotu, organizacji społecznych, zakładów pracy, mieszkańcy, młodzież oraz uczniowie czterech klas I-szych szkoły podstawowej Nr 1 im. AK w Sopocie z rodzinami.

Przybyłych powitał prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Jerzy Grzywacz, przedstawiając w krótkich słowach historię powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Następnie wiceprezes Okręgu - prezes Koła Sopot kol. Tomasz Kuplicki wyróżnił za współpracę z Kołem Sopot AK p.p. Aleksandrę Jankowską i Jacka Wejcherta medalem pamiątkowym "XXV. lecia działalności Okręgu Pomorskiego". Dekoracji wyróżnionych dokonali kol. Jerzy Grzywacz i kol. Tomasz Kuplicki.

Następnie, po krótkiej modlitwie odmówionej przez księdza kapelana z Marynarki Wojennej, poszczególne delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem AK.

Tradycyjnie w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbywa się uroczyste pasowanie na uczniów klas I-szych ze szkoły Nr 1 im. AK. Pasowania dokonali oficerowie Marynarki Wojennej. Uczniowie otrzymali pamiątkowe znaczki oraz upominki od sponsorów.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek pod pomnikiem "Inki".

Cała uroczystość odbyła się w obecności wojskowej asysty honorowej.

relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 


 

17.09.2015

 

 


 

15.09.2015

 

 


 

09.09.2015

 

Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK – 9 września 2015

W dniu 9 września 2015 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie odbyło się zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Tematem zebrania było omówienie:

 • Mających się odbyć uroczystości 27 września (rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego), 17 września (Dzień Golgoty Wschodu) i 11 listopada (Dzień Niepodległości)
 • Stanu liczbowego Okręgu
 • Finansów Okręgu
 • Odznaczenia (Obrońcy Ojczyzny 1939 – 1945)
 • Informacji dotyczące tabliczek na nagrobki, Biuletynu Informacyjnego i zmian w statucie

 


 

05.09.2015

 

 


 

02.09.2015

 

Otwarcie wystawy
POLACY W INDIACH 1942- 1948
POLACY W AFRYCE 1942 – 1950

z materiałów Marka Ney-Krwawicza

Wystawa obejmuje zbiory dokumentów jakie mieli Polacy, którzy po ewakuacji z ZSRR w 1942 roku mieszkali parę lat w Indiach oraz w Afryce: zeszyty szkolne pamiętniki, paszporty wystawione przez konsulat w Bombaju, listy, fotogfafie.

W Indiach i w Afryce mieszkało wówczas około 20 tysięcy Polaków.

Na otwarcie wystawy zostali zaproszeni między inymi Min. ds Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisławaw Ciechanowski oraz Prezes Koła Polaków z Indii Andrzej Chendyński.

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

02.09.2015
 

 


 

01.09.2015

 

DZIEŃ OTWARTY NA BUDOWIE MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2015 roku w 76. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na terenie budowy Muzeum II Wojny Światowej odbył się Dzień Otwarty.

Dzień Otwarty rozpoczął się o godz. 10.00. Na tą godzinę zostali zaproszeni między innymi: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, historyk Norman Davies i Kombatanci II Wojny Światowej. Honory Gospodarza pełnili Dyrekcja i pracownicy Muzeum II Wojny Światowej z prof. dr hab. Pawłem Machcewiczem na czele.

Zaproszeni goście zwiedzili teren budowy, zeszli 14 metrów pod ziemię do przyszłych sal wystawienniczych, gdzie odbyła się premiera filmu o wystawie stałej Muzeum i obejrzeli eksponaty, jakie znajdą się w przyszłości w stałej ekspozycji Muzeum (między innymi niemiecki wagon kolejowy wykorzystywany do przewozu deportowanych, więźniów, robotników przymusowych i ofiar Holokaustu, kamera filmowa amerykańskiego dokumentalisty Juliena Bryana, który we wrześniu 1939 r. przebywał w Warszawie, samochód -zabawka znaleziony w gruzach zbombardowanego Kalisza we wrześniu 1939 r., maszynę szyfrującą Enigma, czołg Sherman Firelfy, wchodzący w skład polskiej 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, który będzie wystawiany w części Muzeum pokazującej udział w walkach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Od godziny 13.00 do wieczora budowę zwiedzały grupy mieszkańców Trójmiasta.

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   


 

01.09.2015

 

 


 

01.09.2015

 

76. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
GDAŃSK, 1 WRZEŚNIA 2015

Program obchodów

1 września

godz. 4:45
Westerplatte, Pomnik Obrońców Wybrzeża
odegranie hymnu państwowego
wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
wystąpienia gości
apel pamięci
złożenie wieńców pod pomnikiem

godz. 6:00 zakończenie uroczystości

Po części oficjalnej Prezydent Miasta Gdańska zaprasza na poczęstunek z kuchni polowej.

godz. 10:00
Viktoriaschule – budynek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Kładki 24.

Modlitwa i złożenia wieńców przy tablicy upamiętniającej torturowanych i zamęczonych Polaków w pierwszych dniach II wojny światowej w budynku Viktoriaschule.

godz. 12:00
Uroczysta Msza Święta w intencji Poległych Pocztowców pod Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Po Mszy Świętej odbędzie się oddanie hołdu Poległym Pocztowcom oraz złożenie wieńców.

 

Przejazd zorganizowany na Westerplatte w dniu 1 września 2015

Dowóz na Westerplatte i powrót po uroczystościach odbywać się będzie autobusami Zarządu Transportu Miejskiego z napisem kierunkowym "Westerplatte".

