INFORMACJA O PUBLIKACJACH I WYSTAWACH IPN
W LATACH 2002 – 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2015

PORTALE EDUKACYJNE IPN

link do spisu  >>>

więcej informacji w siedzibie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Sopot ul. Czyźewskiego 13.

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
29.12.2016

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

29 grudnia 2016 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego kol. Jerzy Grzywacz przywitał przybyłych na spotkanie członków AK oraz zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, ks.bp dr Zbigniew Zieliński, ks kmdr dr Marian Próchniak, ks płk Jan Wołyniec, przedstawiciel Zarządu Głównego ŚZŻAK Maciej Jarosiński, kontradmirał Krzysztof Jaworski, kmdr Jarosław Wypijewski, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej Janusz Marszalec, prof. Grzegorz Raczak - poseł na Sejm RP, prof. kpt. żw Daniel Duda, przedstawiciele władz miasta Sopotu - Wiaczesław Augustyniak, Wojciech Zemła, były prezydent Sopotu i europoseł Jan Kozłowski, oraz przedstawiciele sponsorów i organizacji współpracujących z Okręgiem i Kołami AK – Prezes Opec-u Gdynia Janusz Różalski, przedstawiciel Adama Jedlińskiego z Kancelarii Prawnej Radców Prawnych i Adwokatów Kacper Płażyński, gen. Związku Piłsudczyków Stanisław Śliwa, Janusz Preyss, Związek Oficerów Rezerwy RP reprezentował Ryszard Woliński, Prezes Okręgu Pomorskiego Dzieci Wojny Bernard Skorowski.

Po powitaniu uczestników uroczystości wysłuchano Hymnu Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej i przedstawiono filmową relację z działalności Okręgu i poszczególnych Kół w roku 2016 ze szczególnym wyeksponowaniem pracy ze szkołami /konkursy historyczne/.

Następnie Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył Medale "Pro Patria" przyznane przez Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny wyróżnionym osobom: Władysław Borowiec, Zofia Heppner, Krzysztof Jaworski. Grzegorz Raczak.

Po części oficjalnej, ks. płk Jan Wołyniec odczytał słowa ewangelii, a harcerki przekazały "światełko betlejemskie" ks. kmdr dr Marianowi Próchniakowi.

Następnie ks bp Zbigniew Zieliński w krótkich słowach odniósł się do bohaterskiej historii życia żołnierz Armii Krajowej i pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy obecni dzielili się i składali sobie życzenia.

Uroczystości towarzyszyły dzieci ze Szkoły nr 1 im. AK w Sopocie - śpiewając kolędy.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze przy poczęstunku.

Relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 


 

24.12.2016

 

Wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia i radości
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

życzy
Zarząd Okręgu Pomorskiego
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej

 

 

  

 

 


 

20.12.2016

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA GDAŃSK

W samo południe 20 grudnia 2016 r. miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowo - noworoczne członków Koła Gdańsk Światowego Związku Żołnierzy AK i członków Stowarzyszenia Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim. Zgodnie z tradycją ubiegłych lat miało miejsce w gościnnym Domu Uphagena w Gdańsku. Organizację spotkania wsparły Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk.

Spotkanie poprowadził mjr w stanie spoczynku Waldemar Kowalski. Po powitaniu gości i uczestników spotkania przywołał pamięć kolegów, którzy zmarli minionego roku, w tym Wiesława Gierłowskiego ps. ,,Grom” i Jana Czerniawskiego ps. ,,Drzazga”. Pamięć zmarłych uczczono minutą ciszy i w refleksji wysłuchano ,,Kolędy dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera w wykonaniu Beaty Rybotyckiej.

W trakcie okolicznościowych wystąpień refleksjami nad minionym rokiem i życzeniami podzieli się kpt. Ryszard Kozubowski – prezes Koła Gdańsk ŚZŻAK, Krystyna Cembrzyńska – wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, Danuta Janczarek – sekretarz Miasta Gdańska, Andrzej Kowalczys – radny Rady Miasta i równocześnie reprezentujący Urząd Marszałkowski w Gdańsku, dr Waldemar Ossowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i dr Janusz Marszalec – zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Kombatanci Irena Wronkowska i Franciszek Troszczyłów podzieli się wspomnieniami wojennych Wigilii, w tym w więzieniach i na zesłaniu.

Po bardziej i mniej oficjalnych wystąpieniach prowadzenie przekazano ks. proboszczowi Krzysztofowi Czaji (proboszczowi parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach / członkowi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie). Po pełnym treści wystąpieniu pobłogosławił opłatki i odśpiewano jedną z kolęd. Po niej nastąpił czas na wzajemne składanie sobie życzeń i dzielnie się opłatkami. Wspólny posiłek przy wigilijnym stole sprzyjał wzajemnym rozmowom, a płynące w z głośników kolędy sprzyjały podniosłej i niezmiernie sympatycznej atmosferze.

Relacja Waldemar Kowalski

 

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

19.12.2016

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W KOLE WRZESZCZ

Członkowie Koła Wrzeszcz ŚZŻAK i zaproszeni goście zebrali się 19 grudnia 2016 roku w kawiarni Parafialnego Domu Katechetycznego Kolegiaty NSJ w Gdańsku Wrzeszczu na corocznym zebraniu opłatkowym.

Wśród zaproszonych gości byli Wiceprezesi Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Krystyna Cembrzyńska i Tomasz Kuplicki, dowódcy Garnizonu Gdański i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, poseł na Sejm RP prof. Grzegorz Raczak, Dyrekcja TVP o/Gdańsk. Modlitwy odmówili ks. kan. Marek Dynia proboszcz kolegiaty NSJ i ks. kmdr ppor Sławomir Pałka –członek nadzwyczajny Koła Gdańsk-Wrzeszcz.

