ODWOŁANIE ZEBRAŃ I DYŻURÓW
ZARZĄDU OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zostały odwołane cotygodniowe dyżury w siedzibie Okręgu Pomorskiego w Sopocie na ulicy Czyżewskiego 13 oraz zebrania w dniu 25 marca i 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sopocie.

O dalszych terminach spotkań poinformujemy w miarę rozwoju sytuacji.

06.04.2020

 

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
22.03.2020

 

 

 


 

   
01.03.2020

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - SŁUPSK

W niedzielę (1 marca 2020r.) w Słupsku uroczyście obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed południem mieszkańcy wzięli udział w IV edycji Biegu Tropem Wilczym, zorganizowanym przez Prezesa ŚZŻAK słupskiego Inspektoratu por. Zbigniewa Hasa oraz st. chor. szt. rez. Marcina Lasonia, pełniącego funkcję sekretarza 27 WDPAK Słupsk oraz wiceprezesa Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Grzmot”. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Miło nam zauważyć, że wśród biegaczy nie zabrakło przedstawicieli SP nr 8 - naszej szkoły patronackiej.

Po popołudniu słupszczanie, wśród nich członkowie Inspektoratu, uczestniczyli w uroczystej mszy św., składaniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych oraz Marszu Pamięci zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kibiców Gryfa Słupsk.

Komentarz: Janina Ewa Pabich
fot. archiwum 7BOW

 

więcej zdjęć >>>

 


 

   
27.02.2020

 

SPOTKANIE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM – PODPISANIE POROZUMIENIA „SZPITAL PRZYJAZNY KOMBATANTOM”

27 lutego 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego podpisano porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji szczególnych uprawnień w dostępie do usług medycznych oferowanych kombatantom.

Spotkanie rozpoczął Marszałek Mieczysław Struk. Po nim członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska przedstawiła prezentację o głównych założeniach programu „Szpital przyjazny kombatantom”. W imieniu kombatantów podziękował im Henryk Bajduszewski Prezes Komitetu ds.Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego.

W trakcie spotkania Marszałek Mieczysław Struk oraz Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska wręczyli tablice z oznaczeniem "Szpital Przyjazny Kombatantom".

Do porozumienia przystąpiło ponad 20 szpitali i placówek służby zdrowia z Trójmiasta i powiatów Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu uczestniczyły: Wiceprezes Okręgu Pomorskiego Krystyna Cembrzyńska-Piłat i Prezes Koła Gdańsk Jadwiga Basińska.

Relacja Jadwiga Basińska

 

 

 


 

   
14.02.2020

 

78. ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWZ W AK. - SOPOT

14 lutego 2020 r. w Sopocie, pod pomnikiem Armii Krajowej, odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą przemianowania ZWZ w AK.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, przedstawiciele Marynarki Wojennej - Dowódca 3.Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec, Komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Przemysław Czernuszyc, Akademii Marynarki Wojennej kmdr. Paweł Podgórny, Przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wieczesław Augustyniak oraz sopoccy radni, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, poczty sztandarowe: Koła Sopot ŚZŻAK i sopockich szkół oraz młodzież szkolna.

Dowódca 3.Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec przyjął meldunek dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej o gotowości do rozpoczęcia uroczystości 78. rocznicy przemianowania ZWZ w AK.

Następnie Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej wykonała Hymn Narodowy.

Po odśpiewaniu Hymnu nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Przedstawicielka Biura Wojewody Pomorskiego Rachela Iwona Wysocka poinformowała o przyznaniu przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, na wniosek Wojewody Pomorskiego "Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości" Pawłowi Lulewiczowi i Rafałowi Matusiakowi.

Medale wręczył Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, któremu towarzyszył Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Tomasz Kuplicki.

Przyznane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medale "Pro Bono Poloniae" otrzymali: Dariusz Kostrzewa, Maria Irena Rajtar i Elżbieta Skrzyńska.

Medale "Pro Patria" otrzymali: Alicja Faron - Przybylska /odebrała córka/ i Adam Miller.

Dekoracji odznaczonych Medalem "Pro Bono Poloniae" oraz Medalem "Pro Patria" dokonał Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk oraz Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Tomasz Kuplicki.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień głos zabrał Wicewojewoda Mariusz Łuczyk wspominając walkę żołnierzy AK w czasie okupacji oraz w okresie powojennym o Suwerenną, Wolną i Niepodległą Polskę.

Uchwałą Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK z dnia 13 lutego 2020 roku Medalem "XXX-lecia działalności Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK" wyróżniono: ks.płk. Jana Wołyńca, Barbarę Gierak - Pilarczyk i Wieczesława Augustyniaka.

Dekoracji dokonał Tomasz Kuplicki oraz kadm. Mirosław Jurkowlaniec.