Rozkład jazdy:

Autobus 1 - godz. 3:15 - pętla tramwajowa Oliwa
Autobus 1 - godz. 3:25 - Wrzeszcz PKP
Autobus 1 - godz. 3:30 - Gdańsk Główny, Dworzec PKP
Autobus 1 - godz. 3:35 - Akademia Muzyczna

Autobus 2 - godz. 3:40 - Gdańsk Główny, Dworzec PKP

Powrót z Westerplatte o godz. 06:30.

 


 

01.09.2015

76. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
SOPOT, 1 WRZEŚNIA 2015

W 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej pod pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu przy ul. Kościuszki o godz. 11.00 wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski przemówieniem okolicznościowym rozpoczął uroczystość upamiętniającą to wydarzenie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Straży Miejskiej, wojska oraz Sopockiego Koła ŚZŻAK.

Uroczyste złożenie wiązanek kwiatów, w obecności wojskowej asysty honorowej rozpoczęło się odegraniem sygnałów "Baczność" i "Hasło WP".

Uroczystość zakończono odegraniem sygnału "Cisza".

Relacja i fotografie Maria Rajtar
 

więcej zdjęć >>>

 


 

31.08.2015

 

 


 

22.08.2015

 

Renowacja Ściany Pamięci
na Kwaterze Światowego Związku Ś.P. Żołnierzy Armii Krajowej
na cmentarzu Łostowickim.

Na Cmentarzu Łostowickim została przeprowadzona renowacja Ściany Pamięci.

Wzmocnienie konstrukcji ściany i odnowienie jej powierzchni wykonane zostało ze środków Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, a zakres prac zaprojektowały Panie: Lucyna Berendt – inspektor d/s cmentarzy i Małgorzata Kolesińska - inspektora d/s pomników.

Konserwację i odmalowanie liter na tablicach pamiątkowych pokryliśmy ze środków własnych Kola Gdańsk.

Całość prac starannie wykonała firma HANSAPLAN z Sopotu pod kierunkiem p. Jarosława Pranszke.

Dziękujemy za pomoc i życzliwą współpracę.

 

                       

 

 

 

tekst Wiesław Gierłowski
zdjęcia Ewa Glinka i Iga Basińska

 


 

15.08.2015

 

Święto Wojska Polskiego
i 95 Rocznica Bitwy Warszawskiej.

uroczystości w Sopocie.

W Sopocie uroczystość Święta Wojska Polskiego i 95. Rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęła się o godz. 12,30 mszą świętą w kościele p.w. św. Jerzego z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, kombatantów, władz miasta Sopotu i mieszkańców.

Po mszy św. uczestniczący w niej, udali się pod pomnik Armii Krajowej, gdzie po modlitwie za żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny i odczytaniu apelu poległych oddano salwę honorową.

Następnie obecne na uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem AK i sanitariuszki "Inki".

Prezes Koła Sopot ŚZŻAK kpt. Tomasz Kuplicki podziękował obecnym za liczny udział w uroczystości.

relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

więcej >>>

 


 

14.08.2015

 

Święto Wojska Polskiego
oraz 95 Rocznica Bitwy Warszawskiej.

uroczystości w Gdańsku

Na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Gdańsk oraz Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Gdańskiego w dniu 14 sierpnia br o godz.10,30 przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku zebrali się przedstawiciele środowisk kombatanckich, służb mundurowych, duchowieństwa oraz mieszkańcy Gdańska.

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz władze miasta Gdańska reprezentowali : wojewoda Ryszard Stachurski, wicemarszałek Wiesław Byczkowski, z-ca prezydenta Piotr Kowalczuk.

Licznie stawili się na uroczystości członkowie Związku Piłsudczyków RP na czele z generałem Związku Stanisławem Śliwą.

W uroczystości uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej i Kompania Honorowa Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego.

Po złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu Gdańskiego rozpoczęto część oficjalną - nadanie awansów na wyższe stopnie wojskowe, medali i odznaczeń, po której poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Wśród uczestników uroczystości były delegacje Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK: Zarządu, Koła Gdańsk, Koła Sopot i Koła Wrzeszcz.

Uroczystość zakończyła orkiestra Hejnałem Wojska Polskiego.

relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

więcej >>>

 

 


 

05.08.2015

 

 

 


 

01.08.2015

 

Obchody 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Gdańsk

1 sierpnia 2015 roku u stóp pomnika Polskiego Państwa Podziemnego odbyła się uroczystość poświęcona 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego oraz Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przybyło kilkuset mieszkańców Gdańska.

O godz.17 zabrzmiały syreny.

Po minucie ciszy Dowódcy Garnizonu Gdynia kontradmirałowi Mirosławowi Mordelowi został złożony meldunek o gotowości pododdziałów. W obchodach brała udział Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która na wstępie odegrała hymn państwowy Rzeczypospolitej.

Następnie przemówienie wygłosił Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, który przypomniał o wartościach w imię których powstańcy walczyli. O tym, że wartości te są nadal aktualne.

Prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów kpt. w st. spoczynku Jerzy Grzywacz w swoim wzruszającym wystąpieniu odwołał się do swoich doświadczeń z powstania i podkreślił znaczenie powstania pomimo wielkich ofiar.

Słowo do zgromadzonych skierował i modlitwę za zmarłych odprawił Ks. Prałat kmdr dr Marian Próchniak Kapelan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów.

Major Robert Kęska poprowadził apel poległych zakończony salwą honorową.

Następnie u stóp pomnika Polskiego Państwa Podziemnego złożone zostały liczne wiązanki i wieńce; wśród nich od Prezesa Pomorskiego Okręgu, Koła Gdańsk, Koła Oliwa i Koła Sopot.

