ODWOŁANIE ZEBRAŃ I DYŻURÓW
ZARZĄDU OKRĘGU POMORSKIEGO ŚZŻAK

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zostały odwołane cotygodniowe dyżury w siedzibie Okręgu Pomorskiego w Sopocie na ulicy Czyżewskiego 13 oraz zebrania w dniu 25 marca i 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sopocie.

O dalszych terminach spotkań poinformujemy w miarę rozwoju sytuacji.

06.04.2020

 

Komunikaty:

Informacje o spotkaniach i uroczystościach:

   
   
11.11.2021

 

103. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  - SOPOT

11 listopada 2021 r. w Sopocie, zgodnie z tradycją, w 103.rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się imprezy z udziałem mieszkańców.

O godz. 11:00 rozpoczęto świętowanie paradą zabytkowych pojazdów strażackich, samochodów terenowych i osobowych - wojskowych i milicji oraz motocykli i rowerów. Kolumna przejechała ul. Monte Cassino na Plac Zdrojowy gdzie odbył się pokaz zgromadzonych pojazdów, oraz podniesienie flagi państwowej.

O godz. 12,00 zgromadzeni sopocianie wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy.

O godzinie 18,00 w Kościele garnizonowym p.w. św. Jerzego odbyła się koncelebrowana msza święta, w której uczestniczyły poczty sztandarowe m.in. wojska, straży pożarnej i Koła Sopot ŚZŻAK. Obecne były władze miasta Sopotu - Prezydent Jacek Karnowski, Wiceprezydent Marcin Skwierawski, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Bagiński, kombatanci - Prezes Koła Sopot Tomasz Kuplicki, dowództwo 33.dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gdyni oraz przedstawiciele policji, straży miejskiej i innych służb mundurowych.

Po mszy świętej uczestniczący w niej oraz poczty sztandarowe, udali się pod Pomnik Martyrologii Mieszkańców Sopotu, gdzie w obecności licznie zgromadzonej młodzieży sopockich szkół, harcerzy ZHP i ZHR-u oraz zgromadzonych mieszkańców, głos zabrał Prezydent Jacek Karnowski, podkreślając ważność Odzyskania Niepodległości w 1918 roku, dla narodu polskiego.

Po przemówieniu Prezydenta odbył się Apel Pamięci i została oddana salwa honorowa.

Następnie złożono pod Pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu wiązanki kwiatów.
Uroczystość, której towarzyszyła asysta wojskowa, zakończono odegraniem Hasła Wojska Polskiego oraz defiladą Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i Kompanii Reprezentacyjnej 33.dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gdyni.

Relacja: Maria Rajtar
Zdjęcia: Maria Rajtar i Foto Bank Sopot

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
11.11.2021

 

103. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - SŁUPSK

W dniu 11 listopada 2021 roku delegacja w składzie: prezes por Zbigniew Has, dwóch wiceprezesów Zygmunt Kulczewski i Przemysław Skrzypiec oraz sekretarz st. chor. szt. rez. Marcin Lasoń i prof. Stanisław Łach uczestniczyła w obchodach 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Słupsku.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Mariackim.

Po Mszy Św. poczty sztandarowe i zgromadzeni przemarszem udali się na plac Zwycięstwa, gdzie prowadzone były dalsze, oficjalne uroczystości zorganizowane przez włodarzy miasta Słupska.

Po odśpiewaniu hymnu, przemówieniach oraz salwie honorowej delegacja nasza złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

tekst: Marcin Lasoń
fot. gp24

 

 

 

   
16.10.2021

 

WYBORY WŁADZ INSPEKTORATU  - SŁUPSK

16 października 2021r. w Inspektoracie Słupsk ŚZŻAK odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności Inspektoratu, finansowe oraz komisji rewizyjnej.

Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium jednogłośnie.

Prezesem ponownie wybrano por. Zbigniewa Hasa, zaś skład Zarządu uzupełniony został o nowych członków.

tekst: Janina Ewa Pabich
zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
27.09.2021

 

82.ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO - SŁUPSK

27 września mieszkańcy Słupska wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
Tradycyjnie już, obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Kościele Mariackim.

Dalsza część odbyła się pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, przy którym wystawiona została warta honorowa.

Jak zawsze, szczególnie wzruszającymi momentami były: odczytanie apelu pamięci oraz odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Oddano również salwę honorową. Po przemówieniach okolicznościowych wicewojewody pomorskiego p. Mariusza Łuczyka oraz wiceprezydenta Słupska p. Marka Golińskiego, delegacja posła p. Piotra Mullera oraz delegacje władz miasta, samorządów, służb mundurowych, szkół złożyły pod pomnikiem wiązanki okolicznościowe.

tekst: Janina Ewa Pabich
zdjęcia: gp24

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
27.09.2021

 

82.ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ
- SOPOT

27 września 2021 r. w 82.rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego w Szkole Podstawowej nr 1 im Armii Krajowej w Sopocie odbyło się tradycyjne ślubowanie i przyjęcie w poczet ucznia Szkoły im Armii Krajowej uczniów klas pierwszych.

W uroczystości , oprócz uczniów, uczestniczyli ich rodzice, rodzeństwo, pedagodzy oraz zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele ŚZŻAK - Koła Sopot, Portu Gdynia, władz miasta Sopotu i inni.

Po wprowadzeniu do Sali Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Hymnu Narodowego uczniowie przedstawili krótki program artystyczny, po którym nastąpiło uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.

Następnie Wiceprezes Okręgu Pomorskiego - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki wręczył Sylwii Majewskiej symboliczny Medal Pasowania na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im Armii Krajowej w Sopocie.

Następnie uczniowie, którzy złożyli już ślubowanie, otrzymali dyplomy oraz upominki od Władz m. Sopotu i Portu Gdynia.

Po zakończeniu uroczystości w szkole uczniowie wraz z pedagogami, w asyście pocztu Sztandarowego udadzą się pod pomnik Armii Krajowej na dalsze obchody 82.rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, w czasie których otrzymają pamiątkowe medale i zostaną pasowani na ucznia szkoły przez oficerów Marynarki Wojennej.

opracowanie M.Rajtar

 

 

   
27.09.2021

 

82.ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO I SZARYCH SZEREGÓW
 - SOPOT

27 września 2021 r. pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie, o godzinie 10,00 rozpoczęły się uroczystości 82.rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Przy pomniku Armii Krajowej ustawiły się poczty sztandarowe : Koła Sopot ŚZŻAK, Szkoły nr 1 im AK i innych sopockich szkół.

