INFORMACJA O PUBLIKACJACH I WYSTAWACH IPN
W LATACH 2002 – 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2015

PORTALE EDUKACYJNE IPN

link do spisu  >>>

więcej informacji w siedzibie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Sopot ul. Czyźewskiego 13.

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
   
27.09.2018

 

 


 

   
17.09.2018

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

   
15.09.2018

 


 

 

KONCERT Z OKAZJI DNIA WETERANA

W dniu 15 września 2018 roku w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Weterana. Na koncert zaprosił Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. 

Prawie dwugodzinny koncert dostarczył wielu wzruszeń.

Na widowni zasiedli przede wszystkim weterani, ale także uczniowie szkół, rodzice i krewni młodych wykonawców

Wykonawcami byli: orkiestra symfoniczna, połączone chóry oraz soliści Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

Reżyseria koncertu i scenariusz Wojciech Rakowski, współpraca reżyserska i organizacja Magdalena Przygocka.

Relacja i zdjęcia: Iga Basińska

 

 

 

 


 


 

   
14.09.2018

 

 

SESJA NAUKOWA
„II WOJNA ŚWIATOWA – OPERACJE NA PAMIĘCI”

14 września 2018 roku w Dworze Artusa odbyła się konferencja naukowa poświęcona II wojnie światowej pt „Operacje na pamięci”.

Gościem specjalnym konferencji był Norman Davies.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK z Prezesem prof. Jerzy Grzywaczem i Honorowym Prezesem Koła Gdańsk-Wrzeszcz Romanem Rakowskim.

Konferencję otworzył prezydent Paweł Adamowicz.

Składała się ona z trzech części:

• Część pierwsza

- Prowadzenie dr hab.Waldemar Ossowski, prof.UG
- Wykład wprowadzający – prof. Norman Davies –
„II wojna światowa: miedzy doświadczeniem narodowym a globalnym”
- Dr hab. Piotr Kwiatkowski – „Pamięć wojny w badaniach opinii publicznej”
- Dr hab. Piotr Majewski i prof. Rafał Wnuk „Wojna w muzeach świata – w poszukiwaniach sposobu opowieści”

• Część druga

- Dr hab. Peter Oliver Loew – „Gdańsk i wojna – laboratorium pamięci. Spojrzenie I”
- Prof. Cezary Olbracht-Prondzyński – „Gdańsk i wojna – laboratorium pamięci. Spojrzenie II”
- Dr hab. Waldemar Ossowski – „ Westerplatte – w poszukiwaniu opowieści”

• Część trzecia

- Dyskusja panelowa – „Pamięć wojny: brzemię czy uwolnienie?” – prowadzenie prof. Paweł Machcewicz – uczestnicy: prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Ulrich Herbert, Taja Vovk van Gaal i Mykoła Riabczuk

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

   
03.09.2018

 

 WYSTAWA "WOJSKO NIEPODLEGŁEJ”

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
01.09.2018

 

godzina 4:45

 

godzina 10:00

 

godzina 12:00

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

   
11.08.2018

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

 

   
01.08.2018

 


 


 

   

26.06.2018

 

 

 


Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci

Prezesa Koła Gdańsk ŚZŻAK,

żołnierza Armii Krajowej Okręgu Nowogródek

kpt. Ryszarda Kozubowskiego

ps. Ryś.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się
w najbliższą sobotę (30.06.2018), o godzinie 11:00
na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

 

   

 


 

18.05.2018

 


 


 

   
12.05.2018

 


 


 

   
10.05.2018

 


 


 

   
08.05.2018

 


 


 

   
03.05.2018

 

 

 

KONCERT W OPERZE BAŁTYCKIEJ

3 maja 2018 roku o godzinie 17:00 w Operze Bałtyckiej w Gdańsku na Alei Zwycięstwa 15 odbył się koncert z okazji 227.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73.rocznicy zakończenia II wojny światowej. Na spektakl zaproszenie wystosowali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego kpt. Henryk Bajduszewski oraz Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku prof. Warcisław Kunc.