Na zakończenie tej części uroczystości orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Następnie zgromadzeni udali się pod pomnik Gdańskich Harcerzy i złożyli wiązanki kwiatów.

fot. Jadwiga Basińska

więcej >>>

 


 

01.08.2015

 

Obchody 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Sopot

W dniu 1 sierpnia br. w związku w 71 rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego przy Pomniku Armii Krajowej w Sopocie zebrali się członkowie Koła Sopot AK , wśród których obecni byli uczestnicy Powstania – kol. Alicja Faron-Przybylska i kol. Jerzy Grzywacz, przedstawiciele władz miasta – Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Przewodniczący Rady Miasta Wiaczesław Augustyniak, przedstawiciele wojska i mieszkańcy.

Po odegraniu sygnału "Ciszy" obecnych na uroczystości upamiętniającej Rocznicę Powstania powitali – Prezydent Jacek Karnowski oraz kol. Jerzy Grzywacz – prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻ AK.

Następnie, po odmówieniu przez księdza kapelana modlitwy za poległych powstańców i ludność cywilną Warszawy oraz minucie ciszy, poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Wszystkim uczestniczącym w uroczystości podziękował kol. Tomasz Kuplicki – wiceprezes Okręgu Pomorskiego i prezes Koła Sopot ŚZŻ AK.

Władze Sopotu oraz członkowie Koła Sopot złożyli wiązanki przy pomniku "Inki".

Cała uroczystość odbyła się w obecności wojskowej asysty honorowej.

relacja i fot. Maria Rajtar

więcej >>>

 


 

01.08.2015


 


 

 

 


 


 

 


 

10.07.2015 
  - 12.07.2015

 

72 ROCZNICA ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ
ORAZ
XXXVI ZJAZD ŻOŁNIERZY 27 WOŁYŃSKIEJ
DYWIZJI PIECHOTY

Uroczystość oraz obrady miały miejsce w Rembertowie w budynku Akademii Obrony Narodowej i odbywały się pod patronatem Rektora Akademii przy współpracy Urzędu d/s. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na Skwerze Wołyńskim w Warszawie 11 lipca odbyła się uroczystość ku czci poległych żołnierzy 27 Wołyńskiej Piechoty Armii Krajowej oraz ofiar zbrodni wołyńskiej. W tej uroczystości jak i w obradach licznie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego ŚZŻAK.

W uroczystościach na Skwerze nie zabrakło pocztów sztandarowych. Odczytano Apel Pamięci ofiar rzezi, oddano salwy honorowe, złożono kwiaty.

Wieczorem można było oglądnąć w kinie część artystyczną.

 


 

12.07.2015
 
 

 

 


 

01.07.2015
 
Koło Gdańsk-Śródmieście ŚZŻAK wydało BIULETYN 2015/2
 

(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie) 

      więcej >>>

 

 


 

25.06.2015

 

 W dniu 25 czerwca miało miejsce pierwsze zebranie plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK kadencji 2015 – 2018.

Omawiano sprawy związane z dalszą działalnością Związku oraz prace, które należy podjąć w bieżącej Kadencji 2015-2018.

Rozpatrywano również problemy poruszane na ostatnim XIV Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym ŚZŻAK z dnia 25/26.03.2015.

Wobec konieczności przeprowadzenia zmian w Statucie - powołano Komisję Statutową.

Po szerokiej dyskusji ustalono, że nie można zmieniać nazwy Związku [ ŚZŻAK] ze względu na dużą ilość obecnych członków będących weteranami Armii Krajowej.

 


 

24.06.2015

 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD PANA LESZKA ŻEBROWSKIEGO.

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku chciałbym, zaprosić Państwa na spotkanie Historycznego Klubu Grota w Trójmieście.

Gościem będzie Pan Leszek Żebrowski. Spotkanie dotyczyć będzie komunistycznej partyzantki w latach 1942-1945.

Tym razem gościć będziemy w Kościele św. Brygidy w Gdańsku. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 16:30.

Wstęp wolny, zapraszam Państwa serdecznie.

Artur Chomicz

 


 

17.06.2015 Nadanie nazwy 77 PUŁKU AK rondu w Gdańsku-Jasieniu, na skrzyżowaniu ulic Guderskiego i Czermińskiego.

Na początku lipca planujemy uroczyste odsłonięcie na rondzie  tablic o historii pułku.


 

 


 

12.06.2015

Przez pół roku trwała dobra passa kiedy śmierć omijała nasze Koło.

Przerwał ją niestety w dniu 12 czerwca 2015 roku zgon

Zdzisława Harasima – KWIATKA
- żołnierza Armii Krajowej w Okręgu Wołyńskim.

Od początku wojny w konspiracji, a w latach 1943 i 1944 w I batalionie 27 Dywizji AK. Po rozbrojeniu dywizji wołyńskiej przez sowietów Zdzisław wstąpił do oddziału partyzanckiego ZAPORY i brał udział w walce przeciwko narzuconej władzy PRL w latach 1946 i 1947.

W Kole Gdańsk był od 1991 roku; bardzo lubiany przez kolegów za życzliwość, jasność umysłu i pogodę ducha. Na tegorocznym spotkaniu opłatkowym aktywny, wesoły, rozmowny i chętnie śpiewał kolędy i pieśni partyzanckie.

Zdołał przekroczyć 90-tkę, ale niestety tylko o pół roku.

Wielki żal w naszym Kole i całym Okręgu Pomorskim Związku.

Rodzinie Zdzisława serdecznie współczujemy.