Zebranych gości powitał Prezes Koła Wrzeszcz Wojciech Rakowski. W swoim przemówieniu wspomniał tych, którzy odeszli w minionym roku. Za ich dusze zostały zapalone symboliczne świeczki i zebrani uczcili zmarłych modlitwą i chwilą ciszy.

Po modlitwie zebrani podzielili się opłatkiem. Były kolędy, i chwile wzruszenia, wspomnienia te odległe sprzed wielu lat i te bliższe o tych odeszli nie tak dawno.

Oby za rok moglibyśmy się spotkać w tym samym gronie.

Relacja Wojciech Rakowski

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

 

24.11.2016

 

 


 


 

20.11.2016

 

XXV Rocznica Poświecenia tablicy
ks. ppłk. dr Józefa Zator-Przytockiego VM,
kapelana AK obszaru południowego i okręgu Kraków i pierwszego polskiego proboszcza parafii NSJ w Gdańsku-Wrzeszczu.

W niedzielę Chrystusa króla 20 listopada, w kolegiacie NSJ w Gdańsku Wrzeszczu miała miejsce uroczysta msza św. w 25. rocznicę odsłonięcia i poświecenia tablicy ks. ppłk dr Józefa Zator-Przytockiego VM, kapelana AK obszaru południowego i okręgu Kraków i pierwszego polskiego proboszcza parafii NSJ w Gdańsku-Wrzeszczu. Tablica wykonana wg projektu prof. ASP Wiktora Tołkina ps. „Ostoja” z Okręgu Warszawa AK krypt.: „Drapacz", uczestnika Powstania Warszawskiego w kompanii „Lewar” AK , a ufundowana z zbiórek członków Związku oraz datków wiernych. 25 lat temu tablicę poświecił ks. abp Tadeusz Gocłowski, a odsłonili siostra i brat ks. kapelana.

Po 25 latach, uroczystą msze św. sprawował obecny proboszcz kolegiaty NSJ ks. kan. Marek Dynia. W tej wielkiej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe 49 Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego, orkiestra MOSG, poczty sztandarowe Kół ŚZŻAK z Trójmiasta, a także poczty sztandarowe szkoły AK i Związku Wicynian. W mszy uczestniczyli poseł na Sejm RP prof. Grzegorz Raczak, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, członek zarządu Sejmiku Województwa Pomorskiego. Hanna Zych Cisoń, Dyrekcja TVP o/Gdańsk, Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego prof. Jerzy Grzywacz, Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Krystyna Cembrzyńska-Piłat, członkowie Kół Związku z Gdyni, Oliwy, Gdańska i Wrzeszcza.

Po uroczystej mszy św. zaproszeni goście spotkali się na poczęstunku w kawiarni Domu Katechetycznego parafii NSJ.

Relacja Wojciech Rakowski

 

więcej zdjęć >>>

 


 

 

16.11.2016

 

 

 

 


 

08.11.2016
 i 15.11.2016

 

SOPOT, III EDYCJA KONKURSU
"BO W PAMIĘCI JEST SIŁA ZAKLĘTA "

W dniach 8 i 15 listopada 2016 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbyła się III Edycja Konkursu "Bo w Pamięci Jest Siła Zaklęta" , dla młodzieży i dzieci Trójmiejskich Szkół.

Organizatorem konkursu było Koło Sopot ŚZŻ AK.

W dniu 8.11.br w konkursie uczestniczyli uczniowie gimnazjów i liceów z Sopotu : Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie /gimn. i lic./, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Stefana Żeromskiego, Gimnazjum nr 3, II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej.

Inscenizacje przedstawiane przez uczniów to m.in.: "Enigma", "Dzieci Pawiaka", "W sukience i w mundurze", "Za wolność, za pokój ideom oddane", "Długie Pióro - Indianin w AK", "Obdarci z dziedzictwa".

W dniu 15 listopada br w konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z klas IV - VI : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im Armii Krajowej w Sopocie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Gdańsku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im Jana Matejki w Sopocie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie, Szkoła Podstawowa nr 26 im Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 65 im Alfa Liczmańskiego w Gdańsku.

Tematyka inscenizacji: "Tułacze dzieci - Isfahan...", "Inka - Pamiętamy", "Śmierć rotmistrza Pileckiego", "Morowe panny", "Asiunia", " Dziewczyny z Powstania Warszawskiego".

W Jury oceniającym zaangażowanie uczniów i poziom wykonania przedstawionej interpretacji wydarzeń historycznych byli m,in, Jerzy Grzywacz - Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻ AK, Krystyna Łubieńska - aktorka, Andrzej Nowiński - aktor, Włodzimierz Mikuć - świadek procesu 16-tu.

Jury podkreśliło duży wkład pracy zarówno uczniów jak i pedagogów w przedstawienie w ciekawy sposób wydarzeń historycznych, których uczestnikami byli Polacy w okresie wojennym i powojennym.

Cztery Szkoły, które zajęły w konkursie pierwsze lokaty wezmą udział w Konkursie Finałowym w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 


 

11.11.2016

PARADA NIEPODLEGŁOŚCI W GDAŃSKU

Po raz czternasty odbyła się w Gdańsku Parada Niepodległości. Uczestnicy tradycyjnie o godz. 10 wyruszyli z Podwala Staromiejskiego. Przeszli ulicami: Podmłyńską - Wielkie Młyny - Rajską - Jana Heweliusza - Korzenną - Kowalską pod pomnik Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym.

Gdańszczanie pomimo bardzo niesprzyjającej pogody tłumnie przybyli na 14. Paradę; i to zarówno jako uczestnicy jak i widzowie. Wiele osób miało biało-czerwone akcesoria: szaliki, balony, flagi i rozetki.

W Paradzie uczestniczyły władze miasta z prezydentem Pawłem Adamowiczem na czele, kombatanci, seniorzy, grupy rekonstrukcyjne, kibice i młodzież.

