ODWOŁANIE ZEBRAŃ I DYŻURÓW
ZARZĄDU OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zostały odwołane cotygodniowe dyżury w siedzibie Okręgu Pomorskiego w Sopocie na ulicy Czyżewskiego 13 oraz zebrania w dniu 25 marca i 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sopocie.

O dalszych terminach spotkań poinformujemy w miarę rozwoju sytuacji.

06.04.2020

 

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
   
31.05.2021

 

KOŁO GDAŃSK - NOWE WYPOSAŻENIE

Siedziba Koła Gdańsk została zbiorowym wysiłkiem doposażona w środki bezpieczeństwa.

Pan Ryszard Bohatyrko ze Stowarzyszenia Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim podarował nam nową gaśnicę.

Zawartość apteczki pozyskaliśmy dzięki Mateuszowi Jasikowi sekretarzowi Koła Gdańsk i Stowarzyszenia Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim, a torbę dzięki Muzeum Gdańska.

Ciśnieniomierz, który dla zdrowia naszych kombatantów ma niebagatelne znaczenie, został zakupiony ze środków pozyskanych przez władze Okręgu Pomorskiego od Fundacji Lotos.

Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy. Czujemy się bezpieczniej.

Relacja: Mateusz Jasik

 

 

   
18.05.2021

 

POWOLI WRACAMY DO NORMALNEGO TRYBU PRACY
- KOŁO GDAŃSK

Fot. Mateusz Jasik

 

 

   
10.05.2021

 

DZIEŃ PAMIĘCI POLAKÓW POMORDOWANYCH 1941 – 1944
W PONARACH - GDAŃSK

10 maja 2021roku  na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku przy pomniku Ofiar Zbrodni Ponarskiej, zamordowanych w latach1941- 44 i odsłoniętym w 2018r. o godz.11 odbyły się uroczystości w 80 rocznicę zbrodni.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Rodziny Ponarskiej na czele z  Prezes  panią dr. Marią Wieloch-również członkiem Koła Gdańsk ŚZŻ AK oraz przedstawiciele: Władz Miasta - zastępca Prezydenta Piotr Grzelak; Wojska Polskiego, m.in. Dowódca Garnizonu Gdańsk płk. Piotr Piątkowski ; żołnierzy WOT- Asysta Honorowa; muzycy-werblista i hejnalista Morskiego Oddziału Straży Granicznej;  franciszkanin O.Marek Kiedrowicz, który poprowadził modlitwę; Muzeum II Wojny Światowej Waldemar Kowalski, zarazem członek Koła Gdańsk  ŚZŻ AK;  Tamara von Wiecka-Olszewska; prezes Rodziny Katyńskiej Hanna Wielesiuk Śliwa;  Koła Gdańsk ŚZŻ AK : Ewa Glinka i Paweł Nadowski,  Straży Miejskiej, zaproszeni goście, mieszkańcy.

 Prezes Rodziny Ponarskiej dr.Maria Wieloch podziękowała Urzędowi Miasta za inicjatywę wydrukowania kilkudziesięciu plakatów umieszczonych we wiatach przystankowych w Gdańsku, informujących o Obchodach 80 Rocznicy Zbrodni Ponarskiej. Uczestnicy otrzymali po dwie broszury mówiące o Tragedii Ponarskiej. Było także wystąpienie p.Prezydenta Piotra Grzelaka oraz modlitwa O.Marka Kiedrowicza. Po oficjalnych uroczystościach zapalono znicze i delegacje złożyły kwiaty u stóp pomnika.

Relacja: Ewa Glinka

 

 

 

   
08.05.2021

 

76. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ - SOPOT

08 maja 2021 r. o godz. 12:00 w 76.rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, przy pomniku Armii Krajowej w Sopocie zebrali się przedstawiciele Władz Miasta Sopotu, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, Marynarki Wojennej oraz, z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, nieliczni mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczął krótkim przemówieniem Wiceprezydenta Miasta Sopotu Marcin Skwierawski.

Następnie ks. płk Jan Wołyniec odmówił modlitwę za żołnierzy walczących i poległych na wszystkich frontach wojny oraz za ludność cywilną.