Ks.płk Jan Wołyniec odmówił modlitwę za wszystkich żołnierzy poległych w czasie walk z okupantami oraz za tych którzy przeżyli.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez delegacje : Koła Sopot ŚZŻAK, Wicewojewodę Mariusza Łuczyka, Przewodniczącego Rady m. Sopotu Wieczesława Augustyniaka, przedstawicieli Marynarki Wojennej - kadm Mirosława Jurkowlańca, Akadedmii Marynarki Wojennej kmdra Pawła Podgórnego, 43 Bazy Lotnictwa Morskiego, IPN-u, Morskiego Portu Gdynia Adama Mellera, SKOK-u, Spółdzielczego Instytutu Naukowego, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pawła Lulewicza, Podmiotu Leczniczego "Copernicus" Dariusz Kostrzewę, oraz sopockich szkół i Zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca im. Marynarki Wojennej.

Po złożeniu wieńców i wiązanek głos zabrał Wiceprezes Okręgu - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki dziękując obecnym za udział w uroczystości pod pomnikiem AK i zaprosił pod pomnik Sanitariuszki "Inki"

Orkiestra wykonała "Hymn do Bałtyku" oraz Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Uroczystość pod pomnikiem Armii Krajowej zakończyło przegrupowanie Kompanii Reprezentacyjnej, przemarsz Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i wyprowadzenie wojskowej asysty honorowej.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik "Inki", gdzie złożono wiązanki kwiatów.

Kwiaty złożyły delegacje AK, Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, przedstawiciele m. Sopotu, 3.Flotylli Okrętów, Portu Gdynia, IPN-u, Specjalnej Strefy Ekonomicznej i sopockich szkół.

Uroczystość przy pomniku "Inki" zakończono sygnałem "Cisza" oraz wyprowadzeniem posterunku honorowego.

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>


 


 

   
14.02.2020

 

30 - LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. "ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W SŁUPSKU"

14. lutego 2020r. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości: przedstawiciele władz, szkół, zaprzyjaźnionych instytucji, absolwenci. Wśród zaproszonych nie mogło zabraknąć prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kpt. Jerzego Grzywacza oraz przedstawicieli patronów szkoły: por. Stefana Bittela, ppor. Zenona Bornego, por. Zbigniewa Hasa, por. Janiny Kos oraz kpt. Michała Maciaszka.

Uroczystość obfitowała w momenty podniosłe. Szkoła otrzymała nowy sztandar, którego jednym z fundatorów jest Światowy Związek Żołnierzy AK Inspektorat w Słupsku. Pan Jerzy Grzywacz – prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK uhonorował Złotymi Medalami XXX – lecia Działalności Okręgu Pomorskiego weteranów oraz aktualnych i emerytowanych pracowników SP 8, szczególnie zasłużonych we współpracy ze ŚZŻAK. Po odegraniu Hymnu Armii Krajowej odsłonięto ściankę upamiętniającą Żołnierzy Armii Krajowej - patrona szkoły. Symboliczną wstęgę przecinali: prezydent Słupska p. Krystyna Danilecka – Wojewódzka, prezes ŚZŻAK Inspektorat w Słupsku por. Zbigniew Has oraz dyrektor SP 8 p. Marta Dyjas.

Były chwile wspomnień, wzruszeń, uśmiechów, składanych Szkole życzeń i prezentów. Pan kpt. Jerzy Grzywacz przekazał do biblioteki szkolnej najnowsze wydanie książki „Wierni Akowskiej przysiędze”, zaś por. Zbigniew Has kryształowy puchar z dedykacją ufundowany przez członków Inspektoratu Słupsk.

Naszej patronackiej Szkole z okazji Jubileuszu 30 – lecia gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

Komentarz: Janina Ewa Pabich
Zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>


 


 

   
15.02.2020

 

ŚWIATŁO DLA BOHATERÓW
W 78 ROCZNICĘ PRZEMIANOWANIA ZWZ W AK

15.02.2020 r.

Akcja "Światło dla bohaterów" zainicjowana przez Stowarzyszenie Kwatera Akowska jest już coroczną tradycją. Jest ona przeprowadzana z okazji rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W tym roku spotkaliśmy się po raz czwarty. Chcemy aby na każdym grobie żołnierza Armii Krajowej pochowanego na Kwaterze Akowskiej zapłonął znicz.

Na kwaterze Akowskiej na Cmentarzu Łostowickim zebrali się kombatanci, członkowie Gdańskich Kół ŚZŻAK i Stowarzyszenia Kwatera Akowska, rodziny pochowanych tu akowców, władze miasta Gdańska, dowódcy Wojska i Marynarki Wojennej, harcerze i grupy rekonstrukcyjne i mieszkańcy Gdańska.