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

11.11.2016

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
SOPOT

W Sopocie w dniu Narodowego Święta Niepodległości odbyły się atrakcyjne imprezy: - parada rowerowa ulicą Monte Cassino, przejazd zabytkowych samochodów, koncert pieśni patriotycznych przy molo i "Światełko dla Polski".

Tradycyjnie, w 98.rocznicę Odzyskania Niepodległości, o godz. 18,oo odbyła się w Kościele p.w. św. Jerzego uroczysta msza święta w której uczestniczyły władze miasta, wojsko, kombatanci z Sopockiego Koła ŚZŻAK, poczty sztandarowe, młodzież i mieszkańcy.

Po mszy świętej, uczestniczący w niej w asyście Orkiestry Marynarki Wojennej, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych przeszli pod Pomnik Martyrologii Mieszkańców Sopotu gdzie liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończono odegraniem "Hasła Wojska Polskiego" i sygnałem "Cisza".

relacja i fotografie Maria Rajtar

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

11.11.2016

 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W RUMII

Koło Gdynia ŚZŻ AK wzięło udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Szkołach Salezjańskich w Rumi. Co prawda nie bez naszego skromnego udziału, jednak gośćmi honorowymi byli Koleżanka i Koledzy z bratniego Koła. Myliłby się ten, kto sądziłby, że przebieg uroczystości miał tradycyjny patetyczny charakter. Otóż nie zabrakło poezji śpiewanej, ale z dużym udziałem współczesnych utworów, a wszystko wraz z komputerowymi animacjami.

Niemałym zaskoczeniem były też brawurowe interpretacje muzyczne z akompaniamentem gitar elektrycznych i perkusji - wszystko na patriotyczną nutę, ale w estetyce bliskiej (jakże utalentowanej) młodzieży.

Dziękujemy Pani Justynie Polniak z Gimnazjum Salezjańskiego za zaproszenie, młodzieży za ogrom włożonej pracy i pełen pozytywnych emocji dzień, zaś Koleżeństwu z Koła Gdynia za mile spędzony wspólny czas.

Relacja i zdjęcia Mateusz Jasik

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

10.11.2016

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
- GDAŃSK - WRZESZCZ

10 listopada w Kościele Garnizonowym p.w. Matki Odkupiciela /Parafia Wojskowo - Cywilna/ odbyła się uroczysta msza św. w czasie której poświęcono i wręczono Sztandar Okręgowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie, o godz. 10.45 przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość z okazji 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości , w której uczestniczyły liczne grupy dzieci i młodzieży gdańskich szkół, przedstawiciele administracji, wojska i mieszkańcy.

Do uczestników uroczystości przemówili : wiceprezydent m. Gdańska Kowalczuk i prezes ZPRP Tadeusz Pluta.

Modlitwę w intencji żołnierzy Wojska Polskiego i wszystkich poległych i pomordowanych w walkach o odzyskanie niepodległości w 1918 roku odmówił Ks. kmdr.por. Sławomir Pałka.

Uczniowie LO Mundurowego "Spartakus" złożyli ślubowanie na Sztandar Związku Piłsudczyków.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przyjęciem raportu przez Dowódcę Garnizonu Gdańsk.

Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz asysta Honorowa Wojska Polskiego.


Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

01.11.2016
 
 

 

 


 

01.11.2016

 

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH NA KWATERZE AKOWSKIEJ NA CMENTARZU ŁOSTOWICKIM W GDAŃSKU.
 

 

 

 


 

01.11.2016

 

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
NA KWATERZE ŻOŁNIERZY AK w SOPOCIE

W dniu 1 listopada br. na Kwaterze Żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Komunalnym o godz. 12,oo odbyło się spotkanie modlitewne w intencji zmarłych żołnierzy i ich rodzin.

Wartę honorową przy Ścianie Epitafijnej pełnili harcerze.

Po wspólnej modlitwie członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, Sekretarz m. Sopotu Wojciech Zemła oraz zgromadzone rodziny AK-owców pochowanych na Kwaterze i mieszkańcy Sopotu złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Prezes Koła Sopot AK kol. Tomasz Kuplicki podziękował obecnym Za przybycie.

relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

06.10.2016

 

GDYNIA - CMENTARZ WITOMINO

 W dniu 6 października br. o godz. 12,00 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni zebrali się kombatanci AK z Kół ŚZŻAK Gdyni, Sopotu, Gdańska, Wrzeszcza i Oliwy, gdyńscy samorządowcy, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy.

Przybyłych na uroczystość przywitał prezydent Wojciech Szczurek.

Następnie w krótkich słowach przemówili - prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz i prezes Koła Gdynia Helga Łukaszewska.

Po odsłonięciu pomnika-głazu przez W. Szczurka, J. Grzywacza i H. Łukaszewską i poświęceniu przez Księdza, liczne delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów.

Uroczystości towarzyszyli żołnierze Marynarki Wojennej. 

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 


 

27.09.2016  


 

 


 

27.09.2016

 

77. ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO I SZARYCH SZEREGÓW
 - Sopot

W dniu 27 września 2016 r. o godz. 10,00 przy Pomniku Armii Krajowej w Sopocie spotkali się członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, uczniowie sopockich szkół, mieszkańcy oraz rodzice I-klasistów ze szkoły nr 1 im Armii Krajowej.

Zebranych na uroczystości powitała Wiceprezydent m. Sopotu J. Cichocka - Gula.

Następnie kwiaty pod Pomnikiem złożyli kombatanci, przedstawiciele Marynarki Wojennej, władz m. Sopotu i liczne delegacje młodzieży szkolnej.

Po złożeniu wiązanek i krótkim przemówieniu Prezesa Koła Sopot ŚZŻAK T. Kuplickiego nastąpiło uroczyste pasowanie na ucznia pierwszoklasistów szkoły nr 1 im. Armii Krajowej, poprzedzone przyrzeczeniem - prowadzone przez dyrektora szkoły W. Jankowskiego. Pasowania dokonał - kordzikiem- kpt. P. Szymoniak.