Po odegraniu hasła "Baczność" poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

Za udział w uroczystości wszystkim obecnym podziękował Wiceprezes Okręgu Pomorskiego - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki i zaprosił pod pomnik Sanitariuszki "Inki" , gdzie również złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystości pod pomnikami Armii Krajowej i "Inki", którym towarzyszyła asysta honorowa Marynarki Wojennej, zakończyły się odegraniem hasła "Cisza".

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.05.2021

 

UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE.
230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA -
GDAŃSK

Konstytucja 3 Maja -uchwalona została 230 lat temu jako pierwsza w Europie, druga na świecie.

3 maja 2021 w Gdańsku odbyły się uroczystości przed pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego. Przed uroczystością ustały silne opady gradu i deszczu. U stóp pomnika zostały wcześniej złożone kwiaty przez p.Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha i Delegację Węgierską.

O godz 17 zebrali się przedstawiciele Związku Pilsudczyków RP, Wojska Polskiego,Władz Miasta i Samorządu Gdańska i Województwa Pomorskiego, Stowarzyszeń Kombatanckich, Liceum Ogólnokształcacego Mundurowego, mieszkańcy, turyści, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Aleksandra Dulkiewicz, Przew. Rady Miasta Agnieszka Owczarczak z Radnymi, Tamara von Wiecka-Olszewska, Henryk Bajduszewski, Maria Wieloch, Zbigniew Zagórski, Andrzej Kowalczys, Ewa Glinka.

Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy złożyli kwiaty i wypuścili 7 białych gołębi przekazanych przez przedstawiciela Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Relacja: Ewa Glinka
Zdjęcia: Grzegorz Mehring

 

 

 

 

   
03.05.2021

 

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - SOPOT

03 maja 2021 r. w Sopocie o godz 18:00 w kościele Garnizonowym pw. św. Jerzego odbyła się z okazji 230.rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczysta msza święta w której uczestniczyli :
Wiceprezydent m. Sopotu Marcin Skwierawski, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Bagiński, radna Anna Łukasik, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, przedstawiciele Marynarki Wojennej oraz poczet sztandarowy Marynarki Wojennej.

Po mszy świętej, której przewodniczyli ks. płk Jan Wołyniec i ks. kanonik Marian Krzywda, uczestniczący w niej w asyście pocztu sztandarowego, przeszli pod Pomnik Martyrologii Mieszkańców Sopotu, gdzie po odegraniu hasła "Baczność" głos zabrał Wiceprezydent Marcin Skwierawski dziękując obecnym za udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Następnie pod Pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończono sygnałem "Cisza".

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.05.2021

 

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - GDAŃSK

3 maja 2021 roku wzięliśmy udział w obchodach 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji.

W nieoficjalnych uroczystościach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wzięli udział: Prezes Okręgu kpt. Jerzy Grzywacz, Prezes Honorowy Koła Wrzeszcz kmdr Roman Rakowski, Prezes Koła Gdańsk kol. Jadwiga Basińska, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Mikołaj Dreżewski, Sekretarz kol. Mateusz Jasik.

Obecni byli także Prezes Fundacji Kotwica i Gryf Wojciech Rakowski oraz Prezes Stowarzyszenia Kwatera Akowska dr Janusz Marszalec.

Bardzo dziękujemy p. Maciejowi Kukli z Urzędu Miejskiego w Gdańsku za zapewnienie kwiatów i polskich flag.

Relacja: Mateusz Jasik
Zdjęcia: Iga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.05.2021

 

230.ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - SŁUPSK

3 maja b.r. mieszkańcy Słupska, w tym członkowie słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK obchodzili uroczyście 230.rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę w Kościele Mariackim, podczas której wierni modlili się również za kombatantów i członków ŚZŻAK Inspektoratu Słupsk.

Dalsze obchody miały miejsce na Placu Zwycięstwa przy Pomniku Żołnierza Polskiego.

Do zgromadzonych przemówił wiceprezydent Słupska pan Marek Goliński.

Na koniec przedstawiciele władz miasta, różnych organizacji oraz żołnierze, policjanci, straż miejska i harcerze złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

tekst: Janina Ewa Pabich
zdjęcia: Andrzej Pabich

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
09.04.2021

 

AWANS KOMBATANTKI  - SŁUPSK

W dniu 09.04.2021 Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Przemysław Majewski wręczył akt mianowania na kolejny wyższy stopień wojskowy Pani Janinie Kos.