Na opłatku 20 stycznia 2015

 

   

 

 11.06.2015
 
 


 

 


 

 19.05.2015

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa
profesorowi Jerzemu Dybickiemu.

W dniu 19 maja 2015 odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Dybickiemu. Uroczystość odbyła się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
 

 

 

 

 


 

 16.05.2015
 
 
   


 

 12.05.2015

 

W GDAŃSKU UCZCZONO 80 ROCZNICĘ ŚMIERCI
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Uroczystości związane z 80. rocznicą śmierci marszałka odbyły się przy jego pomniku u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego.

Wśród uczestników byli przedstawiciele środowisk kombatanckich, funkcjonariusze służb mundurowych, Związku Piłsudczyków oraz uczniowie.

Okręg Pomorski ŚZŻAK był reprezentowany przez Prezesa okręgu kpt Jerzego Grzywacza, mjr Jana Czerniawskiego oraz członkinie Koła Gdańsk: Jadwigę Kuśmierek i Ewę Glinkę.

Straż przy pomniku pełniła Kompania Reprezentacyjna z 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.

Uczestnicy obchodów wysłuchali marsza Pierwszej Brygady oraz złożyli wieńce pod pomnikiem, który został odsłonięty równo 20 lat temu. 

 

 

 


 

 

 

   

 

 12.05.2015
 
 

 

   


 

 08.05.2015

 

OBCHODY 70 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
W SOPOCIE. 

08 maja br. w uroczystości zorganizowanej w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem AK w Sopocie spotkali się przedstawiciele Rady Miasta, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, mieszkańcy oraz bardzo liczne grupy młodzieży sopockich szkół - z pocztami sztandarowymi.

Uroczystość rozpoczął ks.płk. Jan Wołyniec modlitwą za żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej, oraz walczących w kraju w szeregach Armii Krajowej.

Po odegraniu sygnału "Cisza" delegacja Rady Miasta oraz delegacje szkól złożyły pod Pomnikiem AK i "Inki" wiązanki kwiatów.

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 

 


 

 07.05.2015

 

OBCHODY 70 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

W czwartek 7 maja w późnych godzinach wieczornych na Westerplatte rozpoczęły się obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża zgromadziło się ponad tysiąc osób. Byli to zaproszeni goście m.in. prezydenci Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Rumunii i Ukrainy, a także sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Polskę reprezentował prezydent Bronisław Komorowski. Na trybunach znaleźli się między innymi premier Ewa Kopacz, przewodniczący Senatu Bogdan Borusewicz, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zaproszeni na uroczystość zostali kombatanci II wojny światowej. Obecni byli także harcerze i mieszkańcy Gdańska.

Uroczystość rozpoczęła się o godz.23:45 odśpiewaniem hymnu. Następnie wysłuchaliśmy fragmentu III symfonii Pieśni Żałobnych Mikołaja Góreckiego odśpiewanego przez solistkę Aleksandrę Kurzak przy udziale Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy. W trakcie słuchania tego utworu obejrzeliśmy na ekranie fragmenty kronik filmowych z okresu II wojny światowej.

Następnie obejrzeliśmy złożenie wieńca pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Oddany został salut narodowy.

Przemówienie wygłosił prezydent Bronisław Komorowski. Zdecydowana większość jego wystąpienia została poświęcona najkrwawszej w historii wojnie. Mówił o dwóch totalitaryzmach: hitlerowskim i stalinowskim. Mówił o ofiarach II wojny światowej i oddał im cześć. Stwierdził, że doświadczenia II wojny światowej spowodowały, że kraje Europy Zachodniej postanowiły zwrócić się ku temu co je łączy. My niestety znaleźliśmy się po złej stronie żelaznej kurtyny. Po 1989 roku możemy też budować wspólną, bezpieczną Europę. Nawiązał też do obecnej sytuacji na Ukrainie.

Uroczystość 20 minut po północy zakończyło odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej i pokaz fajerwerków.

Relacja i zdjęcia Iga Basińska           

 

                                   więcej zdjęć >>>

 


 

 07.05.2015

 

List prezydenta do kombatantów w 70. rocznicę zwycięstwa
nad hitlerowską III Rzeszą Niemiecką.

Czcigodni i Drodzy Kombatanci!

W siedemdziesiątą rocznicę zwycięstwa nad hitlerowską III Rzeszą Niemiecką przekazuję Państwu, najbardziej zasłużonym Synom i Córkom Ojczyzny, wyrazy czci i szacunku oraz gorące podziękowania od całej Rzeczypospolitej za wierną i ofiarną służbę Polsce. W imieniu Rzeczypospolitej kłaniam się nisko cieniom Waszych poległych w boju towarzyszy broni.

Żołnierz polski zapisał w tej najbardziej potwornej ze wszystkich wojen najpiękniejsze i najbardziej bohaterskie karty. Walczył od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Stał mężnie u boku swoich władz, które nigdy nie skapitulowały przed faszystowskim najazdem i nie splamiły się jakąkolwiek formą współpracy z nazistami. Bił się i ginął na zachodzie i na wschodzie, na północy i na południu. Walczył na lądzie, w powietrzu i na morzu, w regularnych bitwach i w podziemiu. Zdarzało się, że to los wybierał za niego formację i miejsce starcia z niemieckim agresorem. Zawsze jednak bił się z najwyższą ofiarnością i ginął wyłącznie z myślą o Polsce.

Czcigodni i Drodzy Kombatanci!