Spotkanie zakończono złożenie kwiatów pod Pomnikiem "Inki".
Uroczystości towarzyszyła reprezentacja 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej.

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 


 

25.09.2016

 

MSZA W BAZYLICE MARIACKIEJ W 77. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO I SZARYCH SZEREGÓW

W niedzielę 25 września 2016 roku o godz. 12:00 w Bazylice Mariackiej została odprawiona msza w 77. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów oraz w intencji kombatantów. W nabożeństwie uczestniczyli kombatanci, poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne, przedstawiciele władz i mieszkańcy Gdańska.

Fotografie Lidia Dziuba

                   

 

 

 


 

23.09.2016

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ I PROMOCJI KSIĄŻKI
„WOJENNE I POWOJENNE LOSY ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ”

23 września 2016 o godz. 12.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu zgromadzili się kombatanci, oraz zaproszeni goście a wśród nich przedstawiciele władz Gdańska, Sopotu i Gdyni, Dyrekcja Muzeum II Wojny oraz sponsorzy nowo wydanej książki a wśród nich przedstawiciel głównego sponsora Grupy Energa.

W pierwszej części uroczystości zostały wręczone Medale Obrońcy Ojczyzny, Medale Pro Patria i Medale XXV-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego. Odznaczenia wręczali: Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski, prof. Leszek Żukowski Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK oraz Jerzy Grzywacz Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

W drugiej części uroczystości odbyła się uroczystość wręczania medali i odznaczeń oraz promocji książki „Wojenne i powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej” wydanej przez ŚZŻAK Okręg Pomorski. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Ewy Ostrowskiej. Książka została wydana dzięki wsparciu finansowym licznych sponsorów.

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

 


 

17.09.2016  

 

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

 


 

05.09.2016

 

 

 


 

03.09.2016

 

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

02.09.2016

 

 

                

 

                

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

01.09.2016

 

 

 


 

01.09.2016

 

 

77. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
- SOPOT

W 77. rocznicę napaści Niemiec na Polskę - o godz. 11,00 pod pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu, przy Urzędzie Miasta, odbyło się spotkanie kombatantów, władz samorządowych m. Sopotu, licznych pocztów sztandarowych sopockich szkół, młodzieży i mieszkańców.

Uroczystość związana była ze złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów dla upamiętnienia pomordowanych i poległych w czasie wojny mieszkańców m. Sopotu.

Uroczystość odbyła się w obecności asysty honorowej Marynarki Wojennej.

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

25.08.2016

 

Fragmenty nowowydanej książki

„Wojenne i powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej”

zostały umieszczone w zakładce:
DZIAŁALNOŚĆ - WYDAWNICTWA – KOLPORTAŻ – BIBLIOTEKI - PRELEKCJE.

Są to wspomnienia Eugeniusza Borkowskiego, Eugeniusza Wrochny i Włodzimierza Mikucia.


 

23.08.2016

 

Informujemy, że Koło Gdańsk ŚZŻAK w 2016 roku wydało biuletyny:

BIULETYN 2016/2  > > >

BIULETYN 2016/1  > > >

 


 

15.08.2016

 

PODZIĘKOWANIA OD KOŁA GDAŃSK ŚZŻAK

 


 

15.08.2016


 

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ ŻOŁNIERZY
77 PUŁKU PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej w Bazylice Mariackiej odbyło się na zakończenie sumy odpustowej koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej Wiesława Szlachetki w dniu Wniebowzięcia NMP i święta Wojska Polskiego. W uroczystości brali udział kombatanci i zaproszeni goście z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

Do powstania i zawieszenia tablicy przyczynili się byli żołnierze 77 Pułku: pomysłodawcą był mjr Ryszard Mierzwa, a pomagał mu nieżyjący już por. Wiesław Gierłowski.

Wielkie podziękowania dla księdza prałata Ireneusza Bradtke za pozwolenie na umieszczenie tablicy i zgodę na poświęcenie jej w czasie mszy 15 sierpnia 2016.

Dziękujemy Fundacji Gdańskiej i Urzędowi Miasta za dotacje i pomoc w organizacji uroczystości.

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

15.08.2016
 
 

 

 

 


 

15.08.2016

 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
i 96.ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ.
Sopot

 W Sopocie uroczystość rozpoczęła się o godz. 12,30 w kościele p.w. Św. Jerzego koncelebrowaną mszą św. z udziałem kombatantów, władz m. Sopotu, przedstawicieli służb mundurowych, wojska i mieszkańców.

Po mszy świętej uczestniczący w niej udali się pod pomnik Armii Krajowej, gdzie po krótkim powitaniu zebranych przez przedstawiciela Wojska Polskiego i Sekretarza m. Sopotu Wojciecha Zemłę, ksiądz kapelan odmówił modlitwę w intencji wszystkich żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny.

Następnie obecne na uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej i Danuty Siedzikówny "Inki".

Relacja i fotografie Maria Rajtar 

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

12.08.2016

 

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
Wrzeszcz

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

01.08.2016

 

 

Koło Gdańsk-Wrzeszcz ŚZŻAK
wydało BIULETYN INFORMACYJNY nr 1/2016
 

 

   

 

01.08.2016
 
 
   

W Gdańsku rozpoczęły się obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania  Warszawskiego.  Członkowie Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uczestniczyli w mszy św. koncelebrowanej w intencji zmarłych i żyjących powstańców warszawskich oraz kombatantów.

Msza odbyła się w dniu 31 lipca 2016 o godz. 12: 00 w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku.

 

więcej zdjęć >>>

 

 

Uroczystość na Kwaterze AK na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

01.08.2016

 

Obchody 72. Rocznicy Powstania Warszawskiego - Sopot

W dniu 1 sierpnia br. o godz. 10,00 pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie zebrali się kombatanci - członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, przedstawiciele władz m. Sopotu: prezydent Jacek Karnowski i wiceprezydent Marcin Skwierawski oraz Marynarki Wojennej i Straży Miejskiej.