Na widowni zasiedli przedstawiciele władz Miasta Gdańska, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy Gdańska. Była liczna reprezentacja Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK z Prezesem Jerzym Grzywaczem na czele.

Koncert nosił tytuł „Już nie zapomnisz mnie” i przeniósł widzów w świat piosenki przedwojennej.

Relacja i zdjęcia: Iga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 


 

   
03.05.2018

 

MANIFESTACJA
POD POMNIKIEM KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO.

Na zaproszenie Prezydenta Pawła Adamowicza oraz Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej uczciliśmy świąteczne przedpołudnie 3 maja przy pomniku Jana III Sobieskiego.

Uroczystość upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 maja rozpoczęła się o godz.11:00 hymnem narodowym. Odśpiewany został nieoficjalny hymn uroczystości majowych „Witaj majowa jutrzenko”.

Przemawiali przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Przejmującą mowę wygłosił żołnierz Armii Krajowej, zesłaniec porucznik Jan Kowalczys.

Na koniec uroczystości pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego zostały złożone wieńce i został odegrany Marsz I Brygady.

Pod pomnikiem zebrali się przedstawiciele władz Miasta Gdańska, Związku Piłsudczyków RP, organizacji kombatanckich, młodzież szkolna i mieszkańcy Gdańska.

Relacja i zdjęcia: Iga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 


 

   
02.05.2018

 

DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Prezydium Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK prosi swoich członków o wywieszenie w tym dniu z okien i balkonów polskich flag.

 


 

   
13.04.2018

 

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI OBCHODÓW
DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
oraz
78. ROCZNICY II MASOWEJ ZSYŁKI POLAKÓW NA SYBIR

13 kwietnia 2018 o godzinie 11:00 u stóp pomnika Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 78. rocznicy II masowej zsyłki Polaków na Sybir.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem na czele. Obecna także była Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Gdańsku Hanna Śliwa-Wielesiuk. Obecni byli kombatanci, byli zesłańcy, dzieci ofiar Katynia oraz liczni mieszkańcy Gdańska.

Przemówienie wygłosił Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Hanna Śliwa-Wielesiuk. Aktorka Krystyna Łubieńska odczytała wiersz Mariana Hemara „Katyń”.

Ksiądz kmdr por. Ryszard Preuss kapelan „rodziny Katyńskiej w Gdańsku odmówił modlitwę w intencji pomordowanych polskich oficerów.

Na zakończenie uroczystości został odczytany Apel Pamięci i złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem „Golgoty Wschodu”.

Relacja: Jadwiga Basińska, zdjęcia: Gabriela Gierłowska

 

więcej zdjęć >>>

  

   
09.04.2018    - 10.04.2018

 

XVII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
DELEGATÓW ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

W dniach 9-10 kwietnia 2018 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym MON odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚZŻAK.

Zjazd udzielił absolutorium poprzedniemu Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

Po udzieleniu absolutorium delegaci przystąpili do wyboru nowych władz.

Prezesem Zarządu Głównego został wybrany ponownie
prof.dr hab.Leszek Żukowski.

Członkami Prezydium ZG, według liczby otrzymanych głosów zostali: Marek Cieciura, Hanna Stadnik, Jerzy Żelaśkiewicz, Ryszard Dorf, Teresa Stanek, Maciej Jarosiński, Wiesław J. Wysocki, Tadeusz Filipkowski, Mirosław Chada, Wojciech Parzyński.

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej, według liczby otrzymanych głosów zostali: Anna Wadas, Piotr Kosowicz, Jolanta Zakrzewska- Sosińska, Tadeusz Trela, Jerzy Kruppe, Edward Kwiatkowski, Tadeusz Stański.

Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego, według liczby otrzymanych głosów zostali: Jan Dąmbrowski, Krystyna Kulpa, Leon Kasperski, Krystyna Kodymowska, Andrzej Wojciechowski, Ryszard Brodowski, Janusz Kamocki, Henryk Józefowski, Julian Pawełek, Zbigniew Pusłowski, Jerzy Kaczkowski, Jan Rusak.