W te dni majowe, w siedemdziesiątą rocznicę zwycięstwa nad III Rzeszą są przy Was serca całej wolnej Polski. Polski wdzięcznej za Wasz wojenny trud. Za wolność i suwerenność, odzyskaną dzięki Waszej żołnierskiej służbie. Dobrze zasłużyliście się Ojczyźnie i w Jej imieniu raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

tekst przemówienia ze strony http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/inne/art,817,list-prezydenta-do-kombatantow--siedemdziesiata-rocznice-zwyciestwa-nad-hitlerowska-iii-rzesza-niemiecka-.html

 


 

 03.05.2015

 

KONCERT Z OKAZJI
224 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
i 70 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 03.05.2015


 

OBCHODY 224 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
W SOPOCIE.

W dniu 3 maja 2015 o godz.18-tej w kościele p.w. św. Jerzego w Sopocie odbyła się msza święta za Ojczyznę, w której uczestniczyła Kompania Honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe: wojska, straży miejskiej, harcerstwa oraz licznych sopockich szkół.

W mszy świętej uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta Sopotu, kombatanci oraz wierni.

Po mszy uczestniczący w niej przeszli pod Pomnik AK, gdzie przemówienie okolicznościowe wygłosił prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Jerzy Grzywacz wręczył w imieniu Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu odznaczenia : księdzu płk. J. Wołyńcowi, członkowi AK A. Iliszko oraz inspektor B. Perzyńskiej.

Następnie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem AK i "Inki".

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 02.05.2015

 

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi swoich członków o wywieszenie w tym dniu z okien i balkonów polskich flag.


 

 23.04.2015

 

 95 ROCZNICA POWOŁANIA DO ŻYCIA
POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Dnia 23.04.2015 o godzinie 12,00 przy Płycie – Pomniku Marynarza Polskiego w Gdyni rozpoczęły się uroczystości:

 • na wszystkich statkach, okrętach podniesiono bandery,

 • uroczysta zmiana warty na Skwerze Kościuszki,

 • bezpłatny wstęp do Muzeum Marynarki Wojennej,

 • zwiedzanie okrętu „Błyskawica”.

Nie można tutaj nie wspomnieć o uroczystej mszy św. w intencji Marynarki Wojennej, którą była celebrowana w Kościele Garnizonowym

 


 

 16.04.2015

 

 

Weterani odznaczeni Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec

Na zaproszenie Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Nikela w dniu 16 kwietnia br. członkowie naszego Związku uczestniczyli w uroczystości z okazji wręczenia Krzyża Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec Weteranom Powstania Warszawskiego.

Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi RFN jest odznaczeniem państwowym, przyznawanym od 1951 roku za zasługi cywilne. Jest jedynym orderem Republiki Federalnej Niemiec nadawanym przez władze federalne. Prezydent Joachim Gauck odznaczył powstańców w dowód uznania zasług na rzecz stosunków polsko-niemieckich i zaangażowania w działania na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

Odznaczenie to z rąk Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec otrzymało 20 powstańców w tym m.in.: Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski, Prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK Stanisław Krakowski, Przewodniczący GKR Maciej Krokos i zastępca członka Prezydium ZG Hanna Stadnik oraz Tadeusz Filipkowski.
W imieniu odznaczonych weteranów podziękowania złożył Prezes ZG ŚZŻAK.

pełny tekst artykułu na stronie Zarządu Głównego ŚZŻAK

http://www.armiakrajowa.org.pl

 

 

 15.04.2015

Relacja z uroczystości nadania Zespołowi Szkół Handlowych w Sopocie imienia Danuty Siedzikówny „Inki”

(Relacja i fotografie Maria Rajtar)

W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyła się uroczystość nadania Technikum Nr 1 i Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie imienia Danuty Siedzikówny „Inki”.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w Kościele NMPW "Gwiazdy Morza" pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, który poświęcił nowy sztandar szkoły.

Po mszy św. poczty sztandarowe przeszły pod Pomnik Martyrologii Polskich Mieszkańców Sopotu, gdzie uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów. Następnie na budynku Zespołu Szkół Handlowych nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświęcenie jej przez abp S.L. Głódzia.

Pozostała część uroczystości w której m.in. udział wzięli przedstawiciele : Zarządu Głównego ŚZŻAK, IPN-u, Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. J. Grzywacz i T. Kuplicki, Prezydent Sopotu J, Karnowski oraz innych organizacji społecznych.

Serdecznie powitano przedstawicieli rodziny "Inki", oraz dwóch Szkół noszących już im. "Inki".

W związku z nadaniem Zespołowi Szkół Handlowych w Sopocie im. Danuty Siedzikówny "Inki" Dyrektor szkoły p. Małgorzata Wickland-Burska odczytała list Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Uroczystość zakończono częścią artystyczną w wykonaniu uczniów.

 

więcej zdjęć >>>

 


 

     04.2015

 

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz Błogosławieństwa Bożego

życzy
Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej, Okręg Pomorski

 


 

 31.03.2015
 
 

 

 


 

25/26.03.2015

 

XIV ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
oraz
KONFERENCJA NAUKOWA I XXV-LECIE ŚZŻAK

Dnia 24 marca br na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość na której wysłuchano wykładu prof. dr hab. Wiesława Jana Wysockiego; wysłuchano również recitalu fortepianowego.

 Podczas tej gali wręczano nagrody laureatom przyznane przez Związek za osiągnięcia w rozpowszechnianiu wiedzy o PPP.

Wręczano również nagrody przedstawicielom młodego pokolenia za zajęcie pierwszych pięciu miejsc w Ogólnopolskim Konkursie „Historia Armii Krajowej”.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele Prezydenta RP oraz wielu Ministerstw i Organizacji.

Konferencja naukowa w dniach 25 i 26 marca odbyła się w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej; myśl  przewodnia Zjazdu: „Tobie Ojczyzno Armia Krajowa”.