Po krótkim przemówieniu prezydenta J. Karnowskiego oraz wspomnień uczestnika Powstania Warszawskiego - Prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Jerzego Grzywacza złożono wiązanki pod pomnikiem AK i pomnikiem Danuty Siedzikówny "Inki".

Uroczystości towarzyszyła asysta honorowa Marynarki Wojennej.

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

29.06.2016

 

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE ZARZĄDU OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

Zebranie nadzwyczajne Zarządu Okręgu zostało zwołane przez Prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kpt. Jerzego Grzywacza w celu omówienia ważnych spraw przed przerwą wakacyjną (lipiec i sierpień). Odbyło się dnia 29.06.2016 w siedzibie Okręgu w Sopocie.

Program Zebrania obejmował między innymi:

  1. Relację Prezesa Jerzego Grzywacza z zebrania z dnia 23 czerwca 2016 w Zarządzie Głównym w Gmachu Pasty w Warszawie
  2. Omówienie problemów związanych ze zmniejszeniem liczby członków w poszczególnych Kołach oraz związanym z tym brakiem środków na pokrycie bieżących wydatków.
  3. Organizacja uroczystości rocznicowych w miesiącach letnich.
  4. Płytki QR
  5. Omówienie spraw związanych z pochówkami na Kwaterze Akowskiej na Cmentarzu Łostowickim w związku z przejęciem opieki nad Kwaterą przez Stowarzyszenie Kwatera Akowska.

  

22.06.2016

 

 


 

16.06.2016
 
 
   

 

 

 


 

15.06.2016

 

PRZEDSTAWICIELE KOŁA GDAŃSK NA LEKCJI HISTORII W SZKOLE 

Przedstawiciele Koła Gdańsk w osobach Ryszarda Kozubowskiego, Wacława Juszki i Franciszka Troszczyłówa wzięli udział w dyskusji w dniu 15 czerwca 2016 r. podczas lekcji historii w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12, obejmującego Szkołę Podstawową nr 48 i Gimnazjum nr 16 w Gdańsku mieszczącą się przy ul. Burzyńskiego.

W spotkaniu czynnie uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych III a, III b, III e i I c oraz klasy 4 B szkoły podstawowej. Spotkanie odbyło się w obecności nauczycieli historii Marty Pokropskiej-Hutek i Mirosława Kołymskiego.

Relacja: Ryszard Kozubowski,
Foto: Marta Pokropska-Hutek.

 

Relacja została też zamieszczona na profilu Koła Gdańsk SZŻAK na facebooku.

https://www.facebook.com/Armia.Krajowa.Gdansk/?fref=ts

 


 

08.06.2016

 

ZEBRANIE KONTAKTOWE OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

Zebranie odbyło się 8 czerwca 2016 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Zebranie porowadzili Wiceprezesi Okręgu Pomorskiego Krystyna Cembrzyńska-Piłat i Tomasz Kuplicki.

Program zebrania:

1. Wspomnienie o zmarłych
2. Płytki QR
3. Muzeum II Wojny Światowej
4. Składki przekazywane do Okręgu
5. Prośba o jak najszybsze podanie stanów liczebności Kół na dzień 1.06.2016

Ad.1. Minutą ciszy oraz wspomnieniem niedawno zmarłych członków Okręgu Pomorskiego, w tym Prezesa Koła Gdańsk por. Wiesława Gierłowskiego oraz członka Koła Gdańsk i członka Rady Kombatantów mjr Jana Czerniawskiego, uczczono tych co odeszli na „Wieczną Wartę”.

Ad.2. Wiceprezes Okręgu Pomorskiego Krystyna Cembrzyńska-Piłat omówiła sprawę ewentualnego wprowadzenie płytek QR na Akowskiej Kwaterze na Cmentarzu Łostowickim podkreślając jednak istniejące trudności realizacji tego projektu.

Ad.3. Odczytano komunikat Prezydium ZG ŚZŻAK dotyczący spotkania, które odbyło się w dniu 30.05.2016, w którym uczestniczyli Dyrektor oraz Wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej oraz Prezes i członkowie Prezydium ZG ŚZŻAK. Tematem spotkania był niepewny los Muzeum II Wojny Światowej.

Ad.4. Składki przekazywane do Okręgu – prośba o jak najszybsze przekazanie składek. Zmniejszenie składek spowodowane jest coraz mniejszą liczebnością członków Kół oraz zarządzeniem według którego zwolnieni są od płacenia składek członkowie liczący ponad 90 lat.

Prezes Koła Gdańsk dr Ryszard Kozubowski szczegółowo przedstawił zebranym sytuację zaistniałą w Kole Gdańsk po śmierci Prezesa Wiesława Gierłowskiego, który był inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Akowska Kwatera. Stowarzyszenie przejmuje od Koła Gdańsk opiekę nad Kwaterą Akowską, w tym wszystkie czynności związane z wydaniem pozwolenia na pochówek. Obecni na zebraniu zgłosili wniosek o przekazanie do Kół pisemnej informacji o wprowadzonych zmianach związanych z pochówkami i opieką nad Kwaterą.

 


 

30.05.2016

 

SPOTKANIE PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU ZG ŚZŻAK Z DYREKCJĄ MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Na stronie internetowej Zarządu Głównego ŚZŻAK ukazał się komunikat Prezydium ZG ŚZŻAK dotyczący spotkania, które odbyło się w dniu 30.05.2016. W spotkaniu tym uczestniczyli: Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. dr hab. Paweł Machcewicz i Wicedyrektor dr Janusz Marszalec oraz Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski i członkowie Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK.

Tematem spotkania był niepewny los Muzeum II Wojny Światowej.