Przy pomnikach - Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" wystawione zostały wojskowe posterunki honorowe.

W uroczystości uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna i Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki i Elżbieta Skrzyńska, wicewojewoda Mariusz Łuczyk, prof. Mirosław Golon z IPN-u, ks.płk Jan Wołyniec, przedstawiciele 3.Flotylli Okrętów, wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, Przew.Rady Miasta Sopotu Piotr Bagiński, Sekretarz m. Sopotu Wojciech Zemła i inni samorządowcy oraz uczniowie sopockiej szkoły nr 1 im AK z rodzicami i mieszkańcy.

Po przyjęciu przez Szefa Szkolenia 3.Flotylli Okrętów Mar. Wojennej kmdra Alberta Figata meldunku od Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna odśpiewały Hymn Narodowy.

Następnie Złoty Medal XXX.lecia Działalności Okręgu Pomorskiego, przyznany przez Prezydium Okręgu dyrektorowi gdańskiego oddziału IPN-u prof. Mirosławowi Golonowi wręczył wiceprezes Okręgu Tomasz Kuplicki wraz z wicewojewodą Mariuszem Łuczykiem.

Złote Medale XXX.lecia Działalności Okręgu przyznane zostały również pedagogom Szkoły nr 1 im AK - dyrektorce Sylwii Majewskiej oraz Patrycji Rosiak i Janowi Strużykowi. Medale wręczyli Tomasz Kuplicki i Mariusz Łuczyk.

Następnie głos zabrali : wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, wicewojewoda Mariusz Łuczyk i dyrektor gdańskiego oddziału IPN-u Mirosław Golon.

Przemawiając w 82.rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, składali hołd żołnierzom AK i innych organizacji niepodległościowych, którzy tworzyli Państwo Podziemne i nigdy nie godzili się z niewolą.

Obecny na uroczystości ks. płk Jan Wołyniec odmówił modlitwę za wszystkie ofiary przemocy i wyzysku, za tych, którzy zawsze byli zaangażowani w budowę wolnej Ojczyzny.

Po odczytaniu Apelu Pamięci przez ppor. Marynarki Wojennej Konrada Lipskiego oddana została salwa honorowa oraz wykonano Hasło Wojska Polskiego.

Następnie poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem Armii Krajowej wieńce i wiązanki kwiatów.

Orkiestra reprezentacyjna zagrała sygnał "Cisza".

Uroczystościom 82.rocznicy Utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego towarzyszyło uroczyste pasowanie kordzikiem, przez oficera Marynarki Wojennej ,uczniów pierwszych klas - na ucznia Szkoły im Armii Krajowej.

Pamiątkowe Medale "pasowania" wręczali uczniom Tomasz Kuplicki i Piotr Bagiński.

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego i Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki podkreślił, że z przyjemnością przekazuje uczniom Szkoły noszącej imię AK wartości i pamięć o czasach kiedy powstało i działało Polskie Państwo Podziemne.

Tomasz Kuplicki w imieniu Okręgu i Koła Sopot podziękował Marynarce Wojennej za uświetnienie dzisiejszej uroczystości, Wicewojewodzie, dyr. IPN-u, Portowi Gdynia, Lotosowi i wielu innym, dzięki którym możemy funkcjonować w tak trudnym okresie, oraz zaprosił pod pomnik "Inki".

Po złożeniu wieńców pod pomnikiem AK i pasowaniu uczniów, Orkiestra Reprezentacyjna wykonała "Hymn do Bałtyku" i Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, oraz nastąpiło przegrupowanie Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej do defilady i defilada.

Poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Sanitariuszki "Inki" gdzie także złożono kwiaty i odegrano Hasło Wojska Polskiego.

Uroczystość zakończono wyprowadzeniem wystawionych przy pomnikach posterunków wojskowych.

Relacja Maria Rajtar
 

 

   
27.09.2021

 

 

 

   
17.09.2021

 

 

82.ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ
- DZIEŃ SYBIRAKA

17 września 2021 roku przy pomniku Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim spotkali się przedstawiciele władz województwa pomorskiego, miasta Gdańska, Związku Sybiraków, Rodzin Katyńskich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, innych związków kombatanckich, służb mundurowych, duchowieństwa, uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy Gdańska.

Tego dnia przypada 82 rocznica agresji sowieckiej na Polskę i dzień ten jest obchodzony także jako Dzień Sybiraka.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Mazurka Dąbrowskiego i hymnu Sybirackiego przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Wysłuchaliśmy wystąpień oficjalnych oraz programu poetyckiego przygotowanego przez uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Następnie uczestnicy odmówili modlitwę za zmarłych, po której Przedstawiciel Wojska Polskiego odczytał apel poległych a oddział wojska oddał salwę honorową.

Obecni na uroczystości złożyli wieńce i wiązanki pod pomnikiem Golgoty Wschodu.

Relacja i zdjęcia Iga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
07.09.2021

 

 

 

   
03.09.2021

 

WYSTAWA „TUŁACZE ŚWIĘTA 1939 – 1948”

W dniu 3 września 2021 roku o godz. 12.15 w holu wystawowym Biblioteki Gdańskiej nastąpiło otwarcie wystawy z materiałów Marka Ney-Krwawicza zatytułowanej „Tułacze Święta 1939 – 1948”.

Wystawę otworzył jej autor, który opowiedział jak powstawała wystawa, o swoich zbiorach prezentowanych w Bibliotece PAN, a przede wszystkim tym jak obchodzono święta w czasie II wojny światowej a także tuż po niej.

Po ciekawej prelekcji uczestnicy spotkania przystąpili do zwiedzania wystawy.

W otwarciu wystawy uczestniczyli członkowie Koła Gdańsk ŚZŻAK Krystyna Basińska, Janusz Marszalec i Jadwiga Basińska.