Kombatantka – członek słupskiego Inspektoratu awansowała na stopień kapitana.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter.

Pani kapitan towarzyszyli i pomagali prezes por. Zbigniew Has oraz st. chor. szt. rez. Marcin Lasoń.

Serdecznie gratulujemy!

Komentarz i zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
01.03.2021

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 - SOPOT

 01 marca 2021 r. w Sopocie pod pomnikami Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Przy pomnikach Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" Marynarka Wojenna wystawiła Posterunki Honorowe oraz asystę sygnalisty i werblisty.

W uroczystości uczestniczyli - Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, Komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Przemysław Czernuszyc, Wiceprezydent m. Sopotu Marcin Skwierawski, przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Morskiego Portu Gdynia, Prezes Zarządu Grupy Lotos, członkowie Koła Sopot i Koła Gdynia ŚZŻAK Tomasz Kuplicki i Eugeniusz Wrochna oraz, ze względu na pandemię, nieliczna grupa mieszkańców.

Po wykonaniu Hasła "Baczność" głos zabrał Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, przypominając, że polityczne władze PRL, robiły wszystko by zohydzić i ośmieszyć żołnierzy antykomunistycznej konspiracji po II wojnie światowej, często konspiracji AK-owskiej, dla której wojna nie skończyła się w maju 1945 r., którzy walczyli na przełomie lat 40-tych i 50-tych, przeciwstawiając się sowietyzacji kraju, który spod okupacji niemieckiej trafił pod okupację sowiecką.

Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, w krótkich słowach przywitał przybyłych na uroczystość obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy pomnikach Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki".

Po wystąpieniach Wicewojewody i Wiceprezydenta Miasta Sopotu, Złoty Medal XXX.lecia działalności Okręgu Pomorskiego przyznany przez Zarząd Okręgu dla Prezes Zarządu Grupy Lotos Pani Zofii Paryła wręczył Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Tomasz Kuplicki w towarzystwie Wicewojewody Mariusza Łuczyka.

Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

Uczestnikom uroczystości, przybyłym pod pomniki AK i "Inki", dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych - Żołnierzy Niezłomnych, podziękował Wiceprezes Okręgu - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki zapraszając pod pomnik Sanitariuszki "Inki", gdzie również złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Uroczystości pod pomnikami Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" zakończono odegraniem Hasła "Cisza" oraz wyprowadzeniem Posterunków Honorowych.

Relacja i zdjęcia Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 
   
01.03.2021

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 - SŁUPSK

1 marca 2021r., w kolejnym już Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, słupski Inspektorat ŚZŻAK wraz ze Środowiskiem 27 WDPAK oraz ZŻNSZ zorganizował uroczystość, którą swoim patronatem objął Urząd Miasta Słupska.

Obchody rozpoczęły się o godz. 17.30 pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych.

Podczas pierwszej części, którą poprowadził rzecznik słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK, jednocześnie sekretarz 27 WDPAK st. chor. szt. rez. Marcin Lasoń, przemówienie okolicznościowe wygłosił wicewojewoda pomorski pan Mariusz Łuczyk, zaprezentowano historię Żołnierzy Wyklętych oraz wyróżniono szczególnie zasłużonych członków.

Prezes słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK por. Zbigniew Has został odznaczony przez Zarząd 27 WDPAK Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-944. Członek Zarządu ZŻNSZ Łukasz Suchanowski oraz gość honorowy, pułkownik w stanie spoczynku Antoni Olbromski ps. ,,Tolek'' AK/NSZ (członek osobistej ochrony kpt. Antoniego Hedy ,,Szarego'') za zasługi na rzecz NSZ i kombatantów oraz kultywowanie pamięci historycznej wręczyli członkom w.w. organizacji pamiątkowe ryngrafy.

Następnie delegacje złożyły wieńce pod tablicą pamiątkową oraz zapalono znicze.

O godz. 18.00 proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jacka. ks. Józef Domińczak odprawił Mszę Św. w intencji Żołnierzy II Konspiracji Niepodległościowej 1944-1963.

tekst: Janina Ewa Pabich
zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 
   
15.02.2021

 

”ŚWIATŁO DLA BOHATERÓW” - GDAŃSK

Muzeum Gdańska relację z tego wydarzenia umieściło pod tytułem „220 zniczy, 220 bohaterów. Jedno miejsce. Nie przegap go”

W tym roku z powodu pandemii inaczej niż zazwyczaj uczciliśmy rocznicę przemianowania ZWZ w Armię Krajową.