W trakcie trwania Zjazdu przyjęto  szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji.

Okręg Pomorski był reprezentowany przez Prezesa Jerzego Grzywacza oraz delegatów: Krystynę Cembrzyńską-Piłat, Tomasza Kuplickiego i Jadwigę Basińską.

Więcej Szczegółów o Zjeździe można przeczytać na stronie Zarządu Głównego.

www.armiakrajowa.org.pl  

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

 

   
01.03.2018

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
- Sopot

 01 marca 2018 roku o godz. 14:00 pod Pomnikiem Armii Krajowej rozpoczęły się uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem członków Koła Sopot ŚZŻAK, przedstawicieli władz miasta Sopotu i służb mundurowych oraz pocztów sztandarowych i uczniów sopockich szkół.

Uroczystości towarzyszyła asysta Marynarki Wojennej, z wystawieniem posterunków Honorowych przy pomnikach: Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki".

Po odegraniu sygnału "Baczność" oraz sygnału "Hasło WP", głos zabrał Wiceprezydent miasta Sopotu Marcin Skwierawski, witając przybyłych na uroczystość.

Następnie, po odmówionej przez księdza modlitwie za wszystkich żołnierzy "podziemia niepodległościowego", poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Armii Krajowej i Pomnikiem Danuty Siedzikówny "Inki".

Uroczystość zakończono odegraniem "Ciszy".

Wszystkim obecnym za udział podziękował Prezes Koła Sopot ŚZŻAK kol. Tomasz Kuplicki.

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
24.02.2018

 

 

UROCZYSTOŚĆ
W 76. ROCZNICĘ PRZEMIANOWANIA ZWZ W ARMIĘ  KRAJOWĄ
– KWATERA AKOWSKA NA CMENTARZU ŁOSTOWICKIM.

Koło Gdańsk wspólnie z władzami i bratnimi kołami Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem, Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem, Stowarzyszeniem Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim przypomnieliśmy powołanie Armii Krajowej.

Relację z krótkiego, ale ważnego wydarzenia zamieścił portal gdansk.pl
http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanskie-obchody-76-rocznicy-przeksztalcenia-ZWZ-w-Armie-Krajowa,a,102587 

Dziękujemy za organizację Prezesowi Stowarzyszenia Kwatera Akowska dr Januszowi Marszalcowi i Dyrektorowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Gdańska Maciejowi Kukli.

Szczególne podziękowania składamy nielicznym, ale dzielnym harcerkom z ZHRu.

Zwieńczeniem spotkania było zapalenia znicza na każdym grobie Kwatery Akowskiej.

Relacja Mateusz Jasik
fot. Iga Basińska

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
14.02.2018

 

76.ROCZNICA PRZEMIANOWANIA
ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ NA ARMIĘ KRAJOWĄ 
- SOPOT

14 lutego 2018 r. pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie, w 76. rocznicę przemianowania ZWZ na AK, spotkali się kombatanci z Koła Sopot ŚZŻAK.

Na uroczystość przybyli - Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Jarosław Bierecki, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Dowódca 3.Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski, Komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. Tomasz Szubrycht, Komendant Portu Wojennego kmdr Jarosław Wypijewski, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, Związku Powstańców Warszawskich, poczty sztandarowe sopockich szkół, uczniowie, w tym najmłodsza klasa ze szkoły nr 1 im Armii Krajowej, oraz wielu mieszkańców Sopotu.

Uroczystość uświetniła Marynarka Wojenna wystawieniem Posterunku Honorowego przy pomnikach Armii Krajowej i "Inki", obecnością Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej.

Po odegraniu Hymnu przez Orkiestrę Reprezentacyjną, Dowódca 3.Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski przyjął meldunek dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej - gotowość do rozpoczęcia uroczystości.