Relacja i zdjęcia: Jadwiga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
01.09.2021

 

82.ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ  - SOPOT

1 września 2021 r. o godzinie 10-tej rozpoczęły się w Sopocie uroczystości 82. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Przy pomniku Martyrologii Mieszkańców Sopotu spotkali się przedstawiciele władz miasta Sopotu - Prezydent Jacek Karnowski, Wiceprezydent Marcin Skwierawski, Sekretarz Wojciech Zemła, sopoccy radni. Obecni byli również : ks. płk Jan Wołyniec, Wiceprezes Koła Sopot ŚZŻAK Maria Rajtar oraz służby mundurowe.

33.dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Gdyni wystawił przy Pomniku posterunek honorowy.

Prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski przemówieniem okolicznościowym rozpoczął uroczystość poświęconą upamiętnieniu pomordowanych, poległych i więzionych w obozach koncentracyjnych w czasie II Wojny Światowej polskich mieszkańców Sopotu.

Ks. płk Jan Wołyniec odczytał przesłanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, oraz odmówił krótką modlitwę.

Następnie poszczególne delegacje złożyły pod Pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Na zakończenie odegrane zostało hasło "Cisza".

Uroczystość 82.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyła się w Sopocie z wojskową asystą Garnizonu Gdynia.

Relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
15.08.2021

 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - SOPOT

101. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ - SOPOT

15 sierpnia 2021 r. uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego i 101.rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się w Sopocie mszą świętą o godzinie 12,30 w kościele p.w. Św. Jerzego.

W koncelebrowanej mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz m. Sopotu, służb mundurowych, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, oraz mieszkańcy i wczasowicze.

Kończąc mszę św.ks.płk. Jan Wołyniec zaprosił obecnych do udziału w dalszych obchodach Święta Wojska Polskiego, które odbędą się o godzinie 19,00 pod pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu przy Urzędzie Miasta.

15 sierpnia br. o godz. 19,00 rozpoczęły się dalsze obchody Święta Wojska Polskiego.

33.dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Gdyni wystawił Kompanię Reprezentacyjną oraz posterunek honorowy przy Pomniku Martyrologii Mieszkańców Sopotu.

W uroczystości udział wzięli: wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, sopoccy radni, ks. kmdr ppor. Andrzej Szpura, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, delegacja 33. dywizjonu rakietowego OP w Gdyni wraz z Dowódcą ppłk Pawłem Barchanem, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz mieszkańcy.

Poczet sztandarowy przy pomniku wystawili sopoccy Harcerze ZHP.
Dowódca 33.dywizjonu rakietowego OP ppłk Paweł Barchan przyjął meldunek od Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej o gotowości do rozpoczęcia uroczystości.

Po wykonaniu hasła "Baczność" oraz odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Wiceprezydent Marcin Skwierawski, który podkreślił znaczenie Święta Wojska Polskiego i pamięć o żołnierzach, którzy w roku 1920 oraz w latach następnych walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę

Dowódca 33. dywizjonu rakietowego OP ppłk Paweł Barchan mówił o trudnej i odpowiedzialnej służbie żołnierzy Wojska Polskiego w każdej sytuacji, zarówno w czasie wojny oraz obecnie, pełniąc służbę w kraju i na wielu misjach zagranicznych.

Ksiądz kmdr ppor Andrzej Szpura odmówił modlitwę w intencji wszystkich żołnierzy pełniących służbę dla Ojczyzny.

Następnie, po odczytaniu Apelu Pamięci Kompania Reprezentacyjna oddała salwę honorową, po której poszczególne delegacje złożyły pod Pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu wieńce i wiązanki kwiatów.
Uroczystość, której towarzyszyła wojskowa asysta honorowa, zakończono sygnałem "Cisza", przegrupowaniem Kompanii Reprezentacyjnej oraz defiladą.

Relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
11.08.2021

 

 

 

   
01.08.2021

 

 

 

   
01.08.2021

 

77.ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
- SOPOT

01 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Sopocie, pod pomnikiem Armii Krajowej odbyły się obchody 77.rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, wśród których byli Powstańcy Warszawscy kol. Elżbieta Skrzyńska i kol. Jerzy Grzywacz.

Obecni byli również przedstawiciele władz m. Sopotu - Przewodniczący Rady Miasta Piotr Bagiński, Barbara Lewińska, Komendant Straży Miejskiej Tomasz Dusza, delegacja Muzeum Miasta Sopotu, Marynarki Wojennej, harcerze ZHP, mieszkańcy i wczasowicze.

Przy pomniku Armii Krajowej został wystawiony wojskowy posterunek honorowy.

Uroczystości rozpoczęto hasłem "Baczność" oraz hasłem "Cisza".

Prezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Jerzy Grzywacz podzielił się wspomnieniami z Powstania Warszawskiego, w którym uczestniczył jako harcerz Szarych Szeregów.

Wspomniał o koleżankach i kolegach, którzy zginęli w czasie walk o Warszawę.

Następnie poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem Armii Krajowej wieńce i wiązanki kwiatów.

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK kol. Tomasz Kuplicki podziękował wszystkim, którzy przyszli aby uczcić pamięć nie tylko Powstańców, lecz także ludności cywilnej, która zginęła z rąk hitlerowców oraz zaprosił pod pomnik Sanitariuszki "Inki", gdzie również złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończono hasłem "Cisza".

Sopockie obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się pod pomnikami Armii Krajowej i "Inki" z udziałem wojskowej asysty Garnizonu Gdynia.

śzżak

Relacja i fotografie: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
01.08.2021

 

77.ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
- SŁUPSK

77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęło wystawienie warty honorowej oraz uroczysta msza polowa przy Pomniku Powstańców Warszawskich z udziałem parlamentarzystów, władz miejskich, organizacji kombatanckich i patriotycznych oraz mieszkańców.

Ze względu na rzęsiste opady, w drugiej części obchodów zrezygnowano z przemówień okolicznościowych.

Odczytany został apel poległych, po czym rozległa się salwa honorowa.

Następnie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i znicze.

Wśród zgromadzonych, którzy przybyli oddać hołd uczestnikom i ofiarom tamtych dni nie zabrakło również przedstawicieli ŚZŻAK Inspektoratu Słupsk.

Skład posterunku honorowego zasilił Marcin Lasoń - członek ŚZŻAK oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznych GRZMOT z Klubu Wojskowego 7. Brygady Obrony Wybrzeża.