Spotkanie rozpoczął dr Janusz Marszalec, z-ca dyrektora Muzeum Gdańska i prezes Stowarzyszenia „Kwatera Akowska” na Cmentarzu Łostowickim od powitania zebranych.

W imieniu prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska Teresa Wasilewska. Dziękowała zebranym za przybycie i podkreślała, że dopóki młodzież będzie uczestniczyć w takich spotkaniach, to pamięć o bohaterskich żołnierzach Armii Krajowej nie zaginie.

Prof. Jerzy Grzywacz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w swoim wystąpieniu powiedział, że żołnierze Armii Krajowej po II Wojnie światowej byli nadal wierni akowskiej przysiędze, chociaż lata powojenne były dla nich trudne.

Powtórnie zabrał głos Janusz Marszalec i opowiedział jak powstała Kwatera Akowska i wspomniał niektórych żołnierzy Armii Krajowej, którzy są tutaj pochowani.

Po modlitwie zebrani ruszyli do zapalania i roznoszenia zniczy na groby żołnierzy Armii Krajowej.

O godzinie 12:00 w Sali Wielkiej Wety w Ratuszu odbyła się Harcerska Sztafeta Pokoleń. W spotkaniu uczestniczyli harcerze, żołnierze Armii Krajowej Prezes Okręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz i Prezes Koła Wrzeszcz Cezary Burkiewicz, wicedyrektor Muzeum Gdańska Janusz Marszalec, członkowie Koła Gdańsk.

Spotkanie poprowadził Mateusz Jasik.

Obaj kombatanci byli członkami Szarych Szeregów. Opowiadali o dzieciństwie i młodości w trudnych latach wojennych i powojennych.

Janusz Marszalec wspomniał, że wielu Akowców zasłużyło się przy odbudowie Gdańska. Byli wśród nich architekci, artyści, rzeźbiarze, lekarze, inżynierowie.

Po wystąpieniach harcerze zadawali kombatantom liczne pytania.

Relacja Jadwiga Basińska

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

   
30.01.2020

 

99. URODZINY KOMBATANTA

Początek roku 2020r. w Inspektoracie Słupsk zaznaczył się radosnymi wydarzeniami.

30 stycznia jeden z naszych weteranów kpt. Kazimierz Szostakowski – Kobelis (pseudonim „Kazik”, „Mieczysław”) skończył 99 lat, zaś w lutym został odznaczony Złotym Medalem XXX – lecia Działalności Okręgu Pomorskiego.

Kazimierz Szostakowski to niezłomny patriota o bogatym życiorysie, służył w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej Okręgu Wilno, zajmował się działalnością kontrwywiadowczą, uczestniczył w operacji „Ostra Brama”. W latach 1948 – 1956 odbywał wyrok w więzieniu we Wronkach za przynależność do Armii Krajowej.

Po wyjściu na wolność zamieszkał w Słupsku. Dzięki Bohaterom możemy dziś żyć w wolnej Polsce. Serdeczne życzenia i gratulacje!

Komentarz: Janina Ewa Pabich
Zdjęcia: Marcin Lasoń

 

 

 


 

   
27.01.2020

 

 

 

GDAŃSKIE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

27 stycznia 2020 o godz. 12:00 członkowie Koła Gdańsk wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Uroczystość odbyła się przy makiecie Wielkiej Synagogi przy Gdańskim Teatrze Szekspirowskim na ulicy Bogusławskiego.

Dla nas jest to szczególne wydarzenie również dlatego, że zmarły niedawno członek Koła Gdańsk Franciszek Pasławski otrzymał tytuł i medal Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

Organizatorami obchodów była Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku oraz Fundacja Kultury Zbliżenia

Relacja: Mateusz Jasik
Fotografie: Jadwiga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 


 

   
10.01.2020

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE
OLIWA

10 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 im. Szarych Szeregów w Gdańsku odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Gdańsk- Oliwa ŚZŻAK. W spotkaniu uczestniczyli kombatanci z Koła Oliwa, zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 37.

Zebranych powitała Prezes Koła Gdańsk-Oliwa Barbara Kaczanowicz, po niej głos zabrał Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz. Następnym punktem było przedstawienie jasełkowe. Udział w nim brali uczniowie szkoły. W to wydarzenie wprowadziła nas dyrektor Szkoły pani Marzena Wysocka.

Po wspaniałym i wzruszającym przedstawieniu Prezes Koła Gdańsk Barbara Kaczanowicz wręczyła Dyrektor Szkoły Marzenie Wysockiej i Pani Annie Kawka książki „Wierni Akowskiej Przysiędze” z podziękowaniem za przygotowanie spotkania opłatkowego i opiekę nad Kołem Oliwa.

Po modlitwie zebrani dzielili się opłatkiem.