Nie mogło być dużej uroczystości, ale jak co roku zapłonęły znicze na Kwaterze Armii Krajowej na Cmentarzu Łostowickim. Nie chcieliśmy odgarniać śniegu; tym razem znicze zapłonęły nie na grobach, ale wzdłuż głównej Alei na Kwaterze i pod Ścianą Pamięci.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele: Miasta Gdańska z Przewodniczącą Rady Miasta Agnieszką Owczarczak i zastępczynią Prezydent Gdańska Moniką Chabior, ŚZŻAK, Stowarzyszenia Kwatera Akowska, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku.

Przed uroczystością na Kwaterze Akowskiej na Cmentarzu Łostowickim Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 60 spacerowali ulicami Głównego Miasta śladami Franciszka Troszczyłowa ps. „Pomorzak” i Wiesława Gierłowskiego ps. „Grom”.

Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim.

Relacja i zdjęcia: Iga Basińska i Mateusz Jasik

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
15.02.2021

 

OBCHODY 79.ROCZNICY PRZEMIANOWANIA ZWZ W AK
 - SŁUPSK

„By czas nie zaćmił i niepamięć”

29 lat temu - w 1992 roku, Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku (wówczas nosząca numer 17) jako pierwsza w Polsce, przyjęła zaszczytne imię Żołnierzy Armii Krajowej.

Od tamtej pory ta szczególnie ważna data w życiu społeczności SP8 wiąże się z corocznym upamiętnianiem kolejnych rocznic utworzenia Armii Krajowej.

W bieżącym roku, z racji panującej pandemii i nauczania zdalnego klas starszych, obchody 79. Rocznicy Powstania Armii Krajowej, które w szkole miały miejsce 15 lutego, były znacznie skromniejsze niż w latach ubiegłych.

Zorganizowano jednak specjalne spotkanie dla pierwszoklasistów, podczas którego dokonano, nieco spóźnionego z powodu pandemii, pasowania na uczniów.

Gośćmi uroczystości byli: porucznik Zbigniew Has – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu w Słupsku, Janina Ewa Pabich i starszy chorąży sztabowy rezerwy Marcin Lasoń - członkowie zarządu słupskiego inspektoratu.

Dyrektor szkoły pani Marta Dyjas przedstawiła uczniom krótką historię nadania imienia, kontekst historyczny nakreślił prezes ŚZŻAK Inspektoratu w Słupsku por. Zbigniew Has.

Wszyscy uczniowie zostali pasowani szpadą przez prezesa por. Zbigniewa Hasa, po czym z rąk pani Marty Dyjas – dyr. SP8, pani Doroty Zach – wicedyrektora SP8 oraz st. chor. szt. rez. Marcina Lasonia otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – patrona szkoły.

To był dla pierwszoklasistów nie tylko wzruszający moment ich szkolnego życia, lecz także piękna lekcja historii.

komentarz: Janina Ewa Pabich
zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
14.02.2021

 

79. ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWZ W AK - SOPOT

14 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w Sopocie pod pomnikiem Armii Krajowej odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą przemianowania ZWZ w AK.

W uroczystości uczestniczyli - Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, Dowódca 3.Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej, Sekretarz Miasta Sopotu Wojciech Zemła, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK.

Ze względu na okres pandemii COVID-19 zabrakło na uroczystości harcerzy, uczniów sopockich szkół i mieszkańców, którzy zawsze towarzyszyli uroczystościom organizowanym pod pomnikiem AK.

Przy pomnikach Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" Marynarka Wojenna wystawiła Posterunki Honorowe.

Po odegraniu Hasła "Baczność", głos zabrał Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, podkreślając ważność i znaczenie przemianowania ZWZ w AK, największą polską armię podziemną, działającą w okresie wojny na terenie Europy.

Po wystąpieniu Wicewojewody, poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem Armii Krajowej.

Następnie głos zabrał Wiceprezes Okręgu - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki, dziękując przybyłym na uroczystość 79.rocznicy przemianowania ZWZ w AK i zaprosił pod pomnik Sanitariuszki "Inki" gdzie również złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończono odegraniem Hasła "Cisza" oraz wyprowadzeniem Posterunków Honorowych.

Relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
31.01.2021

 

SETNE URODZINY WETERANA - INSPEKTORAT SŁUPSK

W dniu 30 stycznia 2021 roku ostatni słupski Żołnierz Wyklęty Pan mjr Kazimierz Szostakowski-Kobelis skończył 100 lat.

Z tej okazji przedstawiciele ŚZŻAK Inspektorat Słupsk na czele z Prezesem por. Zbigniewem Hasem, GRH Grzmot z Klubu Wojskowego, ZŻNSZ Okręg Środkowopomorski oraz delegacja batalionu WOT w Słupsku złożyli gratulacje i życzenia dostojnemu Solenizantowi.

Niespodzianką też był występ zespołu muzycznego przed oknem, odśpiewanie 200 lat oraz wojskowych piosenek na cześć Pana Kazimierza.

Pan mjr Kazimierz Szostakowski - Kobelis ps. "Kazik", "Mieczysław" urodził się 30 stycznia 1921 roku w Wilnie. Od kwietnia 1943 do sierpnia 1944 roku służył w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej Okręgu Wilno w zwiadzie konnym i kontrwywiadzie.

Był uczestnikiem operacji „Ostra Brama”, a także bitwy z Niemcami pod Szwajcarowem.

Po akcji „Ostra Brama” podążał z oddziałem „Jaremy” na pomoc mającemu wybuchnąć Powstaniu Warszawskiemu.

W drodze do Puszczy Rudnickiej wojska sowieckie NKWD okrążyły oddziały AK, rozbroiły i internowały. Kazimierz Szostakowski - Kobelis zbiegł z transportu i przybył na Ziemie Odzyskane do Słupska, a następnie do Gdańska.

Zaangażował się tam w działalność konspiracyjną przeciwko władzy komunistycznej. Był dowódcą 9 - osobowej grupy wywiadowczej w Ośrodku Mobilizacyjnym Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.

W 1948 roku aresztowany przez UB został skazany na 8 lat więzienia. Podczas śledztwa i pobytu w więzieniu zachował niezłomną postawę. Mimo tortur, rocznej izolatki i upokorzeń nikogo nie wydał.

Do 1956 roku odsiadywał wyrok w ciężkim więzieniu we Wronkach.

Po wyjściu na wolność zamieszkał w Słupsku.

Od 1991 roku jest członkiem zwyczajnym ŚZŻAK. Obecnie jest najstarszym, najbardziej zasłużonym i cenionym Kombatantem Armii Krajowej w słupskim Inspektoracie AK.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Szanowny Solenizant otrzymał kwiaty, prezenty oraz listy gratulacyjne, w tym list od Premiera RP i Pani Prezydent Miasta Słupska.

Jego mottem życiowym jest: ,,Czasem w życiu szedłem boso, ale zawsze w ostrogach..."

tekst i zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
26.01.2021

 

ODZNACZENIA DLA CZŁONKÓW KOŁA GDAŃSK

Decyzją władz Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej członkowie naszego Koła bez uprawnień kombatanckich zostali odznaczeni Złotymi Medalami XXX-lecia Okręgu z mottem "Wierni Akowskiej Przysiędze".

Jest to dowód uznania dla wieloletniej pracy społecznej, zawodowej i naukowej na rzecz upowszechniania wartości Armii Krajowej, zapewniania różnorodnej pomocy akowcom i organizowania wydarzeń rocznicowych.

Niestety, ze względu na pandemię COVID19 w tym roku nie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne Okręgu, ale medale wyróżnionym wręczył osobiście kpt. Tomasz Kuplicki.

Medale otrzymali:
    Mikołaj Dreżewski,
    Ewa Glinka,
    Mateusz Jasik,
    dr Janusz Marszalec.

Odznaczonym gratulujemy i liczymy na dalszą pracę na rzecz garstki żyjących weteranów Armii Krajowej.

Relacja: Mateusz Jasik
Zdjęcia: Iga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 

 

KOMUNIKATY 2020 rok

KOMUNIKATY 2019 rok

KOMUNIKATY 2018 rok

KOMUNIKATY 2017 rok

KOMUNIKATY 2016 rok

KOMUNIKATY 2015 rok

KOMUNIKATY 2014 rok

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