Poniżej link do komunikatu

http://www.armiakrajowa.org.pl/aktualnosci/462-informacja

 


 

23.05.2016

 

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA
WYDARZENIE MUZEALNE ROKU SYBILLA 2015

Z wielką przyjemnością informujemy, że Muzeum II Wojny Światowej i ich pracownik Mateusz Jasik zostali wyróżnieni w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2015.

Jest to wyróżnienie w kategorii Edukacja za warsztaty „Sekrety Enigmy”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 23 maja 2016 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Warsztaty zostały przeprowadzone zarówno w gdańskich szkołach ponadgimnazjalnych jak i w czasie terenowych wydarzeń historycznych. W szkołach w zajęciach brało udział 180 uczniów, w plenerze około 600 uczestników. Warsztaty były organizowane przez Muzeum II Wojny Światowej.

Na fotografiach Mateusz Jasik z nagrodą, maszyna szyfrująca Enigma i wyróżnienie Sybilla 2015.

 

 


 

 

18.05.2016

 

POMORSKA NAGRODA MUZEALNA

Okręg Pomorski a szczególnie Koło Gdańsk ŚZŻAK jest wdzięczne Muzeum II Wojny Światowej. Pracownicy i Dyrekcja tego Muzeum ściśle współpracują z Kołem i całym Okręgiem. A dowody ich pomocy i opieki odczuwamy na co dzień.

Dzisiaj z radością przeczytaliśmy, że Muzeum II Wojny Światowej zostało wyróżnione Pomorską Nagrodą Muzealną za projekt edukacyjny SEKRETY ENIGMY. Autorem projektu jest Mateusz Jasik (na zdjęciu)pracownik Muzeum, a także członek nadzwyczajny Koła Gdańsk i Sekretarz tego Koła.

Gratulujemy Mateuszowi i Muzeum II Wojny Światowej

 


 

12.05.2016

 

WYCIECZKA DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

12 maja 2016 roku grupa członków Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK wzięła udział w wycieczce do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w tym Muzeum. W wycieczce wzięły też udział harcerki z 9GDH im. Olgi Drahonowskiej i 15 GDW "Pod wiatr".

Wycieczkę zorganizowała jednostka Wojskowa GROM przy współpracy pracowników Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Bardzo dziękujemy Płk. Piotrowi Gąstałowi dowódcy JW. GROM, dyrekcji i pracownikom Muzeum II Wojny Światowej za zorganizowanie wycieczki oraz harcerkom za pomoc trakcie wyprawy.

Przewodnikom z Muzeum Powstania Warszawskiego dziękujemy za oprowadzenie i pełne zaangażowania wprowadzenie nas w tamten czas.

 

 

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

08.05.2016

 

71. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
 - Gdańsk

W 71. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Gdańsku odbyła się uroczystość przy pomniku „Tym co za polskość Gdańska” przy ulicy Podwale Staromiejskie. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00.

Na uroczystości obecni byli kombatanci wojenni, harcerze, młodzież szkolna, mieszkańcy Gdańska, przedstawiciele instytucji państwowych.

Przemawiali: zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk, Dyrektor Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Mirosław Golon i ks. kmdr dr Marian Próchniak. Wszyscy mówcy przedstawiali tragizm tej wojny i mówili o olbrzymich stratach jakie poniósł naród polski.

Po przemówieniach rozpoczął się apel poległych, a następnie oddział wojskowy oddał salwę honorową.

Przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji państwowych, mieszkańców Gdańska oraz konsulatów Rosji i Niemiec złożyli wieńce i wiązanki pod pomnikiem.

Uroczystości towarzyszyła przygotowana przez IPN wystawa „Polska Walcząca”, prezentująca fenomen powstania i działania Polskiego Państwa Podziemnego oraz form walki przeciwko okupantowi zarówno niemieckiemu, jak i sowieckiemu.


 


 

08.05.2016

 

71. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
– Sopot

8 maja br. o godz. 10-tej w uroczystości zorganizowanej w 71.rocznicę zakończenia II Wojny Światowej przy pomniku Armii Krajowej w Sopocie zebrali się przedstawiciele władz m. Sopotu, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, przedstawiciele Marynarki Wojennej, harcerze oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczął krótkim przemówieniem Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Jerzy Grzywacz.

Następnie ksiądz kapelan odmówił modlitwę za wszystkich walczących i poległych w trudnych latach wojennych.

Po odegraniu sygnału "Cisza" poszczególne delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem Armii Krajowej i "Inki".

Uczestnikom uroczystości podziękował Prezes Koła Sopot ŚZŻAK kol. Tomasz Kuplicki.

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

 


 

03.05.2016
 

KONCERT Z OKAZJI 225. ROCZNICY UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
i 71. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ.
 

 

   


 

03.05.2016

 

225.ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
– Sopot

W Sopocie w dniu 3 maja br. o godzinie 18-tej w kościele pw. św. Jerzego, z okazji obchodów 225.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, z udziałem władz miasta Sopotu, kombatantów, wojska i mieszkańców.

Po mszy św. odbył się, w asyście Kompanii Honorowej, pocztów sztandarowych i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej uroczysty przemarsz z kościoła św. Jerzego pod pomnik Armii Krajowej.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Następnie, po odegraniu sygnału "Cisza", poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki".

Wszystkim uczestniczącym w uroczystościach podziękował Wiceprezes Okręgu Pomorskiego - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK kol. Tomasz Kuplicki.

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 


 

03.05.2016
 
 

   

 


 

02.05.2016

 

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi swoich członków o wywieszenie w tym dniu z okien i balkonów polskich flag.

 

 

 

19.04.2016

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci”

Majora Jana Konrada Czerniawskiego
ps. "Drzazga"

żołnierza II Batalionu "Krysi" 77 Pułku Piechoty AK,
członka Koła Gdańsk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
oraz członka Rady Kombatantów. 

Wyróżniony wieloma odznaczeniami bojowymi i państwowymi.

 

Pogrzeb odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

 

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają koleżanki i koledzy z Koła Gdańsk ŚZŻAK.