Wiązankę kwiatów złożył prezes słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK por. Zbigniew Has wraz z członkami ŚZŻAK: Janiną Ewą Pabich oraz Stanisławem Łachem.

Z uwagi na panującą pandemię w tym roku również zrezygnowano z inscenizacji historycznej.


Komentarz: Janina Ewa Pabich
Zdjęcia: Andrzej Pabich

śzżak

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
26.07.2021

 

ROCZNICA 7 BRYGADY OBRONY WYBRZEŻA - SŁUPSK

W dniu 26 lipca 2021 roku 7 Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku obchodziła swoje święto.

Po uroczystej mszy św. nastąpiło odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej przy Kaplicy Garnizonowej w Słupsku.

Tablica została poświęcona w hołdzie wszystkim, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

Uroczystego odsłonięcia dokonał dowódca „Niebieskich Beretów” pułkownik Roman Kopka, ksiądz kapelan mjr Marek Drabik oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat Słupsk por. w st. spocz. Zbigniew Has.

Dalsze uroczystości i atrakcje odbyły się na placu apelowym jednostki.

Tekst i zdjęcia: Marcin Lasoń

 

 

 

 

 

 

   
12.07.2021

 

 

78.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ - SŁUPSK

12 lipca bieżącego roku, w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego 78 lat temu przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, słupszczanie po raz kolejny uczcili Ofiary Zbrodni Wołyńskiej.

Uroczystość zorganizowało Środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej we współpracy z Urzędem Miasta Słupska.

Obchody rozpoczęły się o godz. 1700 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego Mszą św. odprawioną w intencji pomordowanych, zmarłych i żyjących Wołyniaków.

Następnie przedstawiciele władz, samorządu, związków kombatanckich, środowisk i stowarzyszeń patriotyczno – narodowych, wojska, policji, straży miejskiej oraz mieszkańcy wzięli udział w dalszej części uroczystości pod Krzyżem Wołyńskim.

Obchody pod Krzyżem rozpoczęły się od odśpiewania przez uczestników Hymnu Narodowego. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili: wicewojewoda pomorski pan Mariusz Łuczyk oraz wiceprezydent Słupska pan Marek Goliński.

Szczególnie zasłużeni otrzymali odznaczenia wręczone przez wicewojewodę, wiceprezydenta oraz prezesa słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK – por. Zbigniewa Hasa. Rys historyczny przedstawił sekretarz 27 WDPAK st. chor. szt. rez. Marcin Lasoń.

Ostatnie momenty uroczystości, niestety, zakłóciło nadejście burzy.

Delegacje składały wiązanki kwiatów w strugach deszczu, po czym nastąpiło zakończenie obchodów.

W uroczystościach wzięli również udział członkowie Inspektoratu ŚZŻAK w Słupsku.

Komentarz Janina Ewa Pabich

Zdjęcia: Andrzej Pabich oraz gp24

śzżak

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.07.2021

 

ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIE DLA PREZESA SŁUPSKIEGO INSPEKTORATU ŚZŻAK
- SŁUPSK

Prezes słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK por. Zbigniew Has laureatem prestiżowej, XXXV Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" im. ks. dr. Bolesława Domańskiego.

Nagroda została wręczona podczas świetnie zorganizowanej gali w Radio Szczecin. Dziękujemy Civitas Christiana Słupsk/Koszalin za nominację i Radio Szczecin za pomoc i wyrozumiałość.

Tekst i zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
02.07.2021

OTWARCIE RONDA IM. GEN. TADEUSZA JORDANA ROZWADOWSKIEGO
- SŁUPSK

Przedstawiciele słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK por. Zbigniew Has oraz st. chor. szt. rez. Marcin Lasoń uczestniczyli w uroczystym otwarciu ronda im. gen Tadeusza Jordana Rozwadowskiego.

To jest kolejne trzecie rondo upamiętniające wybitne postacie Oręża Polskiego.

Prezes por. Zbigniew Has jako gość honorowy odsłaniał portret generała, a Marcin Lasoń wraz ze swoją grupą rekonstrukcyjną tworzył wojskowy klimat okresu międzywojennego.

Tekst: Marcin Lasoń
Zdjęcia: gp24

 

 

 

 

 

 

   
01.07.2021

 

103. ROCZNICA URODZIN JANINY ROJEWSKIEJ PS.”CZYN”
- SOPOT

01 lipca 2021 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie odbył się Jubileusz 103.rocznicy Urodzin żołnierza AK kol. Janiny Rojewskiej.

W uroczystości udział wzięli: Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, ks. płk Jan Wołyniec, przedstawiciele Marynarki Wojennej - delegacje: Akademii Marynarki Wojennej z prorektorem kmdr. Pawłem Podgórnym na czele, 3.Flotylli Okrętów, z kmdr.por. Radosławem Maślakiem, koleżanki i koledzy ze ŚZŻAK - Koła Sopot i Okręgu Pomorskiego oraz rodzina Jubilatki.

Jubileuszową uroczystość prowadził Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki.

Przybyłą do Dworku Sierakowskich Jubilatkę powitali zebrani goście oraz Zespół instrumentalno - wokalny ze Szkoły Muzycznej w Sopocie pod kierunkiem Dariusza Egielmana, wykonując mini koncert muzyki klasycznej.

Na początku uroczystości Pani Rachela Wysocka z Urzędu Wojewody Pomorskiego odczytała postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu Pani Janinie Rojewskiej Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, który wręczył Wicewojewoda Mariusz Łuczyk.

Serdeczne życzenia złożyli Jubilatce, która od roku 1948 mieszka w Sopocie, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski oraz ks. płk Jan Wołyniec.

Prorektor AMW kmdr Paweł Podgórny odczytał list od Rektora - Komendanta, podkreślając, że życiorys a zwłaszcza dokonania Pani Janiny Rojewskiej w czasie wojny są wzorem postawy patriotycznej dla młodego pokolenia studentów wojskowych i cywilnych kształcących się w AMW.

Następnie okolicznościową plakietkę z życzeniami z okazji 103.rocznicy urodzin w imieniu koleżanek i kolegów z Koła Sopot i Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK kol. Janinie Rojewskiej, która walczyła w szeregach AK na Wileńszczyznie, wręczyli wiceprezes Okręgu Pomorskiego - prezes Koła Sopot Tomasz Kuplicki i wiceprezes Koła Sopot Maria Rajtar.

Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej "Cudu nad Wisłą", nadany Pani Janinie Rojewskiej przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP, wręczył w imieniu Prezesa Związku gen. Stanisława Śliwy Tomasz Kuplicki.

Wszyscy obecni na uroczystości 103.rocznicy urodzin, byli pod ogromnym wrażeniem Jubilatki, która z całego serca wszystkim obecnym, oraz każdemu z osobna podziękowała za zorganizowanie uroczystości.

Oficjalną część spotkania urodzinowego zakończył Koncert Zespołu Wokalnego Marynarki Wojennej, który wykonał m.in. utwory "Lubię  wracać tam gdzie byłem" Z. Wodeckiego, czy "Morze nasze morze" oraz inne szlagiery.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni na "Urodzinowy tort " i poczęstunek.

Organizatorem jubileuszu było Koło Sopot ŚZŻAK oraz Urząd Miasta Sopotu.

Relacja i fotografie: Maria Rajtar

śzżak

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
31.05.2021

 

KOŁO GDAŃSK - NOWE WYPOSAŻENIE

Siedziba Koła Gdańsk została zbiorowym wysiłkiem doposażona w środki bezpieczeństwa.

Pan Ryszard Bohatyrko ze Stowarzyszenia Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim podarował nam nową gaśnicę.

Zawartość apteczki pozyskaliśmy dzięki Mateuszowi Jasikowi sekretarzowi Koła Gdańsk i Stowarzyszenia Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim, a torbę dzięki Muzeum Gdańska.

Ciśnieniomierz, który dla zdrowia naszych kombatantów ma niebagatelne znaczenie, został zakupiony ze środków pozyskanych przez władze Okręgu Pomorskiego od Fundacji Lotos.

Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy. Czujemy się bezpieczniej.

Relacja: Mateusz Jasik

 

 

   
18.05.2021

 

POWOLI WRACAMY DO NORMALNEGO TRYBU PRACY
- KOŁO GDAŃSK

Fot. Mateusz Jasik

 

 

   
14.05.2021

 

SPOTKANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU I KOŁA SOPOT ŚZŻAK Z PRZEDSTAWICIELAMI MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. 
- SOPOT

14 maja 2021 r. w Sopocie w siedzibie Okręgu i Koła Sopot odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie współpracy dotyczącej dalszej pomocy kombatantom - żołnierzom Armii Krajowej.

W spotkaniu uczestniczyli - Prezes i Wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzy Grzywacz i Tomasz Kuplicki, członkowie Zarządu Koła Sopot oraz przedstawiciele Morskiego Portu Gdynia S.A. kierownik d/s Promocji i Komunikacji Marcin Wojciechowski i Anna Pogorzelska.

Morski Port Gdynia S.A. , który współpracuje od lat z Okręgiem Pomorskim ŚZŻAK, wspierając działania statutowe Związku, od początku pandemii, w ramach akcji #dzielmy się dobrem#, otoczył opieką kombatantów AK-owców oraz uczestników Powstania Warszawskiego mieszkających w Gdyni.

Doceniając dotychczasową pomoc udzielaną naszym koleżankom i kolegom liczymy na dalszą współpracę w tym zakresie z Morskim Portem Gdynia S.A.

Za zaangażowanie we współpracę z Okręgiem i Kołem Sopot ŚZŻAK Pan Marcin Wojciechowski został przyjęty na członka nadzwyczajnego ŚZŻAK - Koła Sopot.

Za długoletnią aktywną działalność w Kole Sopot - członek Zarządu kol. Wojciech Zemła został odznaczony przyznanym przez Zarząd Główny medalem "Za zasługi dla ŚZŻAK".

Medal wręczył Prezes Zarządu Okręgu kol. Jerzy Grzywacz.

Odznaką pamiątkową "Akcja Burza" wyróżniono Pana Marcina Wojciechowskiego. Odznakę wręczył Wiceprezes Okręgu - Prezes Koła Sopot kol. Tomasz Kuplicki.

Kończąc spotkanie członkowie Zarządu Okręgu i Koła Sopot AK jak i przedstawiciele Morskiego Portu Gdynia S.A. zapewniają o dalszej współpracy.

Relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
10.05.2021

 

DZIEŃ PAMIĘCI POLAKÓW POMORDOWANYCH 1941 – 1944
W PONARACH - GDAŃSK

10 maja 2021roku  na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku przy pomniku Ofiar Zbrodni Ponarskiej, zamordowanych w latach1941- 44 i odsłoniętym w 2018r. o godz.11 odbyły się uroczystości w 80 rocznicę zbrodni.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Rodziny Ponarskiej na czele z  Prezes  panią dr. Marią Wieloch-również członkiem Koła Gdańsk ŚZŻ AK oraz przedstawiciele: Władz Miasta - zastępca Prezydenta Piotr Grzelak; Wojska Polskiego, m.in. Dowódca Garnizonu Gdańsk płk. Piotr Piątkowski ; żołnierzy WOT- Asysta Honorowa; muzycy-werblista i hejnalista Morskiego Oddziału Straży Granicznej;  franciszkanin O.Marek Kiedrowicz, który poprowadził modlitwę; Muzeum II Wojny Światowej Waldemar Kowalski, zarazem członek Koła Gdańsk  ŚZŻ AK;  Tamara von Wiecka-Olszewska; prezes Rodziny Katyńskiej Hanna Wielesiuk Śliwa;  Koła Gdańsk ŚZŻ AK : Ewa Glinka i Paweł Nadowski,  Straży Miejskiej, zaproszeni goście, mieszkańcy.

 Prezes Rodziny Ponarskiej dr.Maria Wieloch podziękowała Urzędowi Miasta za inicjatywę wydrukowania kilkudziesięciu plakatów umieszczonych we wiatach przystankowych w Gdańsku, informujących o Obchodach 80 Rocznicy Zbrodni Ponarskiej. Uczestnicy otrzymali po dwie broszury mówiące o Tragedii Ponarskiej. Było także wystąpienie p.Prezydenta Piotra Grzelaka oraz modlitwa O.Marka Kiedrowicza. Po oficjalnych uroczystościach zapalono znicze i delegacje złożyły kwiaty u stóp pomnika.