Po wysłuchaniu mszy świętej wielu uczestników Zjazdu zostało  udekorowanych przez ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego  medalami Pro PATRIA.

Następnie wysłuchano kilku referatów.

Okręg Pomorski reprezentowali:

• prezes Okręgu kpt. Jerzy Grzywacz
• przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Okręgu Krystyna Kodymowska

oraz delegaci:

• wiceprezes Okręgu Krystyna Cembrzyńska-Piłat

• sekretarz Okręgu Hanna Górecka

• członek Sądu Koleżeńskiego Okręgu Leon Kasperski

Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 143 członków. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego, a także sprawozdania poszczególnych władz podsumowujące ostatnią kadencję.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom.

Dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK został wybrany ponownie prof. dr. Hab. Leszek Żukowski.

Wybrane zostało także 10-cio osobowe Prezydium Zarządu Głównego, 7-mio osobową Główną Komisję Rewizyjną oraz 9-cio osobowy Główny Sąd Koleżeński.

Podczas Zjazdu przyjęto szereg uchwał i wniosków określających dalszą pracę organizacji.

 


 

 24.03.2015

 

 

 


 

    03.2015 Koło Gdańsk-Śródmieście ŚZŻAK wydało 'BIULETYN 2015/1'

(aby powiększyć biuletyn - naciśnij klawisz 'Ctrl' i klawisz '+' równocześnie) 

      więcej >>>

 

 


 

18.03.2015  

 

 

 

 

 


 

14.03.2015

 

Uroczystość poświęcona 70-tej rocznicy śmierci
por. AK Wacława Kuplickiego

W dniu 14.03.2015 r na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie odbyła się uroczystość poświęcona 70-tej rocznicy śmierci por. AK Wacława Kuplickiego.

W uroczystości uczestniczyli: ks. kmdr dr Marian Próchniak, prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz, przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Marynarki Wojennej, organizacji młodzieżowych; członkowie Koła Sopot ŚZŻAK oraz rodzina i Jej przyjaciele.

Relacja i fotografie: Maria Rajtar.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     03.2015

 

Artykuł Zarządu Głównego ŚZŹAK.

Został wydłużony termin trwania konkursu - zachęcamy do wzięcia udziału

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w organizowanym przez Muzeum Armii Krajowej konkursie artystyczno - historycznym

"Zwycięski orle nasz leć
- powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej".

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: multimedialnej, plastycznej oraz literackiej.

Nadsyłane prace mają prezentować losy żołnierzy Armii Krajowej po jej rozformowaniu na podstawie rozkazu gen. Leopolda Okulickiego z dnia 19 stycznia 1945 r.

Uczestnicy, którzy pragną wziąć udział w pierwszej z wymienionych kategorii mogą przysłać do Muzeum prezentację multimedialną, nagranie audio lub video (czas trwania do 5 minut). Natomiast prace plastyczne mogą być wykonywane dowolną techniką (uczniowie klas I-III na formacie A3, starsi na formacie A2).

Możliwość wyboru formy, w której pragną przybliżyć dzieje byłych członków Armii Krajowej, mają również uczestnicy konkursu w kategorii literackiej (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15, tekst wyjustowany obustronnie, 1-2 strony tekstu uczniowie klas I-III, 2-3 strony tekstu starsi uczestnicy).

Na prace czekamy pod adresem: konkurs@muzeum-ak.pl 
do 16 marca 2015 r.

Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Muzeum Armii Krajowej. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych (dla uczniów klas I-III i IV-VI). Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr. hab. Leszka Żukowskiego.

 

 

 

04.03.2015
 

 


 

 


 

 

Okręg Pomorski ŚZŻAK uzyskał dla członków  ŚZŻAK Okręgu Pomorskiego możliwość bezkolejkowego badania i leczenia w Klinikach Kardiologicznych i Okulistycznych wymienionych w załączonej poniżej liście. (kliknij na strzałki)

lista klinik >>>

 


 

   
01.03.2015

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTCH
[ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH]

Przypomnijmy: dnia 9 lutego 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Dniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Od podpisania przez Prezydenta tej ustawy każdego roku dzień 1 marca jest obchodzony coraz bardziej uroczyście.

Przedstawiony poniżej program uroczystości w roku 2015 został wykonany szczegółowo oraz przy udziale licznie zgromadzonych uczestników jak i mieszkańców Trójmiasta.

W niedzielę mszy św. celebrowanej w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku wysłuchali Żołnierze Wyklęci, AK-owcy, władze Miasta Gdańska , grupy rekonstrukcyjne [żołnierzy Armii Andersa, Żołnierzy Wyklętych AK-owców] oraz mieszkańcy Gdańska.

Defilada upamiętniająca ciężkie walki Żołnierzy Wyklętych i prześladowania przez reżim komunistyczny wyruszyła z przed Bazyliki i dotarła na ulicę Długi Targ, przed budynek Ratusza, gdzie odbywały się dalsze uroczystości ku czci ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH.

Nie można również pominąć faktu, że potwierdziły się przypuszczenia, że znalezione na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku szczątki to ciało Danuty Siedzikównej ps. „Inka”.

W niedzielę dnia 1 marca na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odbył się uroczysty apel poległych.

Rok bieżący [2015] jest pierwszym rokiem, w którym obchody NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH były obchodzone tak uroczyście; głównym organizatorem był INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ.

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

Uroczystości 1 Marca 2015 roku w Zarządzie Głównym w W-wie

www.armiakrajowa.org.pl

 

 

1 marca br. w Sopocie pod patronatem Prezydenta Miasta Jacka Karnowskiego odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Po zakończeniu Biegu, około godziny 13-tej wszyscy jego uczestnicy i zaproszeni goście w asyście pocztów sztandarowych złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Danuty Siedzikówny - "Inki" .

