INFORMACJA O PUBLIKACJACH I WYSTAWACH IPN
W LATACH 2002 – 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2014

ZAPOWIEDZI NA LATA 2015

PORTALE EDUKACYJNE IPN

link do spisu  >>>

więcej informacji w siedzibie Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Sopot ul. Czyźewskiego 13.

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
   
15.01.2019

 

Szanowny Prezydencie Pawle!

Żegnamy Ciebie z ogromnym żalem i smutkiem nie tylko z powodu tego, że byłeś Prezydentem naszego Gdańska, ale także dlatego, że byłeś zawsze przyjacielem naszego Akowskiego Środowiska. Dzisiaj jesteś z nami w naszych modlitwach.

Niech dobry Bóg da Ci szczęście wiekuiste!


Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej
Okręg Pomorski

Prezes Jerzy Grzywacz
Jadwiga Kuśmierek
Jadwiga Basińska
Krystyna Basińska
Ewa Glinka

 

 

 

 

 

 


 

   
13.01.2019

 

 

Jesteśmy głęboko wstrząśnięci informacją o zamachu na życie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Pan Prezydent jest niezawodnym przyjacielem Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i wszystkich weteranów Armii Krajowej, dlatego tym mocniej wyrażamy troskę o jego zdrowie i nadzieję na szczęśliwe zakończenie tego dramatu.

Panie Prezydencie, łączymy się z Panem i Pańskimi bliskimi myślami i modlitwą.

 

 

   
03.01.2019

 

  SPOTKANIE OPŁATKOWE OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

03 stycznia 2019 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbyło się Spotkanie Opłatkowe Okręgu Pomorskiego i Koła Sopot ŚZŻAK, na które przybyli członkowie AK z Kół: Sopotu, Gdańska, Gdyni, Wrzeszcza, Oliwy, Słupska oraz Związku Powstańców Warszawskich i Szarych Szeregów.

Spotkanie opłatkowe Okręgu Pomorskiego było poprzedzone promocją książki „In memoriam żołnierzy Armii Krajowej” opracowanej i wydanej staraniem Koła Sopot. Książka ma na celu upamiętnienie i oddanie czci zmarłym żołnierzom Armii Krajowej. Szczególne podziękowania za pracę włożoną w zebranie materiałów i wydanie książki zostały przekazane Ewie Ostrowskiej i Marii Rajtar. Do wydania albumu przyczynili się liczni sponsorzy.

Grupa wyróżnionych osób otrzymała egzemplarze książki wraz z pamiątkową dedykacją.

Przed spotkaniem opłatkowym grupa osób została uhonorowana odznaczeniem „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Byli to Prezes Barbara Pilarczyk-Gierak, Prezes Adam Meller i Rafał Kubiś.

Następna grupa osób została uhonorowana „Medalem XXV-lecia Okręgu Pomorskiego” – Gabriela Gierłowska, Jan Kozłowski, Paweł Lulewicz, Katarzyna Lech i Irena Teślak.

Medalami odznaczali Prezes Jerzy Grzywacz i Wiceprezes Tomasz Kuplicki.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej nadał medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 30-lecia Związku Piłsudczyków RP następującym osobom: Prezesowi Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzemu Grzywaczowi, Wiceprezesowi Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK  Tomaszowi Kuplickiemu, Ewie Ostrowskiej i Marii Rajtar.

Prezes Okręgu Pomorskiego prof. Jerzy Grzywacz przywitał przybyłych na spotkanie opłatkowe Akowców oraz zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, ks. płk Jan Wołyniec, kmdr Jarosław Wypijewski, kmdr Kazimierz Pulkowski, przedstawiciele władz m. Sopotu - Prezydent Jacek Karnowski, Przewodniczący Rady Miasta Wieczesław Augustyniak, Sekretarz Wojciech Zemła, gen. Związku Piłsudczyków RP Stanisław Śliwa, Prezes OPEC-u Janusz Różalski oraz przedstawiciele sponsorów i organizacji współpracujących z Okręgiem i Kołami AK.

W dalszej części uroczystości ks. płk Jan Wołyniec w krótkich słowach podziękował żołnierzom AK za ich trud i bohaterską postawę w czasie walk o wolną Ojczyznę, życząc zdrowia i dzieląc się opłatkiem.

Następnie wszyscy obecni składali sobie życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze przy poczęstunku.

Relacja: Iga Basińska
zdjęcia: Iga Basińska i Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   

KOMUNIKATY 2018 rok

KOMUNIKATY 2017 rok

KOMUNIKATY 2016 rok

KOMUNIKATY 2015 rok

KOMUNIKATY 2014 rok

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