Relacja: Ewa Glinka

 

 

 

   
08.05.2021

 

76. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ - SOPOT

08 maja 2021 r. o godz. 12:00 w 76.rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, przy pomniku Armii Krajowej w Sopocie zebrali się przedstawiciele Władz Miasta Sopotu, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, Marynarki Wojennej oraz, z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, nieliczni mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczął krótkim przemówieniem Wiceprezydenta Miasta Sopotu Marcin Skwierawski.

Następnie ks. płk Jan Wołyniec odmówił modlitwę za żołnierzy walczących i poległych na wszystkich frontach wojny oraz za ludność cywilną.

Po odegraniu hasła "Baczność" poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

Za udział w uroczystości wszystkim obecnym podziękował Wiceprezes Okręgu Pomorskiego - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki i zaprosił pod pomnik Sanitariuszki "Inki" , gdzie również złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystości pod pomnikami Armii Krajowej i "Inki", którym towarzyszyła asysta honorowa Marynarki Wojennej, zakończyły się odegraniem hasła "Cisza".

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.05.2021

 

UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE.
230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA -
GDAŃSK

Konstytucja 3 Maja -uchwalona została 230 lat temu jako pierwsza w Europie, druga na świecie.

3 maja 2021 w Gdańsku odbyły się uroczystości przed pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego. Przed uroczystością ustały silne opady gradu i deszczu. U stóp pomnika zostały wcześniej złożone kwiaty przez p.Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha i Delegację Węgierską.

O godz 17 zebrali się przedstawiciele Związku Pilsudczyków RP, Wojska Polskiego,Władz Miasta i Samorządu Gdańska i Województwa Pomorskiego, Stowarzyszeń Kombatanckich, Liceum Ogólnokształcacego Mundurowego, mieszkańcy, turyści, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Aleksandra Dulkiewicz, Przew. Rady Miasta Agnieszka Owczarczak z Radnymi, Tamara von Wiecka-Olszewska, Henryk Bajduszewski, Maria Wieloch, Zbigniew Zagórski, Andrzej Kowalczys, Ewa Glinka.

Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy złożyli kwiaty i wypuścili 7 białych gołębi przekazanych przez przedstawiciela Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Relacja: Ewa Glinka
Zdjęcia: Grzegorz Mehring

 

 

 

 

   
03.05.2021

 

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - SOPOT

03 maja 2021 r. w Sopocie o godz 18:00 w kościele Garnizonowym pw. św. Jerzego odbyła się z okazji 230.rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczysta msza święta w której uczestniczyli :
Wiceprezydent m. Sopotu Marcin Skwierawski, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Bagiński, radna Anna Łukasik, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK, przedstawiciele Marynarki Wojennej oraz poczet sztandarowy Marynarki Wojennej.

Po mszy świętej, której przewodniczyli ks. płk Jan Wołyniec i ks. kanonik Marian Krzywda, uczestniczący w niej w asyście pocztu sztandarowego, przeszli pod Pomnik Martyrologii Mieszkańców Sopotu, gdzie po odegraniu hasła "Baczność" głos zabrał Wiceprezydent Marcin Skwierawski dziękując obecnym za udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Następnie pod Pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończono sygnałem "Cisza".

Relacja i fotografie Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.05.2021

 

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - GDAŃSK

3 maja 2021 roku wzięliśmy udział w obchodach 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji.

W nieoficjalnych uroczystościach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wzięli udział: Prezes Okręgu kpt. Jerzy Grzywacz, Prezes Honorowy Koła Wrzeszcz kmdr Roman Rakowski, Prezes Koła Gdańsk kol. Jadwiga Basińska, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Mikołaj Dreżewski, Sekretarz kol. Mateusz Jasik.

Obecni byli także Prezes Fundacji Kotwica i Gryf Wojciech Rakowski oraz Prezes Stowarzyszenia Kwatera Akowska dr Janusz Marszalec.

Bardzo dziękujemy p. Maciejowi Kukli z Urzędu Miejskiego w Gdańsku za zapewnienie kwiatów i polskich flag.

Relacja: Mateusz Jasik
Zdjęcia: Iga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
03.05.2021

 

230.ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - SŁUPSK

3 maja b.r. mieszkańcy Słupska, w tym członkowie słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK obchodzili uroczyście 230.rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę w Kościele Mariackim, podczas której wierni modlili się również za kombatantów i członków ŚZŻAK Inspektoratu Słupsk.

Dalsze obchody miały miejsce na Placu Zwycięstwa przy Pomniku Żołnierza Polskiego.

Do zgromadzonych przemówił wiceprezydent Słupska pan Marek Goliński.

Na koniec przedstawiciele władz miasta, różnych organizacji oraz żołnierze, policjanci, straż miejska i harcerze złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

tekst: Janina Ewa Pabich
zdjęcia: Andrzej Pabich

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
09.04.2021

 

AWANS KOMBATANTKI  - SŁUPSK

W dniu 09.04.2021 Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Przemysław Majewski wręczył akt mianowania na kolejny wyższy stopień wojskowy Pani Janinie Kos.

Kombatantka – członek słupskiego Inspektoratu awansowała na stopień kapitana.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter.

Pani kapitan towarzyszyli i pomagali prezes por. Zbigniew Has oraz st. chor. szt. rez. Marcin Lasoń.

Serdecznie gratulujemy!

Komentarz i zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
01.03.2021

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 - SOPOT

 01 marca 2021 r. w Sopocie pod pomnikami Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Przy pomnikach Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" Marynarka Wojenna wystawiła Posterunki Honorowe oraz asystę sygnalisty i werblisty.

W uroczystości uczestniczyli - Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, Komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Przemysław Czernuszyc, Wiceprezydent m. Sopotu Marcin Skwierawski, przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Morskiego Portu Gdynia, Prezes Zarządu Grupy Lotos, członkowie Koła Sopot i Koła Gdynia ŚZŻAK Tomasz Kuplicki i Eugeniusz Wrochna oraz, ze względu na pandemię, nieliczna grupa mieszkańców.

