INFORMACJA O PUBLIKACJACH I WYSTAWACH IPN
W LATACH 2002 – 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2015

PORTALE EDUKACYJNE IPN

link do spisu  >>>

więcej informacji w siedzibie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Sopot ul. Czyźewskiego 13.

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
15.02.2020

 

ŚWIATŁO DLA BOHATERÓW
W 78 ROCZNICĘ PRZEMIANOWANIA ZWZ W AK

15.02.2020 r.

Akcja "Światło dla bohaterów" zainicjowana przez Stowarzyszenie Kwatera Akowska jest już coroczną tradycją. Jest ona przeprowadzana z okazji rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W tym roku spotkaliśmy się po raz czwarty. Chcemy aby na każdym grobie żołnierza Armii Krajowej pochowanego na Kwaterze Akowskiej zapłonął znicz.

Na kwaterze Akowskiej na Cmentarzu Łostowickim zebrali się kombatanci, członkowie Gdańskich Kół ŚZŻAK i Stowarzyszenia Kwatera Akowska, rodziny pochowanych tu akowców, władze miasta Gdańska, dowódcy Wojska i Marynarki Wojennej, harcerze i grupy rekonstrukcyjne i mieszkańcy Gdańska.

Spotkanie rozpoczął dr Janusz Marszalec, z-ca dyrektora Muzeum Gdańska i prezes Stowarzyszenia „Kwatera Akowska” na Cmentarzu Łostowickim od powitania zebranych.

W imieniu prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska Teresa Wasilewska. Dziękowała zebranym za przybycie i podkreślała, że dopóki młodzież będzie uczestniczyć w takich spotkaniach, to pamięć o bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej nie zaginie.

Prof. Jerzy Grzywacz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w swoim wystąpieniu powiedział, że żołnierze Armii Krajowej po II Wojnie światowej byli nadal wierni akowskiej przysiędze, chociaż lata powojenne były dla nich trudne.

Powtórnie zabrał głos Janusz Marszalec i opowiedział jak powstała Kwatera Akowska i wspomniał niektórych żołnierzy Armii Krajowej, którzy są tutaj pochowani.

Po modlitwie zebrani ruszyli do zapalania i roznoszenia zniczy na groby żołnierzy Armii Krajowej.

O godzinie 12:00 w Sali Wielkiej Wety w Ratuszu odbyła się Harcerska Sztafeta Pokoleń. W spotkaniu uczestniczyli harcerze, żołnierze Armii Krajowej Prezes Okręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz i Prezes Koła Wrzeszcz Cezary Burkiewicz, wicedyrektor Muzeum Gdańska Janusz Marszalec, członkowie Koła Gdańsk.

Spotkanie poprowadził Mateusz Jasik.

Obaj kombatanci byli członkami Szarych Szeregów. Opowiadali o dzieciństwie i młodości w trudnych latach wojennych i powojennych.

Janusz Marszalec wspomniał, że wielu Akowców zasłużyło się przy odbudowie Gdańska. Byli wśród nich architekci, artyści, rzeźbiarze, lekarze, inżynierowie.

Po wystąpieniach harcerze zadawali kombatantom liczne pytania.

Relacja Jadwiga Basińska

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

   
27.01.2020

 

 

 

GDAŃSKIE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

27 stycznia 2020 o godz. 12:00 członkowie Koła Gdańsk wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Uroczystość odbyła się przy makiecie Wielkiej Synagogi przy Gdańskim Teatrze Szekspirowskim na ulicy Bogusławskiego.

Dla nas jest to szczególne wydarzenie również dlatego, że zmarły niedawno członek Koła Gdańsk Franciszek Pasławski otrzymał tytuł i medal Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

Organizatorami obchodów była Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku oraz Fundacja Kultury Zbliżenia

Relacja: Mateusz Jasik
Fotografie: Jadwiga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

   
10.01.2020

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE
OLIWA

10 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 im. Szarych Szeregów w Gdańsku odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Gdańsk- Oliwa ŚZŻAK. W spotkaniu uczestniczyli kombatanci z Koła Oliwa, zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 37.

Zebranych powitała Prezes Koła Gdańsk-Oliwa Barbara Kaczanowicz, po niej głos zabrał Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz. Następnym punktem było przedstawienie jasełkowe. Udział w nim brali uczniowie szkoły. W to wydarzenie wprowadziła nas dyrektor Szkoły pani Marzena Wysocka.

Po wspaniałym i wzruszającym przedstawieniu Prezes Koła Gdańsk Barbara Kaczanowicz wręczyła Dyrektor Szkoły Marzenie Wysockiej i Pani Annie Kawka książki „Wierni Akowskiej Przysiędze” z podziękowaniem za przygotowanie spotkania opłatkowego i opiekę nad Kołem Oliwa.