W uroczystości pod pomnikiem "Inki" uczestniczyli również członkowie Koła Sopot SZZAK kol. T. Kuplicki, M. Rajtar, E.Borkowski, W. Mikuć, składając wiązanki kwiatów.

O godz.18-tej w Kościele p.w. św. Jerzego w Sopocie odprawiona została msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. Następnie wierni uczestniczący w mszy udali się pod pomnik "Inki". W tej uroczystości uczestniczył kol. Jerzy Grzywacz.

Relacja i zdjęcia Maria Rajtar

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

 

Mieszkańcy Gdyni dnia 1 marca wzięli udział w dwóch marszach ku czci Żołnierzy Wyklętych.

 


 

 

Terminarz zebrań Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
oraz Prezydium Zarządu Okręgu w 2015 roku

terminarz >>>

 


 

27.02.2015,  
 
28.02.2015   i   01.03.2015

 

   


 

19.02.2015  i
 
20.02.2015
   


 

14.02.2015

73 rocznica powstania Armii Krajowej
- Gdańsk

Dnia 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej rozkazem Wodza Naczelnego gen. Władysława Sikorskiego został przekształcony na Armię Krajową. Decyzja ta była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych pod dowództwem rządu w Londynie.

Pamiętamy o tym i każdego roku składamy kwiaty pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi ten doniosły fakt.

 


 

13.02.2015

 

Obchody 73 rocznicy przemianowania ZWZ w Armię Krajową - Sopot

Z okazji przypadającej w dniu 14 lutego 2015 r.
73 rocznicy przemianowania ZWZ w Armię Krajową w piątek 13 lutego 2015 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie.

W uroczystości uczestniczyli kombatanci AK Koła Sopot, władze miasta Sopotu, przedstawiciele OPEC-u i Marynarki Wojennej.

Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Jerzy Grzywacz otrzymał odznaczenie przyznane przez Zarząd Główny.

(fotografie i relacja: Maria Rajtar)

 


 

11.02.2015

 

Pierwsze zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK
w roku 2015 odbyło się w Sali Herbowej
Urzędu Miejskiego w Sopocie
Obrady rozpoczęto o godz. 11,30

Program zebrania:

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok

 • polityka Okręgu na przyszłość [dyskusja],

 • likwidacja Koła Tczew,

 • zwolnienia ze składek,

 • uroczystości w 2015 roku,

 • informacje z Rady Kombatantów, ankieta Kół, asysta     pogrzebowa, inwentaryzacja grobów AK-owców, walny zjazd krajowy i inne.

W obszernym sprawozdaniu merytorycznym prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kpt. Jerzy Grzywacz omówił duże zmiany jakie zaszły w ubiegłym roku w zakresie liczebności członków Okręgu. Wielu członków odeszło na „wieczną wartę”, natomiast zostało przyjętych n.p. 13 AK-owców ze Środowiska Wileńskiego, które uległo rozwiązaniu.

Bardzo istotnym osiągnięciem działalności Okręgu w 2014 roku było uzyskanie przez Okręg możliwości bezkolejkowego badania w Klinikach Akademickich: Kardiologicznej i Okulistycznej dla kombatantów członków AK tylko na hasło AK.

Do uzyskania powyższych możliwości w dużej mierze przyczynił się wiceprezes Okręgu kpt. Tomasz Kuplicki. Zasługą kpt. Tomasza Kuplickiego jest również uzyskanie od Dowództwa Marynarki Wojennej zapewnienia otrzymania asysty wojskowej podczas pogrzebów AK-owców. 

Okręg Pomorski utrzymuje stałe kontakty z wojskiem, urzędem marszałkowskim, samorządami Trójmiasta, z Radą Kombatantów, Muzeum II Wojny Światowej, IPN, Związkiem Sybiraków, Związkiem Inwalidów Wojennych i bardzo ważne - ze szkołami.

Prezes Jerzy Grzywacz w sprawozdaniu podkreślił jako  najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku:

 • wybory władz Okręgu na kadencję 2014 – 2017

 • spotkanie jubileuszowe XXV-lecia istnienia Okręgu

 • opłatek Okręgu

 • trzy konkursy związane z PPP

 • rozprowadzenie wśród członków monografii Okręgu p.t.  „Wierni AK-owskiej przysiędze”

 • rozpoczęcie inwentaryzacji grobów AK-owców na cmentarzach Trójmiasta

[pełna treść sprawozdania do wglądu w siedzibie Okręgu Sopot ul. Czyżewskiego 13.]

Dyskusja dotycząca polityki Okręgu w przyszłości była jak zawsze gorąca; byli zwolennicy przekazania młodszemu pokoleniu kontynuację pracy Okręgu , byli również przeciwnicy.

Likwidacja Koła Tczew jest konieczna – stwierdził prezes Jerzy Grzywacz - ze względu na brak członków, którzy mogą dalej pracować [zaawansowany wiek, choroby]. Po likwidacji Koła Tczew pozostałych żyjących członków przejmie Koło Gdańsk Śródmieście.

Uchwała nr 1
    Dnia 1 lutego 2015 roku rozwiązuje się Koło Tczew ze względu na niemożliwość kontynuowania pracy przez podeszłych wiekiem i chorych Akowców.
    Uchwałę przyjęto większością głosów.

Uchwała Zarządu Głównego ŚZŻAK: jest możliwość zwolnienia od płacenia rocznych składek [48,00 zł] wszystkich członków AK którzy ukończyli 90 lat.