Po wykonaniu Hasła "Baczność" głos zabrał Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, przypominając, że polityczne władze PRL, robiły wszystko by zohydzić i ośmieszyć żołnierzy antykomunistycznej konspiracji po II wojnie światowej, często konspiracji AK-owskiej, dla której wojna nie skończyła się w maju 1945 r., którzy walczyli na przełomie lat 40-tych i 50-tych, przeciwstawiając się sowietyzacji kraju, który spod okupacji niemieckiej trafił pod okupację sowiecką.

Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, w krótkich słowach przywitał przybyłych na uroczystość obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy pomnikach Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki".

Po wystąpieniach Wicewojewody i Wiceprezydenta Miasta Sopotu, Złoty Medal XXX.lecia działalności Okręgu Pomorskiego przyznany przez Zarząd Okręgu dla Prezes Zarządu Grupy Lotos Pani Zofii Paryła wręczył Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Tomasz Kuplicki w towarzystwie Wicewojewody Mariusza Łuczyka.

Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

Uczestnikom uroczystości, przybyłym pod pomniki AK i "Inki", dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych - Żołnierzy Niezłomnych, podziękował Wiceprezes Okręgu - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki zapraszając pod pomnik Sanitariuszki "Inki", gdzie również złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Uroczystości pod pomnikami Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" zakończono odegraniem Hasła "Cisza" oraz wyprowadzeniem Posterunków Honorowych.

Relacja i zdjęcia Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 
   
01.03.2021

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 - SŁUPSK

1 marca 2021r., w kolejnym już Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, słupski Inspektorat ŚZŻAK wraz ze Środowiskiem 27 WDPAK oraz ZŻNSZ zorganizował uroczystość, którą swoim patronatem objął Urząd Miasta Słupska.

Obchody rozpoczęły się o godz. 17.30 pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych.

Podczas pierwszej części, którą poprowadził rzecznik słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK, jednocześnie sekretarz 27 WDPAK st. chor. szt. rez. Marcin Lasoń, przemówienie okolicznościowe wygłosił wicewojewoda pomorski pan Mariusz Łuczyk, zaprezentowano historię Żołnierzy Wyklętych oraz wyróżniono szczególnie zasłużonych członków.

Prezes słupskiego Inspektoratu ŚZŻAK por. Zbigniew Has został odznaczony przez Zarząd 27 WDPAK Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-944. Członek Zarządu ZŻNSZ Łukasz Suchanowski oraz gość honorowy, pułkownik w stanie spoczynku Antoni Olbromski ps. ,,Tolek'' AK/NSZ (członek osobistej ochrony kpt. Antoniego Hedy ,,Szarego'') za zasługi na rzecz NSZ i kombatantów oraz kultywowanie pamięci historycznej wręczyli członkom w.w. organizacji pamiątkowe ryngrafy.

Następnie delegacje złożyły wieńce pod tablicą pamiątkową oraz zapalono znicze.

O godz. 18.00 proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jacka. ks. Józef Domińczak odprawił Mszę Św. w intencji Żołnierzy II Konspiracji Niepodległościowej 1944-1963.

tekst: Janina Ewa Pabich
zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 
   
15.02.2021

 

”ŚWIATŁO DLA BOHATERÓW” - GDAŃSK

Muzeum Gdańska relację z tego wydarzenia umieściło pod tytułem „220 zniczy, 220 bohaterów. Jedno miejsce. Nie przegap go”

W tym roku z powodu pandemii inaczej niż zazwyczaj uczciliśmy rocznicę przemianowania ZWZ w Armię Krajową.

Nie mogło być dużej uroczystości, ale jak co roku zapłonęły znicze na Kwaterze Armii Krajowej na Cmentarzu Łostowickim. Nie chcieliśmy odgarniać śniegu; tym razem znicze zapłonęły nie na grobach, ale wzdłuż głównej Alei na Kwaterze i pod Ścianą Pamięci.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele: Miasta Gdańska z Przewodniczącą Rady Miasta Agnieszką Owczarczak i zastępczynią Prezydent Gdańska Moniką Chabior, ŚZŻAK, Stowarzyszenia Kwatera Akowska, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku.

Przed uroczystością na Kwaterze Akowskiej na Cmentarzu Łostowickim Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 60 spacerowali ulicami Głównego Miasta śladami Franciszka Troszczyłowa ps. „Pomorzak” i Wiesława Gierłowskiego ps. „Grom”.

Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim.

Relacja i zdjęcia: Iga Basińska i Mateusz Jasik

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
15.02.2021

 

OBCHODY 79.ROCZNICY PRZEMIANOWANIA ZWZ W AK
 - SŁUPSK

„By czas nie zaćmił i niepamięć”

29 lat temu - w 1992 roku, Szkoła Podstawowa nr 8 w Słupsku (wówczas nosząca numer 17) jako pierwsza w Polsce, przyjęła zaszczytne imię Żołnierzy Armii Krajowej.

Od tamtej pory ta szczególnie ważna data w życiu społeczności SP8 wiąże się z corocznym upamiętnianiem kolejnych rocznic utworzenia Armii Krajowej.

W bieżącym roku, z racji panującej pandemii i nauczania zdalnego klas starszych, obchody 79. Rocznicy Powstania Armii Krajowej, które w szkole miały miejsce 15 lutego, były znacznie skromniejsze niż w latach ubiegłych.

Zorganizowano jednak specjalne spotkanie dla pierwszoklasistów, podczas którego dokonano, nieco spóźnionego z powodu pandemii, pasowania na uczniów.

Gośćmi uroczystości byli: porucznik Zbigniew Has – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu w Słupsku, Janina Ewa Pabich i starszy chorąży sztabowy rezerwy Marcin Lasoń - członkowie zarządu słupskiego inspektoratu.

Dyrektor szkoły pani Marta Dyjas przedstawiła uczniom krótką historię nadania imienia, kontekst historyczny nakreślił prezes ŚZŻAK Inspektoratu w Słupsku por. Zbigniew Has.

Wszyscy uczniowie zostali pasowani szpadą przez prezesa por. Zbigniewa Hasa, po czym z rąk pani Marty Dyjas – dyr. SP8, pani Doroty Zach – wicedyrektora SP8 oraz st. chor. szt. rez. Marcina Lasonia otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – patrona szkoły.