 

 

   

 

 

 

13.04.2016

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 


 

06.04.2016

 

ZEBRANIE ZARZĄDU OKRĘGU ŚZŻAK

Zebranie Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK w dniu 06.04.2016 odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sopocie przy ulicy Kościuszki.

Porządek dzienny zebrania:

1. Informacja o marcowym Zjeździe ŚZŻAK
2. Sprawozdanie Okręgu Pomorskiego za rok 2015
3. Sprawozdanie finansowe
4. Dyskusja (także o przyszłości)
5. Informacja o wyjeździe do Warszawy
6. Wolne wnioski

Zebranie rozpoczęło się modlitwą i minutą zadumy za tych co odeszli na „wieczną wartę”. Prezes Okręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz szczególnie wspomniał zmarłego w marcu 2016 roku Prezesa Koła Gdańsk Wiesława Gierłowskiego.

Prezes Jerzy Grzywacz odczytał sprawozdanie z działalności Okręgu Pomorskiego za rok 2015, a Teresa Ciesielska przedstawiła stan finansów Okręgu Pomorskiego.

W dalszej części zebrania Prezes Jerzy Grzywacz i Wice Prezes Tomasz Kuplicki mówili o nowym statucie ŚZŻAK uchwalonym na Zjeździe w Warszawie, o przyszłości Związku, medalach i odznaczeniach, problemach z niektórymi przychodniami (leczenie kombatantów), o zapomogach i stanie finansów Związku.

Na zakończenie zebrania trzem osobom zostało wręczone Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK” przyznane przez Zarząd Główny ŚZŻAK. Osoby odznaczone to: Barbara Kaczanowicz, Teresa Ciesielska i Marek Sierakowski.

                                  

 

 


 

24.03.2016

  

21.03.2016

 

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 21 marca 2016 roku odszedł na „Wieczną Wartę”
 

Porucznik Wiesław Gierłowski

Żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Grom”

Prezes Koła Gdańsk
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Urodził się 16 kwietnia 1925 roku w Lidzie. Zaprzysiężony został w lutym 1943 roku (pseudonim Grom). Od marca do września 1943 roku służył w placówce Jedlinki. Od października 1943 roku do stycznia 1944 roku przebywał w szkole młodszych dowódców, następnie do marca 1944 roku w placówce Lubarty. Od marca do lipca 1944 roku służył w 3 kompanii V baonu 77 pp. AK. następnie do kwietnia 1945 roku przebywał na placówce Kowańce. Brał udział w operacji Ostra Brama. Uzyskał nominację na kaprala. Od sierpnia 1944 do kwietnia 1945 uczestniczył w konspiracji NIE.

W kwietniu 1945 roku przyjechał do Gdańska.

Po wojnie mgr historii sztuki pracował jako konserwator zabytków, był znanym i cenionym bursztynnikiem, mistrzem rzemiosła artystycznego. Był autorem wielu publikacji i prac naukowych sztuce bursztynowej.

Był współzałożycielem ŚZŻAK w 1989 roku. Jego deklaracja członkowska nosi numer 5. Aktywnie uczestniczył w pracach ŚZŻAK; jako członek Koła Gdańsk, a później jego Prezes. Otaczał opieką koleżanki i kolegów Akowców. Był pomysłodawcą Kwatery Akowskiej na Cmentarzu Łostowickim. Jego staraniem została odnowiona Ściana Pamięci Kwatery Śp. Żołnierzy AK. Ostatnim jego pomysłem było powołanie do życia Stowarzyszenia Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim. Organizacja ta, zrzeszająca głównie dzieci i wnuków osób tam pochowanych oraz sympatyków tego miejsca, ma przejąć opiekę nad Kwaterą. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się już parę dni po jego śmierci.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami bojowymi i państwowymi. Między innymi:
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych – dwa razy, Krzyżem Partyzanckim,
Krzyżem z Mieczami Orderu Niepodległości, Medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, Medalem „Pro Memoria” i Medalem „Pro Patria”

 

Z głębokim smutkiem żegnają Go koleżanki i koledzy z Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.
 

 

   

 

 

 

więcej zdjęć >>>

  

16.03.2016

 

 

 

więcej zdjęć >>>


 


 

05.03.2016
   - 06.03.2016

 

 


 

 

02.03.2016

 

 

 

 

01.03.2016

 

UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH,
28 luty i 1 marca 2016 - Sopot

W dniu 28 lutego br. odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Jacka Karnowskiego "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Ok. godz. 13-tej, po ukończeniu "Biegu" wszyscy uczestniczący w nim oraz liczna grupa młodzieży i mieszkańców, w asyście pocztów sztandarowych, udała się pod pomniki - Żołnierzy Armii Krajowej i "Inki" gdzie złożono wiązanki kwiatów.

W uroczystości udział wzięli członkowie Koła Sopot ŚZŻAK Jerzy Grzywacz, Maria Rajtar i Włodzimierz Mikuć.

Przy Pomniku AK i Pomniku "Inki" pełniona była Harcerska Warta Honorowa.

W dniu 01 marca br. - Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych o godz. 19-tej przy udziale Wojskowej Asysty Honorowej Marynarki Wojennej, odbyło się złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem AK przez przedstawicieli Miasta Sopotu, wojska, szkół i organizacji społecznych. Złożenie wiązanek poprzedziła modlitwa w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Wiązanki złożono również pod Pomnikiem "Inki"

W uroczystości uczestniczył członek Koła Sopot - Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Uroczystość zakończono odegraniem sygnału "Cisza"

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                 

 

 

 


 

29.02.2016
 

 

 


 

24.02.2016,
26.02.2016,
27.02.2016.
 
 

 

   

 


 

24.02.2016

 

 


 

12.02.2016

 

SPOTKANIE KOŁA SOPOT ŚZŻAK

relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

W dniu 12.02.2016 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbyło się spotkanie członków Koła Sopot celem złożenia przez Zarząd informacji o pracy Koła za rok 2015 oraz wręczenia Medali Obrońcy Ojczyzny 1939-1945 oraz wyróżnień i odznaczeń. Uczestników spotkania powitał Tomasz Kuplicki - Prezes Koła Sopot.