Wiceprezes Okręgu - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK kol. Tomasz Kuplicki powitał przybyłych na uroczystość poświęconą 76.rocznicy przemianowania ZWZ na AK.

Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Jerzy Grzywacz w krótkich słowach przedstawił historię ZWZ i decyzję przekształcenia na AK.

Następnie kol. Jerzy Grzywacz i kol. Tomasz Kuplicki, w imieniu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK wyróżnili Medalem Pamiątkowym "XXV.lecia działalności Okręgu Pomorskiego" Wicewojewodę Mariusza Łuczyka, Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego i płk. Związku Piłsudczyków RP Dariusza Łaszycę.

Pamiątkowe odznaki, upamiętniające Akcję "Burza" otrzymali - kmdr prof. Tomasz Szubrycht, Zbigniew Borkowski, Jarosław Bierecki.

Po wręczeniu wyróżnień, głos zabrali Wicewojewoda Mariusz Łuczyk i Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, podkreślając bohaterstwo żołnierzy AK w czasie wojny, oraz dziękując nauczycielom i młodzieży za liczny udział w uroczystościach upamiętniających walkę o wolną Ojczyznę.

Następnie liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

Prezes Koła Sopot ŚZŻAK kol. Tomasz Kuplicki podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystości.

Uroczystość pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie, zakończyła się odegraniem Hasła "Cisza" i defiladą Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem AK, zgodnie z tradycją, złożono wiązanki pod pomnikiem Danuty Siedzikówny - Sanitariuszki "Inki".

Relacja i zdjęcia Maria Rajtar

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

   
26.01.2018

 

 

GDAŃSKIE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU.

W piątek, 26 stycznia, w Gdańsku uczczono pięć milionów żydowskich ofiar Holokaustu. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Kindertransportów na placu przed Dworcem Kolejowym w Gdańsku Głównym.

Przemówienie wygłosił Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. O swoich przeżyciach mówiła Magdalena Wyszyńska osoba ocalała z Holokaustu.

Później członkowie gminy żydowskiej z gdańskiej synagogi odmówili kadysz za zmarłych.

W uroczystości wzięli udział: senatorowie Bogdan Borusewicz i Antoni Szymański, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek, wiceprzewodnicząca Agnieszka Owczarczak, radni Andrzej Kowalczys, Adam Nieroda, Teresa Wasilewska, Mateusz Skarbek, Piotr Dzik, Lech Kazimierczyk, Mirosław Zdanowicz oraz Kazimierz Koralewski.

Były delegacje młodzieży gdańskich szkół z pocztami sztandarowymi. Między innymi ze Szkoły Podstawowej nr 57 im. Władysława Andersa
i I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Obecni byli członkowie Koła Gdańsk ŚZŻAK.

 

 

 

 

 

 

   
11.01.2018

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W KOLE GDAŃSK

W dniu 11.01.2018 w siedzibie Koła Gdańsk SZŻAK odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Spotkanie było bardzo wzruszające. Udział wzięli kombatanci z Koła Gdańsk z Prezesem Ryszardem Kozubowskim, Prezes Okręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz, Wiceprezes Krystyna Cembrzyńska-Piłat, Prezesi zaprzyjaźnionych Kół Wrzeszcz i Oliwa oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim z Prezesem Januszem Marszalcem. Byli obecni członkowie nadzwyczajni z Koła Gdańsk oraz młodzież szkolna.

Przybyli też zaproszeni goście pani Wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, radny Andrzej Kowalczys i przedstawiciel MHMG Grzegorz Jedlicki. Modlitwę odmówił ksiądz Krzysztof Czaja.

Był czas na wspomnienia i rozmowy. 

Relacja: Jadwiga Basińska
Fotografie: Jadwiga Basińska, Katarzyna Jesionowska i Mateusz Jasik

 

więcej zdjęć >>>

 

   

 

   

KOMUNIKATY 2017 rok

KOMUNIKATY 2016 rok

KOMUNIKATY 2015 rok

KOMUNIKATY 2014 rok

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