To był dla pierwszoklasistów nie tylko wzruszający moment ich szkolnego życia, lecz także piękna lekcja historii.

komentarz: Janina Ewa Pabich
zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
14.02.2021

 

79. ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWZ W AK - SOPOT

14 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w Sopocie pod pomnikiem Armii Krajowej odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą przemianowania ZWZ w AK.

W uroczystości uczestniczyli - Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, Dowódca 3.Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej, Sekretarz Miasta Sopotu Wojciech Zemła, członkowie Koła Sopot ŚZŻAK.

Ze względu na okres pandemii COVID-19 zabrakło na uroczystości harcerzy, uczniów sopockich szkół i mieszkańców, którzy zawsze towarzyszyli uroczystościom organizowanym pod pomnikiem AK.

Przy pomnikach Armii Krajowej i Sanitariuszki "Inki" Marynarka Wojenna wystawiła Posterunki Honorowe.

Po odegraniu Hasła "Baczność", głos zabrał Wicewojewoda Mariusz Łuczyk, podkreślając ważność i znaczenie przemianowania ZWZ w AK, największą polską armię podziemną, działającą w okresie wojny na terenie Europy.

Po wystąpieniu Wicewojewody, poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem Armii Krajowej.

Następnie głos zabrał Wiceprezes Okręgu - Prezes Koła Sopot ŚZŻAK Tomasz Kuplicki, dziękując przybyłym na uroczystość 79.rocznicy przemianowania ZWZ w AK i zaprosił pod pomnik Sanitariuszki "Inki" gdzie również złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończono odegraniem Hasła "Cisza" oraz wyprowadzeniem Posterunków Honorowych.

Relacja i zdjęcia: Maria Rajtar

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
31.01.2021

 

SETNE URODZINY WETERANA - INSPEKTORAT SŁUPSK

W dniu 30 stycznia 2021 roku ostatni słupski Żołnierz Wyklęty Pan mjr Kazimierz Szostakowski-Kobelis skończył 100 lat.

Z tej okazji przedstawiciele ŚZŻAK Inspektorat Słupsk na czele z Prezesem por. Zbigniewem Hasem, GRH Grzmot z Klubu Wojskowego, ZŻNSZ Okręg Środkowopomorski oraz delegacja batalionu WOT w Słupsku złożyli gratulacje i życzenia dostojnemu Solenizantowi.

Niespodzianką też był występ zespołu muzycznego przed oknem, odśpiewanie 200 lat oraz wojskowych piosenek na cześć Pana Kazimierza.

Pan mjr Kazimierz Szostakowski - Kobelis ps. "Kazik", "Mieczysław" urodził się 30 stycznia 1921 roku w Wilnie. Od kwietnia 1943 do sierpnia 1944 roku służył w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej Okręgu Wilno w zwiadzie konnym i kontrwywiadzie.

Był uczestnikiem operacji „Ostra Brama”, a także bitwy z Niemcami pod Szwajcarowem.

Po akcji „Ostra Brama” podążał z oddziałem „Jaremy” na pomoc mającemu wybuchnąć Powstaniu Warszawskiemu.

W drodze do Puszczy Rudnickiej wojska sowieckie NKWD okrążyły oddziały AK, rozbroiły i internowały. Kazimierz Szostakowski - Kobelis zbiegł z transportu i przybył na Ziemie Odzyskane do Słupska, a następnie do Gdańska.

Zaangażował się tam w działalność konspiracyjną przeciwko władzy komunistycznej. Był dowódcą 9 - osobowej grupy wywiadowczej w Ośrodku Mobilizacyjnym Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.

W 1948 roku aresztowany przez UB został skazany na 8 lat więzienia. Podczas śledztwa i pobytu w więzieniu zachował niezłomną postawę. Mimo tortur, rocznej izolatki i upokorzeń nikogo nie wydał.

Do 1956 roku odsiadywał wyrok w ciężkim więzieniu we Wronkach.

Po wyjściu na wolność zamieszkał w Słupsku.

Od 1991 roku jest członkiem zwyczajnym ŚZŻAK. Obecnie jest najstarszym, najbardziej zasłużonym i cenionym Kombatantem Armii Krajowej w słupskim Inspektoracie AK.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Szanowny Solenizant otrzymał kwiaty, prezenty oraz listy gratulacyjne, w tym list od Premiera RP i Pani Prezydent Miasta Słupska.

Jego mottem życiowym jest: ,,Czasem w życiu szedłem boso, ale zawsze w ostrogach..."

tekst i zdjęcia: Marcin Lasoń

 

więcej zdjęć >>>

 

 

   
26.01.2021

 

ODZNACZENIA DLA CZŁONKÓW KOŁA GDAŃSK

Decyzją władz Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej członkowie naszego Koła bez uprawnień kombatanckich zostali odznaczeni Złotymi Medalami XXX-lecia Okręgu z mottem "Wierni Akowskiej Przysiędze".

Jest to dowód uznania dla wieloletniej pracy społecznej, zawodowej i naukowej na rzecz upowszechniania wartości Armii Krajowej, zapewniania różnorodnej pomocy akowcom i organizowania wydarzeń rocznicowych.

Niestety, ze względu na pandemię COVID19 w tym roku nie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne Okręgu, ale medale wyróżnionym wręczył osobiście kpt. Tomasz Kuplicki.

Medale otrzymali:
    Mikołaj Dreżewski,
    Ewa Glinka,
    Mateusz Jasik,
    dr Janusz Marszalec.

Odznaczonym gratulujemy i liczymy na dalszą pracę na rzecz garstki żyjących weteranów Armii Krajowej.

Relacja: Mateusz Jasik
Zdjęcia: Iga Basińska

 

więcej zdjęć >>>

 

 

 

KOMUNIKATY 2020 rok

KOMUNIKATY 2019 rok

KOMUNIKATY 2018 rok

KOMUNIKATY 2017 rok

KOMUNIKATY 2016 rok

KOMUNIKATY 2015 rok

KOMUNIKATY 2014 rok

KOMUNIKATY 2013 rok

KOMUNIKATY 2012 rok

KOMUNIKATY 2011 rok

KOMUNIKATY 2010 rok

KOMUNIKATY 2009 rok

 

 

 

  WSTECZ