Po wysłuchaniu przez zebranych Hymnu Armii Krajowej informację o pracy Koła Sopot przedstawiła wiceprezes Maria Rajtar.

Następnie odbyły się występy zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 im AK w Sopocie.

Głównym celem spotkania było wręczenie wyróżnień i odznaczeń. Dyplomy Uznania w imieniu Zarządu Głównego Ś.Z.Ż. A.K. wręczył Wiceprezes Okręgu Pomorskiego Tomasz Kuplicki. Dyplomy otrzymali: W.Augustyniak, W.Zemła, R.Krystoszek, E.Glinka, L.Czerwiński. Tomasz Kuplicki wręczył również Medale XXV.-lecia Działalności Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK. Medale otrzymali - A.Kowalczys, W.Nowakowski, J.Kupcewicz, K.Czapski.

Prezes Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny B.Skorowski odznaczył Krzyżem Stowarzyszenia Jarosława Biereckiego.

W imieniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Dyrektor Departamentu Andrzej Kowalczys wręczył Medale Obrońcy Ojczyzny 1939 - 1945 trzydziestu dziewięciu /39/ członkom Sopockiego Koła ŚZŻAK.

Po części oficjalnej spotkania w którym uczestniczyli członkowie Koła z rodzinami odbyła się miła dyskusja przy kawie.

Członkowie Zarządu Koła , w związku z przypadającą w dniu 14 lutego 74.rocznicą powołania Armii Krajowej udali się pod Pomnik AK w Sopocie gdzie złożyli wiązankę kwiatów.-

 

więcej zdjęć >>>


 


 

 

08.02.2016

 

 


 

29.01.2016

Spotkanie integracyjne Zarządu Okręgu Pomorskiego
i Koła Sopot ŚZŻAK

W dniu 29 stycznia 2016 r. na ORP "Błyskawica" odbyło się spotkanie integracyjne Okręgu Pomorskiego, Koła Sopot ŚZŻAK oraz Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Dzieci Wojny, Klubu Rotary Gdańska, Sopotu i Gdyni, OPEC-u Gdynia i Kasy Stefczyka.

W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Jerzy Żelaśkiewicz, któremu z okazji 90. urodzin w imieniu Insp. Marynarki Wojennej Dowódca III Flotylli kontradmirał M.Mordel wręczył Kordzik z Orłem Marynarki Wojennej. Za działalność AK-owską, budowanie świadomości historycznej i patriotycznej Związek Piłsudczyków R.P. uhonorował Jubilata Ryngrafem oraz Medalem Pamiątkowym 90-latka. Stowarzyszenie Dzieci Wojny - Krzyżem Rubinowym Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu Głównego ŚZŻAK Wiceprezes Jerzy Żelaśkiewicz wręczył Dyplomy uznania za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z podziękowaniem za aktywną i wybitną działalność dla dobra środowiska AK-owskiego w dziele utrwalania pamięci i tradycji Armii Krajowej między innymi komandorowi T.Łubkowskiemu, S.Śliwie, T.Kuplickiemu, B.Skorowskiemu, M.Rajtar, B.Wielgosz, A.Słomskiej, J.Różalskiemu i J.Grzywaczowi.

W czasie dyskusji omówiono zasady dalszej współpracy pomiędzy uczestniczącymi w spotkaniu organizacjami.

relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>


 


 

12.01.2016

 

SPOTKANIE WIGILIJNE CZŁONKÓW KOŁA GDAŃSK
OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

12 stycznia w Domu Uphagena odbyło się spotkanie opłatkowe członków Koła Gdańsk ŚZŻAK. W spotkaniu przede wszystkim wzięli udział żołnierze AK członkowie Koła Gdańsk, a także ich Rodziny oraz Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz i Wice Prezes Tomasz Kuplicki.

Obecni byli także zaproszeni goście. Między innymi: Andrzej Kowalczys - Pełnomocnik Zarządu Woj. Pomorskiego, Radny m. Gdańska, Tomasz Nadolny - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska, Maciej Buczkowski - Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta Gdańska, Dr Janusz Marszalec - Z-ca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Adam Koperkiewicz - b. dyrektor MHMG i Ks. Krzysztof Czaja - Proboszcz Parafii Gdynia-Karwiny.

Zebranych gości powitał Prezes Koła Gdańsk Wiesław Gierłowski. Po nim głos zabrali między innymi; Jerzy Grzywacz, Andrzej Kowalczys, Tomasz Nadolny, Janusz Marszalec i Tomasz Kuplicki.

Prezes Okręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz wręczył Medale XXV lecia Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK. Medale te otrzymali między innymi: Jadwiga Kuśmierek, Krystyna Basińska, Zygmunt Jakóbczyk.

Medalami „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, które wręczał Andrzej Kowalczys zostali uhonorowani weterani walk o niepodległość:

1. Wacław Juszko
2. Edward Kliem
3. Edward Kozawski
4. Ryszard Kozubowski
5. Genowefa Matuszczak
6. Jadwiga Piłat
7. Jerzy Ogiński
8. Janina Sienkiewicz
9. Jerzy Świgost
10. Ryszard Tomaszewski
11. Franciszek Troszczyłów
12. Irena Wronkowska
13. Zofia Zygmuntowicz

Po części oficjalnej Ksiądz Krzysztof Czaja odmówił modlitwę. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem. Rozpoczęło się spotkanie przy kawie i ciastkach. Zebrani śpiewali kolędy.

Dziękujemy Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za gościnę i wszystkim osobom, które pomogły w organizacji spotkania.

 

więcej zdjęć >>>

 

   

 

   

KOMUNIKATY 2015 rok

KOMUNIKATY 2014 rok

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