Relacja i fotografie Jadwiga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.01.2020

 

 SPOTKANIE OPŁATKOWE OKRĘGU POMORSKIEGO I KOŁA SOPOT POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ DRUGIEJ EDYCJI KSIĄŻKI
„WIERNI AKOWSKIEJ PRZYSIĘDZE”

 OKRĘG I SOPOT

3 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopot odbyło się spotkanie opłatkowe Okręgu Pomorskiego i Koła Sopot połączone z promocją książki "Wierni akowskiej przysiędze" opracowanej i wydanej staraniem Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Książka jest pracą zbiorową, pod redakcją Ewy Wandy Ostrowskiej, obejmującą okres dwudziestopięciolecia / 1989 - 2013 / oraz ostatnich pięciu lat / 2014 - 2019/, dokumentującą działalność Okręgu Pomorskiego, z udokumentowaniem działalności poszczególnych Kół terenowych ŚZŻAK.

Na zorganizowaną przez Okręg Pomorski ŚZŻAK promocję książki, poprzedzająca Spotkanie Opłatkowe, przybyli członkowie Kół AK z Sopotu, Gdańska, Wrzeszcza, Oliwy, Gdyni, Słupska , oraz Związku Powstańców Warszawskich i Szarych Szeregów.

Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, ks. biskup Zbigniew Zieliński, ks. płk Jan Wołyniec, Dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec , Komendant Akademii Marynarki Wojennej kadm. Tomasz Szubrycht, władze m. Sopotu - wiceprezydent Marcin Skwierawski, Sekretarz miasta Sopotu Wojciech Zemła, Przewodniczący Rady Miasta Wieczesław Augustyniak, Prezes Związku Piłsudczyków RP gen. Stanisław Śliwa, prof. Daniel Duda, Prezes OPEC-u Janusz Różalski oraz przedstawiciele organizacji współpracujących z Okręgiem Pomorskim i poszczególnymi Kołami ŚZŻAK.

Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgu Pomorskiego Jerzy Grzywacz.

Następnie głos zabrał wiceprezes Okręgu Pomorskiego i prezes Koła Sopot Tomasz Kuplicki, który rozpoczął część spotkania poświęconą promocji książki „Wierni Akowskiej Przysiędze”.

Jeszcze raz przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie obecnych na sali przedstawicieli sponsorów, dzięki których wsparciu finansowemu książka została wydana. Mówiąc o sponsorach Tomasz Kuplicki w sposób szczególny przedstawił głównego sponsora książki firmę Energa Spółka Akcyjna i podziękował za powrót do współpracy.

Po krótkiej prezentacji książki przez redaktor Ewę Ostrowską, pod której redakcją książka została opracowana, przedstawiciele sponsorów oraz organizacji i instytucji współpracujących z Okręgiem i Kołami ŚZŻAK, otrzymali egzemplarze książki z pamiątkową dedykacją.

Na podstawie decyzji Prezydium Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK "Złotym medalem XXX.lecia działalności Okręgu Pomorskiego" wyróżnieni zostali - Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, ks. biskup Zbigniew Zieliński, oraz za pracę włożoną w zebranie materiału do wydanej książki redaktor Ewa Ostrowska i wiceprezes Koła Sopot Maria Rajtar.

Dekoracji medalami dokonali prezes i wiceprezes Okręgu Jerzy Grzywacz i Tomasz Kuplicki.

List z podziękowaniem oraz album Sopotu, od Prezydenta Jacka Karnowskiego, za wkład pracy i zaangażowanie w opracowanie książki Ewie Ostrowskiej i Marii Rajtar wręczyli Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski i Przewodniczący Rady Miasta Wieczesław Augustyniak.

W dalszej części spotkania Prezes Okręgu Jerzy Grzywacz podziękował kolegom AK-owcom i ich rodzinom za obecność na promocji książki oraz zaprosił na rozpoczynające się uroczystości opłatkowe.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się koncertem kolęd w wykonaniu uczniów Sopockiej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem nauczyciela Dariusza Egielmana.

Obecni na uroczystości ks. biskup Zbigniew Zieliński i ks.płk Jan Wołyniec, po modlitwie i podziękowaniu żołnierzom AK za ich trud i bohaterską postawę w czasie walki o wolność, oraz w trudnym okresie powojennym, życząc zdrowia, dzielili się opłatkiem.

Wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali wzajemnie życzenia noworoczne.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze przy poczęstunku.

Relacja i fotografie: Maria Rajtar i Jadwiga Basińska

 

 

 

więcej zdjęć >>>

 


 

KOMUNIKATY 2019 rok

KOMUNIKATY 2018 rok

KOMUNIKATY 2017 rok

KOMUNIKATY 2016 rok

KOMUNIKATY 2015 rok

KOMUNIKATY 2014 rok

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