Po modlitwie zebrani dzielili się opłatkiem.

Relacja i fotografie Jadwiga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.01.2020

 

 SPOTKANIE OPŁATKOWE OKRĘGU POMORSKIEGO I KOŁA SOPOT POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ DRUGIEJ EDYCJI KSIĄŻKI
„WIERNI AKOWSKIEJ PRZYSIĘDZE”

 OKRĘG I SOPOT

3 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopot odbyło się spotkanie opłatkowe Okręgu Pomorskiego i Koła Sopot połączone z promocją książki "Wierni akowskiej przysiędze" opracowanej i wydanej staraniem Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Książka jest pracą zbiorową, pod redakcją Ewy Wandy Ostrowskiej, obejmującą okres dwudziestopięciolecia / 1989 - 2013 / oraz ostatnich pięciu lat / 2014 - 2019/, dokumentującą działalność Okręgu Pomorskiego, z udokumentowaniem działalności poszczególnych Kół terenowych ŚZŻAK.

Na zorganizowaną przez Okręg Pomorski ŚZŻAK promocję książki, poprzedzająca Spotkanie Opłatkowe, przybyli członkowie Kół AK z Sopotu, Gdańska, Wrzeszcza, Oliwy, Gdyni, Słupska , oraz Związku Powstańców Warszawskich i Szarych Szeregów.

Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, ks. biskup Zbigniew Zieliński, ks. płk Jan Wołyniec, Dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec , Komendant Akademii Marynarki Wojennej kadm. Tomasz Szubrycht, władze m. Sopotu - wiceprezydent Marcin Skwierawski, Sekretarz miasta Sopotu Wojciech Zemła, Przewodniczący Rady Miasta Wieczesław Augustyniak, Prezes Związku Piłsudczyków RP gen. Stanisław Śliwa, prof. Daniel Duda, Prezes OPEC-u Janusz Różalski oraz przedstawiciele organizacji współpracujących z Okręgiem Pomorskim i poszczególnymi Kołami ŚZŻAK.

Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz.

Następnie głos zabrał wiceprezes Okręgu Pomorskiego i prezes Koła Sopot Tomasz Kuplicki, który rozpoczął część spotkania poświęconą promocji książki „Wierni Akowskiej Przysiędze”.

Jeszcze raz przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie obecnych na sali przedstawicieli sponsorów, dzięki których wsparciu finansowemu książka została wydana. Mówiąc o sponsorach Tomasz Kuplicki w sposób szczególny przedstawił głównego sponsora książki firmę Energa Spółka Akcyjna i podziękował za powrót do współpracy.

Po krótkiej prezentacji książki przez redaktor Ewę Ostrowską, pod której redakcją książka została opracowana, przedstawiciele sponsorów oraz organizacji i instytucji współpracujących z Okręgiem i Kołami ŚZŻAK, otrzymali egzemplarze książki z pamiątkową dedykacją.

Na podstawie decyzji Prezydium Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK "Złotym medalem XXX.lecia działalności Okręgu Pomorskiego" wyróżnieni zostali - Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, ks. biskup Zbigniew Zieliński, oraz za pracę włożoną w zebranie materiału do wydanej książki redaktor Ewa Ostrowska i wiceprezes Koła Sopot Maria Rajtar.

Dekoracji medalami dokonali prezes i wiceprezes Okręgu Jerzy Grzywacz i Tomasz Kuplicki.

List z podziękowaniem oraz album Sopotu, od Prezydenta Jacka Karnowskiego, za wkład pracy i zaangażowanie w opracowanie książki Ewie Ostrowskiej i Marii Rajtar wręczyli Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski i Przewodniczący Rady Miasta Wieczesław Augustyniak.

W dalszej części spotkania Prezes Okręgu Jerzy Grzywacz podziękował kolegom AK-owcom i ich rodzinom za obecność na promocji książki oraz zaprosił na rozpoczynające się uroczystości opłatkowe.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się koncertem kolęd w wykonaniu uczniów Sopockiej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem nauczyciela Dariusza Egielmana.

Obecni na uroczystości ks. biskup Zbigniew Zieliński i ks.płk Jan Wołyniec, po modlitwie i podziękowaniu żołnierzom AK za ich trud i bohaterską postawę w czasie walki o wolność, oraz w trudnym okresie powojennym, życząc zdrowia, dzielili się opłatkiem.

Wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali wzajemnie życzenia noworoczne.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze przy poczęstunku.

Relacja i fotografie: Maria Rajtar i Jadwiga Basińska

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

KOMUNIKATY 2019 rok

KOMUNIKATY 2018 rok

KOMUNIKATY 2017 rok

KOMUNIKATY 2016 rok

KOMUNIKATY 2015 rok

KOMUNIKATY 2014 rok

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