Walny Zjazd Krajowy: wybrani delegaci na planowany walny zjazd w Warszawie w miesiącu marcu b. r. to: wiceprezes Okręgu Krystyna Cembrzyńska – Piłat, prezes Koła Gdańsk-Śródmieście por. Wiesław Gierłowski, prezes Inspektoratu Słupsk.

Inwentaryzacja grobów Akowców na cmentarzach Trójmiasta jest zaawansowana: w Sopocie jest zakończona, w Gdyni prawie ukończona, [dzieła tego dokonały grupy młodzieży zainteresowanej historią Armii Krajowej], w Gdańsku cmentarz Łostowice podlega aktualnie rozpracowaniu przez członków Koła Gdańsk.

 

 


 

11.02.2015

 

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK

zawiadamia, że

pierwsze zebranie Zarządu w roku 2015

odbędzie się dnia 11.02.2015 o godz. 11,00
w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie.
 

 


 

09.02.2015
 
 

 

 

 


 

21.01.2015

 

Pierwsze zebranie Prezydium Zarządu Okręgu
Pomorskiego ŚZŻAK w roku 2015

Spotkanie odbyło się w Sopocie przy ul. Czyżewskiego 13; oprócz ścisłego grona Prezydium obecni na zebraniu byli prezesi poszczególnych Kół oraz przedstawiciel Okręgu w Radzie Kombatantów.

Głównym tematem spotkania było omówienie programu do dyskusji na mającym się odbyć dnia 11.02. b. r. zebraniu Zarządu Okręgu: sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, polityka Okręgu, likwidacja Koła Tczew, problem uroczystości [w tym współpraca z wojskiem], współpraca z Radą Kombatantów; ważny jest również punkt dotyczący ustaleń terminów zebrań, ponieważ wymaga to uzgodnień z Urzędem Miejskim w Sopocie gdyż chcielibyśmy nasze spotkania które dotychczas odbywały się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w poniedziałki przenieść na środy.

Po dokonaniu uzgodnień terminy zebrań zostaną podane na tej stronie internetowej.

Sprawa asysty wojskowej na uroczystościach AK-owskich oraz na pogrzebach jest aktualnie negocjowana.

Bardzo ważną sprawą omawianą na spotkaniu była stała kontrola liczby członków Okręgu [w tym poszczególnych Kół].

Zarząd Główny prosi o ścisłe przestrzeganie tego polecenia i  oczekuje na podanie aktualnego stanu na dzień 1 lutego bieżącego roku.

 


 

12.01.2015

Spotkanie opłatkowe członków Koła Gdańsk-Śródmieście.

Spotkanie wigilijne w tym roku było szczególnie uroczyste łączyło się bowiem z jubileuszem: 25-leciem powstania Związku.

Miejscem spotkania była piękna sala w w domu Uphagena w Gdańsku przy ul. Długiej.

Członkowie Koła mieli przyjemność gościć księdza komandora Mariana Próchniaka, który modlił się o pokój i pobłogosławił opłatki, którymi dzielili się uczestnicy spotkania, oraz Piotra Kowalczuka zastępcę prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Przemawiał również prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz, który zwracał się do młodych uczniów Zespołu Szkół nr 6 z Gdańska-Oruni. Do tych zaproszonych uczniów ze szkoły w Oruni, którzy uświetnili spotkanie śpiewając kolędy zwrócił się również prezes Koła Gdańsk- Śródmieście por. Wiesław Gierłowski wyrażając zadowolenie, że wspólnie z AK-owcami świętują uroczystość.

Nie można również pominąć faktu, że razem z kombatantami z Koła Gdańsk w uroczystości uczestniczyli również nowi jego członkowie: dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Janusz Marszalec wraz ze swoimi współpracownikami.

Spotkanie zakończono wśród miłych rozmów i wspomnień siedząc przy stołach zastawionych smakołykami.

 

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

   

 

"HISTORIA ARMII KRAJOWEJ"- Ogólnopolski Konkurs
im. gen. Stefana Roweckiego ps. "Grot"

OGŁOSZENIE

 1. Komitet Organizacyjny Konkursu postanowił nie organizować 2. i 3. etapu.

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie wyników 1. etapu, uzyskanych do dnia 31 stycznia 2015 r.

 3. Każda z osób umieszczona o godz. 24.00 31 stycznia 2015 r. na liście dostępnej pod adresem http://www.cieciura.net/konkurs_ak/ranking/  z liczbą punktów, co najmniej 200 proszona jest o przysłanie do 15 lutego 2015 r. na adres biuro2@armiakrajowa.org.pl następujących danych:
          • pseudonimu z którym są pokazywane wyniki;
          • numeru PESEL;
          • adresu pocztowego.
  W tym miejscu 1 lutego 2015 r. zostanie opublikowana w/w lista.

 4. Od 1 lutego 2015 r. nie będzie możliwe rejestrowanie wyników rozwiązywania krzyżówek

 5. Osobom, które zajmą trzy pierwsze miejsca w 1 etapie zostaną wręczone nagrody podczas XIV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Światowego Związku Żołnierzy AK, który odbędzie się w dniach 25-26 marca 2015 r. w Warszawie. Zaproszenia na wręczanie nagród zostaną wysłane 15 lutego 2015 r.

 6. Pozostałym osobom nagrody zostaną wysłane pocztą pod koniec marca 2015 r.

 

 

pełny tekst artykułu na stronie internetowej ZG ŚZŻAK

www.armiakrajowa.org.pl

 

   

 

   

KOMUNIKATY 2014 rok

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